Na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla podle Zákona o audiovizi číslo 496/2012 Sbírky zákonů s účinností od 1. ledna 2013, § 7 shromažďuje a zveřejňuje Národní filmový archiv informace o všech zahraničních titulech v české kinodistribuci.

Zároveň je distributor povinen oznámit Národnímu filmovému archivu každé kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.

Prosíme výrobce a distributory kinematografických děl o spolupráci při jejich evidenci, nejlépe vyplněním Formuláře pro výrobce a distributory.

Národní filmový archiv předkládá ke stáhnutí přehledy a informace o zahraničních filmech v české kinodistribuci od roku 2013. Snímky do roku 2012 se nacházejí v původní tištěné podobě časopisu Filmový přehled a v Digitální knihovně Kramerius Národního filmového archivu.

Zahraniční filmy v české kinodistribuci v roce 2013 (Filmový přehled)

Zahraniční filmy v české kinodistribuci v roce 2014 (pracovní verze)

Zahraniční filmy v české kinodistribuci v roce 2015 (pracovní verze)

Zahraniční filmy v české kinodistribuci v roce 2016 (pracovní verze)

Zahraniční filmy v české kinodistribuci v roce 2017 + Přílohy 2017

Zahraniční filmy v české kinodistribuci v roce 2018

Zahraniční filmy v české kinodistribuci v roce 2019

Zahraniční filmy v české kinodistribuci v roce 2020

Zahraniční filmy v české kinodistribuci v roce 2021

Zahraniční filmy v české kinodistribuci v roce 2022