Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů

Země původu

Česká republika, Slovensko, Rusko, Slovinsko

Copyright

2013

Rok výroby

2013

Premiéra

19. 12. 2013

Minutáž

81 min

Kategorie

film

Žánr

historický

Typologie

hranýdlouhometrážní

Originální název

Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů

Český název

Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů

Anglický název

Cyril and Methodius - The Apostles of the Slavs

Anotace

K 1 150. výročí příchodu Slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje na Velkou Moravu v roce 863 vznikly čtyřdílná TV minisérie, uvedená v roce 2013 v České televizi, a také osmdesátiminutová filmová verze Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů. – Zatímco v televizní podobě sledovali tvůrci celou životní pouť soluňských bratří, film se soustřeďuje na nejvýznamnější kapitolu jejich působení, totiž na jejich aktivity na Velké Moravě. – Vypravěčem je zestárlý Metoděj (813–885), vzpomínající na své spojení s milovaným bratrem Konstantinem, který před smrtí přijal mnišské jméno Cyril (827–869). Producenti označují dílo jako dokudrama ve stylu BBC. Velkou roli hraje komentář, který je obrazovou složkou vlastně jen ilustrován. Kultivovaný akademický snímek tak postrádá potřebnou dynamiku (jež nemohou nahradit řídké bojové scény) a stává se především didaktickou pomůckou při výkladu dějin. – Při příležitosti zmíněného výročí vznikl v roce 2013 ještě dokumentární film s hranými pasážemi Cyril a Metoděj – Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane! (r. Otakáro Schmidt). -tbk-

Obsah

Tento film vznikl na základě dochovaných dobových zpráv a legend a v odborné spolupráci s předními historiky a vědci. K výročí 1 150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na území dnešní Moravy. – Starý a nemocný Metoděj vzpomíná na svého mladšího bratra Konstantina. Oba pocházeli ze Soluně. Metoděj (původním jménem Michal) se po šťastném dětství a mládí stal v Konstantinopoli významným státním úředníkem, ale pak vstoupil do kláštera (a přijal jméno Metoděj). Po letech se v klášteře setkal s bratrem, který měl za sebou významnou misijní činnost. Oba se na příkaz císaře Michaela III. vydali na misii k Chazarům a našli na pobřeží Kaspického moře ostatky sv. Klimenta. – Po návratu do Konstantinopole chtěl císař oba významné učence vyslat na Velkou Moravu, odkud dostal od knížete Rostislava žádost o pomoc při šíření křesťanství na jeho území, kde zatím působí jen franští kněží. Konstantin před cestou vypracuje slovanské písmo glagolici (hlaholici) a přeloží do staroslověnštiny Nový zákon. Spolu s bratrem a malým doprovodem vyrazí na Moravu, kde se křesťanství sváří s pohanskými zvyky. – Veligrad, jaro. L.P. 863. Rostislav vřele přivítá posly z Konstantinopole. Bratři zahájí svou činnost; věnují se kněžským úkolům, ale i výchově žáků a zákonodárství. – Řezno, L.P. 866. Franské duchovenstvo si stěžuje na činnost bratrů arcibiskupu Adalwinovi. Ten posléze souhlasí s tím, že je proti nim potřeba svolat synodu. – Konstantin a Metoděj odjíždějí z Moravy se svými žáky, aby je papež vysvětil na kněze. Zdrží se v Benátkách, kde na synodě stále více nemocný Konstantin (trpící od mládí tuberkulózou) obhají slovanskou liturgii. Tím překříží plány východofranského krále Ludvíka II. (Němce), podněcovaného knězem Eibenem. – Řím, L.P. 868. Bratři a jejich doprovod jsou vřele přijati papežem Hadriánem II., jemuž předají část ostatků sv. Klimenta. Hlava církve schválí oprávněnost nové liturgie. Žáci jsou vysvěceni na kněze a jáhny. – Nemocí zesláblý Konstantin vstoupí znovu do kláštera a přijme mnišské jméno Cyril. Před smrtí zapřísahá bratra, aby se vrátil na Moravu dokončit započaté dílo. V únoru 869 umře. – Řezno, L.P. 869. Eiben dále podněcuje krále k útoku na knížete Rostislava, jenže ten vyslané vojsko porazí. – Nitra, L.P. 869. Proradný franský kněz přemluví ke zradě knížete Svatopluka (Rostislavova synovce). Ten se zmocní lstí strýce. – Řezno, L.P. 870. Král Ludvík dá zajatého knížete oslepit a uvrhnout do vězení. – Metoděj je vysvěcen na arcibiskupa a vrací se zpět na Moravu. Na hranicích je však zajat a dopraven do Řezna, kde je také uvězněn. Ludvíkovým zajatcem se však stal i Svatopluk. – Jenže Moravané se vzbouří a vyženou Franky ze své země. Na Eibenovu radu tam Ludvík vyšle v čele vojska Svatopluka. Jenže ten se u Veligradu přidá na stranu Moravanů, jimž velí Slavomír, a s nimi Franky porazí v boji. – Až v roce 873 se papež Jan VIII. dozví, co stalo Metodějovi, a postará se o jeho propuštění. – Veligrad, L.P. 873. Metoděj je přijat Svatoplukem, který však podléhá vlivu franského kněze Wichinga, jehož ve své zemi ponechal a později mu zajistí biskupství. Zatímco Metoděj pokračuje v započaté práci, Svatopluk znovu porazí Franky a svými výboji na východ si podmaňuje nová území. – Metoděj se svými nejbližšími dokončí překlad Starého zákona. Svatopluk se obává jeho vlivu a stále více naslouchá Wichingovi. – Umírající Metoděj si zvolí jako svého nástupce Gorazda. – Veligrad, L.P. 885. Metoděj zemře 6. dubna a je pohřben. – Na Moravu dorazí poselství papeže Štěpána V., který zakázal slovanskou liturgii. Gorazd a všichni slovanští kněží jsou brutálně vyhnáni ze země a jejich texty a knihy jsou spáleny. – Vyhnáním žáků Cyrila a Metoděje bylo násilně rozbito moravské centrum staroslovanské kultury a jeho svébytná církev. -tbk-

Hrají

Roman Zach

Metoděj

Milan Bahul

Rostislav

Jan Jankovský

Svatopluk

Petr Štěpán

král Ludvík

Marian Roden

Hermanrich

Jiří Ployhar

Jan z Benátek

František Derfler

benátský patriarcha

Jan Schmid

papež Hadrián

Petr Borovec

císař Michael III.

Vilém Udatný

Lutimír

Jan Vondráček

patriarcha Jan

Tomáš Vaněk

Laurentios

Jiří Böhm

Angelárius

Petr Florián

Sáva

Jiří Vojta

Naum

Braňo Polák

otec Lev

Helena Karochová

matka Marie

Tomáš Racek

Řehoř

Josef Hervert

Hněvsa

Dušan Sitek

Vardas

Vlastimil Ježek

Hegumenos

Miloš Skalka

Hegumenos 2

Ladislav Kolář

papež Jan VIII.

Ivo Halík

biskup Formos

Karel Hlušička

Gauderich

Oldřich Kříž

Pavel legát

Pavel Majkus

legát

Jan Těšitel

Dominik

Viktor Krištof

Slavomír

Jaroslav Matějka

Wilhelm

Tomáš Karger

velitel pevnosti

Libor Baselides

Theoktisos

Petr Franěk

patriarcha Niketas

Marcela Kořenková

Rostislavova žena

Tereza Krištofová

Rostislavova dcera

Josef Berousek

šermíř

Štáb a tvůrci

Pomocná režie

David Kočár, David Štrangmüller

Původní filmový námět

Viktor Krištof, Jan Bosco Graubner

Druhá kamera

Petr Kubík

Architekt

Martin Stránský

Výtvarník

Marianna Stránská (vizuální koncepce), Martin Stránský (vizuální koncepce)

Návrhy kostýmů

Marianna Stránská

Masky

Tomáš Kuchta, Michaela Krebsová

Vizuální efekty

Petr Kubík (supervize), Lukáš Jirkovský

Koproducent

Marian Urban, Ján Oparty, Vasilij Mistčenko, Branislav Srdić, Aleš Hudský, Ivana Kurincová

Odborný poradce

Petr Piťha, Vladimír Vavřínek, Luděk Galuška, Tatiana Štefanovičová, Walerian Bugel, Matej Ruttkay, Kryštof Radim Pulec, Eduard Neupauer, Jaroslav Šebek, Ondřej Chrást, Josef Kořenek, Josef Hauzar, Roman Wimmer

Hudba

Choreografie

Igor Krištof (choreografie bojových scén)

Produkční údaje

Originální název

Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů

Anglický název

Cyril and Methodius - The Apostles of the Slavs

Kategorie

film

Typologie

hraný

Žánr

historický

Země původu

Česká republika, Slovensko, Rusko, Slovinsko

Copyright

2013

Rok výroby

2013

Premiéra

19. 12. 2013

Distribuční slogan

Pravdivý příběh o zrodu naší kultury.

Výrobce

Three Brothers, Česká televize (koprodukce), Rozhlas a televízia Slovenska (koprodukce), Barrandov Studio (koprodukce), Alef Film & Media Group (koprodukce), Alef Jo Filmštúdio (koprodukce), Český národní fond kultury (koprodukce), Petarda Production (koprodukce), Everest Film (koprodukce), Synergia Film (koprodukce)

Distribuce

Hollywood Classic Entertainment

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

81 min

Titulky

bez titulků

Ocenění

Nominace

Akce: 21. výroční ceny Český lev 2014 za filmovou tvorbu roku 2013

2014
Praha / Česká republika
Nejlepší kostýmy
Mariana Stránská