Zakleté pírko

Země původu

Česká republika

Copyright

2019

Rok výroby

2019

Premiéra

2. 1. 2020

Minutáž

94 min

Kategorie

film

Žánr

pohádka

Typologie

hranýdistribučnídlouhometrážní

Originální název

Zakleté pírko

Český název

Zakleté pírko

Anglický název

Enchanted Feather

Anotace

Zakleté pírko je devátou pohádkou režiséra Zdeňka Trošky. Scenáristicky se na filmu podílel Marek Kališ (nar. 1973), který s ním spolupracuje od roku 2004. Na obvyklém půdorysu daného žánru vytvořili příběh o síle upřímné lásky a odvaze vesnické dívky, která překoná zlou kletbu. – Aninka žije na statku se dvěma staršími sestrami, kterým slouží. Jednoho dne zachytí ptačí pírko, jímž přivolá prince Vítka z Heřmánkového království, zakletého do krkavce. Když sestry zjistí, s kým se Aninka schází, ze závisti pírko zlomí, a tím znemožní, aby se nadále spolu vídali. Aninka vyrazí do světa, aby prince našla a zbavila ho těžkého údělu. Na dlouhém putování ji doprovází přátelský a trochu popletený vodník. Než dojdou k cíli, vyléčí v jiné zemi mladého hraběte Jaromíra. Za jeho nemocí, stejně jako za prokletím prince Vítka, stojí pomsta zhrzené čarodějnice, proměňující se do princezny Ebénie. Ta má ve svých nekalých plánech oporu u staré matky, beroucí před lidmi na sebe podobu vlídné babičky. Aninka nad zápornými silami s pomocí Vítka i vodníka nakonec zvítězí. – Zakleté pírko navazuje na tradici klasických českých filmových pohádek, započatou v 50. letech 20. století. Zároveň ji nenásilně inovuje, což se projevuje hlavně na postavě vodníka, jenž nesbírá dušičky utopených lidí, ale připomíná nevyzrálého jedince, hledajícího si místo v životě. Postavu ztvárnil známý komik Lukáš Pavlásek a jeho vtipné hlášky vnáší do pohádky i specifický osobitý humor. Komediální ladění najdeme v úvodu též ve výstupech hašteřivých sester Aninky, do jejíž role byla obsazena talentovaná Anastasia Chocholatá, pro niž šlo o velkou hereckou příležitost. – Tvůrci při natáčení těžili z krásy české krajiny, jejích luk, polí, vodních zdrojů a stavebních památek, především ve středních, jižních a západních Čechách. Na tyto regiony odkazuje pohádka i přítomnými prvky nářečí v promluvách postav. V dialozích mezi Aninkou a vodníkem se objevují také sebereflexivní narážky vůči pohádkovému žánru (zmínky o Perníkové chaloupce, Sněhurce a Babě Jaze). Ve filmu je patrný typický režisérův rukopis, takže zaznějí melodie lidových písní, a v příběhu vystupují vedle pohádkových bytostí i zvířata, která lidem udělují moudré rady (kachna a zejména sova). Výrazný prostor zde dostala žába, do níž se proměňuje vodník, a především krkavec, do kterého je zakletý princ Vítek. Navzdory tomu, že jde v pohádce o klíčový motiv (s nímž se pracovalo i v návrhu kostýmů obou čarodějnic), nikdy v ní nezazní druhové označení opeřence a vždy se o něm mluví obecně, jako o ptákovi. -hal-

Obsah

Blonďatá Aninka v lese z nasbíraného kvítí uplete věneček a položí ho na kříž na nedalekém hřbitově. Dívka zamává na letícího krkavce a zachytí jeho padající pírko. – Aninka žije na statku se dvěma staršími sestrami, tlustou Boubelínou a hubenou Žouželínou. Ty jí vyhubují, kde se pořád toulá, když se ony chystají na jarmark a potřebují připravit bryčku. Dívka vysvětlí, že byla u hrobu rodičů. Ony se obávají, že do města přijedou pozdě a nejlepší zboží na ně nezbude. – Aninka domlouvá koníkovi, aby sestry dovezl v pořádku. Po jejich odjezdu si vzpomene na krkavčí pírko a políbí ho. V tu chvíli se před ní objeví švarný mladík v modrém šatu, zakletý princ Vítek. Přizná, že ji už delší dobu pozoruje, a proto ví, že není šťastná. Sednou si spolu za chalupu, kde se Vítek svěří děvčeti, že ho do krkavce proměnila odmítnutá zlá nevěsta. Dívka se zajímá, jak kouzlo zlomit, ale vyruší je stará teta a mladík zmizí. – Než sestry přijedou z jarmarku, Aninka napeče. Po návratu Boubelína a Žouželína poznají podle nádobí na stole, že v jejich světnici někdo byl. Marně ho hledají, sestřička je přesvědčí o opaku. – Dívky obléknou dovezené drahé šaty, poněvadž se chystají do vesnice na besedu. Jejich úmysl je dobře se provdat a žít na statku. Před odchodem se jim Aninky zželí. Žouželína jí přenechá staré šaty a Boubelína korále, které ji už omrzely. Dívka je o samotě vyzkouší. Políbí krkavčí pírko a přivolá tak prince. Nechá si od něj vyprávět o jeho životě před zakletím. – Vítek pocházel z Heřmánkového království, rád jezdil na lov, koupal se v jezeře, rybařil. Objevila se však cizí princezna, krásná, ale v jejích očích bylo něco studeného. Mladík si ji odmítl vzít za ženu, touží po takové, kterou bude mít doopravdy rád. Zatím si chtěl užívat volnosti, kterou mu dopřála i princezna, když ho po několikátém odmítnutí proměnila v ptáka. – Vítek neumí dívce poradit, jak ho zbavit prokletí. Dvojice v sobě najde zalíbení. – Dívčino radostné prozpěvování vyvolá v sestrách podezření, že je zamilovaná. Tajně ji pozorují, co dělá ve světnici. Nic netušící Aninka přivolá Vítka, aby mu oznámila, že se ho pokusí vysvobodit. V tu chvíli za nimi vtrhnou sestry. Žouželína se zmocní krkavčího pírka, zlomí ho a podupe. Princ ze světnice kouzlem zmizí. – Nešťastná Aninka se ho vydá do světa hledat. Na počátku cesty pomůže utéct milému vodníkovi před rozzlobeným sedlákem. Vděčný hastrman se přidá k ní, poněvadž je stejně jako ona osamělý. Zelený mužíček jí vysvětlí, že sedlák ho chtěl na slunci vysušit kvůli zpěvu, kterým se snažil získat srdce jeho dcery Majdalenky. I Aninka uzná, že se nedá poslouchat. Učí ho píseň „Pod našimi okny teče vodička“ a najde pro něj vhodné oslovení Mánek (od hastrmánek). Po noci přečkané v lese se vydají podél vody hledat Heřmánkové království. – Aninka se od panímámy dozví, že v nedalekém městě na zámku stůně mladý hrabě. Vodníka má přitom schovaného v kapse v podobě žáby, do níž se proměnil, aby ženu nevyděsil. – Dívka se v zámeckém parku představí sluhovi jako bylinkářka. Mladíkovi rodiče jí sdělí, že on ochořel neznámou nemocí poté, co odmítl ruku krásné princezny s uhrančivým pohledem, navíc, když zhrzeně opustila království, zmizel odtud i pramen léčivé vody. Aninka dostane šanci uzdravit jejich syna a ubytuje se na zámku. Vodník jí dá kouzelný květ leknínu, dar jeho maminky, a vydá se s ním za zesláblým hrabětem. Ten jí ukáže vyschlý pramen v lese u skály, kam dojde díky dívčině pomoci. Aninka s leknínem v ruce poprosí skálu, aby obnovila léčivý pramen. Voda ze znovuzrozeného vodopádu uzdraví hraběte Jaromíra, který své zachránkyni nabídne sňatek. Dívka jej odmítne s vysvětlením, že už patří jinému. Na památku od něj dostane medailonek a lahvičku se zázračnou vodou. – Aninka odchází ze zámku zklamaná, protože nikdo neví, kde se nachází Heřmánková země. Společnost jí dál dělá vodník, rozmrzelý, že dívka nevyužila nabízeného štěstí. – Dívka nese žábu, unaveného Mánka. Ten ji pak ve spánku promění v rybku, takže mohou snadno putovat v řece. Ráno je z toho Aninka nemile překvapená, ale uzná, že jí kouzlo v hledání milého pomůže. – Dvojice zabloudí v lese a v temnotách objeví příbytek babičky. Zatímco jí dívka vypráví svůj příběh, vodník se jako žába vloudí do chalupy. Babička Aninku uspí a kouzly přivolá svou dceru, černovlasou princeznu. Sama se promění v čarodějnici a převezme její skleněné srdce, které má dobře uschovat do dceřiny chystané svatby s princem Vítkem. Princezna ho zbavila krkavčí podoby a očarovala ho, takže on si na nic nepamatuje. Protestujícího vodníka coby žábu při tom čarodějnice málem připraví o život. – Ráno se Aninka loučí s babičkou. Obdaruje ji medailonkem od vyléčeného hraběte Jaromíra a výměnou získá bochníček chleba. Vodník se svěří, čeho byl v noci svědkem, ale dívka mu nevěří. – Poutnice poprosí krkavčí pírko, aby ukazovalo cestu až do jeskyně rozpadlého hradu na skále. Běloskvoucí kachna je požádá o pomoc sově uvízlé v pasti. Vysvobozený pták z vděčnosti doporučí vodníkovi, aby se šel projít kolem věže zříceniny. Dívka zatím zpozoruje hamižné loupežníky, kteří se poperou o krejcary zajatého tovaryše. Stihne ho osvobodit, ale lupičům neuniknou. Ti jí vezmou darovaný chléb a po prvních soustech se promění v kámen. – Vodník najde Aninku s kupeckým tovaryšem Šimonem, který jim ukáže další cestu. Mánek dá dívce prsten nalezený pod věží a přetlumočí jí radu od sovy: má jej v zámecké zahradě ukázat kolemjdoucí nevěstě a něco za něj chtít. – Aninka se Šimonem slyší na jarmarku novinu: bude svatba prince Vítka s princeznou Ebénií ze Země kouzelných stínů, která ho vysvobodila z ptačího zakletí. Zoufalá Aninka zajde do zámeckého parku, kde se v doprovodu dvorních dam prochází princezna. Tu zaujme věncem z lučního kvítí a objedná si ho na svatební den. Všimne si i prstenu, který kdysi ve zřícenině ztratila a chce ho zpět. Aninka se ho vzdá pod podmínkou, že bude moct být s princem chvíli sama. Má proto přijít hodinu před západem slunce do zahradního altánu. Je nadšená, ale vodník ji varuje. – Princ se vrátí z lovu a princezna ho uspí. Anince se nepodaří vzbudit vyvoleného, a tak mu nechá na hrudi věnec se zlomeným pírkem. – Mánek dá nešťastné dívce jistou naději, pokud bude odvážná. Je třináctý den po filipojakubské noci, kdy po půlnoci zlé síly ztrácí na chvíli svou moc a člověk může hodně ztratit, nebo získat. Vodník Aninku zavede k jeskynní kapli, dovnitř už musí jít sama. V lavicích sedí duchové a na místě oltáře stojí plastika, v níž had střeží princeznino skleněné srdce. Aninka ho vytáhne, a když ho drží v dlaních, objeví se tam princezna. Slibuje jí Vítka, pokud jí srdce vrátí. Dívka je připravena to udělat, ale v momentě, kdy jí ho předává, jeden duch jí srdce vyrazí z ruky a to se rozbije na kusy. V tu chvíli se na zámku probudí princ ze spánku a vzpomene si na Aninku. – Omdlelou dívku vzkřísí v temném lese Mánek převlečený za ducha. To on přispěl ke zneškodnění zlé princezny Ebénie a ke zlomení kletby nad Vítkem. – Následující den princ Vítek s družinou usilovně hledá Aninku. Jakmile dívka s vodníkem vstoupí na nádvoří, objeví se tam čarodějnice, kterou dívka dosud znala jako dobrotivou babičku. Pošle na ni ohnivou kouli, která Aninku zabije. Vítek zasáhne a vede boj s čarodějnicí. Kouli odrazí mečem a spálí tak babici. – Princ běží k Aninčině bezvládnému tělu. Z její kapsy vyskočí žába, která se promění ve vodníka. Ten Vítkovi podá lahvičku se zázračnou vodou od hraběte Jaromíra. Princ poleje Aninčinu spálenou tvář, ta se zacelí a dívka procitne. Dvojice si o samotě užívá těžce vydobyté štěstí. – Boubelína a Žouželína se před zanedbanou chalupou o něco přetahují. Jsou neupravené, samy bez Aninky v domácnosti bezradné. -hal-

Poznámka

V závěrečných titulcích je copyright 2020, film měl ale slavnostní premiéru již 17. prosince 2019 a další předpremiéry v témže měsíci.

Hrají

Anastasia Chocholatá

dívka Aninka

Lukáš Pavlásek

vodník zvaný Mánek

Šárka Vaculíková

Žouželína, Aninčina starší sestra

Lucie Polišenská

Boubelína, Aninčina starší sestra

Petr Urban

Mluví Oldřich Hajlich
zakletý princ Vítek

Sara Sandeva /ž/

mladá čarodějnice alias princezna Ebénie

Dana Syslová

stará čarodějnice alias babička, matka mladé čarodějnice

Marek Lambora

mladý hrabě Jaromír

Martin Stránský

hrabě, Jaromírův otec

Andrea Hoffmannová

hraběnka, Jaromírova matka

Jiří Bláha

sluha

Antonín Mašek

kupecký tovaryš Šimon

Václav Duchek

loupežník

Miroslav Hořánek

loupežník

Filip Kotas

loupežník

Jiří Laně

loupežník

Miroslav Šéma Leština

loupežník

Radek Suchý

loupežník

Zdeněk Zahálka

loupežník

Jakub Volák

druh prince Vítka

Jan Burda

druh prince Vítka

Pavel Krch

druh prince Vítka

Karel Kuchař

druh prince Vítka

Lukáš Moučka

druh prince Vítka

Lukáš Šindelář

druh prince Vítka

Radka Dostálová

dvorní dáma princezny Ebénie s loutnou

Aneta Procházková

dvorní dáma princezny Ebénie

Eliška Procházková

dvorní dáma princezny Ebénie

Viktorie Kožíšková

dvorní dáma princezny Ebénie

Adriana Michalová

dvorní dáma princezny Ebénie

Zuska Melichová

dvorní dáma princezny Ebénie

Alena Fišerová

dvorní dáma hraběnky

Vendy Humheyová

dvorní dáma hraběnky

Ivana Malatová

dvorní dáma hraběnky

Renata Steidlová

dvorní dáma hraběnky

Jana Tvrdíková

dvorní dáma hraběnky

Viktor Pavel Vávra

Jakub Kleniár

Filip Dianiška

Štěpán Mayer

David Zajac

Ondřej Kozlík

Jan Lipták

Petr Vohradský

Milan Hvězda

Jan Michálek

David Koudela

Leoš Vodica

Pavel Lodr

Pavla Klásková

Ingrid Vrzalová

Tadeáš Škopek

Lukáš Macák

Kryštof Matěj Bicenc

Jakub Gottlieb

Josef Matějka

Vladislav Maršán

Miloslava Pešková

Eliška Pešková

Nela Pešková

Renata Bicencová

Daniela Gottliebová

Pavel Gottlieb

Eliška Gottliebová

Vladislava Bambásková

Marián Jaroslav Samek

Michalea Ulrichová

Václav Nehasil

Anna Marie Forejtová

Jiří Šimandl

Jindřiška Jedličková

Běla Považanová

Ladislav Poslušný

Monika Bucharová

Jana Petrů

František Hanzlíček

Lenka Burdová

Radka Süttö /ž/

František Soutner

Jiří Severa

Marie Severová

Lenka Nekolová

Vladislav Hála

Jaroslav Drnec

Magda Krčálová

Jiří Lettl

Veronika Poulová

Michal Bajaja

David Dostál

Tomáš Polcar

Petr Hájek

Martin Schott

Pavel Utler

Michal Grepl

Milan Fišer

Dalibor Opatrný

Petr Severa

Miroslav Sidorjak

David Koudele

Stanislava Prayerová

krkavec Rocco

zakletý princ Vítek v podobě krkavce

Štáb a tvůrci

Pomocná režie

Marek Kališ (druhá režie), Václav Sadilek

Původní filmový námět

Marek Kališ, Zdeněk Troška

Druhá kamera

Tomáš Bóža Kraus, David Tolar

Asistent kamery

Michal Škoda (ostřič), David Tolar, Teodor Valentinov Alabozov, Filip Halaška (steadicam)

Výprava

Jan Hoffmann (vedoucí výpravy), Karel Kroupa, Alexandr Hrubý (rekvizitář), Marek Petr (rekvizitář), Mirek Čenda Čáslavka (rekvizitář), Martin Tlamicha (rekvizitář), Alexandr Ulbrt (rekvizitář), Jan Mikiska (rekvizitář)

Návrhy kostýmů

Josef Jelínek

Kostýmy

Alexander Kiss (vedoucí kostymér), Gabriela Solomčíková, Karolína Jírová, Jana Smetanová

Masky

Nevena Thielová, Eva Ungrová, Klaudie Havlová, Helena Petřinová, Zuzana Baťková, Klára Barvínková

Zvuk

Roman Čapek (zvuk a záznam zvuku), Karel Zámečník (mix zvuku), Miloš Krkoška (záznam a mix hudby)

Asistent zvuku

Pavel Vencl

Triky

Ciros, Pavel Hošek, Jiří Forejt, George Pinkava, Lukáš Sakala, Adam Fišer, Vladimír Šíbal, Tomáš Bóža Kraus (kamera), Marcela Šíbalová (produkce)

Vizuální efekty

Flamesite, Jiří Forejt (supervize), George Pinkava (konzultant)

Zvláštní efekty

Radek Kočár (pyrotechnik)

Postprodukce

Flamesite (obraz), Karel Kožíšek (Flamesite), Marcela Šíbalová (produkce Flamesite), Miloš Sommer (zvuk), Petr Stýblo (zvuk), Roman Čapek (zvuk), PFX (zvuk), Tomáš Srovnal (produkce PFX), Aneta Práglová (produkce PFX)

Návrhy titulků

Jan Vančura (grafika)

Producent

Dana Voláková (Fénix Film), Michaela Flenerová (Fénix Film)

Vedoucí produkce

Eva Jindráková

Zástupce vedoucího produkce

Ivana Boháčková (ekonomka)

Asistent vedoucího produkce

Ivana Lupačová, Matěj Blahovec

Výtvarná spolupráce

Lukáš Sakala (grafika)

Spolupráce

Robert Smělý (vrchní osvětlovač), Vojtěch Resler (fotograf), Václav Tomšovský (práce se zvířaty), Lenka Hájková (práce se zvířaty), Jitka Smadišová (práce se zvířaty), Stáj Trojan (práce se zvířaty – koně), Vanda Trojanová (práce se zvířaty – koně), Petr Hedvábný (práce se zvířaty – koně), Vlastimil Trojan (práce se zvířaty – koně), Žaneta Parohová (práce se zvířaty – koně), Ciros (servisní služby)

Hudba

Písně

Zpěv loutny

Hudba k písni Miloš Krkoška
Text písně Václav Bárta
Zpívá Radka Dostálová

Já bych milovala takového chlapce

Hudba k písni lidová píseň
Zpívá Anastasia Chocholatá

Pod našima okny

Hudba k písni lidová píseň
Zpívá Anastasia ChocholatáLukáš Pavlásek

Sedlákovic Majdalenka

Hudba k písni lidová píseň
Zpívá Anastasia ChocholatáLukáš Pavlásek

Lokace

zámek Veltrusy, zámecký park (zámek Veltrusy), Egyptský pavilon (zámek Veltrusy), zámek Ploskovice, zámek Krásný Dvůr, zámecký park (zámek Krásný Dvůr), zámek Manětín, zámek Líšno, zámek Dub u Prachatic, hrad Helfenburk, Tereziino údolí u Nových Hradů, Stropnický vodopád (Tereziino údolí u Nových Hradů), Blanský les, Přerov nad Labem, skanzen (Přerov nad Labem), Manětín, Luková (Manětín), kostel sv. Jiří (Manětín), Kremže, Vinná (Kremže), Žihle, Malenice, kaple sv. Václava (Malenice), Lišov, Velechvín (Lišov), Nové Hrady, okolí (Nové Hrady), Netolice, Mnichská ulice (Netolice), Holašovice, Petrohrad, Čejkovice u Českých Budějovic, Praha, Malá Strana (Praha), Malostranské náměstí (Praha), Hartigovský palác /interiér/ (Praha), ulice Tržiště (Praha), Vratislavský palác /interiér/ (Praha)

Produkční údaje

Originální název

Zakleté pírko

Český název

Zakleté pírko

Anglický název

Enchanted Feather

Kategorie

film

Typologie

hranýdistribuční

Žánr

pohádka

Země původu

Česká republika

Copyright

2019

Rok výroby

2019

Produkční data

začátek natáčení 21. 5. 2019
konec natáčení 30. 6. 2019
konec distribučního monopolu 2. 1. 2030

Premiéra

slavnostní premiéra 17. 12. 2019 (multiplex Cinema City Slovanský dům, Praha)
distribuční premiéra 2. 1. 2020 /přístupné bez omezení/

Distribuční slogan

Nová pohádka Zdeňka Trošky.

Výrobce

Fénix Film, Flamesite (koprodukce), Andanza (koprodukce), SvětSoučástek.cz (koprodukce), TTP invest (koprodukce)

S podporou

Státní fond kinematografie (Program filmových pobídek), Jihočeský kraj

Partner

Prima TV (hlavní partner)

Nositelé copyrightu

Fénix Film s.r.o.

Distribuce

CinemArt

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

94 min

Distribuční nosič

DCP 2-D, DVD, MP4

Poměr stran

1:2,35

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, Dolby Digital

Verze

česká

Mluveno

česky

Podtitulky

bez titulků

Úvodní/závěrečné titulky

české