Hastrman

Země původu

Česká republika

Copyright

2018

Rok výroby

2017—2018

Premiéra

19. 4. 2018

Minutáž

98 min

Kategorie

film

Žánr

historický, horor, hudební, milostný

Typologie

hranýdistribučnídlouhometrážní

Originální název

Hastrman

Český název

Hastrman

Anglický název

The Hastrman

Anotace

Herec, hudebník, divadelní i filmový režisér Ondřej Havelka debutuje v celovečerní hrané tvorbě stejnojmennou volnou adaptací románu Miloše Urbana Hastrman, který poprvé vyšel v roce 2001. Na scénáři se s ním podílel zkušený televizní autor Petr Hudský. Oba zvolili motivy z první části dvoudílné knihy, jež se odehrává v devatenáctém století a v současnosti. Spisovatel zamýšlel knihu jako memento, angažované ve prospěch ekologie a záchrany přírody stále více devastované lidskou činností. Zatímco první díl je vyznáním české kulturní krajině (konkrétně na Českolipsku), druhý díl líčí už území poničené bezohledným člověkem. Tvůrci uzavírají film kratičkým epilogem ze současnosti, tedy vlastně záběry na zámek Jezeří a na obrovský povrchový důl s mohutným velkorypadlem pod ním. Jinak se soustřeďují na 30. léta devatenáctého století, v nichž se odehrává příběh titulního hrdiny, který je zároveň jeho vypravěčem. – Hastrman se jako baron Johann Salmon de Caus vrací z ciziny na své zanedbané panství, aby tu nalezl klid a postaral se o zdejší rybníky. Jenže se zamiluje do venkovské dívky Katynky, která se vitální povahou vymyká své době. Nadpřirozená bytost musí svést sama v sobě boj, v němž se pokouší zvládnout svůj pud. Pochopí sice sílu lásky, ale zároveň nedokáže překonat hranice dané tím, že není člověkem. Kromě hastrmana milují Katynku ještě mládenec Jakub, jehož smrt vodník brzy nechtě způsobí, dále farář Fidelius a učitel Voves. Vše spěje v duchu tradičního romantického vyprávění neodvratně k tragédii. Baron nepřemůže chtíč a vzápětí je odhalena jeho identita. Uloží bezvládnou dívku do ledové díry s tím, že ji oživí, až v sobě dokáže přemoci zvíře... – V souladu s předlohou hraje ve filmu důležitou roli česká krajina; filmaři natáčeli na místech, jež Urbana přivedly k napsání knihy. Dominantním rysem snímku, rozčleněného do několika kapitol podle tradičních venkovských rituálů v průběhu ročních dob, je využití folklóru. Každá kapitola je uvozena lidovou písní, zpívanou a capella a v každé kapitole se odehraje příslušná lidová slavnost, provázená zpěvem a hudbou. O úpravy lidových písní se postaral Ondřej Havelka. Velkou předností filmu je obsazení tří stěžejních rolí. Zejména Simona Zmrzlá jako Katynka je nesporným objevem, zatímco Karel Dobrý naplno uplatňuje své dispozice pro roli, k níž jako by byl předurčen. – Filmaři však nevyužili všech možností, jež předloha nabízela. Vzniklo tak divácky vstřícné dílo připomínající kvalitní televizní snímek. -tbk-

Obsah

Na své zpustlé panství přijíždí po letech se starým sluhou Franclem baron Johann Salmon de Caus, který se sice velmi podobá člověku, ale je nadpřirozenou bytostí – vodníkem. Chce se postarat zejména o osm propojených rybníků. Zároveň tu touží být sám a najít klid pro svou duši. Vypráví svůj příběh... – Smrtná neděle. Majitele panství zaskočí toporné slavnostní přivítání rychtářem Kolářem a shromážděnými vesničany. Všimne si pohledné a prostořeké rychtářovy dcery Katynky, která chodí s chasníkem Jakubem. Rychtář se mu za vzpurnou dceru, na niž sám po smrti manželky před deseti lety nestačí, omluví. – Baron s Franclem se ubytují v rozpadlém mlýně u vody a ne v právě tak zpustlém zámku. Vodník chce být co nejblíže rybníkům. Se stěhováním mu přijde pomoci zdejší učitel Voves. Zjistí, že baron čte zakázanou literaturu, například Ludvíka Feuerbacha. – Hastrman vybalí sbírku hrníčků po předcích. On sám k ní nechce nic přidávat. – Vodník skočí do rybníka. Z vody pozoruje chasu, která sem vynáší smrtku Mařenu. Katynka hodí figurínu do rybníka. O chvíli později všichni žasnou, když ji vidí vztyčenou plout po hladině. – Jakub dovesluje k Mařeně na loďce. Hastrman z rozmaru loďku potopí; chce si s mladíkem jen pohrát. Jenže ten vypadne do vody, udeří se hlavou o kámen a utopí se. Johann tak proti své vůli má další hrníček do sbírky. Katynka je nešťastná. – Velikonoce. Francl dohlíží na zpevňování hrází, které vede zkušený předák Matějka. Dorazí sem nabubřelý nadlesní Kabelatsch a rozčiluje se, že vesničané nepracují u něj v lese. Jenže baronovo slovo je víc než jeho, a tak musí s nepořízenou odjet. – Hastrman se dozví od zamilovaného učitele, že Katynka, která je podle jeho slov výjimečná, také hodně čte. – Baron najde jednou chalupníkovi pomocí proutku místo pro novou studnu. Po jeho odchodu se lidé marně snaží vytáhnout proutek ze země. – Majitel panství se zúčastní mše, vedené farářem Fideliem. Odejde z kostela, protože tam nedokáže vydržet. Vidí smutnou Katynku u Jakubova hrobu a dá jí svůj šátek, aby si mohla otřít slzy. – Farář si chce s baronem promluvit. Ten přijde sám za ním do jeho chalupy. Zjistí, že kněz ve volných chvílích řezbaří. Fidelius mu však v dílně nedovolí nahlédnout do jedné skříňky. Sám také čte zakázané knihy, protože prý je potřeba poznat nepřítele. Chce, aby baron přiměl Katynku znovu chodit do kostela. Je zjevné, že je do dívky zamilovaný. Podle barona mají kromě četby knih společné i to, že bydlí v barabiznách (kněz přenechal faru pro školu) a že mají oba zájem o Katynku. – Dívka překvapivě pozve barona, který jí nechá svůj šátek, na oběd. Francl ironicky komentuje pánovy pečlivé přípravy na návštěvu. Po obědě rychtář usne. Katynka se hosta vyptává na svět, který by tak ráda poznala. Nechápe, proč přijel na zapadlé panství. Jdou spolu na procházku a sbližují se. Baron je v duchu zaskočen tím, že jeho pud přehlušila touha dávat a ne brát. – Ve stodole se odehrává pašijová hra, kterou sepsal a řídí učitel. V hospodě se nadlesní baví s baronem, který se netají svým pohrdáním. – Katynka chce utéct ze stodoly, protože pašijová hra, sepsaná učitelem, je vlastně o ní a o Jakubovi. Jenže jí v tom brání dotěrný a hrubý nadlesní. Dívce se podaří vyklouznout a baron se vydá za ní. Ona před ním učitele i zlomyslné vesničany omlouvá. Baron tvrdí, že on urážky neodpouští. V noci si počíhá na nadlesního, utopí ho v rybníku a získá tak další hrneček. Utopence najdou za dva dny. – Máj. Katynka přemluví pána, aby dělal krále při rituálu prosby o vodu a déšť. Podle něj je třeba obřad odložit o dva dny. – Při pohanské slavnosti se objeví farář a snaží se zabránit obětování kohouta. Vyčítá baronovi, že to podporuje. Katynka setne ptákovi hlavu svým velkým zubatým nožem. K radosti vesničanů začne pršet. Baron musí do kola s chasou. Udělá se mu zle. Uteče do lesa, kde křičí jako zvíře. – Svatý Ján. Katynka si čte u barona ve mlýně. V knize najde pramínek vlasů a vyptává se Francla, jak to má pán se ženami. Podle sluhy se prý vždycky, když už to začalo vypadat nadějně, přestěhovali jinam. Baron se vrátí z kostela, kde prý farář běsnil. Pochopí, co dívka našla v knize. – Hastrman stále nosí rukavice; má místo nehtů jakési drápy. Nabrousí si je a napíše jimi dopis s pozváním na schůzku, který položí Katynce na okno. – Ráno spolu dvojice odjede kočárem. Baron pak na loďce ukazuje dívce Bezděz. Předvede jí, jak umí chodit po vodě. Dívka to chce zkusit po něm a málem se utopí. Probere se nahá v kočáru. Stydí se, že ji pán tak viděl. Ale podle něj nemá zač. Katynka ho pozve na večeři a nabídne mu přespání. V pokoji, kde ustlala, mu dá vyšívaný šátek a políbí ho. Baron se jen tak tak ovládá. Zklamaná dívka ho ještě provokuje, když za zdí předstírá smyslnou koupel. – Druhý den před kostelem si Katynka barona nevšímá. Kněz pánovi poděkuje, že přiměl vzpurnou farnici přijít na mši. Vesničané vyčítají rychtářově dceři, že chodí s pánem, a posměšně jí říkají Baronko. Její nový ctitel, syn sedláka Raba, chce, aby barona nechala. Hastrman pochopí, že jeho běsy pramení ze strachu, že dívku ztratí. – Při svatojánském rituálu Katynka utne hlavu hadrovému panákovi (podobnému baronovi) za jeho špatné panování. Hastrman se musí uklidnit v rybníku. – Seč. Při žních baron na koni dostihne v lese faráře, který se snaží zbavit chtíče běháním. Kněz se mu přizná k lásce ke Katynce, ale tvrdí, že ji dokáže přemoci. – Francl málem umrzne v ledové díře pod mlýnem, kde uchovávají potraviny. Vypráví pánovi příběh o ulovené srně, která po rozmrazení oživla a utekla do lesa. – Baron sleduje dožínky. Katynka si v dobrém dobírá faráře a pak odmítne opilého učitele. – Baron se vloupe do knězovy dílny. Otevře skříňku a objeví v ní pannu s věrně vyřezanou hlavou Katynky s nalepenými vlasy i řasami (jež si farář sám vytrhal). Pochopí, že se farář na figuríně ukájí. Vrátí se na slavnost. Musí jít tančit. Tančí i s Katynkou, ale odmítne ji. Dívka si před ním domluví schůzku s mladým Rabem. Baron spustí bouřku. – Podnapilý farář v dílně se dovtípí, že pán odhalil jeho tajemství. – Baron srazí mladíka, jdoucího za Katynkou. Pak se dívky bez rukavic zmocní u stromu, kde se konají obřady. Ta je v šoku. Poté mu usekne nožem malíček, ale když před ní pán poklekne, nedokáže mu utnout hlavu. Vše sleduje vskrytu šokovaný učitel. – Žárlivý kantor vidí, jak hastrman vstoupí do rybníka. Na hladině zůstane jen jeho klobouk. Vyděšený muž ve vsi způsobí poplach s tím, že baron je netvor. Vzbouření vesničané napadnou pána a Francla před mlýnem. Házejí po nich kameny. Zasáhne farář, který pošle dav pryč. Udeří přitom učitele. Katynka to zpovzdáli sleduje. – Francl po útoku zemře. – Farář večer navštíví barona. Podle něj by měl odjet z kraje. Řekne mu, že díky němu se zvedl ze dna, a konstatuje, že nikdy nebude člověkem, i když se tak obléká. V dílně pak rozbije figurínu. – Hastrman unese Katynku. Bezvládnou ji uloží do ledové díry. Chce ji zmrazit a oživit si ji, až v sobě dokáže zkrotit zvíře. – O nějaký čas později. Ze zchátralého zámku pozoruje hastrman v současném obleku rypadlo v povrchovém dolu ve zdevastované krajině. Zamrzlá dívka dále spočívá v ledové díře. -tbk-

Hrají

Karel Dobrý

baron Johann Salmon de Caus

Simona Zmrzlá

Katynka Kolářová

Jan Kolařík

farář Fidelius

Jiří Lábus

sluha Francl

Jiří Maryško

učitel Voves

David Novotný

rychtář Matěj Kolář, Katynčin otec

Norbert Lichý

nadlesní Kabelatsch

Vladimír Polívka

chasník Jakub Slunečko

Jakub Kohl

předák Matějka

Dan Dittrich

sedlák Rab

Jan Komínek

mládenec Hans

Andrea Berecková

dívka Magda

Jiří Horňák

Blázen

Jiří Kaperštein

proutkař

Dominika Býmová

chasa

Václav Slouka

chasa

Petr Jirsa

chasa

Linda Hubičková

chasa

Kateřina Kučerová

chasa

Petr Míčka

člen vesnické kapely

Jiří Novák

člen vesnické kapely

Marek Smaženka

člen vesnické kapely

Radim Kovárník

člen vesnické kapely

Míla Vaváček

člen vesnické kapely

Jiří Wehle

člen vesnické kapely

Pěvecký a taneční soubor Rokytí

vesničané

Kühnův dětský sbor

zpívající děti

Komentář

Štáb a tvůrci

Pomocná režie

Vlastimil Kadeřábek (natáčení na jaře), Michaela Seidlová (natáčení v létě)

Předloha

Miloš Urban (Hastrman – román)

Scénář

Ondřej Havelka, Petr Hudský, Rostislav Křivánek (verše pašijové hry)

Dramaturg

Jan Gogola st., Jaroslav Sedláček (hlavní dramaturg FC ČT)

Kamera

Diviš Marek, Radek Škudrna (podvodní záběry)

Asistent kamery

Prokop Králíček (ostřič), Leoš Drábek, Jan Kebrdle, Jiří Chod, Aleš Průcha (steadicam)

Architekt

Petr Pištěk

Assistent architekta

Jan Novotný, Martina Hladíková, Barbora Pištěková

Výtvarník

Martin Kaiser

Výprava

Roman Chochola (vedoucí výpravy), Jiří Vobecký (rekvizitář), Jana Vobecká (rekvizitářka), Zbyněk Vít (rekvizitář), Jan Matoušek (rekvizitář), Marek Petr (rekvizitář), Lukáš Slavík (nákupčí)

Návrhy kostýmů

Eva Kotková

Kostýmy

Iva Rašková (vedoucí kostymérka), Kamila Šárková, Markéta Hartlová, Petra Těthalová, Hana Poislová, Jitka Hudcová, Štěpánka Večeřová, Magda Peševová, Věra Tomášková

Masky

Jana Červenková, Eva Vrtišková, Aneta Čejková, Marek Capoušek, Michaela Hanušová, Kateřina Klabanová

Asistent střihu

Jiří Procházka

Zvuk

Jiří Melcher (zvuk a střih zvuku), Vladimíra Cafourková (střih zvuku), Michal Páleníček (střih zvuku), Ivo Špalj (záznam ruchů), Štěpán Mamula (mix zvuku), Milan Jílek (záznam hudby), Michael Kocáb ml. (spolupráce), Jan Hošek (spolupráce)

Vizuální efekty

Triková postprodukce ČT, Vladimír Humpola (supervize)

Zvláštní efekty

Trick SFX, Vít Petrášek, Stanislav Šmeral

Postprodukce

Anika Homolová, Kristína Škodová, Triková postprodukce ČT (obraz), Jitka Chaloupková (vedoucí produkce Triková postprodukce ČT), ČESKÁ TELEVIZE (zvuk), Kavky sound (zvuk)

Koordinátor kaskadérů

Robert Lahoda

Kaskadéři

Filmka Stunt Team, Tomáš Zvolánek, Lucie Zvolánková, Jan Astl, Matouš Brichcin, Jindřich Klaus, Miloš Kulhavý, Jakub Pichl, Viktor Červenka, Tomáš Rydval, Václav Pácal

Výkonná produkce

Vlaďka Poláčková (příprava natáčení jaro), Martin Kořínek (příprava natáčení léto)

Producent

Čestmír Kopecký (První veřejnoprávní)

Koproducent

Helena Uldrichová (vedoucí FC ČT), Petr Tichý (Barrandov Studio), Lubomír Konečný (Barrandov Studio)

Vedoucí produkce

Jan Hartl, Jiří Koštýř (FC ČT), Mirek Vymětal (vedoucí natáčení)

Zástupce vedoucího produkce

Zuzana Vrbová (FC ČT)

Asistent vedoucího produkce

Viktor Žák, Jiří Pecinovský, Anika Homolová, Kristína Škodová, Gabriela Zagarová, Martina Štruncová, Wally V. Kolman (FC ČT)

Spolupráce

Jan Matějka (vrchní osvětlovač), Jiří Arnstein (vrchní osvětlovač), Vojtěch Hurych (fotograf), Ondřej Kalmán (fotograf), Cinema Divers (potápěči), Petr Chrpa (potápěč), Petr Miler (potápěč), Equi Hanuš, s.r.o. (práce se zvířaty – koně), Martin Hanuš (práce se zvířaty – koně), Helena Cynková (práce se zvířaty)

Hudba

Nahrál

Jan Šimůnek /housle/, Eliška Kukalová /housle/, Jakub Marek /housle/, Tereza Pohlreichová /housle/, Jakub Verner /housle/, Antonie Vaňkátová /housle/, Pavlína Malíková /viola/, Adéla Bryan /viola/, Petra Malíšková /violoncello/, Jiří Čmugr /violoncello/, Jan Kusovský /kontrabas/, Petr Wajsar /klavír, bicí a programování/, Eliška Kasprzyk /nyckelharpa/, Miloslav Vaváček /šalmaje, flétny/, Soubor tanců a písní Rokytí (Dirigent Jana Frühaufová)

Dirigent

Petr Wajsar

Hudební režie

Milan Jílek

Hudební dramaturgie

Ondřej Havelka (lidové písně)

Choreografie

Zdeněk Vejvoda

Písně

Jeden si ji zamiloval

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Jiří VyorálekKühnův dětský sbor

Vítej pane písní tou

Neseme smrt stařenu

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Soubor tanců a písní Rokytí

Jak je ta láska zlá

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Simona ZmrzláSoubor tanců a písní Rokytí

Když jsem já k vám chodívával na slovíčko

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Jiří Vyorálek

Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa

Zpívá Jan Kolaříksbor

Ach, můj milý, rozmilý

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Simona Zmrzlá

Kořaličko dobrá, z žitka vypálená

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Soubor tanců a písní Rokytí

Ty můj milý převozníčku

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Soubor tanců a písní Rokytí

Srdce mé, srdce mé, proč’s tak zarmoucené

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Simona Zmrzlá

Aj, co by se chtělo, aby zapršelo

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Soubor tanců a písní Rokytí

Malou holka, malou máš

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Soubor tanců a písní Rokytí

Za našimi humny tráva nesečená

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Simona Zmrzlá

Měla jsem holoubka

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Simona Zmrzlá

Krásná je louka, mladá, veselá

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Soubor tanců a písní Rokytí

Vyjdi ven, vyjdi ven, potěšení moje

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Jiří Vyorálek

Velebnej pane

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Simona ZmrzláSoubor tanců a písní Rokytí

Kde máš, Ančičko, viničku

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Soubor tanců a písní Rokytí

Ach, lásko, lásko, ty nejsi stálá

Hudba k písni lidová píseň
Text písně Ondřej Havelka /úprava/
Zpívá Simona Zmrzlá

Lokace

Kouřim, Muzeum lidových staveb /skanzen/ (Kouřim), Střemy, mlýn Štampach (Střemy), Stvolínky a okolí, Dolanský rybník (Stvolínky a okolí), Ralská pahorkatina, vrch Vlhošť, Zliv u Libáně, Zahrádky, zámek (Zahrádky), Holany a okolí, Doksy, Máchovo jezero (Doksy), zámek Jezeří, hrad Bezděz

Produkční údaje

Originální název

Hastrman

Český název

Hastrman

Anglický název

The Hastrman

Kategorie

film

Typologie

hranýdistribuční

Žánr

historický, horor, hudební, milostný

Země původu

Česká republika

Copyright

2018

Rok výroby

2017—2018

Produkční data

konec distribučního monopolu 1. 2. 2021

Premiéra

slavnostní premiéra 18. 4. 2018 (kino Lucerna, Praha)
distribuční premiéra 19. 4. 2018 /nevhodné pro děti do 12 let/

Distribuční slogan

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny.

Výrobce

První veřejnoprávní, Česká televize (koprodukce), Filmové centrum (Česká televize), Barrandov Studio (koprodukce)

Distribuce

CinemArt

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

98 min

Distribuční nosič

DCP 2-D

Poměr stran

1:2,35

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

česká

Mluveno

česky, německy

Podtitulky

bez titulků

Úvodní/závěrečné titulky

české