Consecration Ceremony for the Foundation Stone of the Jubilee Church of St. Anthony in Prague VII

Country

Austria-Hungary

Copyright

1908

Production year

1908

Premiere

10/1908

Runtime

3 min

Category

film

Genre

reportage

Typology

documentaryshort

Original title

Svěcení základního kamene jubilejního kostela sv. Antonína v Praze VII.

Czech title

Svěcení základního kamene jubilejního kostela sv. Antonína v Praze VII.

English title

Consecration Ceremony for the Foundation Stone of the Jubilee Church of St. Anthony in Prague VII

Synopsis

On a rainy and windy day there is marching a procession of priests and town dignitaries. A big community of priests is consecrating the foundation stone of the memorial of František Palacký. The Prague Archbishop František Schönborn is blessing the foundation stone. The Priests are lying down blessed stone cube components and form them into one big unit.

Performed by

Lev Skrbenský z Hříště

arcibiskup pražský

Karel Groš

starosta pražský 1906 – 1918

Crew and creators

Locations

Praha, Holešovice (Praha), Strossmayerovo náměstí (Holešovice) (dříve Bubenské náměstí), Staré Město (Praha), Staroměstské náměstí (Staré Město)

Production info

Original Title

Svěcení základního kamene jubilejního kostela sv. Antonína v Praze VII.

English Title

Consecration Ceremony for the Foundation Stone of the Jubilee Church of St. Anthony in Prague VII

Category

film

Typology

documentary

Genre

reportage

Origin country

Austria-Hungary

Copyright

1908

Production Year

1908

Premiere

10/1908

Copyright Holders

Národní filmový archiv

Technical info

Lenght

short

Runtime

3 min

Versions

Czech

Subtitles

without subtitles