Kino Ponrepo, Praha

„Štěstí není stav, ale okamžik.“

Rok 1989 patří k milníkům v novodobých českých dějinách, uzavírajícím jednu kapitolu dvacátého století a otevírajícím českému a slovenskému národu cestu do nové éry. Dění kolem 17. listopadu 1989 patří z pozice relativně nedávných událostí k látce sice široce známé, ovšem při bližším pohledu zahalené v mlhách. O obrysech jednotlivých dějinných událostí často panuje shoda, ovšem konkrétní okolnosti se mnohdy ztrácejí ve víru paralelních dějů a množství historických postav. Kulaté výročí listopadových událostí nabízí ideální příležitost podat bližší pohled prostřednictvím dokumentaristů, kteří Sametovou revoluci zachytili jak v prvních dnech revoluce, tak i v navazujících měsících, i letech, často velmi unikátním způsobem, nebo originální optikou.

Cyklus Sametové filmy přinese v sérii pěti komponovaných večerů dokumentární filmy zachycující revoluční rok nejen v naší zemi, ale i v zahraničí. Vojtěch Jasný, Pavel Koutecký, Jiří Krejčík či Karel Vachek jsou jen některá ze jmen autorů, jejichž filmy se v rámci cyklu představí a v jejichž filmových svědectvích se zrcadlí úvodní citát Zygmunta Baumana: „Štěstí není stav, ale okamžik.“

Cyklus poběží od 13. do 17. listopadu v kině Ponrepo, doplněn o další filmy bude na portálu Dafilms.cz od 11. do 24. listopadu 2019. Cyklus pořádá Institut dokumentárního filmu ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Dafilms.cz za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Partnery akce jsou Film & Sociologie, Slovenský filmový ústav, Velvyslanectví Estonské republiky v Praze, Korzo Národní a FAMU.

Vstupné na jednotlivé projekce je 80 Kč s výjimkou pásma krátkých filmů Pavla Kouteckého 17. listopadu 2019, které je přístupné zdarma.