Byly objeveny filmové materiály z Procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským z roku 1952. Do péče je převzal Národní filmový archiv.

Ve staré výrobní hale zkrachovalé fabriky ve Středočeském kraji insolvenční správce objevil čtrnáct kovových a šest dřevěných skladových beden s filmovým materiálem. Pracovníci insolvenčního správce se obrátili na odborníky, aby posoudili jejich obsah. Historik Petr Blažek a filmař Martin Vadas v polovině března audiovizuální materiály zběžně prohlédli, fotograficky zdokumentovali, konstatovali jejich závažná poškození a zprostředkovali kontakt s Národním filmovým archivem. Nalezené bedny obsahují různorodé materiály – negativy obrazu a zvuku, duplikační kopie, magnetofonové pásy, kombinované kopie a také přefocené kopie archivních dokumentů z provenience ÚV KSČ. Základní identifikace těchto dokumentů ukazuje, že se jedná o záznam procesu s Rudolfem Slánským, po němž se, na základě svědectví ze 60. let, od roku 1990 pátralo.

Generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant a Barbora Novotná Opltová z Insolvenční správci, v.o.s. podepsali dne 20. 3. 2018 předávací protokol a materiály jsou nyní bezpečně uloženy v nitrátním skladu Národního filmového archivu.

Po první kontrole nalezených materiálů odborníky z Národního filmového archivu byla délka filmových negativů odhadnuta na osm a půl hodiny, u kombinovaných kopií je to více než deset hodin záznamu a to vše na prudce hořlavém materiálu. Míra poškození je kvůli špatnému dosavadnímu uložení materiálů značná – dvacet procent negativů a sedmdesát procent kopií je napadeno plísní, velké množství materiálu je silně smrštěné.

Dalším krokem je tedy důkladné roztřídění, stanovení technického nálezu a detailní popis. Ty části nálezu, které to vyžadují, poté projdou finančně nákladným procesem odplísnění, aby mohly být kopírovány na bezpečný materiál. Po skončení první fáze laboratorních prací dojde k porovnání záznamu na negativech a na kopiích, aby byla vytvořena co nejpřesnější chronologie celého procesu. V tento moment bude možné začít vytvářet simultánní časové osy celého procesu s využitím všech dostupných pramenů. V souladu s posláním NFA bude výsledkem zpřístupnění nalezeného filmového materiálu pro veřejnost. Národní filmový archiv se se svým zřizovatelem MKČR shodl na tom, že význam nálezu bude vyžadovat mimořádné kapacity, odborné i finanční, aby se veřejnost mohla seznámit s obsahem co nejdříve.

 

Zdroj: Národní filmový archiv