Milost

Země původu

Polsko, Česká republika, Slovensko

Copyright

2018

Rok výroby

2017—2018

Premiéra

16. 5. 2019

Minutáž

100 min

Režie

Jan Jakub Kolski

Kategorie

film

Žánr

drama, historický, politický, psychologický, road movie

Typologie

hranýdistribučnídlouhometrážní

Originální název

Milost

Český název

Milost

Anglický název

Pardon

Koprodukční název

Ułaskawienie / Milosť

Anotace

Přední polský filmař Jan Jakub Kolski se ve snímku Milost vrací k vyprávění o své rodině, jíž se inspiroval už v několika svých dílech. Vychází ze skutečných událostí v kombinaci s fikcí. Je pravdou, že jeho strýce Wacława s krycím jménem Odrowąż, působícího těsně po válce v protikomunistickém odboji, zabili a rakev s jeho tělem několikrát vykopali, aby jej mohli identifikovat. Avšak už není pravdou, že jeho děda Jakub s babičkou Annou se na podzim roku 1946 vydali s rakví na cestu dlouhou 500 kilometrů, aby syna pohřbili u kláštera, v němž byl mnichem jejich další syn Andrzej. Vypravěčem ságy o putování válkou zničeným Polskem je samotný režisér, který se o strýci dozvěděl jako dvanáctiletý chlape.| -– Obávaného odbojáře, někdejšího velitele Wacława Szewczyka zabije konfident Zając, kterému otec mrtvého, sedlář Jakub Szewczyk, před nedávnem pomohl. Když tajní několikrát vykopou rakev a načas zadrží matku Hannu Szewczykovou, rozhodnou se rodiče pohřbít syna jinde. Tajně naloží do nákladního vagonu koně, povoz a rakev a odjedou. Během cesty se k nim přidá uprchlý válečný zajatec, Němec Jurgen. Prožijí několik setkání s různými vojenskými oddíly. Později projíždějí s povozem taženým zpočátku koněm a po jeho uhynutí i jimi samotnými zbědovanou zemí a podzimní přírodou. Jurgena, který se stane jejich dobrým pomocníkem, zastřelí polští vojáci. Rodiče po četných útrapách splní předsevzetí: syn je pohřben v horách u vzdáleného kláštera. Zvláštně zmatená Hanna, která se pere se ztrátou víry v Boha, stráví v klášteře zimu, než se uzdraví a vrátí se s manželem domů, i když má pochybnosti o jejich vztahu. Jakub nakonec vyrovná účty: zabije vraha Zające v den, kdy se mu narodí další vnuk, Janek Kolski. To už je v roce 1956. – Autor, pověstný svým magickým realismem, tentokrát drží dílo ve vcelku realistické rovině, byť s mírnou vrstvou stylizace (leitmotiv lišky, symbolické obrazy apod.). Kombinuje obraz se záběry jakéhosi dobového „homevidea“ (natočil je sám 16mm kamerou), jež vytvářejí svérázný vizuální pandán k jeho audio komentáři. Ukazuje rozpornost doby, v níž bylo v rozvalinách jak Polsko, tak společnost, a z níž přetrvávají pocity historické křivdy a morálního zmaru. Ve stručných, ale o to hutnějších promluvách se současně odráží charakter obou protagonistů, poučených krutostí doby a pevně zakotvených v rodné půdě. Zároveň se v osobním a osobitém díle objevuje i zvláštní, převážně černý humor. -tbk-

Obsah

Ve filmovém týdeníku z roku 1956 jsou záběry z tehdejší sněhové kalamity. – (1956) Stárnoucí venkované v Popielawách, Hanna a Jakub Szewczykovi, dostanou zprávu, že se jejich dceři Halině narodilo třetí dítě, syn Janek, který je také vypravěčem příběhu. Dospělý filmař vzpomíná, jak v roce 1968 pobýval u prarodičů. Pochopil, že je v rodině stále přítomné trauma z doby těsně po válce, kdy byl v roce 1946 zabit jejich syn Wacław s krycím jménem Odrowąż. Každý rok děda s babičkou vzpomínali na výročí jeho smrti. Děda, který bojoval ve dvou válkách, se snažil vnuka vychovávat k vlastenectví, ale nebyl s ním příliš spokojený. Právě kvůli poválečným událostem se Janek rozhodl vyprávět příběh svých blízkých. – Za Szewczykovými přijde zdeptaný soused Zając, který předtím prchal lesem. Tvrdí, že utekl z konvoje zajatců tajné policie. Jakub mu dá navzdory Hannině nesouhlasu najíst a věnuje mu vyleštěné jezdecké boty, které mu kdysi daroval jeho velitel. Ráno ho odveze na kole. – Zając vleze do stodoly, kde spí odbojáři Konspirační polské armády (KWP). Namíří na jednoho pistoli... – K Szewczykovým přiběhne kluk se zprávou. Zaskočená Hanna mu ji chce po přečtení vrátit. Vyplývá z ní, že konfident Tajné bezpečnosti (UB) zastřelil jejího syna, legendárního velitele Zemské armády (AK) z válečných dob, Wacława Odrowąże Szewczyka. – Rodiče syna pohřbí, ale tajná bezpečnost ho zase vykope. Agenti přivezou k otevřené rakvi zbitou dívku, aby mrtvého identifikovala. Pak ho opět zakopou. Protože si fízlové nejsou jisti, dávají tělo identifikovat dalšími zmučenými lidmi a znovu ho pohřbívají. Hanna nad rakví napadne jednoho agenta, jenž ji srazí k zemi. Posléze matku zatknou a týrají ji. Jakub na ni čeká ve městě a vrátí se s ní domů. – Hanna přiveze za koněm rakev se synovým tělem. Jakub jde k Zającovým. Zoufalý zrádce se před ním schovává. Muž si z jeho chalupy mlčky odnese jezdecké boty. Před svým domem najde Hannu a rakev. Souhlasí, aby pohřbili syna na bezpečném místě... – S pomocí železničářů se Szewczykovi tajně dostanou do nákladního vagonu i s koněm Siwkem, povozem a rakví. Jakub nazuje mrtvému jezdecké boty. Putují vlakem. Na jednom nádraží vidí zmatek, když uteče válečný zajatec. Ten posléze vleze do jejich vagonu. Hanna ho nechce pustit dovnitř, ale Jakub mu pomůže a proti její vůli mu dá chleba. Sám byl v Osvětimi (kam se dostal jako zajatý polský voják), kde mu právě jeden z Němců zachránil život. Podle něj je to především člověk. Němec Jurgen dá kousek darovaného chleba koni. – Vlak náhle zastaví mimo nádraží u vojenské hlídky. Schované lidi málem prozradí kůň. Ti se rozhodnou opustit vagon. Projedou vsí a pokračují lesní cestou. Němec v roztrhaných botách jde kus za Poláky. Při přestávce v lese jim liška ukradne jídlo a Jurgen zmizí. Manželé se dohadují o vině Němců. Jakub ženě připomene, jak se k nim zachovali jejich vlastní krajané. Podle Hanny je to osud, že musejí pohřbít syna pět set kilometrů od domova. Zastaví se u vyrabované chalupy. Dostihnou je tu dva ozbrojení Ukrajinci Semko a Wasyl. Semko tančí na rakvi a nutí dvojici tleskat. Pak je uráží jako Poláky. Ve stodole venkovany spoutají a berou si jejich věci. Semko kopne Jakuba do obličeje. Pak se chystá znásilnit dvaapadesátiletou Hannu, kterou před manželem uráží. Oba muže zabije Jurgen, jenž se tu nečekaně objeví. Kolem ukryté trojice ráno projde další oddíl. Poutníci zakopou mrtvé ve stodole a pokračují v cestě. Při brodění přes řeku vyplaší Siwka nízko letící dvojplošník a rakev spadne do proudu. Hanna se vrhne za ní. Na jezu se díky Jurgenově nezištné pomoci podaří rodičům rakev zachránit. – Skupinka se suší u ohně v lese. Jakub se jede projet na koni. Jakoby s ním cvičil v kavalerii. – V noci vezme Hanna prokřehlého Němce k nim pod deku. Ten je dojatý. Siwek uhyne. Probuzený Jakub je v tu chvíli u něj. Marně se ho snaží oživit a je zoufalý. S Hannou pohřbí zvíře pod listím. Ještě před tím z něj vyřeže maso. Jurgen si mlčky vyrobí postroj a zapřáhne se do vozu. Hanna mu pomáhá tlačit. Jakub jde za nimi, ale do kopce také pomůže. – Trojice zastaví v polorozpadlém kostele. Jakub otevře rakev a zasypává mrtvolu vápnem. Prohlásí, že musí sehnat led, a vydá se do blízké vesnice. Tam ve stodole najde pod slámou kusy ledu, rozbije je a ve vaku odnese. – Němec v kostele „hraje“ prsty nad klaviaturou varhan jako na klavír (ve zvuku je slyšet sólová skladba). Hanna ho přitom vidí. Má se k němu, ale vyruší je vrátivší se Jakub. Ten přidá led k mrtvole. Zuje jí holínky a dá je mlčky Jurgenovi. Hanna pláče. – Táhnou dál povoz s rakví. V lijáku spravují rozbité kolo. Jurgen se stará o darované boty stejně pečlivě, jako se o ně staral Jakub. Dosud pevná a rozhodná Hanna propadá trudnomyslnosti. Tvrdí, že byla příliš paličatá a že úkol nezvládnou. Ale podle Jakuba to bylo jejich svobodné rozhodnutí pohřbít syna vysoko v horách. Jurgen před nimi pochoduje v nablýskaných holínkách a ironicky zpívá německou pochodovou píseň. Náhle ho srazí k zemi výstřel. U vozu se objeví oddíl Polské lidové armády. Jeden z vojáků chce po Jakubovi doklady. Pak dorazí velitel Najdrowski. Toho Szewczyk zná ještě jako poručíka ze Zemské armády. Vojáci je díky tomu svezou i s rakví na náklaďáku a pak jim ukážou cestu. Jakub vyčte důstojníkovi, že se přidal ke komunistům. – Dvojice s povozem projíždí dalším pustým městečkem, kde ještě hoří velká budova, patrně klášter. – Hanna pevně svírá holínky, jež vzala mrtvému Jurgenovi. Nechce je manželovi dát. Podle ní jí každý, kdo ty boty měl, způsobil žal. Vyčte Jakubovi, že zavinil synovu smrt, když pomohl jeho vrahovi. Muž ji srazí pěstí a pak se s ní marně přetahuje o holínky. – Táhnou dál. Hanna narovná Ježíše na křížku. Má velké problémy s vírou, neboť Bůh ji zklamal. – V Kalwarii Pacławské se v klášteře rodiče setkají s dalším synem, mnichem Andrzejem. Otec se k němu chová odtažitě, neboť se nikdy nesmířil s jeho volbou. Vyčte mu, že přes válku nebyl s rodinou. Hanna to má manželovi za zlé a přizná mu, že má z cesty zánět močového měchýře. Upraví mrtvolu, vystavenou v rakvi v kostele. Vydá se do lesa s pistolí (sebranou zřejmě zabitému Semkovi). Na kopci chce střelit do kříže, ale nedokáže to a vystřelí několikrát do vzduchu. – Mniši v pohřebním průvodu nesou na ramenou rakev do kopce. Míjí je vojenský oddíl. Velitel si všimne vypadlé pistole, avšak nechá jít průvod dál... – Podle vypravěče Janka se tehdy v říjnu 1946 babička rozhodla zůstat v klášteře, kde cítila klid. – Žena se začne chovat podivně. Mniši, kterých je v klášteře málo, se obávají, že zešílela. Povolají exorcistu. Ten jí povolí nastěhovat se v zimě do iglů, jež si postavila na dvoře. Hanna si tam odnosí své věci, čte si v knize a spokojeně se nad ní směje. Jakub mlčky sleduje svou ženu a začne dělat postroj pro osla, kterého mají mniši ve svém hospodářství. – Když roztaje sníh, Hanna prohlásí, že je zdravá a že se chce vrátit domů. Ale ještě před odchodem manželů přikáže postižený převor, aby se mu Jakub po dvaceti sedmi letech vyzpovídal. Podle vypravěče možná děda dostal i rozhřešení. – Hanna vyčte manželovi, že tehdy uštval koně a že se pořádně nerozloučil s Andrzejem. Konstatuje, že ani neví, zda ho ještě miluje. – Po návratu domů se Jakub s novým koněm připravuje na další válku a poslouchá Svobodnou Evropu. Také dělá sedlákům postroje a další sedlářské práce. Jednoho dne se rozhodne vyrovnat účty. Vydá se do města. Hanna mu před jeho odchodem chce něco říct, ale počká to prý, až se vrátí. V jednom domě si Szewczyk počíhá na Zające, který je teď papalášem, a zabije ho nožem. Vrací se domů a vzpomíná na šťastné chvíle s Wacławem a rodinou. Po návratu chce Hanna manželovi povědět, co mu nestihla říct, jenže se u dveří objeví listonoš se zprávou o narození jejich vnuka Janka. A tak se to děda nikdy nedozvěděl. – Vyprávěč končí svůj příběh. Ve skutečnosti cesta prarodičů s rakví skončila na hřbitově v Łaznowie. Jeho strýc zůstal pohřbený tam, kde ho tajní třikrát vykopali. Jen děda prý zavařil rakev, aby ji už nemohli otevřít. A tak se sen babičky Anny o pochování syna v klidné zemi nikdy nesplnil... -tbk-

Hrají

Grażyna Błęcka-Kolska /ž/

Hanna Szewczyková

Jan Jankowski

Jakub Szewczyk, Hannin muž

Michał Kaleta

německý zajatec Jurgen

Krzysztof Globisz

bratr pečovatel

Michał Malinowski

Wacław Szewczyk zvaný Odrowąż, Hannin a Jakubův syn

Michał Kowalski

konfident Stefan Zając

Dobromir Dymecki

bratr Andrzej, Hannin a Jakubův syn

Wojciech Mecwaldowski

exorcista

Jakub Śnioch

Janek Kolski jako jedenáctiletý

Jan Cięciara

Janek Kolski jako sedmnáctiletý

Marta Ścisłowicz /ž/

Halina Kolská, Hannina a Jakubova dcera, Jankova matka

Michał Grzybowski

Roman Kolski, Halinin muž, Jankův otec

Andrzej Jakubas

bratr fortnýř

Marianna Zydek /ž/

vyšetřovatelka tajné policie UB

Karolina Rzepa /ž/

Marysia

Marian Chalany

listonoš Pełka

Ziemowit Pędziwiatr

tajný s jizvou

Maciej Cempura

bratr pomocník

Piotr Czarniecki

velitel hlídky

Maja Wolska /ž/

jeptiška

Anna Maria Moś /ž/

jeptiška

Magdalena Mirek /ž/

Zającova matka

Dariusz Toczek

převor Pilniusz

Bartosz Sak

četař

Mikołaj Chroboczek

fotograf

Michał Włodarczyk

voják na nákladním autě

Dariusz Karpiński

major Najdrowski

Cezary Kołacz

voják z eskorty Najdrowského

Mateusz Górski

desátník

Tomasz Marczyński

četař

Marek Kasprzyk

kněz

Jakub Klimaszewski

vězeň

Liubomir Laiuk

Semko

Oleg Gashuliag

Wasyl

Tomasz Ostach

seržant, Najdrowského adjutant

Jan Hrynkiewicz

desátník

Kordian Rekowski

kapitán-velitel

Waldemar Czyszak

starý železničář

Weronika Lach /ž/

Tereska

Oskar Winiarski

tajný

Piotr Niedzieski

důstojník

Adam Gradowski

seržant

Jakub Matwiejczyk

desátník v doprovodu

Paweł Jabloński

nový fotograf v uniformě

Milena Kocoń

Hanina vnučka

Krzysztof Lach

Toreador

Łukasz Szoblik

Pikador

Anna Dzieduszycka /ž/

žena s kozou

Jędrzej Hycnar

voják

Michał Pawłowski

světlovlasý chlapec

Jędrzej Michalak

sovětský kameraman

Battulga Naranbaatar

asistent sovětského kameramana

Jan Nałęcz

voják střílející po Jurgenovi

Karo Fiń

Janek Kolski jako nemluvně

Adrian Nachman

Janek Kolski jako tříletý

Jan Strzelecki

hlídka

Michał Benkes

voják

Przemyslaw Mastela

asistent fotografa

Paweł Kosuń

tajný v autě

Martyna Rominkiewicz

jeptiška-zdravotní sestra

Rafał Witkowski

dubl za Jana Jankowského

Maciej Zalewski

dubl za Michała Malinowského

kůň Nadir

kůň Siwka

Komentář

Jan Jakub Kolski

Štáb a tvůrci

Režie

Jan Jakub Kolski

Pomocná režie

Patrycja Polkowska /ž/, Marta Wojciechowicz /ž/

Asistent režie

Jędrzej Michalak, Jan Strzelecki

Skript

Martyna Rominkiewicz /ž/

Původní filmový námět

Jan Jakub Kolski

Scénář

Jan Jakub Kolski

Autor komentáře

Jan Jakub Kolski

Dramaturg

Krzysztof Tyszowiecki (TVP)

Kamera

Julian A. Ch. Kernbach, Jan Jakub Kolski (16mm kamera), Filip Jurzyk (letecké záběry), Robert Romaniuk (letecké záběry)

Druhá kamera

Maciej Twardowski, Jakub Stolecki, Maciej Kochajewski

Asistent kamery

Bartłomiej Szura, Wojciech Szumski (ostřič), Paweł Fiwek (ostřič), Konrad Chmielnicki (ostřič druhé kamery), Tomasz Bartosik (ostřič druhé kamery), Jaromír Šedina (steadicam), Adam Mendry (steadicam), Daniel Vagenknecht (steadicam), Filip Rybář (steadicam), David Růžička (steadicam)

Architekt

Paulina Korwin-Kochanowska /ž/, Urszula Korwin-Kochanowska /ž/

Assistent architekta

Arkadiusz Najder, Magdalena Wójcik /ž/, Agata Goździk /ž/

Výprava

Krzysztof Stanek (vedoucí výpravy), Jakub Żuberek (rekvizitář), Eryk Żuberek (rekvizitář), Adam Korwin-Kochanowski (rekvizitář), Mateusz Jarecki (rekvizitář), Wojciech Marchel (rekvizitář)

Návrhy kostýmů

Monika Onoszko /ž/

Kostýmy

Ewelina Gąsior /ž/, Stefania Lazar /ž/, Edyta Wojtczak /ž/, Danuta Kamińska /ž/, Karolina Surma /ž/, Janina Siwiec /ž/, Zuzana Brožová

Masky

Anna Nobel-Nobielska /ž/, Anna Warot /ž/, Małgorzata Andrzejewska, Joanna Malawska /ž/, Barbara Kras /ž/, Joanna Skiba /ž/, Danuta Wróbel /ž/, Marlena Pieczątka /ž/, Maja Bławuciak /ž/, Karolina Ryciak /ž/

Střih

Konrad Śniady

Zvuk

Ivan Horák (zvuk, záznam a design zvuku), František Šec (dodatečný zvuk), Rafal Nowak (spolupráce), Michał Kosterkiewicz ml.

Asistent zvuku

Vojtěch Větrovec

Vizuální efekty

Circus Digitalis, Przemek Mastela (supervize), Anna Giemzik /ž/ (supervize a produkce), Magiclab, Petr Němec (supervize Magiclab), Michal Křeček (supervize Magiclab), Lucie Kostková (koordinátorka Magiclab)

Zvláštní efekty

Arkadiusz Rośczak (pyrotechnik), Bartosz Rośczak (pyrotechnik), Piotr Malczewski (pyrotechnik)

Postprodukce

Aleksandra Aleksander /ž/ (koordinátorka), Agnieszka Janowska /ž/ (koordinátorka), Paweł Kosuń (koordinátor), Magiclab (obraz), Markéta Šalátová (výkonná producentka Magiclab), Pavel Bicek (produkce Magiclab), Adam Křena (produkce Magiclab), Sára Němečková (produkce Magiclab), Krzystzof Wiechnik (technická supervize obraz), Toya Studios (zvuk), Michał Kosterkiewicz (Toya Studios), Mariola Wojtysiak /ž/ (koordinátorka Toya Studios), Surosound (zvuk), Peter Surový (Surosound)

Koordinátor kaskadérů

Pavel Bezděk, Dimo Lipitkovský

Kaskadéři

Paweł Jabloński, Tomasz Lewandowski, Ondřej Malina, Robert Vass, Petr Nebřenský, Michaela Dinhová

Producent

Jan Jakub Kolski (Wytwórnia Doświadczalna), Aleksandra Michael /ž/ (Wytwórnia Doświadczalna), Agnieszka Janowska /ž/ (Centrala), Paweł Kosuń (Centrala)

Koproducent

Jan Macola (Mimesis Film), Marek Urban (Sentimentalfilm), Ivan Ostrochovský (Sentimentalfilm), Maciej Muzyczuk (TVP), Mateusz Matyszkowicz (TVP), Magdalena Nowacka /ž/ (TVP), Jarosław Perduta (Odra-Film), Rafał Bubnicki (Odra-Film), Marek Jastrzębski (Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy), Marta Kraus /ž/ (Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy), Błażej Moder (EC1 Łódź), Monika Głowacka /ž/ (EC1 Łódź), Robert Banasiak (Centrum Technologii Audiowizualnych), Konrad Śniady

Produkce

Paweł Kosuń (koordinátor), Agnieszka Janowska /ž/ (koordinátorka), Kristýna Kapounová (koordinátorka), Bára Bajgarová (koordinátorka), Albert Malinovský (koordinátor)

Vedoucí produkce

Agnieszka Janowska /ž/, Paweł Kosuń, Vendy Fenclová, Rafał Turzański (vedoucí natáčení)

Zástupce vedoucího produkce

Maciej Zalewski, Dorota Schleiss /ž/, Marcin Dudzik, Krzysztof Małecki, Wojciech Marchell, Kamil Wanego

Asistent vedoucího produkce

Patrycja Strzyżewska /ž/, Aleksandra Aleksander /ž/, Katarzyna Sierka /ž/, Karolina Grzybowska /ž/, František Štika, Jakub Jursa, Tereza Svatoňová

Výtvarná spolupráce

Dariusz Ludwisiak (grafika)

Odborný poradce

Jerzy Bednarek (historie), Jan Nałęcz (historie), Szymon Siwierski (hra na piano), Paweł Juzwuk (hudba)

Spolupráce

Patrycja Strzyżewska /ž/ (práce se zvířaty), Roksana Grochowska /ž/ (práce se zvířaty – liška), Andrzej Kostrzewa (práce se zvířaty – kůň), Marek Russ (práce se zvířaty – liška a srna), Marcin Marzec (práce se zvířaty – kuna), Bartosz Nogarcz (práce se zvířaty – kůň), Łukasz Bąk (fotograf), Jan Jakub Kolski (fotograf), Karolina Błażejczak /ž/ (fotografka), Konrad Śniady (fotograf)

České podtitulky

neuvedeno

Hudba

Hudba

Dariusz Górniok, Kamil Mikulčík

Použitá hudba

Fryderyk Chopin (Nokturno č. 20 cis moll)

Nahrál

Dariusz Górniok /klavír/, Peter Šaray /první housle/, Martin Petrík /druhé housle/, Katarína Kozelková /viola/, Pavel Bogacz ml. /violoncello/

Písně

Frenesi

Hudba k písni Alberto Domínguez

Funny Little Man

Hudba k písni Wyn Henry

Lindy Matic /B/

Hudba k písni Thaddeus Hillary

Barrel Organ

Hudba k písni Bruno Bertoli

Es zittern die morschen Knochen

Hudba k písni Hans Baumann
Text písně Hans Baumann
Zpívá Michał Kaleta

Kyrie

Hudba k písni Gavin CourtieLiz Radford /ž/

Touch Of You /Una Cancion De Amor/

Hudba k písni Andrea LitkeiErvin Litkei /ž/

Move to the Bossa Nova

Hudba k písni John Scott

znělka Rádia Svobodná Evropa

Lokace

Polsko, Přemyšl /Przemyśl/ (Polsko), Pruchnik (Polsko), Rozbórz Długi (Polsko), Węgierka (Polsko), Sędziszów Małopolski (Polsko), Kupna (Polsko), Krzywcza (Polsko), Morzyszów u Kladska /Morzyszów koło Kłodzka/ (Polsko), Międzilesie (Polsko), Świerki (Polsko), Kamienna (Polsko), Konradów (Polsko), Marcinkowo (Polsko), Gorzanów (Polsko), Ludwikowice Kłodzkie (Polsko), Ścinawka Średnia (Polsko), Nová Ruda /Nowa Ruda/ (Polsko), Suszka (Polsko), Przyłęk (Polsko), Ławica (Polsko), Bieganówek (Polsko), Pačkov /Paczków/ (Polsko), nádraží (Pačkov /Paczków/), Tomaszów Mazowiecky (Polsko), okolí (Tomaszów Mazowiecky), lesy (Tomaszów Mazowiecky), Česká republika, Jeseníky (Česká republika), Rychlebské hory (Česká republika), Javorník (Česká republika), Králíky (Česká republika), Hora Matky Boží (Králíky)

Produkční údaje

Originální název

Milost

Český název

Milost

Anglický název

Pardon

Koprodukční název

Ułaskawienie / Milosť

Kategorie

film

Typologie

hranýdistribuční

Žánr

drama, historický, politický, psychologický, road movie

Země původu

Polsko, Česká republika, Slovensko

Copyright

2018

Rok výroby

2017—2018

Premiéra

festivalová premiéra 25. 8. 2018 (42. mezinárodní filmový festival Montréal, Kanada)
zahraniční premiéra 22. 2. 2019 (Varšava, Polsko)
festivalová premiéra 26. 3. 2019 (26. mezinárodní filmový festival Febiofest Praha)
distribuční premiéra 16. 5. 2019 /nepřístupné pro děti do 15 let/

Distribuční slogan

Scénář a režie Jan Jakub Kolski.

Výrobce

Wytwórnia Doświadczalna, Centrala, Mimesis Film (koprodukce), sentimentalfilm (koprodukce), Telewizja Polska (koprodukce), Odra-Film (koprodukce), Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy (koprodukce), EC1 Łódź (koprodukce), Centrum Technologii Audiowizualnych (koprodukce), Magiclab (koprodukce)

Distribuce

Pilot Film

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

100 min

Distribuční nosič

DCP 2-D

Poměr stran

1:2,39

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

polská

Mluveno

německy, polsky, ukrajinsky

Podtitulky

české

Úvodní/závěrečné titulky

polské