Klíč k určování trpaslíků aneb Poslední cesta Lemuela Gullivera

dokument

Typologie filmu

hraný dokument

Anglický název

The Key for Determining Dwarfs or The Last Travel of Lemuel Gulliver

Minutáž

59

Země původu

Česká republika

Copyright

2002

Rok výroby

2002

Premiéra

01.09.2002

Jazyková verze

česká

Režie

Martin Šulík

Anotace

Téměř hodinový hraný dokument Klíč k určování trpaslíků aneb Poslední cesta Lemuela Gullivera je originální koláží z deníků českého scenáristy, režiséra a dramaturga Pavla Juráčka (1935-1989), který si je psal v letech 1951-1974. Se stylistickou vytříbeností, nemilosrdnou upřímností a pronikavou naléhavostí v nich umělec vylíčil bouřlivé zvraty v soukromí i mučivé tvůrčí pochyby, ale zároveň v nich jasnozřivě komentoval kulturně-politické klima v socialistickém Československu. Slovenský režisér Martin Šulík se spoluscenáristou Janem Lukešem, jenž po několikaletém úsilí editorsky připravil rozsáhlý knižní výbor pod názvem Pavel Juráček: Deník [1959-1974] (NFA 2003), vybrali z třiatřiceti dochovaných sešitů textové úryvky z let 1964-1973. Ty jim posloužily jako základ filmové eseje, evokující jak Juráčkovu složitou osobnost, tak období spojené s českou novou vlnou. Autoři formálně využívají postupů animovaného i hraného filmu, kombinují hrané pasáže s dokumentárními materiály (včetně fotografií), kvůli zachování vnitřních souvislostí si pohrávají s chronologií deníkových záznamů (hlavní časová linka však byla zachována) a těží z Juráčkova rukopisu i kreseb. K působivosti snímku přispívá i to, že Pavla Juráčka věrohodně ztvárnil syn Marek, jehož hlas zní však výhradně mimo obraz při čtení úryvků z deníků. Režisér Juráček se tak prostřednictvím „falešné“ skryté kamery objevuje v různých prostředích (byt, restaurace, schůzovní místnosti) a v různých situacích (psaní scénáře a deníku, pracovní jednání, rodinné štěstí i manželské krize). Další rozměr Šulíkovu filmu dodává pečlivá rekonstrukce dobových reálií a atributů (interiéry, móda) a záběry z jakoby amatérských rodinných filmů. Poeticky svobodný asociativní přístup k materiálu umožňuje vnímat dílo jako pozoruhodnou úvahu o vývoji rozporuplné osobnosti moderního umělce, přesahující konkrétní osud. Titul filmu byl původně jedním z pracovních názvů Případu pro začínajícího kata. -fik-

Obsah

V intimní deníkové zpovědi Pavla Juráčka se prolínají tři hlavní témata, k nimž se autor neustále vrací a znovu je rozebírá: trýzeň, plynoucí z rozpadu prvního manželství a následného odloučení od milované dcery, muka tvorby a konečně zoufalství, spjaté s politicko-společenskou situací. – Rodinnou pohodu a idylické chvíle s dcerou Juditou postupně narušuje Juráčkův bohémský noční život, kvůli němuž dochází k manželským kolizím (odhalení nevěry ženy Veroniky). Ty vrcholí vleklým rozvodovým řízením a odchodem bývalé manželky s dcerou za novým partnerem do SRN. – V téže době je umělec plně vytížen prací nad monumentálním projektem, do kterého vkládá veškeré své umělecké ambice a který nakonec po mnoha peripetiích dokončí pod názvem Případ pro začínajícího kata. Svou gulliverovskou variaci tvoří v hektickém pracovním vypětí a v permanentním stresu, kdy se střídají pocity zhrzenosti, skepse a neschopnosti s tvůrčí posedlostí. To vše zanechává na jeho zdraví stopy fyzické i psychické vyčerpanosti, jež se Juráček snaží zahánět různými podpůrnými prostředky (káva, alkohol, prášky). Přes všechny zákazy a restrikce se mu, zejména díky krátkému politickému uvolnění roku 1968, podaří dílo realizovat. Následují ovšem další problémy s uvedením filmu do kin, z nichž je však stejně brzy definitivně stažen. – Intelektuální potenciál Juráček neuplatňuje jen ve vlastní tvorbě. Jako uznávaný tvůrce s mezinárodním renomé se věnuje publikační a organizační činnosti (vedoucí barrandovské tvůrčí skupiny Juráček-Kučera, člen předsednictva FITES). – Se svými názory a postoji k politickému, společenskému a kulturnímu dění se umělec nesvěřuje pouze deníku, ale proklamuje je v tisku a při veřejných debatách. – Srpnová okupace Československa a následná normalizace patrně nejtragičtěji postihne z celé generace souputníků právě Pavla Juráčka. Jeho propuštění z Barrandova a znemožnění pracovních příležitostí bolestně zasáhne i do jeho soukromého života. Sužován depresemi z budoucnosti a z existenčních starostí uzavírá v roce 1970 druhý sňatek s modelkou Hanou Ťukalovou a ještě téhož roku se mu narodí syn Marek. Psaní deníků se stává jeho jedinou duševní terapií. Snad tehdy tuší, že se právě tyto texty jednou stanou výmluvným svědectvím nejen o něm, ale i o době plné absurdit… -fik-

Poznámka

Výňatky z filmů: Případ pro začínajícího kata (1969; r. Pavel Juráček), Rytmus (1941, r. Jiří Lehovec).

Hrají

Štáb a tvůrci

Pomocná režie

Lenka Wimmerová

Asistent režie

Markéta Tom

Původní filmový námět

Martin Šulík (podle Deníků Pavla Juráška), Jan Lukeš (podle Deníků Pavla Juráška)

Předloha

Jan Lukeš (Deníky Pavla Juráška)

Architekt

Petr Fořt

Výtvarník

Noro Držiak (kresby)

Návrhy kostýmů

Marta Ostenová

Vedoucí výroby

Šárka Dvořáková

Hudba

Použitá hudba

Bedřich Smetana (Hubička), Bedřich Smetana (Má vlast)

Písně

Pár vzpomínek, Mr. Jones, Terasa nad mořem, The Guitar Man

Hudba k písni

Alfons Jindra (Pár vzpomínek), Miroslav Bedrik (Mr. Jones), Peter Petro (Mr. Jones), Ernst Fischer (Terasa nad mořem), D. Eddy (The Guitar Man)

Produkční údaje

Původní název

Klíč k určování trpaslíků aneb Poslední cesta Lemuela Gullivera

Anglický název

The Key for Determining Dwarfs or The Last Travel of Lemuel Gulliver

Copyright

2002

Rok výroby

2002

Premiéra

01.09.2002

Výrobce

MAGA spol. s r. o., Česká televize, TS Jana Kratochvíla a Jana Šterna (Česká televize)

Technické údaje

Nosič

Digital Betacam

Verze

česká

Ocenění

Vítěz

Akce: Anketa českých filmových kritiků o nejlepší český film let 1990 – 2019

2020
Praha / Česká republika
20. místo
výsledky speciální ankety vyhlášeny 1. 2. 2020 na slavnostním ceremoniálu předávání Cen české filmové kritiky 2019

Vítěz

Festival: 10. FEBIOFEST 2003

2003
Praha / Česká republika
Cena Kristián za nejpozoruhodnější tvůrčí čin roku 2002 v oblasti dokumentární a publicistické tvorby
Martin Šulík
Cena udělena 31. 1. 2003.

Vítěz

Akce: Ceny TRILOBIT Beroun 2002

2002
Beroun / Česká republika
Cena TRILOBIT BEROUN 2002 za režii
Martin Šulík

Vítěz

Akce: Ceny TRILOBIT Beroun 2002

2002
Beroun / Česká republika
Čestné uznání Nadace Život umělce za kameru
Martin Štrba