Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Revue / Dnes naposled

Doporučujeme

Socialistický alkoholismus – alkoholický realismus

Na přelomu padesátých a šedesátých let byl v českém hraném filmu několikrát významně tematizován problém alkoholismu, přičemž nad osvětovým posláním převážila skepse a rezignace. V následující úvaze s...

15. 3. 2017