Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Putování Jana Amose

historický, životopisný

Typologie filmu

hraný

Anglický název

The Wanderings of John Amos

Minutáž

149

Žánr

historický, životopisný

Země původu

Československo

Copyright

1983

Rok výroby

1983

Premiéra

10/1983

Jazyková verze

česká

Režie

Otakar Vávra

Scénář

Miloš V. Kratochvíl, Otakar Vávra

Námět

Otakar Vávra, Miloš V. Kratochvíl
Doporučujeme

Život „učitele národů“, Jana Amose Komenského, se stal inspirací pro román Miloše V. Kratochvíla (1975). Ten v roce 1983 poskytl předlohu historickému snímku, pod nímž je vedle spisovatele-adaptátora podepsán i režisér Otakar Vávra. Ten se k žánru historického filmu, spojeného s reálnými osobnostmi české historie, vracel v průběhu celé své rozsáhlé tvůrčí kariéry. Putování Jana Amose v závěru režisérovy filmografie tak ústrojně zapadá mezi ostatní Vávrovy biografické snímky (Příběh lásky a cti /1977/, Oldřich a Božena /1984/, Veronika /1985/). Titulní protagonista v ikonickém podání Ladislava Chudíka prožívá ve filmu pohnuté osudy, které se po porážce českých stavů na Bílé Hoře mění v permanentní útěk před pronásledovateli „nekatolické“ víry. Vizi Komenského jako učence a mírotvůrce mají vyvážit scény z hrdinova rodinného života.

Upozornění, následující text obsahuje spoiler! Zobrazit >

I. Bouře. Po porážce českých stavů na Bílé hoře působí mladý Komenský v roce 1621 ve Fulneku ve škole. Jeho žena Magdalena čeká druhé dítě. Komenskému hrozí zatčení a proto uprchne. Útočiště najde na panství Karla ze Žerotína v rodině Cyrilla z Jednoty bratrské. Zde ho dostihne zpráva, že Magdalena i obě jejich děti zemřely na mor. Jeho spisy veřejně spálí jezuité. Komenský je v hluboké depresi, propadá pocitům marnosti a zoufalství. Podle císařského rozkazu musí nekatolíci opustit zemi a tak v zimě 1628 odchází také Komenský i se svou druhou ženou Dorotkou. Usadí se v polském Lešně, kde rozvíjí své pedagogické a didaktické metody a píše díla: Informatorium školy mateřské, Orbis pictus a Brána jazyků otevřená. Prožívá zde okamžiky štěstí, i když ani tady nemá nouzi o odpůrce. II. Putování. Vyučovací metody Komenského mají úspěch. Jeho spis Brána jazyků otevřená je přeložen v mnoha zemích a Komenský dostává nabídky, aby reformoval školství v různých státech. Odjede do Anglie. Jeho naděje na uskutečnění pedagogických a vědeckých plánů ukončí občanská válka. Jan Amos přijme nabídku švédského kancléře Oxenstjerny na reformu školství. Při rozhovoru kancléř slíbí Komenskému, že Švédsko bude usilovat o obnovení české samostatnosti. Jan Amos žije se svou rodinou v Pomořanech v Elblagu, kde píše své hlavní dílo - O nápravě věcí lidských. Oxenstjerna zruší s Komenským smlouvu o reformě školství. Zklamaný Komenský se vrací do Lešna. Na cestě ho dostihne zpráva o uzavření míru. Jeho vlast ponechali Švédové Habsburkům. Záhy umírá Komenského manželka a on z Lešna píše list do Čech, v němž se loučí s vlastí. Po odchodu jeho dvou dcer, které se provdaly, se Jan Amos ožení po třetí, aby jeho dvě malé děti měly matku. V Polsku vypukne povstání proti Švédům a vzbouřenci vyhánějí i cizince a protestanty. Před útěkem zakope Jan Amos rukopisy děl Slovník jazyka českého a encyklopedii Vševěda-Pansofie. Nový domov najde v Amsterodamu, kde je vytištěna polovina jeho prací a také Opera didaktika omnia. V Lešně v době povstání shořely jeho rukopisy. Po hluboké krizi se pustí znovu do práce. V roce 1667 se zúčastní mírového jednání v Bredě, ačkoliv je vážně nemocen. Marně však mluví k zástupcům Evropy o nutnosti míru a harmonickém světě. Uprostřed práce nad dílem Všenáprava věcí lidských v roce 1670 umírá.

Dialogy scén ze Shakespearova Coriolana přeložil František Fröhlich.

Knihy
Scénáře
Články
Statě ze sborníků
Všechny dokumenty

Český film

Databáze obsahuje hrané filmy 1898–1993 v rozsahu publikace Český hraný film.

Animované filmy 1898–1945 jsou v databázi v rozsahu publikace Český animovaný film I.
Animované filmy 1946–1993 a dokumentární filmy 1898–1993 se budou doplňovat postupně na základě informací z interních zdrojů NFA.

V rozmezí 1993–2015 probíhá doplnění informací o českých hraných, animovaných a dokumentárních distribučních filmech z původního časopisu Filmový přehled a původní Filmové ročenky.

České distribuční filmy z období od roku 2016 až do současnosti zpracováváme postupně na základě ověřování údajů od producentů, distributorů, z filmových titulků a k filmům vznikají původní autorské anotace a obsahy.

Zahraniční filmy českých tvůrců se prozatím v databázi nenachází. Tyto údaje budeme také postupně doplňovat.

Televizní tvorba se v databázi nenachází.

Filmografie tvůrců v databázi, z výše uvedených důvodů, nemusí být v tuto chvíli kompletní.

 

Zahraniční distribuční film

Zahraniční distribuční filmy z období od roku 2014 až do současnosti zpracováváme a zpracováváme a postupně zveřejňujeme.

Zahraniční distribuční filmy do roku 2014 máme v plánu v budoucnu postupně přidávat na základě informací z původního časopisu Filmový přehled.

Doporučujeme
Ladislav Chudík

Ladislav Chudík

Jan Amos Komenský

Jana Březinová

Jana Březinová

Dorota Cyrilová, Komenského druhá manželka

Marta Vančurová

Marta Vančurová

Jana Gaiusová, Komenského třetí manželka

Zuzana Cigánová

Zuzana Cigánová

Magdalena Vizovská, Komenského první manželka

Jiří Adamíra

Jiří Adamíra

lékař Nicolaes Tulp

Mikuláš Huba

Mikuláš Huba

švédský kancléř Axel Oxenstjerna

Oldřich Kaiser

Oldřich Kaiser

Petr Figulus Jablonský, žák Komenského

Ctibor Filčík

Ctibor Filčík

francouzský filozof René Descartes

Leopold Haverl

Leopold Haverl

malíř Rembrandt van Rijn

Radovan Lukavský

Radovan Lukavský

Samuel Hartlib

Ota Sklenčka

Ota Sklenčka

nizozemský zbrojař Louis de Geer

Pavol Mikulík

Pavol Mikulík

Laurens de Geer, Louisův syn

Miroslav Macháček

Miroslav Macháček

profesor Jeronym Broniewski

Petr Čepek

Petr Čepek

kazatel Mikuláš Drabík

Zdena Studenková

Zdena Studenková

švédská královna Kristina

Ladislav Lakomý

Ladislav Lakomý

malíř Václav Hollar

Jiří Klem

Jiří Klem

anglický duchovní John Dury

Radoslav Brzobohatý

Radoslav Brzobohatý

herec-Coriolanus

Bořivoj Navrátil

Bořivoj Navrátil

herec-Sicinius

Slavo Záhradník

Slavo Záhradník

herec-Menenius

Antonín Navrátil

Antonín Navrátil

Daniel, syn Komenského

Zlata Adamovská

Zlata Adamovská

Alžběta, dcera Komenského

Veronika Žilková

Veronika Žilková

Dorotka, dcera Komenského

Miroslav Doležal

Miroslav Doležal

senior Gerlich, předseda synodu

Rudolf Krátký

Rudolf Krátký

Karel starší ze Žerotína

Jana Smrčková

Jana Smrčková

hospodyně Stáza

Svatopluk Beneš

Svatopluk Beneš

král v Labyrintu světa

Ivan Lukeš

Ivan Lukeš

smrt v Labyrintu světa

Václav Štádler

Václav Štádler

ješita v Labyrintu světa

Jaroslav Čejka

Jaroslav Čejka

ješita v Labyrintu světa

Mojmír Müller

Mojmír Müller

purkmistr v Labyrintu světa

Augustin Kubán

Augustin Kubán

další král v Labyrintu světa

Jaroslav Holeček

Jaroslav Holeček

lakomec v Labyrintu světa

Zdeněk Hodr

Zdeněk Hodr

lékař Gaius

Josef Chvalina

Josef Chvalina

profesor Matyáš

Michaela Kudláčková

Michaela Kudláčková

Cornelie, Rembrandtova dcera

Pavel Pípal

Pavel Pípal

řezbář

Jan Přeučil

Jan Přeučil

sukcentor /pomocník učitele/

Milan Riehs

Milan Riehs

místodržící v Lešně Schlichtling

Boris Rösner

Boris Rösner

prchající nemocný morem

Michal Dlouhý

Michal Dlouhý

Komenský jako dítě

Monika Kvasničková

Monika Kvasničková

Zuzana jako třináctiletá

Kateřina Urbancová

Kateřina Urbancová

Dorotka jako pětiletá

Marie Brožová

Marie Brožová

stařenka na hranicích

Jiří Kostka

Jiří Kostka

stařec na hranicích

Jaroslav Drbohlav

Jaroslav Drbohlav

pacholek v herberku

Ladislav Fialka

Ladislav Fialka

smrtí oslepený

Vlastimil Fišar

Vlastimil Fišar

jezuita ve Fulneku

Libuše Geprtová

Libuše Geprtová

pološílená žena

Roman Hemala

Roman Hemala

člen staršovstva ve Fulneku

Dana Hlaváčová

Dana Hlaváčová

děvečka v herberku

Bohuslav Ličman

Bohuslav Ličman

žoldnéř ve Fulneku

Pavlína Mourková

Pavlína Mourková

služka u malomocného

Petr Pelzer

Petr Pelzer

mistr tiskař v Amsterdamu

Jan Pohan

Jan Pohan

měšťan na galerii

Alena Procházková

Alena Procházková

služka ve Fulneku

Jan Kaněra

Jan Kaněra

Daniel jako dítě

Leopold Běhan

Leopold Běhan

leydenský profesor

Jindřich Bonaventura

Jindřich Bonaventura

leydenský profesor

Otto Karen

Otto Karen

leydenský profesor

Jan Kmuníček

Jan Kmuníček

leydenský profesor

Vladimír Salač

Vladimír Salač

leydenský profesor

Miroslav Svoboda

Miroslav Svoboda

leydenský profesor

Čestmír Válek

Čestmír Válek

leydenský profesor

Jaroslav Wagner

Jaroslav Wagner

leydenský profesor

Oldřich Musil

Oldřich Musil

lešenský městský úředník

Raoul Schránil

Raoul Schránil

Descartesův sluha

Milan Sandhaus

Milan Sandhaus

rychtář

Miroslav Krejča

Miroslav Krejča

herec-edil /římský úředník/

Přemysl Kočí

Přemysl Kočí

herec-Cominius

Jiří Tomek

Jiří Tomek

herec-Brutus

Jan Vlasák

Jan Vlasák

vyslanec

Martin Stropnický

Martin Stropnický

Jíra, bratr Magdaleny

Gustav Opočenský

Gustav Opočenský

starý bratrský kněz

Jaroslav Doleček (2)

Jaroslav Doleček (2)

starší milenec /pár/

Olga Jungová

Olga Jungová

starší milenka /pár/

Libuše Štědrá

Libuše Štědrá

služka Magda

Martin Otava

Martin Otava

student v Amsterdamu

Jan Melichar

Jan Melichar

kovář

Rudolf Fleischer

Rudolf Fleischer

francouzský vyslanec

Bohumil Šeda

Bohumil Šeda

konšel ve Fulneku

Eduard Pavlíček

Eduard Pavlíček

krejčí u Hartlieba

Miroslav Vilímek

Miroslav Vilímek

úředník s holí

Libuše Bedrnová

Libuše Bedrnová

teta Zuzana Nosálová

Antonín Tázlar

Antonín Tázlar

strýc Nosál

Andrea Malá

Andrea Malá

dcera Nosálových

Martin Mysliveček

Martin Mysliveček

syn Nosálových

Petr Mysliveček

Petr Mysliveček

syn Nosálových

Diana Tomsová

Diana Tomsová

dcera Nosálových

Karel Houska

Karel Houska

senior Jednoty Cyril

Jiřina Švorcová

Jiřina Švorcová

Cyrilova žena

Lucie Vojtěchová

Lucie Vojtěchová

dcerka Cyrilových

Lukáš Bech

Lukáš Bech

syn Cyrilových

Vladimír Korec

Vladimír Korec

mladší syn Cyrilových

Blanka Vítová

Blanka Vítová

žena ochromená smrtí

David Marvan

David Marvan

žák Jakub

Tomáš Hrášek

Tomáš Hrášek

žák Jan

Tomáš Vitásek

Tomáš Vitásek

žák Filip

Jan Loučím

Jan Loučím

žák v Lešně

Tomáš Vacek

Tomáš Vacek

žák-oráč

Roman Holý

Roman Holý

žák-sekáč

Svatopluk Schuller

Svatopluk Schuller

žák-šafář

Filip Renč

Filip Renč

žák-kancléř

Jiří Sedláček

Jiří Sedláček

žák-mlatec

Aleš Monteleone

Aleš Monteleone

žák

Adam Riedelbauch

Adam Riedelbauch

žák

Marek Vrabec

Marek Vrabec

žák

Petr Hanus

Petr Hanus

bratrský kněz

František Kokejl

František Kokejl

bratrský kněz

Karel Hábl

Karel Hábl

úředník u de Geera

Ludvík Pozník

Ludvík Pozník

úředník u de Geera

Miroslav Saic

Miroslav Saic

posel v herberku

Zdeněk Nerušil

Zdeněk Nerušil

manžel /vzájemně připoutaný pár/

Věra Nerušilová

Věra Nerušilová

manželka /vzájemně připoutaný pár/

Václav Krůta

Václav Krůta

prodavač klobouků/tanečník

Pavel Robin

Pavel Robin

řemeslník

Leoš Suchařípa

Leoš Suchařípa

řemeslník v anglickém divadle

Pavla Macáková

Pavla Macáková

služka

Jiří Bruder

Jiří Bruder

měšťan v herberku

Václav Kovařík

Václav Kovařík

měšťan v herberku

Václav Brtna

Václav Brtna

měšťan

Steva Maršálek

Steva Maršálek

měšťan

Vojtěch Ron

Vojtěch Ron

měšťan

Alois Švehlík

Alois Švehlík

anglický měšťan

Slavko Eichler

Slavko Eichler

podomek

Jiří Hladík

Jiří Hladík

soudce

Miloš Velimský

Miloš Velimský

soudce

Miroslav Grác

Miroslav Grác

soudce/nosatec

Vítězslav Sutr

Vítězslav Sutr

voják

Olga Světelská

Olga Světelská

šlechtična

Jiří Kodet

Jiří Kodet

šlechtic v divadle

Alena Gablová

Alena Gablová

žena v divadle

Marie Hubačová

Marie Hubačová

žena v divadle

Ludmila Forétková

Ludmila Forétková

žena ve Fulneku

Ismenia Siegelová

Ismenia Siegelová

žena na promenádě

Jiří Kaftan

Jiří Kaftan

měřič stínu

Richard Slanina

Richard Slanina

měřič stínu

Jan Goga

Jan Goga

ministr

Antonín Jelínek

Antonín Jelínek

ministr

Stanislav Ježek

Stanislav Ježek

ministr

Jiří Kryšpín

Jiří Kryšpín

ministr

Marta Koderlová

Marta Koderlová

opice

Marta Leinová

Marta Leinová

opice

Ladislav Tajovský

Ladislav Tajovský

opice

Luboš Bíža

Luboš Bíža

dvořan

Pavel Czikrai

Pavel Czikrai

dvořan

Vlastimil Davídek

Vlastimil Davídek

dvořan

Miroslav Kremlík

Miroslav Kremlík

dvořan

František Křupala

František Křupala

dvořan

Tomáš Olexa

Tomáš Olexa

dvořan

Jan Šváb

Jan Šváb

dvořan

Dimitrij Turčaninov

Dimitrij Turčaninov

dvořan

Pavel Ždichynec

Pavel Ždichynec

vrah milenců

Zdeněk Novák (2)

Zdeněk Novák (2)

tlouštík

Pavel Boš

Pavel Boš

sysel

Vlasta Blachoutová

Vlasta Blachoutová

krůta

Tomáš Hendrych

Tomáš Hendrych

milenec/prosebník

Božena Fialková

Božena Fialková

milenka

Hana Forejtová

Hana Forejtová

milenka

Eva Hlaváčková

Eva Hlaváčková

milenka

Jana Pešková

Jana Pešková

prosebnice

Jitka Vašutová

Jitka Vašutová

prosebnice

Václav Formánek

Václav Formánek

rytíř

Marek Kučera

Marek Kučera

rytíř

Ivo Prokop

Ivo Prokop

rytíř

Josef Šolc

Josef Šolc

rytíř

Antonín Češpivo

Antonín Češpivo

rytíř

Jaroslav Tomsa

Jaroslav Tomsa

kardinál na chůdách

Bedřich Bláha

Bedřich Bláha

dvořan/muž na chůdách

Václav Břichnáč

Václav Břichnáč

muž na chůdách

Antonín Schneider

Antonín Schneider

muž na chůdách

Ludmila Bílková

Ludmila Bílková

tahající se o trám

Dušan Fiedler

Dušan Fiedler

tahající se o trám

Růžena Jedličková

Růžena Jedličková

tahající se o trám

Milan Keliš

Milan Keliš

tahající se o trám

Jiří Klenot

Jiří Klenot

tahající se o trám

Jaroslav Marušák

Jaroslav Marušák

tahající se o trám

Věra Novenková

Věra Novenková

tahající se o trám

Věra Pánová

Věra Pánová

tahající se o trám

Josef Pavel

Josef Pavel

tahající se o trám

Jiří Sova

Jiří Sova

tahající se o trám

Vlastimila Vlková

Vlastimila Vlková

tahající se o trám

Eliška Weselá

Eliška Weselá

tahající se o trám

Jiřina Kottová

Jiřina Kottová

žena u pranýře

Zina Rajnochová

Zina Rajnochová

žena u pranýře

Ivana Šeflová

Ivana Šeflová

žena u pranýře

Ivetta Vaňková

Ivetta Vaňková

žena u pranýře

Jiří Leitgeb

Jiří Leitgeb

šlapající po purkmistrovi

Xenie Leitgebová

Xenie Leitgebová

šlapající po purkmistrovi

Alena Martínková

Alena Martínková

šlapající po purkmistrovi

Jasněna Davidová

Jasněna Davidová

šlapající po purkmistrovi/tanečnice

Karel Engel

Karel Engel

muž vytřepávající zlaťáky

Jan Vít

Jan Vít

muž střelený smrtí

Václav Mařík

Václav Mařík

muž na promenádě

František Jákl

František Jákl

muž padající ze střechy/oběšenec

Jan Novenko

Jan Novenko

muž s balvanem

Stanislav Němec

Stanislav Němec

muž se zlaťáky

Josef Pechanec

Josef Pechanec

biřic

Ladislav Lahoda

Ladislav Lahoda

biřic v Lešně

Arnošt Böhm

Arnošt Böhm

biřic/oběšenec

Petr Jákl

Petr Jákl

biřic/oběšenec

František Struska

František Struska

divoké prase/biřic/oběšenec

Vladimír Fiala (2)

Vladimír Fiala (2)

šermíř

Petr Lebeda

Petr Lebeda

šermíř

Jiří Pošta

Jiří Pošta

šermíř

Jiří Ponec

Jiří Ponec

šermíř

Milan Procházka

Milan Procházka

šermíř

Jiří Puš

Jiří Puš

šermíř

Zdeněk Rulf

Zdeněk Rulf

šermíř

Josef Stehlík (3)

Josef Stehlík (3)

šermíř

Tomáš Svoboda (3)

Tomáš Svoboda (3)

šermíř

Pavel Vlasák

Pavel Vlasák

šermíř

Karel Dvořák (šermíř)

Karel Dvořák (šermíř)

šermíř

Jolana Dolejšová

Jolana Dolejšová

šermířka

Miloš Bejček

Miloš Bejček

tančící kolem mrtvého

Ivana Hegerová

Ivana Hegerová

tančící kolem mrtvého

Marcela Loučímová

Marcela Loučímová

tančící kolem mrtvého

Jitka Sitárová

Jitka Sitárová

tančící kolem mrtvého

Lenka Wintrová

Lenka Wintrová

tančící kolem mrtvého

Anna Fišerová

Anna Fišerová

tanečnice

Jana Indráková

Jana Indráková

tanečnice

Anna Krákorová

Anna Krákorová

tanečnice

Alena Nováková

Alena Nováková

tanečnice

Renata Socháňová

Renata Socháňová

tanečnice

Ludmila Jiříčková

Ludmila Jiříčková

tanečnice/žena na promenádě

Petr Krajíc

Petr Krajíc

tanečník

Petr Nedvěd

Petr Nedvěd

tanečník

Petr Safus

Petr Safus

tanečník

Tomáš Sychra

Tomáš Sychra

tanečník

Jan Šilar

Jan Šilar

tanečník

Miroslav Husek

Miroslav Husek

tanečník

Magda Erössová

Magda Erössová

žena na koturnách /boty na špalíčkách/

Anna Pechancová

Anna Pechancová

žena na koturnách /boty na špalíčkách/

Barbora Ručková

Barbora Ručková

žena na koturnách /boty na špalíčkách/

Václav Burkert

Václav Burkert

stráž v divadle

Vladimír Čumpelík

Vladimír Čumpelík

stráž v divadle

Jaroslav Fábera

Jaroslav Fábera

stráž v divadle

Josef Fajta

Josef Fajta

stráž v divadle

Miloš Hastrman

Miloš Hastrman

stráž v divadle

Vladimír Ježek (3)

Vladimír Ježek (3)

stráž v divadle

Zbyněk Krákora

Zbyněk Krákora

stráž v divadle

Jiří Kraus

Jiří Kraus

stráž v divadle

Roman Marek

Roman Marek

stráž v divadle

Josef Pittner

Josef Pittner

stráž v divadle

Zdeněk Plavec

Zdeněk Plavec

stráž v divadle

Oldřich Semerák

Oldřich Semerák

stráž v divadle

Miroslav Schauer

Miroslav Schauer

stráž v divadle

Josef Sršeň

Josef Sršeň

stráž v divadle

Rudolf Strejček

Rudolf Strejček

stráž v divadle

Květoslav Štora

Květoslav Štora

stráž v divadle

Ludvík Wolf

Ludvík Wolf

stráž v divadle

Antonín Kramerius

Antonín Kramerius

stráž v divadle/biřic

Pavel Myslík

Pavel Myslík

stráž v divadle/biřic

Jaroslav Šanda

Jaroslav Šanda

stráž v divadle/biřic

Jaroslav Vlk

Jaroslav Vlk

stráž v divadle/chytající purkmistra

Jaroslav Špáňa

Jaroslav Špáňa

stráž v divadle/oběšenec

George Pokrovskij

George Pokrovskij

dubl za Filčíka

Jan Budín

Jan Budín

hudebník

Lukáš Matoušek

Lukáš Matoušek

hudebník

Oldřich Smola

Oldřich Smola

hudebník

Jaroslav Klenot

Jaroslav Klenot

kaskadér

Jan Kriesman

Jan Kriesman

kaskadér

Zdeněk Krumpl

Zdeněk Krumpl

kaskadér

Pomocná režie

Milan Kadlec,

Josef Loučím,

Vítězslav Kulle

Asistent režie

Josef Sandr,

Olga Hrčková,

Ivana Malíková

Původní filmový námět

Otakar Vávra,

Miloš V. Kratochvíl

Předloha

Miloš V. Kratochvíl (Život Jana Amose – román)

Druhá kamera

Eduard Kadeřábek

Asistent kamery

Jiří Zavřel

Architekt

Karel Lier

Výtvarník

Pavel Nešleha,

František Flašar,

Věra Flašarová

Výprava

Josef Calta,

Milan Bábik,

Zdeněk Jeřábek,

Rudolf Kinský,

Vítězslav Kudláč,

Jiří Matějka,

Jaromír Šlápota,

Eva Slívová,

Milan Tahotný

Návrhy kostýmů

Jan Kropáček

Vedoucí výroby

Jan Syrový,

Jiří Pokorný

Zástupce vedoucího výroby

Eva Charvátová,

Hana Jarošová,

Věra Lukášová,

Lev Veltrubský

Asistent vedoucího výroby

Eva Pobjecká,

Helena Landovská

Odborný poradce

Pavel Auersperg,

Jiří Kyrášek,

Dagmar Čapková,

Pavel Floss,

PhDr. Jan Dvořák

Spolupráce

Libuše Jahodová,

Renata Stádníková,

Magda Hájková,

Alena Chvojková,

Milada Karásková,

Martin Malý,

Petr Rychetský (pyroefekty),

František Fröhlich,

Karel Ješátko

Vítěz

Festival: 22. festival československých filmů Banská Bystrica

1984
Lokalita: Banská Bystrica / Československo
Cena Československého filmu

Nahrál

FISYO

Dirigent

František Belfín (FISYO)

Choreografie

Ladislav Fialka

Původní název

Putování Jana Amose

Anglický název

Wanderings of John Amos

Copyright

1983

Rok výroby

1983

Premiéra

10/1983

Nositelé copyrightu

Státní fond kinematografie

Výrobní skupina

Josef Císař

Nosič

Betacam, DVD

Verze

česká