A Season of Classic Films

Přehlídka němých filmů se současnou hudbou

Film němý nikdy nebyl. Tímto pojmem označujeme snímky, které musely být hudbou a ruchy živě doprovázeny, protože technika záznamu zvuku na filmový pás ještě nebyla vynalezena. Stejně jako v době jejich vzniku, kdy filmy doprovázeli pianisté a hudební tělesa s různorodým repertoárem více či méně populární hudby, uvádíme tyto snímky i dnes se současnou hudbou. Od dubna do června Národní filmový archiv zpřístupní online a zdarma sedm němých filmů, které doprovodí hudba různých žánrů. Kurátorský výběr autorů a autorek nové filmové hudby je založen na respektování dobového principu plurality hudebních doprovodů.
V navazujících diskuzích se zaměříme na témata související s němým filmem a jeho programováním dnes.

A Season of Classic Films je projekt Association des Cinémathèques Européennes (ACE), který má za cíl pomocí volně přístupných projekcí přiblížit zejména mladému publiku práci evropských státních a regionálních archivů. Národní filmový archiv je jeden z dvaceti dvou participujících institucí. Projekt je finančně podpořen programem EU Creative Europe.

A series of silent films with contemporary music

Film was never silent. This term is used to refer to movies that had to be accompanied by live music and noise effects, because the technique of recording sound on a film strip had not yet been invented. Just as these films were accompanied at the time of their creation by pianists and ensembles with a diverse repertoire of more or less popular music, we present these films today with live contemporary music. From April to June, we will be making seven silent films available for free online with musical accompaniment from diverse genres. The curatorial selection of composers for the new music respects the silent era principle of maintaining a plurality of musical accompaniment styles. In the subsequent discussions, we will focus on topics related to silent film and programming it today.

A Season of Classic Films is a project of the Association des Cinémathèques Européennes (ACE), which aims to make screenings of films from European national and regional archives freely accessible, especially to young audiences. The Národní filmový archiv, Prague is one of twenty-two participating institutions. The project is financially supported by the EU Creative Europe Programme.

Program

8. 4. 2021

17:00 | Bílý ráj / White Paradise (Karel Lamač, 1924, music: Tomáš Vtípil)
19:30 | Discussion: Classics Today
watch the discussion here → http://bit.ly/Classics_Today_2021

6. 5. 2021

17:00 | Buď připraven! / Be Prepared! (Svatopluk Innemann, 1923, music: Wabi Experience)

19. 5. 2021

17:00 | Hříchy lásky / The Sins of Love (Karel Lamač, 1929, Music: Ožvold & Ožvold & Kratochvíl)
19:30 | Discussion: What is film sound? Can film exist without sound and sound without film? 
watch the discussion here → http://bit.ly/SoC_Filmsoundandmusic_discussion

3. 6. 2021

17:00 | Films of Jan Kříženecký with a commentary of Jeanne Pommeau (music Jan Burian)
19:30 | Discussion: Where, How and to Whom – the challenges of presenting earliest cinema
watch the discussion here → http://bit.ly/SoC_wherehowwhom_discussion

10. 6. 2021

17:00 | Milenky starého kriminálníka / The Lovers of an Old Criminal (Svatopluk Innemann, 1927, music: Vojtěch Procházka)

17. 6. 2021

17:00 | Cikáni / Gipsies (Karel Anton, 1921, music: Neuvěřitelno)

24. 6. 2021

17:00 | Ukřižovaná / The Crucified (Boris Orlický, 1921, music: Dizzcock & False Trance)

16. 12. 2022

20:00 | Pražský kat / The Prague Executioner (Rudolf Měšťák, 1927, music: Vlastislav Matoušek)

 

A Season of Classic Films