Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi
Ka
len
dář /
Fes
ti
va
ly
24. 10. 2017 – 29. 10. 2017

21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

MFDF_jihlavaMezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

http://www.dokument-festival.cz/