Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Revue / filmová historie

Doporučujeme

Knižní žně zlínského festivalu

Již od roku 1961 je ve Zlíně každoročně pořádán festival s filmy pro dětské publikum, dnes pod názvem Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín Film Festival. Jeho současný pořadatel, společno...

27. 7. 2017

Kniha Film a dějiny 6

Krátce po pátém pokračování přináší nakladatelství Casablanca ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů další sborník „Film a dějiny 6. Postkomunismus. Proměny českého historického filmu ...

16. 5. 2017

Kniha Dejiny slovenskej kinematografie

Po dvaceti letech vydal Slovenský filmový ústav ve spolupráci s bratislavským nakladatelstvím FOTOFO druhé rozšířené vydání publikace Dejiny slovenskej kinematografie Václava Macka a Jeleny Paštékové....

14. 3. 2017

Kniha Továrna Barrandov

Po šestiletém výzkumu vychází péčí Národního filmového archivu pod názvem Továrna Barrandov. Svět filmařů a politická moc 1945–1970 rozsáhlá sonda Petra Szczepanika do historie barrandovských ateliérů...

3. 3. 2017

Kniha Film a dějiny 5

Již popáté v ediční péči Petra Kopala vychází sborník původních studií Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba. Texty, snažící se definovat vztah filmu, historie a socialismu v období Gorbačovova pokus...

16. 2. 2017

Konference Screen Industries

V pátek 4. a v sobotu 5. listopadu proběhl v Praze ve spolupráci České společnosti pro filmová studia, Filozofické fakulty UK a Národního filmového archivu šestý ročník mezinárodní konference Screen I...

11. 11. 2016