Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Revue /
Blog

Doporučujeme
Tomáš Lachman 18. 10. 2016

Svatba Elmara Klose a další poklady

Bezmála čtyři roky už trvá spolupráce Národního filmového archivu s panem Elmarem Klossem. Syn oscarového režiséra Klose (Obžalovaný, Smrt si říká Engelchen, Obchod na korze a j.) daroval archivu písemné materiály, které mapují profesní dráhu i soukromý život jeho otce, a také velké množství fotografií. Pan Kloss se aktivně podílí na třídění a popisu materiálů a pomáhá identifikovat osobnosti a události zachycené na fotografiích. Jak dodává Tomáš Lachman, vedoucí oddělení písemných archiválií NFA: „Spolupráce s panem Klossem je z pohledu archiváře takřka modelová.“

Svatba Elmara Klose a další poklady Manželé Klosovi s A. Hackenschmiedem (Foto: Národní filmový archiv)
© Karel Vaca

Obžalovaný

1964

Režie: Ján Kadár


© NFA

Elmar Klos

26.01.1910 — 19.07.1993

Brno, Rakousko-Uhersko

ELMAR KLOS (vl. jm. Elmar Jan Rudolf Kloss; nar. 26.1.1910, Brno – zem. 19.7.1993, Praha) se narodil v rodině vládního rady Zemského úřadu v Brně Rudolfa Klosse (1880–1969) a jeho ženy Marie, rozené H...

Elmar Kloss předal do NFA také dva rodinné filmy svého otce z druhé poloviny třicátých let minulého století. První část tvoří různorodé pracovní záběry. „Rozsahem nejdelší jsou exteriéry s dělníky pracujícími v kamenolomu a prohlídka části Baťova kanálu za účasti šéfa obuvnického impéria Jana Antonína Bati,“ popisuje Jiří Horníček, který je kurátorem sbírky amatérského a rodinného filmu v NFA.

Druhá část je osobnější: ve dvanácti minutách filmového záznamu sledujeme romanticky laděné záběry ze setkání Elmara Klose a jeho budoucí manželky Anny – na lavičce pod rozkvetlými stromy, při výletu na kole atd., které si mladý pár sám natáčel. Našli jsme zde i unikátní sekvenci ze svatebního dne Klosových 23. prosince 1935. Kromě novomanželů a matky ženicha jsou zde zachyceni kameraman Alexander Hackenschmied (Bezúčelná procházka, Na pražském hradě) a produkční Ladislav Kolda (Marijka nevěrnice, Listopad). Jak vysvětluje Horníček: Jedná se o dva klíčové aktéry tehdejších dynamicky se rozvíjejících zlínských ateliérů, kteří sňatek coby svědci zpečetili svými podpisy na okresním úřadu.

Spolupráce NFA s Elmarem Klossem bude pokračovat. Letos v létě se sešel s ředitelem NFA Michalem Bregantem a náměstkyní ministra kultury Kateřinou Kalistovou. Pan Kloss při té příležitosti předal do sbírek NFA jedno z nejvýznamnějších ocenění – Velkou cenu pro film Obžalovaný ze čtrnáctého Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.