Čert ví proč

Země původu

Česká republika, Slovensko

Copyright

2003

Rok výroby

2002

Premiéra

27. 2. 2003

Minutáž

100 min

Kategorie

film

Žánr

pohádka

Typologie

hranýdistribučnídlouhometrážní

Originální název

Čert ví proč

Český název

Čert ví proč

Anglický název

The Devil Knows Why

Koprodukční název

Čert vie prečo

Anotace

Česko-slovenská pohádka Romana Vávry Čert ví proč se snaží spojit vzorce klasických filmových pohádek s celosvětovým trendem věkově nediferencované „rodinné podívané“. Výrazná je také snaha po psychologickém rozpracování jednotlivých postav. Osobité obrazové zpracování tvůrci podpořili nákladnou výpravou, originálními kostýmy a maskami (filmový hrad je složeninou čtyř skutečných – Pernštejna, Grabštejna, Lemberka a Lipnice), vedlejší role čertů si rozdělili „neokoukaní“ Vávrovi režisérští kolegové Jan Gogola ml., Marek Najbrt, Bohdan Sláma, Pavel Marek a Saša Gedeon. – Podle námětu nedávno zemřelého Miloše Macourka na scénáři dále pracovali Ondrej Šulaj spolu s Romanem Vávrou. Rozkošatělý příběh má mnoho odboček, více či méně vtipných vsuvek a vlastně i mnoho hlavních hrdinů (bylinkářka Apolena, princezna Anička, princ Filip, král Dobromil a Lucifer). Pohádkový příběh o tom, že lidé nepotřebují ke své zkáze nic víc než pár čertovských lákadel, je postaven na živé kameře (Ramūnas Greičius) a kvalitním hereckém obsazení. Vedle osvědčených Ivy Janžurové, Josefa Somra, Jiřího Lábuse a Evy Holubové vyniká především Táňa Pauhofová jako princezna Anička a Csongor Kassai v originální kreaci psychopatického Lucifera. – Množství různorodých formálních složek i obsahových linií vede k jejich vzájemnému utlačování i ke zbytečné „složitosti“ vyprávění. Otázkou je, zda pohádkové atmosféře prospívá poněkud neústrojný soudobý slovník. Ve srovnání s jinou žánrovou tvorbou se snímek Čert ví proč navzdory zamýšleným ambicím příliš nevymyká standardům. -rapl-

Obsah

Král Dobromil se po letech vrací domů z vojenského tažení a je udiven zubožeností země. Poddaní ho ani nepoznávají. – Na hradě se panovník diví, že jeho dcera Anička je sama venku. Ministrova manželka Matylda ho upozorní, že princezna dospěla a je z ní dívka na vdávání. – Anička je zatím na návštěvě u bylinkářky Apoleny, která má chalupu nedaleko hranic. Ta vypravuje o snu, v němž se jí zjevil zachránce království. Přijede na oslu, osloví princeznu „sedmikrásko“ a bude lechtivý. – Nedaleko chalupy láteří hrubián Koloděj. Stejně jako ostatní poddaní i on pospíchá s rodinou pryč z království. Zapadl mu vůz do bláta a zdá se, že vztekloun ubije koně a zmlátí celou rodinu. Na Aniččinu přímluvu dá Apolena do mužovy čepice pytlík s bylinkami; z Koloděje se stane rázem zase až moc velký dobrák. – Proradný ministr informuje krále o špatné situaci v zemi. Prostořeký šašek komentuje jeho rozhodnutí rozpustit vojsko, propustit polovici služebnictva a všechny kuchaře. V prázdné královské pokladnici chová paní Matylda husy. Ministr navrhuje králi obchod s peklem. – Po řece připlouvá vor, na němž bez hnutí leží světlovlasý mladík. Bosý chasník Kvido mu chce sebrat boty. Při skoku na vor však spadne do vody a probuzený mládenec Filip ho vyloví. Zlodějíček se s ním pohotově spřátelí. – Filip zastaví u pily, kde čert Azarach vybírá dřevo od sedláků. Prodá mu vor z černé borovice, která roste jen v daleké zemi krále Lumíra. Dostane za něj šakalí pazour, ale za párátko vymámí od čerta třicet zlatých. Za ty koupí od čertova sluhy trucovitého osla. – Mladíci s oslem přijíždějí do vesnice, kam právě dorazil i ministr s vojáky vymáhat nové daně. Polepšený Koloděj odevzdá k velké nelibosti manželky Rózy všechny rodinné úspory a Kvidovi věnuje i své boty. Filip se chudáka zastane a shodí ministra z koně. Vojáci ho zbijí. Když se Filip probere, vidí u sebe Apolenu. Osloví ji jako sedmikrásku, podle kvítků v jejích vlasech. – Král Dobromil si poprvé připouští, že stárne. – Ministr s manželkou ukrývají vybrané peníze do skrýše: v pokladnici mají tajné dveře, kudy posílají mince do pekelné mincovny. Tam je čerti přetaví a razí nové, už s ministrovým portrétem. Zrádný politik spolupracuje s peklem. Podává Luciferovi hlášení o úpadku království. Král se však stále zdráhá podepsat pekelný úpis; chce řešit státní krizi princezninou svatbou s bohatým ženichem. – U Apoleny se Filip seznámí s Aničkou, která ho ošetřuje po výprasku, ale tají svůj urozený původ. Kvidovi se nezamlouvá, že po nich bylinkářka chce práci. Kolem projede čert, rozjařený Apoleninými kouzelnými kytičkami (kořenářka tak bojuje proti Luciferovi), a hodí jim v pekle ražený dukát s podobiznou ministra jako krále. – Mladíci se vydají na zámek shánět práci. Apolena dá Filipovi na rozloučenou pytlíček bylinek. – Filip uvaří za Aniččiny pomoci chutné jídlo a dostane místo kuchaře. Kvidovi nasadí král šaškovskou čepici, protože jeho šašek odešel ze služby. Mladíci jsou překvapení, když zjistí, že Anička je princezna. – V pekle se koná konkurz na ženicha. Lucifer pošle na námluvy přihlouplého synovce Urugala a dá mu čarovný nápoj. – Anička s Filipem v sobě našli velké zalíbení. Princezna navrhuje, aby spolu utekli, ale Filip to odmítá. – Kvido zaslechne, jak se Urugal radí s ministrem, který jej pak představí jako knížete Laguru. Král netrpělivě očekává cenné dary, ale čert mu nejdřív věnuje sopečnou lávu na drbání pat. Teprve potom se mu z kapes náhodou vysypou drahé kameny. – V lázni dovádí Anička s Filipem. Chtějí se políbit, ale vyruší je král s dvořany. Rozčilený vládce pošle pryč čertovského nápadníka a zakáže dceři stýkat se s kuchařem. Pak požádá ministra o zprostředkování schůzky s Luciferem. – Za Urugalem běží zamilovaná ministrova žena Matylda. Chtivě se napila kouzelného lektvaru a teď pronásleduje vyděšeného čerta do pekla. – Hříšníci v pekle horlivě pijí "horkou močůvku". Podezřívavý ředitel Azarach zjistí, že si tam vaří pivo. – Král chce rychle podepsat svůj úpis, ale Lucifer ho žádá, aby počkal na půlnoční zvonění. Filip náhodou zaslechne královu rozmluvu s Luciferem. Záměrně se sám upíše pekelníkovi k roční kuchařské službě. Pobavený Lucifer s ním uzavře sázku. Jestliže se Filipovi podaří do roka ho přelstít, vrátí mu jeho otce, krále Lumíra, který před časem propadl peklu, protože chtěl zachránit své království. Jinak princ zůstane navždy Luciferovým kuchařem. Filip napíše v rychlosti Aničce vzkaz, který jí pošle po Kvidovi, a opustí s novým pánem hrad. – V pekle při servírování rafinované krmě chce Filip svému pánovi strčit pod čepici pytlík s Apoleninými "polepšovacími" bylinkami, ale nezdaří se mu to, protože proradný Kvido mu bylinky vyměnil. – Při snídani na zámku dostane král odporné jídlo, uvařené starým neohrabaným sluhou; kuchař Filip totiž zmizel. Kvido neodevzdal Aničce dopis. Princezna obviní otce, že odehnal jejího milého, a uteče. – Když král najde dukát s ministrovou podobou, pochopí jeho záměr zmocnit se s pomocí pekla trůnu. – Kvido dá bylinky do ministrovy paruky, a tak se zbaví nebezpečného protivníka. Zpitomělý dvořan předá Kvidovi královskou pečeť, dostane od něj šaškovskou čepici a je poslán obveselovat uvězněného Dobromila. – Kvido se prohlásí králem. Anička se vydává do kraje hledat Filipa. Starostlivá bylinkářka zase hledá ji. Najde ji na vysoké skále, kde dívka vyhlíží Filipa. Vypráví jí tam o dávné lásce s jejím otcem. I oni se tehdy setkávali na tomto místě. Ale Dobromil si nakonec vzal bohatou princeznu. – Aničku chytí v lese Kvidovi ozbrojenci a odvedou ji na hrad. Dívka pobouřeně odmítne vzít si samozvaného vladaře. Zavřou ji do královské pokladnice, kde náhodou objeví tajný vchod do pekla. – Apolena si vymůže na Kvidovi návštěvu u Dobromila. Připomene králi jejich nenaplněnou lásku. Poté odvážně přivolá Lucifera a výměnou za Dobromilův úpis mu nabízí svou milovanou zahrádku. Pekelník se jí však vysměje: s královstvím zanikne i její zahrádka. – Lucifer ukáže Filipovi, že se podepsal na podvržený úpis, podle nějž musí sloužit v pekelné kuchyni celých deset let. Navíc ho princ nepřelstil, tudíž propadá peklu tak jako tak. Vzápětí se ukáže, že opak je pravdou: Lucifer omylem spálil Dobromilův pergamen, který mu Filip nepozorovaně vyměnil. Tím pekelníka obelstil a vyhrál. Oba králové (Lumír a Dobromil) i Filip jsou tedy volní. – Kvido nutí nic netušícího krále Dobromila, aby mu dal Aničku za ženu a stvrdil tak jeho nárok na trůn. Král nakonec souhlasí, chce však před odchodem do pekla dceru vidět. Anička je však odhodlaná čekat na Filipa a vzápětí se dočká… – Teď musí Kvido v pekle pěkně lízat boty a ministr chladit jazykem žhavé dukáty. – Na louce se chystá veselá svatební hostina Aničky a Filipa. Když kolemjedoucí pocestný na oslu volá na princeznu: "Aničko, kytičko, sedmikrásko...,“ Apolena si myslí, že má zase vidiny. -rapl-

Hrají

Iva Janžurová

bylinářka Apolena

Tatiana Pauhofová

princezna Anička

Eva Holubová

Matylda, ministrova žena

Zdeněk Dušek

hostinský

Jan Kehar

prodavač dřeva

Lubor Šplíchal

prodavač dřeva

Jan Budař

ozbrojenec

Jiří Weinberger

prodavač dřeva

Jaroslav Těšitel

vystěhovalec

Pavel Zajíček

převozník

Radomil Uhlíř

čert výčepník

Jakub Kohák

čert na oslu

Petr Čtvrtníček

čert s křídly

Mikuláš Lubomírský

čert s křídly

Saša Gedeon

čert nápadník

Marek Najbrt

čert nápadník

Bohdan Sláma

čert nápadník

Jan Gogola ml.

čert nápadník

Pavel Marek

čert nápadník

Robert Geisler

čert drtič

Jan Unger

hříšník

Josef Polášek

hříšník

Jiří Zeman

hříšník

Tonička Janková

sedlákova žena

Ondrej Šulaj

král Lumír

Roman Vávra

chlapík na oslu

pes Míra

pes

pes Casper

pes Kolodějův

kůň Bronco

bělouš

osel Vašek

osel

osel Anča

osel chlapíkův

Štáb a tvůrci

Původní filmový námět

Miloš Macourek, Roman Vávra

Dramaturg

Šárka Baborovská (dramaturgická spolupráce), Saša Gedeon (dramaturgická spolupráce), Michaela Gübelová (dramaturgická spolupráce), Jiří Chalupa (dramaturgická spolupráce), Miroslava Kaňková (dramaturgická spolupráce), Jura Kavan (dramaturgická spolupráce), Kateřina Krejčí (dramaturgická spolupráce), Dušan Kukal (dramaturgická spolupráce), Jaroslav Pozzi (dramaturgická spolupráce)

Druhá kamera

Jan Šťastný

Asistent kamery

Karel Havelka

Výtvarník

František Lipták, Dalibor Bača (sochy a objekty), Jana Kroftová-Bačová (sochy a objekty)

Návrhy kostýmů

Kateřina Mírová

Zvuk

Daniel Němec, Juraj Ďurovič (záznam a mix hudby)

Animace

Jaroslav Matys (3D), Michal Habrdla (3D)

Triky

Boris Masník (supervize), Antonín Weiser (kamera)

Producent

Richard Němec, Magdalena Sedláková (ČT), Miroslava Kaňková, Karol Mareš (Bamac), Pavel Bob, Dušan Kukal (Barrandov Studio), Roman Bartoníček (Mediarex Movie)

Zástupce vedoucího výroby

Magdalena Novotná

Výtvarná spolupráce

MVP DESIGN (grafika), Lukáš Francl (grafika)

Spolupráce

Helena Holá (práce se zvířaty)

Hudba

Nahrál

Peter Binder /kytara/, Kristýna Mátlová /zobcová flétna/, Pavel Kudelásek /housle/, Peter Binder /kytara/, Juraj Griglák /kontrabas/, Luboš Malina /flétna a banjo/, Martin Ledvina /buzuki/, Stanislav Palúch /housle a mandolína/, Milan Cimfe /perkuse/, Martin Vajgl /bicí/

Dirigent

Adam Klemens

Písně

Co tu je, to tu je

Hudba k písni Petr Ostrouchov
Text písně Tomáš Belko
Zpívá Václav Koubek

Čert ví proč

Hudba k písni Petr Ostrouchov
Text písně Tomáš Belko
Zpívá Zuzana Navarová

Produkční údaje

Originální název

Čert ví proč

Český název

Čert ví proč

Anglický název

The Devil Knows Why

Koprodukční název

Čert vie prečo

Kategorie

film

Typologie

hranýdistribuční

Žánr

pohádka

Země původu

Česká republika, Slovensko

Copyright

2003

Rok výroby

2002

Produkční data

začátek natáčení 13. 5. 2002

Premiéra

premiéra 27. 2. 2003 /přístupný/ (multiplex Palace Cinemas Slovanský dům, Praha)

Distribuční slogan

Táňa Pauhofová, Iva Janžurová, Štěpán Kubišta, Josef Somr, Csongor Kassai, Jiří Lábus v celovečerní pohádce Romana Vávry. Nová celovečerní pohádka Romana Vávry.

Distribuce

Spin Film

Vývoz

Telexport

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

100 min

Distribuční nosič

35mm

Poměr stran

1:1,85

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

Dolby Digital

Verze

česká

Mluveno

česky

Podtitulky

bez titulků

Úvodní/závěrečné titulky

české

Ocenění

Vítěz

Festival: 25. festival české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu Nové Město nad Metují

2003
Nové Město nad Metují / Česká republika
Cena poroty za výtvarný počin
František Lipták
výtvarníku filmu