Křehká identita

Země původu

Slovensko, Česká republika

Copyright

2012

Rok výroby

2012

Premiéra

19. 9. 2013

Minutáž

70 min

Kategorie

film

Žánr

dokument

Typologie

dokumentárnídistribučnídlouhometrážní

Originální název

Křehká identita

Český název

Křehká identita

Anglický název

Fragile Identity

Koprodukční název

Krehká identita

Anotace

Ve snímku Křehká identita se známá slovenská dokumentaristka Zuzana Piussi (nar. 1971) zaměřila na krajní polohy politického a náboženského nacionalismu na Slovensku. Ačkoli jsou hrdinové filmu v mnoha ohledech výstřední, jejich výpovědi ukazují na křehké základy současného národního šovinismu, opírajícího se nezřídka o omyly, lži, xenofobii a o obdiv k prezidentovi Slovenského štátu Jozefu Tisovi. Nacionalismus se zde představuje od nevinných teorií předsedy Matice slovenské Mariána Tkáče o tom, že podle testu DNA žili jeho předci na území Slovenska již před dvaceti tisíci lety, přes odhalení sochy velkomoravského panovníka Svatopluka („krále starých Slováků“) na Bratislavském hradě, až po neskrývaný antisemitismus. Autorka nechává zaznívat krajní názory marginálních osobností, dává však najevo, že jejich postoje pronikají v mírnějších podobách do myšlení celé společnosti i do uvažování politických elit. Největší prostor dostávají bizarní postava politika a předsedy Slovenské národní jednoty Stanislava Pánise, členové vlasteneckého sdružení Matica slovenská a nábožensky exaltované ženy, s nimiž režisérka putovala do albánského Beratu za ostatky svatého Gorazda a přes Balaton, kde hledaly ve tvářích místních lidí slovenské rysy. – Tvůrci se neptají, jak dnešní Slováci vnímají svoji národní identitu, ale demaskují vykonstruované základy, na nichž ji nacionalisté staví. – Dokument byl součástí podzimní přehlídky Současný slovenský film v českých kinech.

Obsah

Profesor historie Milan Ďurica tvrdí, že Cyril a Metoděj dali zásadní impuls k tomu, aby se Slováci stali Slováky. – Marián Tkáč, předseda Matice slovenské, ukazuje své obrazy, inspirované slovenskou historií. Slováci jsou tu podle něj odnepaměti. – Stará žena na hřbitově vzpomíná na ústrky od Maďarů. – Tkáč vyjmenovává charakterové rysy Slováků: spravedlnost, ohleduplnost a pracovitost. – Stanislav Pánis hodnotí svou nepříliš úspěšnou politickou kariéru. Jako svoji hlavní zásluhu vnímá rozdělení Československa. – Elena Šubjaková vypráví o obrazu Panny Marie Turzovské, který při požáru ohořel do tvaru mapy Slovenska. – Anna Ďuračková u kaple v Turzovce popisuje vidění, v němž Panna Marie hadrem utřela Slovenskou republiku. – Ľudovít Mišík po návratu z emigrace rozdal hodně peněz různým vlasteneckým organizacím. – V Matici slovenské probíhá oslava narozenin herečky Evy Kristínové. – Pánis vzpomíná na začátek devadesátých let, kdy řečnil před stotisícovým davem. – Členové Matice zapalují v parku hranici. Stěžují si na to, co všechno na Slovensku vlastní cizinci a jak je zvýhodňována romská menšina. – Mladý Kanaďan se přichomýtne k demonstraci k výročí vzniku Slovenského štátu a prezidenta Jozefa Tisa. – Žena odsuzuje odškodnění obětí holocaustu za vlády Mikuláše Dzurindy a chválí Tisa za to, že se zbavil Židů a Romů. – Profesor Ďurica prezentuje svou publikaci o Tisovi. – Na zastupitelstvu v Bytči se vášnivě diskutuje o odstranění pamětní desky na Tisově rodném domě. Podle Pánise by se bez Tisa dnes slovensky nemluvilo. – Na oslavách Rostislavových dnů v Hronském Beňadiku zpívá Pánis v místním kostele. – Šubjaková ukazuje plakát Hlaholice – posvátné dědictví Slováků: Bůh prý zjevil Slovákům toto písmo. Kdysi pocítila lásku ke svatému Cyrilovi. – V Komárnu demonstrují proti setkání k oslavě Cyrila a Metoděje lidé s maďarskými vlajkami. U Balatonu Šubjaková zmiňuje, že jezero je na římských mapách uváděno jako Pleso, což dokazuje, že až sem sahalo Slovensko. Podle rysů tamních lidí je prý zřejmé, že tato oblast je ve všech ohledech slovenská. – V Trenčíně na akci Fitness dětí recituje dívka Pánisovu báseň. – Šubjaková s dalšími ženami cestuje autem do Albánie po stopách svatého Gorazda, během jízdy se oddávají modlitbám. U katedrály sv. Klimenta v Orchidu vysvětluje Šubjaková, že Slováci mohou své pojmenování odvozovat od pojmu slovo. – Na Bratislavském hradě je slavnostně odhalena socha knížete Svatopluka. Pánis si na zasedání své strany Slovenské národní jednoty stěžuje, že mu ukradli jeho nápad na Svatoplukův pomník. – Proti mladým demonstrantům s transparentem Slovensko bez fašismu stojí žena s cedulí Neznevažujte krále Svatopluka. Ale podle Šubjakové za úpadek Slovenska může právě Svatopluk kvůli svému příklonu k latiníkům. – Pánis ukazuje vlastní rezidenci krátce po tom, co byla vyloupena a zdevastována. – Herečka Eva Kristínová recituje Proglas, jenž je podle ní vůbec první básní v živém jazyce. – V albánském Beratu u ikonostasu v katedrále potvrzuje Ďuračková v nábožném vytržení, že jsou zde uchovány kosti svatého Gorazda. – Slovenská hymna zní při různých příležitostech: na Bratislavském hradě, na pódiu s hokejisty, na vrcholcích hor... -jbh-

Hudba

Produkční údaje

Originální název

Křehká identita

Český název

Křehká identita

Anglický název

Fragile Identity

Koprodukční název

Krehká identita

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

dokument

Země původu

Slovensko, Česká republika

Copyright

2012

Rok výroby

2012

Premiéra

premiéra 19. 9. 2013 /přístupné bez omezení/

Distribuční slogan

Dokument Zuzany Piussi.

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

70 min

Distribuční nosič

DCP 2-D, DVD

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

slovenská

Mluveno

slovensky

Podtitulky

bez titulků

Ocenění

Vítěz

Akce: 11. ceny Andreje Nikolaje Stankoviče

2013
Praha / Česká republika
Hlavní cena Animus
Zuzana Piussi