Filmový přehled je internetový portál Národního filmového archivu o českém filmu.

Navazuje na časopis Filmový přehled. Ten začal vycházet v roce 1939 pod názvem Filmová kartotéka a přinášel základní informace o jednotlivých filmových titulech. Od roku 1950 se jmenoval Filmový přehled. Vycházel jako tištěný měsíčník, který původně sloužil kinařům jako přehled distribuce. Postupně se však stal vyhledávaným časopisem přinášejícím nejúplnější informace o filmech v české kinodistribuci, seznamoval s obsahy filmů a přinášel profily režisérů, herců i dalších tvůrců. Tento nejstarší český filmový časopis byl v tištěné podobě vydáván do roku 2012, respektive v elektronické verzi do roku 2013.

Podrobnou historii časopisu Filmový přehled najdete zde.

CCI0822017_0002

Filmová kartotéka 1939

CCI0822017_0001
Filmový přehled 1950

Dlouhodobě byla v Národním filmovém archivu vydávána také Filmová ročenka, nejprve v tištěné formě a později na CD-ROMu. Tu využívali filmoví profesionálové, badatelé i orgány státní správy.

Portál pod tradičním jménem Filmový přehled tyto obsahy od svého spuštění 29. 2. 2016 sjednocuje a nabízí i další rozšíření.

Obsah

Webový portál obsahuje komplexní informace o české kinematografii. Jeho odlišností od již existujících, podobně zaměřených portálů je úplnost a spolehlivost publikovaných dat, což garantuje Národní filmový archiv z logiky své působnosti. Potvrzuje to mnohaletá činnost Filmového přehledu a Filmové ročenky, které jsou odborníky pokládány za nejspolehlivější zdroje dat v oboru.

Webový portál Národního filmového archivu je určen jak široké veřejnosti, tak i veřejnosti odborné, filmovým vědcům, ale i filmovým profesionálům.

Databáze

 • kompletní data o českých distribučních filmech od počátků kinematografie do současnosti
 • údaje o tvůrčím štábu, hereckém obsazení
 • produkční, technické a distribuční údaje, lokace
 • údaje o získaných oceněních
 • údaje o udělených dotacích
 • výstižný autorský obsah a anotace filmu
 • obrazové materiály
 • biografie a filmografie tvůrců
 • řadu dalších údajů

Informace o aktuálním stavu obsahu databáze.

Podrobné vysvětlení struktury dat a použité zkratky.

Pokud má uživatel případné doplnění či připomínku k některému z údajů, budeme rádi, když kontaktuje správce dat, viz sekce Kontakt.

Revue Filmového přehledu

 • online časopis zaměřený na českou filmovou kulturu
 • články o filmu v širších historických souvislostech
 • rozhovory s vybranými osobnostmi
 • kontexty a profily
 • informace o aktivitách Národního filmového archivu

Autoři anotací a obsahů k filmům v databázi

Malvína Balvínová (rozená Toupalová) [-mat-] (nar. 1983) – dramaturgyně a členka programové rady Anifilmu

Marie Barešová [-mb-] (nar. 1984) – kurátorka orální historie Národního filmového archivu

Tomáš Bartošek [-tbk-] (nar. 1949) – filmový publicista, bývalý filmograf a katalogizátor Národního filmového archivu a šéfredaktor časopisu Filmový přehled

Markéta Bártová [-brt-] (nar. 1980) – vedoucí Oddělení filmografie a katalogizace Národního filmového archivu

Magdalena Bičíková [-bič-] (nar. 1968) – PR manažerka a tisková mluvčí, filmová publicistka, herečka

Jiří Blažek [-xb-] (nar. 1989) – dramaturg České televize, filmový publicista

Michal Bregant [MB] (nar. 1964) – filmový historik a teoretik, vysokoškolský pedagog, generální ředitel Národního filmového archivu

Václav Březina [-bř-] (nar. 1948) – filmový publicista, bývalý dramaturg Ústřední půjčovny filmů

Jaroslav Cibulka [-cib-] (nar. 1996) – externí spolupracovník portálu Filmový přehled

Aleš Danielis [DATE] (nar. 1953) – programový ředitel společnosti CinemArt, vysokoškolský pedagog

Anna Doupovcová [-adp-] (nar. 1989) – referentka akvizic a bývalá zástupkyně vedoucího Oddělení filmografie a katalogizace Národního filmového archivu

Anna Dymáková [-andy-] (nar. 1989) – externí spolupracovnice portálu Filmový přehled

Jakub Egermajer [-je-] (nar. 1998) – filmograf a katalogizátor Národního filmového archivu

Monika Fábryová [-mof-] (nar. 1992) – pracovnice marketingu, externí spolupracovnice portálu Filmový přehled

Miloš Fikejz [-fik-] (1959–2019) – knihovník a dokumentátor Národního filmového archivu, encyklopedista, fotograf

Pavla Frýdlová [-pf-] (nar. 1948) – dramaturgyně, publicistka, překladatelka, filmařka, spisovatelka

Šimon Gogola [-šg-] (nar. 2002) – externí spolupracovník portálu Filmový přehled

Tomáš Hála [-hal-] (nar. 1975) – filmograf a katalogizátor Národního filmového archivu

Jakub Hauser [-jbh-] (nar. 1983) – publicista, kurátor

Daniela Havránková [-dh-] (nar. 1982) – filmografka a katalogizátorka Národního filmového archivu, bývalá redaktorka časopisu Filmový přehled

Vladimír Hendrich [-hch-] (nar. 1956) – filmový publicista, historik, lektor

Ondřej Hokr [-oho-] (nar. 1978) – filmový střihač

Pavel Horáček [-ph-] (nar. 1984) – festivalový dramaturg

Marie Kalousová (dříve Tesaříková, rozená Horáková) [-mh-] (nar. 1990) – protidrogová koordinátorka, externí spolupracovnice portálu Filmový přehled

Tomáš Hubáček [-hub-] (nar. 1994) – filmograf a katalogizátor Národního filmového archivu

Milan Klepikov [-mv-, -mk-] (nar. 1965) – filmový historik, dramaturg kina Ponrepo Národního filmového archivu

Kateřina Korbařová [-kat-] (nar. 1954) – bývalá filmografka a katalogizátorka Národního filmového archivu, redaktorka časopisu Filmový přehled

Klára Koubová [-kk-] (nar. 1960) – bývalá filmografka a katalogizátorka Národního filmového archivu, redaktorka a tajemnice časopisu Filmový přehled

Jan Křipač [-jk-] (nar. 1977) – šéfeditor Revue portálu Filmový přehled Národního filmového archivu

Michaela Kubešová [-mik-] (nar. 1990) – fotografka, externí spolupracovnice portálu Filmový přehled

Zdeno Kubina [-zk-] (1966) – dramaturg České televize, bývalý redaktor časopisu Filmový přehled

Petra Kubinová [-Kubi-] (nar. 1969) – filmová publicistka

Marta Kucharová Mentzlová [-mkm-] (nar. 1976) – filmografka a katalogizátorka Národního filmového archivu

Jan Lipšanský [-jal-] (nar. 1968) – filmový publicista

Jaroslav Lopour [–jl–] (nar. 1990) – filmový historik a publicista, filmograf a katalogizátor Národního filmového archivu

Michael Málek [-mim-] (nar. 1951) – encyklopedista a publicista, bývalý dramaturg České televize

Michaela Matějčková (rozená Koželuhová) [-miko-] (nar. 1991) – kurátorka sbírky plakátů Národního filmového archivu

Štěpánka Matúšková [-step-] (nar. 1976) – publicistka, bývalá krátkodobá vedoucí portálu Filmový přehled Národního filmového archivu

Galina Miklínová (rozená Hůlová) [-ghm-] (nar. 1970) – výtvarnice, ilustrátorka, režisérka

Pavlína Perlíková [PP] (nar. 1975) – filmová publicistka, novinářka, bývalá redaktorka časopisu Filmový přehled

Ivana Poláková [-ip-] (nar. 1993) – filmografka a katalogizátorka Národního filmového archivu

Radka Polenská [-rapl-] (nar. 1966) – filmová publicistka

Alena Prokopová [-ap-] (nar. 1963) – filmová publicistka, dramaturgyně, bývalá redaktorka portálu a časopisu Filmový přehled, vedoucí projektu České televize

Iva Přivřelová [-ivp-] (nar. 1980) – filmová publicistka

Jan Rejžek [JR] (nar. 1954) – kritik a publicista

Martin Řezníček [-mř-] (nar. 1960) – režisér, dokumentarista

Tomáš Seidl [-tse-] (nar. 1968) – filmový publicista

Eliška Seveldová [-els-] (nar. 1990) – divadelní produkční, bývalá filmografka a katalogizátorka Národního filmového archivu

Tereza Sklenářová [-tesk-] (nar. 1989) – filmografka a katalogizátorka Národního filmového archivu

Radovan Suk [RS, rask] (nar. 1967) – PR konzultant

Martin Šrajer [-mrš-] (nar. 1989) – redaktor Revue portálu Filmový přehled Národního filmového archivu

Jan Švábenický [-jš-] (nar. 1981) – filmový historik a publicista

Štefan Vraštiak [-švr-] (1942–2016) – filmový historik a publicista, pracovník Slovenského filmového ústavu

Filip Zach [-FiZ-] (nar. 1975) – filmový publicista

Zuzana Popelková (rozená Zemanová) [-zz-] (nar. 1976) – bývalá redaktorka časopisu Filmový přehled

Veronika Zýková [-vaza-] (nar. 1984) – filmová publicistka a editorka, bývalá redaktorka portálu Filmový přehled Národního filmového archivu, pracovnice PR Institutu dokumentárního filmu

Karolína Žánová [-kž-] (nar. 1997) – externí spolupracovnice portálu Filmový přehled

Výrobcům a distributorům

Pod agendu Národního filmového archivu spadá i Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla podle Zákona o audiovizi číslo 496/2012 Sbírky zákonů, § 7.

Prosíme výrobce a distributory kinematografických děl o spolupráci při jejich evidenci.

Více informací a formulář k vyplnění najdete zde.

Právní informace

Obsah tohoto portálu není dovoleno volně šířit a je chráněn autorským zákonem. Pro jakékoliv použití tohoto obsahu je potřeba vyžádat si svolení od autora.

V případě, že jste autor, nebo vlastníte práva k některému zde zveřejněnému autorskému nefilmovému dílu a domníváte se, že je zde použito bez povolení k užití, prosíme, kontaktujte nás. V případě jakýkoliv pochybností dané dílo stáhneme a situaci se budeme snažit vyřešit.

Ochrana soukromí – cookies

Pravidla práce s cookies.

Pokud má uživatel případné doplnění či připomínku k některému z údajů, budeme rádi, když kontaktuje správce dat, viz sekce Kontakt.

Podpora:

SFK_logo                       bar.ces.poz