(roz. Zita Hrubá, nar. 9.3.1943, Praha – zem. 31.1.2016, Praha) absolvovala dokumentární tvorbu na FAMU (1967). V Československé televizi pracovala jako dramaturgyně a scénáristka u pořadů pro děti a mládež (1960–73), vedoucí redaktorka Televizního vysílání pro školy (1969–73), dále působila jako redaktorka dokumentárních a populárně vědeckých pořadů a speciálních pořadů pro neslyšící diváky. Od roku 1989 působila jako zástupkyně šéfredaktora Hlavní redakce vzdělávacích pořadů a od 1992 jako producentka Tvůrčí skupiny vzdělávacích pořadů České televize. V pozdějších letech byla v ČT šéfredaktorkou a šéfproducentkou, po roce 2011 externí dramaturgyní Centra pořadů pro děti a vzdělávacích pořadů. Angažovala se jako členka odborných sekcí European Broadcasting Union, výboru pro výchovu a vzdělávání Českého helsinského výboru a České komise výboru pro vzdělávání a výboru pro kulturu UNESCO. Účastnila se mimo jiné odborných zahraničních setkání a seminářů, zaměřovala se na celoživotní kontinuální vzdělávání pomocí médií a vytvořila koncepci digitálního vzdělávacího kanálu ČT. Zasedala v porotách tuzemských i zahraničních festivalů a soutěží (Techfilm, Poděbrady, Tokio).   –jl–