Dům umění města Brna

Cílem výstavy je představit Laternu magiku jako multimediální audiovizuální dílo, určitý způsob a princip tvorby, který přesahuje do nejrůznějších experimentů, jak filmových, tak výtvarných. Experimentální scéna Národního divadla bude vystupovat jako fenomén, jako technický obraz odpoutávající se do prostoru a překračující svůj vlastní rám, nebo jako performativní intermediální, interaktivní a imersivní aparát. Ukáže se rovněž jako utopický projekt, jehož kontext tvoří avantgardní pokusy s mezi/multimedialitou a dobové pokusy s novými technologiemi a s rozrušováním klasického obrazu – kupříkladu multimediální koláže, filmové experimenty a triky, polyekrany a splitscreeny užívané například v reklamě a dokumentárním filmu či videoart.