A Season of Classic Films

Bílý ráj / The White Paradise

První projekcí přehlídky A Season of Classic Films je Bílý ráj Karla Lamače s hudebním doprovodem brněnského multiinstrumentalisty Tomáše Vtípila. Film je přepisem nové tónované a virážované 35 mm kopie, pro kterou jako zdrojový materiál restaurování sloužila unikátní dobová nitrátní kopie.

 V navazující diskuzi Classics Today? bude generální ředitel Národního filmového archivu debatovat s hosty z různých odvětví kultury o tom, co znamená pojem “klasika” a jak se s ním dnes vypořádat.

A Season of Classic Films je projekt Association des Cinémathèques Européennes (ACE), který má za cíl pomocí volně přístupných projekcí přiblížit zejména mladému publiku práci evropských státních a regionálních archivů. Národní filmový archiv je jeden z dvaceti dvou participujících institucí. Projekt je finančně podpořen programem EU Creative Europe.

--------------------

The first screening of the Season of Classic Films retrospective is Karel Lamač’s Bílý ráj (White Paradise) with music by the multi-instrumentalist from Brno Tomáš Vtípil. The film is a transfer of a new toned and embossed 35 mm restored print, for which a unique period nitrate print provided source material.

In the discussion Classics Today the CEO of the Národní filmový archiv, Prague will moderate a talk with guests from various branches of culture what the term “classic” means and how it should be used nowadays.

A Season of Classic Films is a project of the Association des Cinémathèques Européennes (ACE), which aims to make screenings of films from European national and regional archives freely accessible, especially to young audiences. The Národní filmový archiv, Prague is one of twenty-two participating institutions. The project is financially supported by the EU Creative Europe Programme.

Bílý ráj / The White Paradise

LAMAČ / VTÍPIL: BÍLÝ RÁJ

režie: Karel Lamač, scénář: Karel Lamač, Martin Frič, kamera: Otto Heller, architekt: Bohuslav Šula, hrají: Karel Lamač, Anny Ondráková, Vladimír Majer, Josef Rovenský, Gustav Machatý, Martin Frič, Přemysl Pražský a další. Kalosfilm, 67 min.

Jeden z nejvýraznějších tvůrčích týmů v počátcích československé kinematografie tvořil režisér a herec Karel Lamač s kameramanem Ottou Hellerem a herečkou Anny Ondrákovou (později je doplnil scenárista Václav Wasserman a začalo se mluvit o „silné čtyřce“). V roce 1924 zaznamenali mimořádný divácký úspěch se společenským dramatem Bílý ráj, jehož klasicky vystavěný příběh a řemeslo vysoké technické úrovně prozrazovaly Lamačovu poučenost zahraniční, zejména americkou kinematografií.

Hrdinkou melodramatu je sirota Nina, do jejíhož života zasáhne uprchlý vězeň, který chce naposledy navštívit umírající matku. Kromě Karla Lamače coby režiséra, scenáristy a představitele hlavní mužské role se na filmu podíleli další dva průkopníci českého filmu. Gustav Machatý sehrál menší roli člena dobročinného spolku a v epizodní roli se ve filmu objevil také Martin Frič, jenž zároveň spolupracoval na scénáři. Film natočený se skromným rozpočtem 90 000 Kčs se dočkal příznivého přijetí u českých i zahraničních diváků. Kapitál na jeho výrobu poskytla společnost Kalosfilm (Karel-Anny-Lamač-Ondra-spol), kterou založil filmový nadšenec Alfréd Baštýř.

Film živě doprovází Tomáš Vtípil, český skladatel, multiinstrumentalista a producent. Mimo své autorské projekty a spolupráci s rozličnými českými tělesy (DG 307, Láska opravdivá, Načeva, BCO) komponuje scénickou hudbu pro divadlo (HaDivadlo, Studio Hrdinů, X10, Studio Alta, Feste), Český rozhlas a film. Za hudbu k filmu Pouta byl nominován na Českého lva a Ceny filmové kritiky.

LAMAČ / VTÍPIL: BÍLÝ RÁJ (WHITE PARADISE)

director: Karel Lamač, screenplay: Karel Lamač, Martin Frič, camera: Otto Heller, set design: Bohuslav Šula, starring: Karel Lamač, Anny Ondráková, Vladimír Majer, Josef Rovenský, Gustav Machatý, Martin Frič, and Přemysl Pražský. Kalosfilm, 67 min.

One of the most prominent creative teams at the beginning of Czechoslovak cinema was formed by director and actor Karel Lamač together with cinematographer Otto Heller and actress Anna Ondráková. (The team was later joined by screenwriter Václav Wasserman and became known as the ‘strong four’). In 1924, their social drama White Paradise enjoyed extraordinary success with audiences. The film’s classically constructed story and high level of technical craft showcased the lessons that Lamač had learned from foreign films, especially from American cinema.

The heroine of the melodrama is the orphan Nina, who becomes involved with an escaped prisoner who wants to visit his dying mother for the last time. In addition to Karel Lamač, who served as director, screenwriter, and lead male actor, two other pioneers of Czech film participated in the production. Gustav Machatý played a minor role as a member of a charity organization, and, in addition to collaborating on the screenplay, Martin Frič also briefly appears in the film, in a bit part. The film, which was shot with a modest budget of CZK 90,000, was well received by Czech and foreign audiences alike. Production capital was provided by the company Kalosfilm (Karel-Anny-Lamač-Ondra-spol), founded by film enthusiast Alfréd Baštýř.

Musical accompaniment will be provided by Tomáš Vtípil, a Czech composer, multi-instrumentalist, and producer. In addition to his solo projects and collaborations with various Czech ensembles (DG 307, Love True, Načeva, BCO), he also composes music for theater (HaDivadlo, Studio Hrdinů, X10, Studio Alta, Feste), Czech Radio, and films. He was nominated for the Czech Lion and the Film Critics Award for his music for the film Pouta (Walking too Fast).