Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Revue /
Událo
sti

Doporučujeme
Alena Prokopová 18. 5. 2017

Extase na speciálním DVD

Do speciální kolekce NFA přibylo DVD s filmovou klasikou režiséra Gustava Machatého, která je propojena se zajímavě koncipovaným bonusovým materiálem.

Extase na speciálním DVD Foto: Národní filmový archiv

Extase

1932

Režie: Gustav Machatý

Gustav Machatý je právem oceňován pro své filmařské kvality. Mezinárodně nejpopulárnější český film předválečného období – Extase (1932) – ovšem zůstává rovněž příkladem jeho obchodního myšlení. Pouče...

© NFA

Gustav Machatý

09.05.1901 — 13.12.1963

Praha, Rakousko-Uhersko

GUSTAV MACHATÝ (vl. jm. Augustín Otokar Jan Machatý; nar. 9.5.1901, Praha – zem. 13.12.1963, Mnichov, SRN) byl synem zámožného pražského obchodníka a majitele realit. Začínal jako pomocník promítače a...

Před sedmi lety zahájil Národní filmový archiv ve spolupráci se společností Filmexport Home Video vydávání speciální DVD kolekce s českými filmy, která se od dosavadní praxe odlišuje jak technickou úrovní, za kterou odborně ručí NFA, tak bohatou a koncepční bonusovou výbavou. I ta vychází z možností filmového archivu, jejichž šíře dává zapomenout na obligátní DVD nabízející většinou jen „slovo historika“ (Pavel Taussig a jeho „historky z natáčení“). Povzbuzením na samém počátku bylo, že hned první ediční počin celé řady – DVD s filmem Marijka nevěrnice – se dočkal ocenění na mezinárodním festivalu archivních a restaurovaných filmů Il Cinema Ritrovato v italské Bologni. Od té doby zájemce o domácí filmovou historii v širších kontextech a v hlubším analytickém záběru potěšily disky s filmy Tonka Šibenice, Batalion či Milenky starého kriminálníka, třídiskový Český animovaný film 1920-1945 nebo DVD Pod značkou Baťa. Filmy zlínského ateliéru 1935-48.

Nyní do kolekce přibyla Extase Gustava Machatého, což se poněkud vymyká původnímu zadání edice, usilující „o zpřístupnění méně známých nebo v době vzniku nedoceněných titulů“. Film, který má pověst mezinárodně nejpopulárnějšího českého titulu předválečného období, získal v roce 1934 cenu za režii na MFF v Benátkách, a to v rámci kolekce čtyř československých snímků. Patřil k nim ještě krátkometrážní dokument Tomáše Trnky Bouře nad Tatrami, celovečerní dokument Karla Plicky Zem speiva a drama Řeka Josefa Rovenského. (Inspirativní by mimochodem mohla být společná projekce všech těchto titulů.) Rozhodnutí vydat Extasi na DVD ve zmíněné speciální řadě je logické: sice nejde o film neznámý nebo nedoceněný, rozhodně je však dílem, jež vyzývá k vnímání v nových kontextech. To jasně vyplývá už z koncepce bohatých bonusových materiálů, kterými je na disku doplněn samotný film. Jde současně o jakési defilé osobností, které se u nás Machatým a tímto jeho filmem dlouhodoběji a hlouběji zabývají.

Zatímco filmoví historici Jiří Horníček (který na DVD hovoří o Machatém, o němž v roce 2001 vydal v nakladatelství Host monografii s podtitulem Touha dělat film) a Michal Bregant (který se zabývá cenzurními zásahy a různými verzemi filmu a který se Machatým rovněž dlouhodobě zabývá[1]) jsou spojeni s NFA (respektive první je jeho zaměstnancem, druhý generálním ředitelem), historička a teoretička Libuše Heczková přichází z „mimoarchivní“ sféry (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, specializace na genderová studia, literaturu 20. století a literární teorie). Právě její mezioborový (a osobně vášnivě zaujatý) příspěvek na téma reprezentace ženství v Machatého filmu je nejživější součástí bonusové výbavy. Inspiroval dokonce i jeden samostatný bonus – ukázky z filmu Madla z cihelny režiséra Vladimíra Slavínského (jehož kameramanem je mimochodem – stejně jako v případě Extase – Jan Stallich) ironizujícího prostřednictvím postavy barona Dolanského (Hugo Haas) eugenický koncept, jenž podle Heczkové mocně zaznívá právě v Extasi (klíčová je v tomto směru její studie Eugenika, Extase a Emanuel (Rádl). Několik poznámek k erotice a zdraví ženy ve třicátých letech 20. století[2]).

Bonusové materiály dále obsahují standardní fotogalerii a v sekci Archivní záběry vedle zmíněných ukázek z Madly zpravodajské šoty s Machatým a zajímavé porovnání české a rakouské verze. Součástí edice je i brožurka, která díky dvojjazyčné verzi (čeština/angličtina) přibližuje současný status Extase i zahraničnímu zájemci.

 

Ex dvdExtase (ČSR / Rakousko 1933), režie Gustav Machatý, scénář Gustav Machatý, František Horký, kamera Jan Stallich, hudba Giuseppe Becce, hrají: Hedy Kieslerová, Aribert Mog, Zvomimir Rogoz, Leopold Kramer, Karel Mácha-Kuča, Jiřina Steimarová, Jan Sviták, Ediard Šlégl, Antonín Kubový. Národní filmový archiv – Filmexport Home Video, 83 min. DVD vydání: 26. 4. 2017.

 

Poznámky:

[1] Bregant, Michal, Obnovený Erotikon. Iluminace 1994, r. 6, č. 4, s. 79-127. Příběh živlů se třemi mezihrami (Extase). In Klimeš, Ivan, Heiss, Gernot (eds.), Obrazy času. Český a rakouský film 30. let. Praha, Brno: Národní filmový archiv, 2003, s. 17-42.

[2] Heczková, Libuše, Eugenika, Extase a Emanuel (Rádl). Několik poznámek k erotice a zdraví ženy ve třicátých letech 20. století. In Slovo a smysl, 2013, č. 19, dostupné online: http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/413.