Národní filmový archiv
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury České republiky, zřizovací listina č. j. MK 13526/2013 OMA ve znění pozdějších změn a doplňků.

Adresa archivu:
Závišova 502/5
140 00 Praha 4 Nusle

IČ: 00057266
DIČ: CZ00057266

Revue Filmového přehledu ISSN 2464-6229

RSS Články Revue: http://www.filmovyprehled.cz/cs/rss/revue
RSS Kalendář: http://www.filmovyprehled.cz/cs/rss/kalendar

Lidé

Jan Křipač
šéfeditor portálu
E jan.kripac@nfa.cz
T +420 778 522 707

Martin Šrajer
redaktor Revue
E martin.srajer@nfa.cz
T +420 778 487 966

Dora Kubíčková
fotoeditorka a fotografka
E dora.kubickova@nfa.cz
T +420 603 525 354

Jaroslav Lopour
filmový historik (filmografické informace v databázi)
E jaroslav.lopour@nfa.cz
T +420 778 487 981

Pro veřejné užití filmů a fotografií kontaktujte Obchodní oddělení Národního filmového archivu.