Mánes na vodě

Země původu

Česká republika

Copyright

2015

Rok výroby

2015

Premiéra

2. 9. 2015

Minutáž

52 min

Kategorie

film

Žánr

umělecký, esej, časosběrný

Typologie

dokumentárnídistribučnístředometrážní

Originální název

Mánes na vodě

Český název

Mánes na vodě

Anglický název

Manes at the Waterfront

Pracovní název

Mánes na nábřeží

Anotace

Středometrážní snímek Vladimíra Škultétyho Mánes na vodě, kombinující časosběrné natáčení (zachycující rekonstrukci budovy Mánesa) s odbornými komentáři a rešeršemi z nejrůznějších archivů, překračuje klasický formát didaktické historiografie. Slavná funkcionalistická stavba Mánes od architekta Otakara Novotného, jeden ze symbolů Prahy, klín mezi břehem a vodou, mezi pevnou tradicí a tekutou modernitou, tu slouží jako příhodný zdroj dialogu minulosti se současností. Jeho dějiny, bohaté na společenské a kulturní transformace, jsou reprezentovány v obsáhlém sociálním rozměru. Zainteresovaní účastníci, umělci i odborníci vedou diskusi, jež se neomezuje na současný problematický stav, ale spěje k obšírnějšímu promýšlení neuspokojivé situace polistopadové kultury. – Film je pojatý jako dokumentární esej, jehož forma reflektuje heterogenní architekturu Mánesa. Budova nad řekou se stává jakýmsi „imaginárním muzeem“ (André Malraux), nabízejícím průzkum dějin na základě nesourodých vrstev, zasazených do funkčního celku. -xb-

Obsah

Mezi léty 1928–1930 probíhá s podporou průmyslu, státní správy a společenských elit stavba Mánesu, budovy postavené ve funkcionalistickém slohu architektem Otakarem Novotným (1880–1959), na místě bývalých Šítkovských mlýnů. Provedení domu spojujícího Masarykovo nábřeží a Slovanský ostrov bylo iniciováno a finančně výhradně zaštítěno Spolkem výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), založeným roku 1887. Multifunkční prostor propojoval tradici a avantgardu. Ve 30. letech zde vystavovali vedle umělců jako Toyen či Emil Filla také Pablo Picasso, Salvador Dalí anebo Max Ernst. Československá umělecká tvorba prostřednictvím SVU Mánes navázala nejen mezioborový dialog, nýbrž byla i pevně začleněna do mezinárodní scény, stala se aktivní součástí vzkvétajících modernistických hnutí v Evropě. Za protektorátu Mánes nahrazoval funkci zavřených vysokých škol. Výstavní dramaturgie přitom nebyla příliš ovlivněna nacistickou ideologií. Po únorovém převratu 1948 perzekuce SVU Mánes nakonec vedla k oficiálnímu rozpuštění spolku v roce 1956 a nad objektem přebral kontrolu Svaz československých výtvarných umělců (SČVU). Výstavní a edukační činnost byla poplatná ideologii socialistického realismu, umění lidu a pro lid. Politické uvolnění v druhé polovině 60. let umožnilo v krátkém časovém horizontu navrátit do Mánesa kritického ducha. Probíhaly tu plodné diskuze o soudobém umění a o umělecké svobodě. Výstavy vybočovaly z rigidní propagandy. Vpád vojsk Varšavské smlouvy znamenal návrat k socialistické ideologii, byť normalizace přinesla formalizované ústupky v podobě kontrolovaných avantgard: státního surrealismu, kubismu a jiných „náhražek“. Během let 1975–1984 prochází budova výraznou rekonstrukcí, při níž se bohužel projevily těžkopádné prvky normalizace. Zatímco za socialismu byl Mánes nechvalně známý tím, že zde zasedaly kádrové výtvarné komise, za sametové revoluce se etabluje na informační centrum demokratických změn. Následná restituce proti sobě postavila legálního nástupce, to jest SČVU, nyní Nadaci českého výtvarného umění (NČVU), a historického nárokovatele, SVU Mánes. Táhlý soudní spor byl ukončen roku 2004 v neprospěch spolku a NČVU se stává právoplatným majitelem budovy. Navzdory nadějnému programu výstavní činnost v Mánesu za liberálního tržního systému postupně upadala, převážně kvůli nedostatku provozního kapitálu. Havarijní stav spodní části budovy si navíc vyžádal nákladnou rekonstrukci základů v roce 1996, která zabránila stržení Mánesa při povodních roku 2002 a 2013. Následky velké vody odstartovaly nejrozsáhlejší rekonstrukci domu od 70. let. Uskutečnila se v letech 2012–2015 a měla navrátit budovu do co možná nejpůvodnější podoby z 30. let. Finanční náročnost si vyžádala vstup soukromých podnikatelských subjektů do rady NČVU i zastavení Mánesa bankám a stavební společnosti. Ve výsledku zdárně zrekonstruovaná budova se po roce 2015 stále potýká s vysokými úvěrovými závazky a se stagnujícím programem. Tato skutečnost je dlouhodobě předmětem protestů SVU Mánes, jenž přesunul své aktivity do galerie Diamant v kubistickém domě ve Spálené ulici. Stejně jako spontánně vzniklé iniciativy Mánes umělcům, později reorganizované do platformy Skutek. Mánes sice stále „pluje na vodě“, jeho budoucnost je však nejistá... -xb-

Poznámka

Ve filmu jsou použity archivní filmové a fotografické materiály ze sbírek Národního filmového archivu, České televize, Originálního videojournanu, Krátkého filmu, archivu Tomáše Novotného, Soukromé filmové historie Jana Šikla, stavebně-historického průzkumu Josefa Holečka, Petra Štoncnera a Jana Freiburga, Archivu hlavního města Prahy a soukromého archivu Magdaleny Bláhové. Ve snímku jsou také použity výňatky z filmů Pražské blues (1963; režie Georgis Skalenakis), Pan Habětín odchází (1956; režie Václav Gajer), Falešná kočička (1937; režie Vladimír Slavínský), Cácorka (1935; režie Jan Svoboda), Iluze (1969; režie Chhuk Meng Chhasan), Tisíc za jednu noc (1933; režie Jaroslav Svára), Kulový blesk (1979, režie Ladislav Smoljak, Zdeněk Podskalský), Když valčík zní (1929; režie Oldřich Kmínek), Diagnosa X (1933; režie Leo Marten), Haničko, co s tebou bude? (1927; režie Nikolaj Larin), Letiště nepřijímá (1959; režie Čeněk Duba), Prodloužený čas (1984; režie Jaromil Jireš), Irčin románek I. (1921; režie Václav Binovec), Návrat domů (1948; režie Martin Frič), Tribunál (1969; režie Jaromil Jireš), Pupendo (2003; režie Jan Hřebejk). Rovněž použité citace z publikací Jindřich Chalupecký: Smysl moderního umění (1944, Umělecká beseda, Praha); Otakar Novotný: Budova Mánesa (1928, UMPRUM, Praha); Otakar Novotný: Historie vlastního domu Mánesa (1944, UMPRUM, Praha).

Účinkují

Jiří Kotalík

Martin Pavala

Milan Bufka

Rostislav Švácha

Evžen Sacher

Rostislav Koryčánek

Michael Rittstein

Vlasta Čiháková-Noshiro

Josef Holeček

Adam Gebrian

Petr Kuthan

Leoš Válka

Štáb a tvůrci

Kamera

Gašper Šnuderl, Vojtěch Filčev (sběrné záběry), Václav Fronk (sběrné záběry), Martin Huleja (sběrné záběry), Marek Brožek (sběrné záběry), Ferdinand Mazúrek (sběrné záběry), Dalibor Fencl (sběrné záběry), Vavřinec Menšl (sběrné záběry), Jan Kebrdle (sběrné záběry), Tomáš Jelínek (sběrné záběry), David Chvála (sběrné záběry), Črt Brajnik (sběrné záběry), Vladimír Škultéty (sběrné záběry), Pavel Eiselt (časosběrné záběry), Jan Gregor (časosběrné záběry), Jan Peml (časosběrné záběry), Jakub Sýkora (časosběrné záběry), Tomáš Klein (letecké záběry), Tomáš Merta (letecké záběry), Martin Jůza (animovaná část)

Asistent kamery

Jan Gregor (steadicam)

Výtvarník

Martin Jůza (grafická supervize)

Zvuk

Jan Štindl (záznam zvuku), Veronika Bartošová (záznam zvuku), Matouš Sýs (záznam zvuku), Lukáš Kosek (záznam zvuku), Vít Jíra (záznam zvuku), Jiří Gráf (záznam zvuku)

Postprodukce

Jan Štindl (zvuk)

Výkonná produkce

Petr Koza (Bio Art Production), Jiří Merunka (ČT)

Producent

Petr Koza, Ivo Krátký, Ondřej Šrámek (kreativní producent ČT)

Vedoucí produkce

Alexej Guha (ČT)

Asistent vedoucího produkce

Daniela Uhrová

Spolupráce

Petr Záruba (rešerše archivních materiálů), Jan Šípek (rešerše archivních materiálů), Martin Zoul (rešerše archivních materiálů), Jan Hromádko, Zuzana Staregová, Jan Školník, Hana Sládková, Martin Frank, Gabriela Ouředníčková, Barbora Kinkalová

Hudba

Lokace

Praha, Nové Město (Praha), galerie Mánes (Nové Město), galerie Diamant (Nové Město), Jiráskův most (Nové Město), Masarykovo nábřeží (Nové Město), Malá Strana (Praha), Janáčkovo nábřeží (Malá Strana), Most Legií (Malá Strana), Staré Město (Praha), Střelecký ostrov (Staré Město)

Produkční údaje

Originální název

Mánes na vodě

Český název

Mánes na vodě

Anglický název

Manes at the Waterfront

Pracovní název

Mánes na nábřeží

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

umělecký, esej, časosběrný

Země původu

Česká republika

Copyright

2015

Rok výroby

2015

Premiéra

premiéra 2. 9. 2015 /přístupné bez omezení/

Distribuční slogan

Spolková budova Mánes jako svědek kulturních a společenských proměn v proudu času.

Distribuce

Pegasfilm

Technické údaje

Délka

středometrážní

Minutáž

52 min

Distribuční nosič

DVD, MP4, BRD

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

Dolby Digital, digitální zvuk

Verze

česká

Mluveno

česky

Podtitulky

bez titulků