Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Revue /
Událo
sti

Doporučujeme
Veronika Zýková 16. 12. 2015

První krabička Svatopluka Pitry

Pavel Ryška ve spolupráci s Anymade Studio a Edicí PAF připravil první krabičku, či spíše krabici věnovanou grafikovi, ilustrátorovi a výtvarníkovi animovaných filmů Svatopluku Pitrovi (1923–1993) a rekonstrukci jeho cesty „z chomutovských válcoven trub do pražské ,speciálky‘ profesora Hoffmeistera“.

První krabička Svatopluka Pitry

Jméno této pozoruhodné osobnosti zůstávalo dlouho v zapomnění. Velkou roli v tom sehrála Pitrova emigrace do USA přes Kanadu v roce 1963, která smazala jeho jméno z titulků filmů, na kterých se výtvarně podílel. V emigraci se svéhlavý Pitra nedokázal autorsky prosadit, svůj vlastní film nenatočil a byl nucen věnovat se zakázkovým pracím. Ještě předtím však stihl výrazně zaujmout v Československu: v roce 1951 nastoupil na VŠUP do ateliéru Adolfa Hoffmeistera, „na sklonku padesátých let navrhoval Pitra výstavní grafiku pro domácí i zahraniční veletrhy nebo obaly desek pro Gramofonové závody – Supraphon. Ilustroval Pickovu knížku Kladyátor, Jirotkova Saturnina a Vachkův román Až se ucho utrhne. Za své satirické kresby získal cenu Literárních novin a exceloval v okruhu karikaturistů, kteří proti upovídané komunální satiře začali prosazovat čistě vizuální humor beze slov. (…)“[1]

Krabička je sice svou vahou lehká, ale plná zajímavých „artefaktů“. V první řadě to je DVD s filmem Tucet mých tatínků (1959) režiséra Eduarda Hofmana. Na tomto kresleném snímku se podílelo 13 výtvarníků (viz soupis pod textem), kteří nakreslili onen tucet tatínků (Pitra měl na starosti tatínka-fotografa) a smutné holčičky se „ujal“ Zdeněk Miler. Ta je vláčena svou uspěchanou maminkou, která střídá tatínky a dceři nemá čas ani učesat vlasy. Dobový tisk Tucet mých tatínků charakterizoval jako „film pro rodiče, a ne pro děti. Bude kritisovat, jak neuváženými novými sňatky rodičů trpí výchova dětí.“[2] Z dnešního pohledu je tento depresivní příběh nejzajímavější autorskou účastí řady výrazných výtvarníků.

DVD obsahuje vedle filmu také vyprávění Vratislava Hlavatého, grafika a ilustrátora a Pitrova spolužáka z VŠUP. Ten přibližuje Pitrův příchod na školu z akademické dělnické přípravky a okolnosti společné výstavy, kterou jim přenechal den předem Adolf Hoffmeister. Přibližuje také práci na filmu Tucet mých tatínků, kde se podle jeho slov výtvarně odlišil jen Pitra. Animátoři odmítali osobitý styl nových autorů a upravovali si kresby podle svého cítění. Domnívá se, že Pitra by měl větší tvůrčí volnost během 60. let v Československu, než jaké se mu dostalo ve Spojených státech.

Součástí krabičky je brožura, kterou Pavel Ryška sestavil z Pitrových ilustrací a článků v dobovém tisku, jež doplňuje svými „vstupy“. Dozvíme se tak například o umělecké skupině Polylegran, vymezování se vůči americké grotesce, společné výstavě Svatopluka Pitry a Vratislava Hlavatého v Galerii Československého spisovatele (bývalém Topičově salonu) a mnoha dalších, souvisejících ať už přímo s Pitrou nebo s filmem Tucet mých tatínků.

Box také obsahuje osmistránkové faksimile první části Pitrova vlastního životopisu, kde se dozvíme o momentech, které jej formovaly – vzpomínky na dědečka, tatínkův únos Svatoplukova staršího bratra, vyrůstání na vesnici u babičky a na to, jak se mluvilo v sousedním „Balíkově“.

Tato krabička je první a doufejme nikoli poslední. Pavlu Ryškovi se totiž podařilo „vytěžit“ archiv Krátkého filmu Praha a získat deset dochovaných snímků, na nichž Svatopluk Pitra spolupracoval coby výtvarník (z nich první je právě Tucet mých tatínků). Postupně by se tak vydání měly dočkat snímky jako Tři muži (1959, r. Vladimír Lehký), Pštros (1960, r. Bohuslav Šrámek), Plivník dlaždiče Housky (1961, r. Stanislav Látal) nebo osvětový snímek Tak na to? (1963, r. Jiří Brdečka), pod kterým již Pitra nemohl být podepsán.

 

SVATOPLUK PITRA: grafik, ilustrátor a výtvarník animovaných filmů

(1) Tucet mých tatínků

Olomouc: Pastiche Filmz, 2015

Editor: Pavel Ryška

Grafická úprava: Anymade Studio

Kartonový box 15 x 20 x 5 cm s přílohami (brožura, DVD, plakát, leporelo)

Česky

Cena: 225 Kč

Náklad: 300 ks

ISBN 978-80-87662-10-6

Krabičku lze objednávat v předprodeji na shop@pifpaf.cz (předmět: Svatopluk Pitra).

 

Tucet mých tatínků (ČSR 1959), režie: Eduard Hofman, scénář: Vratislav Blažek, Eduard Hofman, výtvarníci: Jiří Brdečka, František Freiwillig, Vratislav Hlavatý, Adolf Hoffmeister, Eduard Hofman, Ota Janeček, Josef Kábrt, Jaroslav Kándl, Vladimír Lehký, Kamil Lhoták, Jaroslav Malák, Zdeněk Miler, Svatopluk Pitra, hudba: Jan Rychlík. 12 min.

 

Poznámky:

[1] RYŠKA, Pavel. Kromě těch neonů tady není nic… In:Padesátky.info [online]. Dostupné z: <http://www.padesatky.info/7-padesata-leta/91-charaktery-svatopluka-pitry> [odkaz navštíven 10. 12. 2015]. Těm, kdo by chtěli nahlédnout do Pitrovy tvorby a seznámit se s jeho životním příběhem ještě před otevřením krabičky, doporučuji právě tento text Pavla Ryšky, jehož název, Kromě těch neonů tady není nic…, vyjadřuje pocit Svatopluka Pitry, který popsal v dopisu z USA.

[2] BYSTROV, Vladimír. Eduard Hofman. Osobnost čs. kresleného filmu. In: Film a doba, roč. IV, č. 10, s. 678.