Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Revue /
Aktua
lity

Doporučujeme
Redakce 16. 10. 2017

Home Movie Day 2017

Již tradičně se Národní filmový archiv připojuje k mezinárodní iniciativě Home Movie Day, která má za cíl upozornit na fenomén rodinné kinematografie a důležitost uchování specifického obrazového materiálu pro budoucí generace.

Home Movie Day 2017 Foto: Národní filmový archiv

Původní filmový materiál o šířce 8 mm, 9,5 mm nebo 16 mm, který byl amatérskými filmaři v minulosti využíván, je značně náchylný k postupné degradaci a zániku. Navíc technické vybavení nezbytné k promítnutí starých filmů je pro jejich vlastníky stále obtížněji dosažitelné. Proto se v roce 2014 Národní filmový archiv poprvé připojil k mezinárodní iniciativě Home Movie Day, která má za cíl upozornit na fenomén rodinné kinematografie a důležitost uchování specifického obrazového materiálu pro budoucí generace.

Den rodinných filmů se uskuteční v roce 2017 dvakrát. V pražském kině Ponrepo v sobotu 21. října 2017 od 14 hodin a ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v Bio Central v Hradci Králové.

Během odpoledne můžete nosit své rodinné filmy o šířce 8mm, 9,5mm nebo 16mm. Odborníci z řad Národního filmového archivu vás obeznámí se základními pravidly uchovávání, přinesené materiály posoudí a dovolí-li to stav materiálu a majitel, snímek ještě týž den promítneme návštěvníkům kina. V případě historicky cenných filmů nabízíme archivaci filmového materiálu v klimatizovaných depozitářích. Za přenechání materiálů obdržíte kvalitní přepis těchto filmů na digitální nosič.

Setkání s rodinnými filmy vyvrcholí v 17:30 digitální projekcí pásma sestaveného z částí filmových kolekcí, jež NFA získal v rámci této akce v minulém roce. Promítání proběhne za účasti dárců, kteří vybraný obrazový materiál doprovodí komentářem.

V pátek 20. 10 se koná odborný workshop zaměřený na archivaci a prezervaci úzkých filmových formátů. Vystoupí Jiří Horníček s příspěvkem Kolekce amatérského a rodinného filmu ve sbírkách NFA. Jonáš Svatoš bude mluvit o digitalizaci úzkých formátů a Martin Blažíček o filmech českého undergroundu 70.–80. let. Účast na workshopu si prosím rezervujte prostřednictvím online formuláře.  Workshop je zdarma. Kompletní program ke stažení v PDF.

Zdroj: Národní filmový archiv