Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Lidé

Doporučujeme

Aktuální tým portálu

Jan Valter, Tomáš Bartošek, Jan Křipač, Klára Koubová, Kateřina Korbařová, Veronika Zýková, Jaroslav Lopour, Alena Prokopová, Martin Šrajer, Dora Kubíčková, Anna Doupovcová

Kontakty na nás najdete zde.

Externí spolupracovníci: Marie Tesaříková, Anna Dymáková, Eliška Seveldová

Databáze StarBase: Pavel Kalenda (Kalenda Systems, s.r.o.)
Webmaster: Jan Mikeš
Grafický design: Juraj Príkopa

Autoři anotací a obsahů k filmům v databázi

Malvína Balvínová (roz. Toupalová) [-mat-] (nar. 1983) – dramaturgyně a členka programové rady Anifilmu
Marie Barešová [-mb-] (nar. 1984) – vedoucí oddělení Orální historie NFA
Tomáš Bartošek [-tbk-] (nar. 1949) – vedoucí redaktor kinodistribuce v databázi Filmového přehledu
Magdalena Bičíková [-bič-]
Jiří Blažek [-xb-] (nar. 1989) – externí spolupracovník Filmového přehledu
Michal Bregant [MB] (nar. 1964) – filmový historik a teoretik, vedoucí pracovník filmových institucí
Václav Březina [-bř-] 
Aleš Danielis [DATE] (nar. 1953) – programový ředitel společnosti CinemArt, vysokoškolský pedagog
Anna Doupovcová [-adp-] (nar. 1989) – administrativní pracovnice (podpora) Filmového přehledu
Anna Dymáková [-andy-] (nar. 1989) – externí spolupracovnice Filmového přehledu
Monika Fábryová [-mof-] (nar. 1992) – externí spolupracovnice Filmového přehledu
Miloš Fikejz [-fik-] (nar. 1959) – knihovník a dokumentátor NFA
Pavla Frýdlová [-pf-] – publicistka, překladatelka, filmařka, spisovatelka
Jakub Hauser [-jbh-] – publicista, kurátor
Daniela Havránková [-dh-] (nar. 1982) – editorka databáze (toho času na mateřské dovolené), redaktorka časopisu Běhej
Vladimír Hendrich [-hch-]
Ondřej Hokr [-oho-]
Pavel Horáček [-ph-] (nar. 1984) – absolvent filmové vědy, festivalový dramaturg
Milan Klepikov [-mv-] (nar. 1965) – filmový historik
Kateřina Korbařová [-kat-] (nar. 1954) – redaktorka Filmového přehledu
Klára Koubová [-kk-] (nar. 1960) – tajemnice, redaktorka Filmového přehledu
Jan Křipač [-jk-] (nar. 1977) – šéfeditor Revue Filmového přehledu
Michaela Kubešová [-mik-] (nar. 1990) – externí spolupracovnice Filmového přehledu
Zdeno Kubina [-zk-] – dramaturg ČT
Petra Kubinová [-Kubi-]
Jan Lipšanský [-jal-]
Jaroslav Lopour [-jl-] (nar. 1990) – redaktor Filmového přehledu
Michael Málek [-mim-] (nar. 1951) – dramaturg ČT
Michaela Matějčková (roz. Koželuhová) [-miko-] (nar. 1991) – kurátorka sbírky plakátů NFA
Štěpánka Matúšková [-step-] (nar. 1976) – bývalá vedoucí Portálu NFA
Galina Hůlová Miklínová [-ghm-] – výtvarnice
Pavlína Perlíková [PP]
Radka Polenská [-rapl-]
Alena Prokopová [-ap-, bez zkratky: anotace k filmům 1964–1991] (nar. 1963) – filmová publicistka, redaktorka Filmového přehledu
Iva Přivřelová [-ivp-] (nar. 1980) – filmová publicistka
Jan Rejžek [JR] (nar. 1954) – kritik a publicista
Martin Řezníček [-mř-] – režisér
Tomáš Seidl [-tse-] (nar. 1968) – filmový publicista
Eliška Seveldová [-els-] – externí spolupracovnice Filmového přehledu
Radovan Suk [RS, rask]
Martin Šrajer [-mrš-] (nar. 1989) – redaktor Filmového přehledu
Jan Švábenický [-jš-] (nar. 1981) – filmový historik, badatel a publicista
Marie Tesaříková (roz. Horáková) [-mh-] (nar. 1990) – externí spolupracovnice Filmového přehledu
Štefan Vraštiak [-švr-] (nar. 1942, zem. 2016) – filmový historik a publicista
Filip Zach [-FiZ-]
Zuzana Zemanová [-zz-]
Veronika Zýková [-vaza-] (nar. 1984) – redaktorka Filmového přehledu

Autoři textů pro Revue Filmového přehledu

Jan Křipač
Veronika Zýková
Jaroslav Lopour
Alena Prokopová
Martin Šrajer

Jaroslav a Malvína Balvínovi
Petr Gajdošík
Štěpánka Ištvánková
Milan Klepikov
Václav Kofroň
Michaela Matějčková
Michaela Mertová
Ondřej Pavlík
Rudolf Schimera
Andrea Schnapková
Barbora Slezáková
Martin Svoboda
Alena Šlingerová

Tomáš Lachman
Tereza Mašková
Štěpánka Matúšková
Božena Vašíčková
Jan Zahradníček

Členové redakční rady Revue Filmového přehledu

Tomáš Bartošek, Michal Bregant, Petr Fischer, Josef Fulka, Tereza Hadravová, Zdeněk Holý, Milan Klepikov, Veronika Klusáková, Jan Křipač, Karel Och, Andrea Slováková, Jan Valter

Lidé, kteří se podíleli na vzniku a realizaci projektu

Michal Bregant, Aleš Rumpel, Štěpánka Matúšková, Daniela Havránková, Michaela Stránská, Magdalena Rajlichová

Ivana Tibitanzlová, Jarmila Michnová, Jiří Blažek, Jitka Císařová, Alžběta Diringerová, Monika Fábryová, Christina Klisari, Michaela Koželuhová, Michaela Kubešová, Dan Maršálek