Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

O portálu Filmový přehled

Doporučujeme

Webový portál Národního filmového archivu o české kinematografii.

Navazuje na časopis Filmový přehled. Ten začal vycházet v roce 1939 pod názvem Filmová kartotéka a přinášel základní informace o jednotlivých filmových titulech. Od roku 1950 se jmenoval Filmový přehled. Vycházel jako tištěný měsíčník, který původně sloužil kinařům jako přehled distribuce. Postupně se však stal vyhledávaným časopisem přinášejícím nejúplnější informace o filmech v české kinodistribuci, seznamoval s obsahy filmů a přinášel profily režisérů, herců i dalších tvůrců. Tento nejstarší český filmový časopis byl v tištěné podobě vydáván do roku 2013.

Podrobnou historii časopisu Filmový přehled najdete zde.

Archiv časopisu Filmový přehled 2001-2013 ke stažení najdete zde.

CCI0822017_0002
Filmová kartotéka 1939

 

CCI0822017_0001
Filmový přehled 1950

 

Dlouhodobě byla v NFA vydávána také Filmová ročenka, nejprve v tištěné formě a později na CD-ROMu. Tu využívali filmoví profesionálové, badatelé i orgány státní správy.

Portál pod tradičním jménem Filmový přehled tyto obsahy sjednocuje a nabízí i další rozšíření.

 

Obsah

Webový portál obsahuje komplexní informace o české kinematografii. Jeho odlišností od již existujících, podobně zaměřených portálů je úplnost a spolehlivost publikovaných dat, což garantuje NFA z logiky své působnosti. Potvrzuje to mnohaletá činnost Filmového přehledu a Filmové ročenky, které jsou odborníky pokládány za nejspolehlivější zdroje dat v oboru.

Webový portál NFA je určen jak široké veřejnosti, tak i veřejnosti odborné, filmovým vědcům, ale i filmovým profesionálům.

Databáze

 • kompletní data o českých filmech od počátků kinematografie
 • údaje o tvůrčím štábu, hereckém obsazení
 • produkční, technické a distribuční údaje, lokace
 • údaje o získaných oceněních
 • výstižný autorský obsah a anotace filmu
 • obrazové materiály
 • biografie a filmografie tvůrců

Informace o aktuálním stavu obsahu databáze.

Revue Filmového přehledu

 • online časopis zaměřený na českou filmovou kulturu
 • články o filmu v širších historických souvislostech
 • rozhovory s vybranými osobnostmi
 • informace o aktivitách NFA

 

Výrobcům a distributorům

Pod agendu Národního filmového archivu spadá i Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla podle Zákona o audiovizi č. 496/2012 Sb., §7.

Prosíme výrobce a distributory kinematografických děl o spolupráci při jejich evidenci.

Více informací a formulář k vyplnění najdete zde.

 

Právní informace

Obsah tohoto portálu není dovoleno volně šířit a je chráněn autorským zákonem. Pro jakékoliv použití tohoto obsahu je potřeba vyžádat si svolení od autora.

V případě, že jste autor, nebo vlastníte práva k některému zde zveřejněnému autorskému dílu a domníváte se, že je zde použito bez povolení k užití, prosíme, kontaktujte nás. V případě jakýkoliv pochybností dané dílo stáhneme a situaci se budeme snažit vyřešit.

 

Podpora:

SFK_logo                       bar.ces.poz