Internetový portál Národního filmového archivu o českém filmu.

Navazuje na časopis Filmový přehled. Ten začal vycházet v roce 1939 pod názvem Filmová kartotéka a přinášel základní informace o jednotlivých filmových titulech. Od roku 1950 se jmenoval Filmový přehled. Vycházel jako tištěný měsíčník, který původně sloužil kinařům jako přehled distribuce. Postupně se však stal vyhledávaným časopisem přinášejícím nejúplnější informace o filmech v české kinodistribuci, seznamoval s obsahy filmů a přinášel profily režisérů, herců i dalších tvůrců. Tento nejstarší český filmový časopis byl v tištěné podobě vydáván do roku 2013.

Podrobnou historii časopisu Filmový přehled najdete zde.

CCI0822017_0002

Filmová kartotéka 1939

 

CCI0822017_0001
Filmový přehled 1950

 

Dlouhodobě byla v NFA vydávána také Filmová ročenka, nejprve v tištěné formě a později na CD-ROMu. Tu využívali filmoví profesionálové, badatelé i orgány státní správy.

Portál pod tradičním jménem Filmový přehled tyto obsahy sjednocuje a nabízí i další rozšíření.

 

Obsah

Webový portál obsahuje komplexní informace o české kinematografii. Jeho odlišností od již existujících, podobně zaměřených portálů je úplnost a spolehlivost publikovaných dat, což garantuje NFA z logiky své působnosti. Potvrzuje to mnohaletá činnost Filmového přehledu a Filmové ročenky, které jsou odborníky pokládány za nejspolehlivější zdroje dat v oboru.

Webový portál NFA je určen jak široké veřejnosti, tak i veřejnosti odborné, filmovým vědcům, ale i filmovým profesionálům.

Databáze

 • kompletní data o českých filmech od počátků kinematografie
 • údaje o tvůrčím štábu, hereckém obsazení
 • produkční, technické a distribuční údaje, lokace
 • údaje o získaných oceněních
 • výstižný autorský obsah a anotace filmu
 • obrazové materiály
 • biografie a filmografie tvůrců

Informace o aktuálním stavu obsahu databáze.

Revue Filmového přehledu

 • online časopis zaměřený na českou filmovou kulturu
 • články o filmu v širších historických souvislostech
 • rozhovory s vybranými osobnostmi
 • informace o aktivitách NFA

Autoři anotací a obsahů k filmům v databázi

Malvína Balvínová (roz. Toupalová) [-mat-] (nar. 1983) – dramaturgyně a členka programové rady Anifilmu
Marie Barešová [-mb-] (nar. 1984) – kurátorka orální historie NFA
Tomáš Bartošek [-tbk-] (nar. 1949) – vedoucí redaktor kinodistribuce v databázi Filmového přehledu
Magdalena Bičíková [-bič-]
Jiří Blažek [-xb-] (nar. 1989) – externí spolupracovník Filmového přehledu
Michal Bregant [MB] (nar. 1964) – filmový historik a teoretik, generální ředitel Národního filmového archivu
Václav Březina [-bř-] 
Aleš Danielis [DATE] (nar. 1953) – programový ředitel společnosti CinemArt, vysokoškolský pedagog
Anna Doupovcová [-adp-] (nar. 1989) – redaktorka databáze Filmového přehledu
Anna Dymáková [-andy-] (nar. 1989) – externí spolupracovnice Filmového přehledu
Monika Fábryová [-mof-] (nar. 1992) – externí spolupracovnice Filmového přehledu
Miloš Fikejz [-fik-] (nar. 1959) – knihovník a dokumentátor NFA
Pavla Frýdlová [-pf-] – publicistka, překladatelka, filmařka, spisovatelka
Jakub Hauser [-jbh-] – publicista, kurátor
Daniela Havránková [-dh-] (nar. 1982) – editorka databáze (toho času na mateřské dovolené)
Vladimír Hendrich [-hch-]
Ondřej Hokr [-oho-]
Pavel Horáček [-ph-] (nar. 1984) – festivalový dramaturg
Milan Klepikov [-mv-] (nar. 1965) – filmový historik, dramaturg kina Ponrepo
Kateřina Korbařová [-kat-] (nar. 1954) – redaktorka databáze Filmového přehledu
Klára Koubová [-kk-] (nar. 1960) – redaktorka databáze Filmového přehledu
Jan Křipač [-jk-] (nar. 1977) – šéfeditor Filmového přehledu
Michaela Kubešová [-mik-] (nar. 1990) – externí spolupracovnice Filmového přehledu
Zdeno Kubina [-zk-] – dramaturg ČT
Petra Kubinová [-Kubi-]
Jan Lipšanský [-jal-]
Jaroslav Lopour [-jl-] (nar. 1990) – redaktor databáze Filmového přehledu
Michael Málek [-mim-] (nar. 1951) – dramaturg ČT
Michaela Matějčková (roz. Koželuhová) [-miko-] (nar. 1991) – kurátorka sbírky plakátů NFA
Štěpánka Matúšková [-step-] (nar. 1976) – bývalá vedoucí Portálu NFA
Galina Hůlová Miklínová [-ghm-] – výtvarnice
Pavlína Perlíková [PP]
Radka Polenská [-rapl-]
Alena Prokopová [-ap-, bez zkratky: anotace k filmům 1964–1991] (nar. 1963) – filmová publicistka
Iva Přivřelová [-ivp-] (nar. 1980) – filmová publicistka
Jan Rejžek [JR] (nar. 1954) – kritik a publicista
Martin Řezníček [-mř-] – režisér
Tomáš Seidl [-tse-] (nar. 1968) – filmový publicista
Eliška Seveldová [-els-] – externí spolupracovnice Filmového přehledu
Radovan Suk [RS, rask]
Martin Šrajer [-mrš-] (nar. 1989) – redaktor Filmového přehledu
Jan Švábenický [-jš-] (nar. 1981) – filmový historik a publicista
Marie Tesaříková (roz. Horáková) [-mh-] (nar. 1990) – externí spolupracovnice Filmového přehledu
Štefan Vraštiak [-švr-] (nar. 1942, zem. 2016) – filmový historik a publicista
Filip Zach [-FiZ-]
Zuzana Zemanová [-zz-]
Veronika Zýková [-vaza-] (nar. 1984) – filmová publicistka

 

Výrobcům a distributorům

Pod agendu Národního filmového archivu spadá i Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla podle Zákona o audiovizi č. 496/2012 Sb., §7.

Prosíme výrobce a distributory kinematografických děl o spolupráci při jejich evidenci.

Více informací a formulář k vyplnění najdete zde.

 

Právní informace

Obsah tohoto portálu není dovoleno volně šířit a je chráněn autorským zákonem. Pro jakékoliv použití tohoto obsahu je potřeba vyžádat si svolení od autora.

V případě, že jste autor, nebo vlastníte práva k některému zde zveřejněnému autorskému dílu a domníváte se, že je zde použito bez povolení k užití, prosíme, kontaktujte nás. V případě jakýkoliv pochybností dané dílo stáhneme a situaci se budeme snažit vyřešit.

 

Podpora:

SFK_logo                       bar.ces.poz