Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Revue /
Událo
sti

Doporučujeme
Jan Křipač 17. 2. 2017

Ivana Bendová a Zdeněk Ryneš: Chci

Aktuální výstava v pražské Galerii Jelení představuje nové video mladé umělecké dvojice Ivana Bendová – Zdeněk Ryneš.

Ivana Bendová a Zdeněk Ryneš: Chci Foto: Galerie Jelení

I když se oba autoři (ročník 1989) věnují samostatné tvorbě, několikrát v průběhu posledních let vystavovali společně. Jejich spolupráce započala již během studií v ateliéru Enviroment na brněnské FaVU pod vedením Barbory Klímové. Konceptuální umělkyně a laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého (2006) je rovněž kurátorkou současné výstavy. Komplementárnost různých přístupů v případě Bendové s Rynešem pak považuje za stěžejní rys expozice: „I když se oba ve své individuální tvorbě projevují odlišně, spolupráce a vzájemné ovlivňování jsou přirozenou součástí většiny projektů, které uskutečnili,“ zmiňuje Klímová ve své kurátorské explikaci.

Základním východiskem spolupráce je samotné médium videa. Bendová se dosud ve své tvorbě zaměřovala na sociální rozměr pohyblivého obrazu. Soustředila se zejména na fenomén videoblogerství – konkrétně na módní blogy mladých autorek, jejich způsob prezentace, návaznost na fanouškovskou komunitu či vztah k popkultuře a tržní ekonomice obecně. Pracovala s původními videi, natáčela nové materiály s blogerkami a sama se stala aktérkou výstupů, reflektujících a komentujících téma z odstupu.

Zdeněk Ryneš zase promýšlí médium videa z hlediska časového průběhu a způsobů vyprávění. Dokumentuje každodenní události, jejichž záznam se stává součástí osobního deníku či archivu. Z těchto vrstev paměti potom „vynáší“ jednotlivé fragmenty do výsledného sestřihu videa, které koncipuje často na základě předem vytvořeného grafického schématu. Tyto vizuální partitury jsou následně zakomponovány do prostorové instalace, v jejímž centru se nachází promítaný pohyblivý obraz.

Konceptuální ráz s akcentem na proces vyprávění vykazuje i nové video Chci. Bendová s Rynešem se v něm dotýkají témat vlastnění, užívání věcí, vztahu ke konkrétnímu místu, paměti a vzájemného prostupování mezi soukromým a veřejným. Statické záběry kamery snímají místnosti nezabydleného venkovského domu a okolní zahradu pokrytou sněhem. Mezi oběma prostory se pohybují autoři videa, ovšem každý zvlášť. Stávají se aktéry příběhu, který vyprávějí ze své perspektivy a skrze svůj vztah k danému místu. „Popisovali jsme osobní situace a postupně jsme je očišťovali od osobních nánosů (něco tam muselo zůstat, protože nám to pak připadalo moc frázovité) a vznikly schematizované popisy situací, ze kterých by měly vystupovat především strany (já, oni…), které jsou v konkrétním vztahu,“ upřesňuje Ryneš.

Výpovědi protagonistů ovšem divák neslyší, pouze vidí jejich přepis v podobě titulků. Nositelem vyprávění se tak stává primárně psaný text, obraz zůstává v rovině deskripce jednotlivých situací a konkrétního prostoru, k němuž se váže paměť aktérů. O míře (ne)spolehlivosti jejich vyprávění si pak musí udělat úsudek divák sám.

Výstava Chci potrvá v Galerii Jelení do 12. března.

 

Ivana Bendová a Zdeněk Ryneš: Chci. Galerie Jelení. Kurátorka: Barbora Klímová. 15. 2. – 12. 3. 2017.