GASK, Kutná Hora

Projekt pořádaný k 50. výročí úmrtí Jiřího Trnky, českého výtvarníka, ilustrátora, spisovatele, sochaře, scenáristy, loutkáře, kostýmního výtvarníka, režiséra animovaných filmů a jednoho ze zakladatelů českého animovaného filmu, se skládá ze dvou částí. Koncepce první části vychází z toho, jak chápal umění sám Jiří Trnka. Kromě toho, že byl “vážný“ tvůrce, který se, především ve svých pozdějších filmech, vyslovoval k fatálním tématům, jako je dehumanizace lidského společenství, vztah člověka a techniky či otázka umělecké svobody v totalitním systému, byl ve svém naturelu kouzelník a iluzionista, který chtěl diváka bavit, překvapovat, uvádět jej v úžas. Jeho originální přístup k výstavnictví, který se projevil především na dvou světových výstavách v Bruselu 58 a Montrealu 67, smysl pro scénografii, imaginace a osobitá poetika byly inspirací k tomuto projektu a odrážejí se v jeho výtvarně-scénografickém pojetí. Těžiště jeho první části spočívá v pečlivém a promyšleném výběru exponátů, které plnohodnotně mapují hlavní tvůrčí oblasti, jímž se Trnka během svého života věnoval, a v nichž dosáhl proslulosti doma i v zahraničí: tedy oblast malířství, ilustrace, sochařství, loutkářství a animovaného filmu. Výstava však chce návštěvníkům nabídnout více nežli obrazy a sochy s obligátními popiskami rozmístěné ve výstavním prostoru. S vědomím posunu, který obor výstavnictví v posledních letech prodělal, a s vědomím stoupajících nároků návštěvníků hodlá přetlumočit Trnkův odkaz do současného jazyka, a oslovit vedle staršího konzervativního diváka i diváka mladého, a nabídnout mu kvalitní protiváhu nyní převládající zahraniční tvorby pohříchu komerčního charakteru. Za tímto účelem vznikne řada komponovaných audiovizuálních projekcí a interaktivních instalací mapujících neotřelou a zábavnou formou výše zmíněné oblasti Trnkovy tvůrčí činnosti. A to je druhý, řekněme „zábavný“, pilíř, na kterém tato koncepce spočívá. Pilíř, který posunuje projekt z rámce tradiční výstavy k výpravnějšímu a atraktivnějšímu pojetí.

Druhou částí výstavního projektu je TRNKOVA ZAHRADA 2, která bude přizpůsobena velkorysým prostorám jezuitské koleje. Ambicí je znovuoživení nejznámější a nejúspěšnější dětské knihy Jiřího Trnky Zahrada. Kniha, ve které pět malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu, v níž prožijí řadu neočekávaných setkání a veselých dobrodružství, je nejen zábavná, ale také inspirativní.
Tento projekt představuje Zahradu v podobě multimediální instalace pro muzea, galerie a další výstavní prostory. Autoři scénáře výtvarného řešení plně respektují představu autora, ale s vědomím, že by pouhé mechanické vizuální přenesení postav knihy do výstavního prostoru neuspokojilo současnou mladou generaci dětí, domýšlejí jeho představu pomocí moderních technologií a rozvíjejí příběh hlavních aktérů tak, aby v plné šíři vynikla výtvarná a literární kvalita předlohy. Důraz je kladen na interaktivitu a atraktivitu množství animací a audiovizuálních efektů. Ale ani ti, kteří znají a mají rádi originální Trnkovu Zahradu, by neměli být zklamáni.