Osobní život díry

Země původu

Česká republika

Copyright

2020

Rok výroby

2016—2019

Premiéra

26. 6. 2021

Minutáž

63 min

Kategorie

film

Žánr

experimentální, esej

Typologie

dokumentárnídistribučnídlouhometrážní

Originální název

Osobní život díry

Český název

Osobní život díry

Anglický název

Personal Life of a Hole

Pracovní název

Ospalý život díry

Anotace

Ondřej Vavrečka (nar. 1980), český filmař, vysokoškolský pedagog, muzikant, vizuální umělec a kurátor, svými formálně nekonvenčními, hravými a intelektuálními autorskými esejemi se etabloval na poli tuzemského uměleckého a experimentálního filmu. Za dlouhometrážní „průzkumný muzikál“ De Potentia Dei (2016, název nemá český ekvivalent, odkazuje k termínu filozofa a teologa Tomáše Akvinského, znamená moc ve smyslu prosadit svou vůli) získal ocenění nejlepší experimentální snímek na festivalech v Jihlavě a Mariánských Lázních, v Cenách Andreje Nikolaje Stankoviče obdržel zvláštní uznání. Šedesátiminutová vizuální filozofická esej-koláž Osobní život díry ve Vavrečkově filmografii završuje jeho úvodní, významově mnohovrstevnatou a divácky náročnou pentalogii, jež začíná dvouhodinovým experimentálním dokumentem Počátek a lev (2009) a překlenuje celou dekádu. – Snímek, natočený na 16mm film a premiérovaný na online ročníku 24. mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, volí za své nosné téma díry a absence. Autor, podle něhož je svět „spíš děravý než plný“, odhaluje mezery v lidském bytí (v platových podmínkách, kultuře, jídlu, odpadu či vztazích). Kombinuje dokumentární záběry, inscenované scény a vizuální „obrazy“ (s využitím pookénkové animace, zrychlených záběrů, dvojí expozice) s komentáři odborníků z rozličných oborů, od filozofie a jaderné fyziky po literární vědu a muzikologii. Abstraktní i konkrétní snímek je založen na volných asociacích i banálních výjevech, posílených zvukovou/hudební vrstvou. Filozofický koncept se dotýká vážných a zásadních témat (ekologie, ekonomie...), která shazuje nonsensovými výjevy. Vavrečka jej strukturuje do množství krátkých epizod (jimž tvoří osnovu desítky mezititulků na černém pozadí), spojených zastřešujícím tématem díry, ať už skutečné či metaforické. Napříč filmem prochází motiv bezcílné cesty vlakem inspirovaný Louisem Althusserem, znovuobjevují se plechová víčka, modré pytle na odpad, pohupující se klobouky na hlavách neviditelných postav či ženy s židlí na hlavě, s rýčem a tak dále. Bezdějový a tematicky rozbíhavý snímek má zřetelný začátek a konec a navozuje pocit celistvosti. – Z produkčního hlediska se Osobní život díry podstatně liší od předchozí Vavrečkovy tvorby. Režisér se mohl poprvé opřít o profesionální produkční společnost Silk Films, na vývoji se rovněž podílela Česká televize. Film byl částečně financován z finského grantu Avek, podpořila jej Asociace producentů v audiovizi APA a střihové verze byly konzultovány na workshopu dok.incubator. Film se stal zároveň Vavrečkovou premiérou v kinodistribuci, tuzemské (Klara Khine Distribution) i mezinárodní (Taskovski Films). Byl uváděn s krátkým předfilmem Andrey Slovákové Tisíc plošin (2020). Cílem tvůrců současně bylo k projekcím zajistit debatu s autorem, případně s vybranou osobností filosofie, intelektuálem nebo studentem umění či humanitních věd. -cib-

Obsah

(„Vizuální, inscenované situace“, dále S) Plechová víčka u okna, pánvička s rybami, rozostřená vodní hladina, žena v plavkách sunoucí se trávou k hladině, moře. – Vypravěč komentuje svou nevědoucnost, všichni se „koupeme v díře nerozumění“. Hudebník oznamuje začátek slavnosti. – (S) Neviditelná postava v klobouku stojí před domem. – Vypravěč se ptá „co je svět“. – (S) Žena buší do díry v zábradlí, rozostřené moře, padající plechová víčka, jež pak zmizí. – Píseň „Svět je velká ďoura, svět je děravej“ dokreslují různé podoby pojmu díra (obraz Lʹorigine du Monde Gustava Courbeta, otvor ve zdi, ve stromě, v omítce, podchod, tunel, díra v zemi, ve vodě, v hlíně, odpadkový koš v zemi, díra v listu rostliny, okno, krajina, nebe, černá barva). Na zídce přibývají plechovky do řady, nabíhá loading procent: 0 % až 81 %. GENERAL SYSTEM ERROR. – (S) Muž s bundou přes hlavu poskakuje po poli a skácí se k zemi. Sedm neviditelných postav s klobouky „stojí“ uvnitř zastávky. Žena se pohupuje v úpatí schodů. – Filozof Petr Kužel vysvětluje (poblíž tramvajové zastávky) koncept aleatorního materialismu Luise Althussera, jenž spočívá v odmítnutí smyslu dějin a teleologie. – (S) Dívka kráčí s židlí na hlavě. ALEATORNÍ = NEJISTÝ, NÁHODNÝ. Kužel zmiňuje Althusserovu metaforu tuláka bezcílně cestujícího vlakem. (S) Muž vybíhá po čtyřech schodech, u nichž stojí žena, dívce padá role papíru, jež stála v židli na hlavě. – Filozof projde Hlavním nádražím v Praze k tabuli odjezdů. NEKOUKEJ SE TAM!. Kužel nastoupí do vlaku a odjede. – ČASOVÁ... díra. (S) Oko v pletenině. – Jaderný fyzik Ivo Světlík schází schody v parku a mluví o uhlíku 14. (S) Les a louka. – Fyzik dodá, že naše období bude představovat „neurčitou díru“. V DOBĚ KTERÁ JE PODRUHÉ. (S) Rozostřený les, vlaky jedoucí v protisměru. Cestující vystrčí nohy oknem kupé. A NEVÍME KAM SMĚŘUJEME. (S) Za odjíždějícím vlakem běží podél tratě žena s rýčem. 1 ELEKTRON. ČÁSTICE. (S) Žena doběhne na zamrzlý rybník plný lidí. – ďoura ...V HMOTĚ. Voda vtéká do betonového přepadu ve vodní nádrži. JÁDRO. Vypravěč mluví o zvětšeném héliu a vzdálenosti jeho dvou elektronů. (S) Žena pobíhá kolem přepadu po zamrzlé ploše nádrže. 2 ELEKTRONY. Pozdraví se s mužem. SETKÁNÍ. Kužel kráčí po městě a mluví o elektronech. Voda padá do přepadu. (S) Plechová víčka se vrší na podlaze. – Dva muži se ženou popíjejí a pokuřují na domácím večírku. VEČÍRKOVÁ... ďoura. Bezstarostnou atmosféru naruší diskuse o politice a zodpovědnosti za vlastní činy. (S) Zapadající slunce, dva marabu stojí nedaleko vodní plochy. NEPRACUJEME. – PLATOVÁ... ďoura. V Paříži demonstrují „žluté vesty“. Vypravěč cituje vzpomínky jednoho účastníka. (S) Mraveniště, tekoucí voda. – Teoložka Annick de Souzenelleová interpretuje úděl „žlutých vest“. – Kužel před logistickým centrem Amazonu v Dobrovízi komentuje Marxovo pojetí mzdy a ceny práce; stále více pracujeme pro zisk zaměstnavatele, „jde o nepoměr-ďouru“. (S) Na okně kupé je přilepená bankovka, psi pobíhají v parku, štěkají na ženu na stromě. – De Souzenelleová mluví o nerovnoměrném rozdělení peněz; jsou v rukou těch, kteří nejsou schopni dát je potřebným. – (S) Sedm neviditelných postav s klobouky stojí na vlakové zastávce. Nezaměstnaný a hudebník Karel Pergler hraje na kytaru a zpívá před skladem Amazonu. – (S) Pohled z jedoucího vlaku, gumová rukavice na stole. NEVIDITELNÁ RUKA TRHU. Jedoucí vlak. 7 NEVIDITELNÝCH PŘIJELO NA PRACOVNÍ POHOVOR A SUNDALI SI KLOBOUKY. (S) Sedm kovových židlí se pohybuje po střeše. TAKE YOUR SEAT (VEZMĚTE MÍSTO). Hlas televizního redaktora informuje o platových podmínkách v dobrovízkém Amazonu. 150,- + 10 %, 165,-. (S) Gumová rukavice hýbe prsty. – Pergler hraje na kytaru. – KULTURNÍ... ďoura. (S) Muž rukou kopíruje pohyb reklam na tramvajové zastávce, žena na pohovce vybízí k cestě. – Během jízdy autem se etnomuzikolog Ondřej Skovajsa vyznává ze skepse k literatuře. FILM JE JEŠTĚ HORŠÍ NEŽ KNIHA. Mluví o folkloru, vjíždí do Rakovníka a zpívá místní lidovou píseň. (S) Žena na louce hladí srst vyčiněné lišky. – Skovajsa lamentuje nad stavem současné literatury, močí a naštvaně kope do bundy. COLERE CULTURE COLÈRE / Pěstovat hněv – Kultura. Etnomuzikolog postrádá u poezie hudební složku (srovnává poezii a hudbu). Kope díru vedle silnice. Přilehlá louka je plná děr. (S) Návštěvníci kavárny sundávají obrazy ze stěn a utíkají s nimi pryč. TOURISM IS A CRIME. – NEJISTÁ... ďoura. (S) Díry v plechu. – Kužel s mužem diskutují o nejistotách a nutnosti pevných bodů, jež však těžko najdeme. Filozof vysvětluje koncept aleatorního materialismu. (S) Žena stojí uprostřed města s modrým pytlem na odpad v ruce. ŽE SI MŮŽEME DĚLAT CO CHCEME. (S) Majitelka pytle dojde ke stojícímu muži na přechodu, nasadí mu jej na hlavu a uteče. – Skovajsa projíždí polní cestou, auto narazí na výmol. – ďoura ...ZAPOMNĚNÍ. Skovajsa odtuší, že zapomínání se stává luxusem. – (S) Starý muž Bohuslav Skovajsa má doma pod postelí kupu šišek, jejichž význam zapomněl; asi nechtěl z venku chodit s prázdnýma rukama. – (S) Ruka mačká vypínač. – De Souzenelleová mluví o ontologii člověka (božím Adamovi, mužskosti a ženskosti). ONTOLOGICKÁ... ďoura. (S) Neviditelná postava v klobouku pozoruje nahé lidi, koupající se v řece, pár sedí proti sobě u stolu. – Skovajsa zastavuje u jabloně s jedním plodem. (S) Skulina v zemi, ovce, žena s rolí papíru stojí v božích mukách, kolem projde dívka s židlí na hlavě, neviditelný muž s kloboukem prochází trh, plechové zátky mají podobu obličejů, neviditelná postava sjíždí terén na běžkách, často padá, projíždí motoráček. – Muzikolog David Beveridge konstatuje, že skladatel Antonín Dvořák miloval vlaky (S) Žena s rýčem běží po kolejích. DETEKTIVNÍ ZÁPLETKA S OKNEM:. (S) Neviditelná postava s kloboukem stojí za sochou skladatele proti oknu zámku, kde „se odehrály prazvláštní věci“, obrázek lesa, jenž skáče z okna, ležící muž a žena na louce hrají na roztodivné hudební nástroje, neviditelná postava v klobouku pozoruje ženu věšící sáčky na odpad. : dvojtečka. (S) Kouřovody ve fasádě vypadají jako dvojtečka, pytle plné odpadků žena vhazuje do jámy. – Muzikolog David Beveridge se schová v křoví pod otvorem ve stěně kostela. Etnolog a historik Stanislav Chládek mluví o hladu jako o velké moci (S) Pánvička s rybami. ďoura ...V ŽALUDKU. A kanibalismus. (S) Divadelníci sehrají na louce kanibalský rituál. – Chládek mluví o nepotřebném kanibalismu (vyzvracení lidského masa zdůrazňující význam organizované společenské akce – silnější než hlad). „Žluté vesty“ demonstrují v Paříži. KANIBALISMUS. KAPITALISMUS. (S) Muž zavírá popelnici. – ODPADOVÁ... ďoura. Pytle odpadu padají do jámy. Hlas filozofa Slavoja Žižka mluví o vytváření krásy z odpadu a vidění dokonalosti v nedokonalosti. (S) Hromada hnoje přikrytá plachtou, zatížená pneumatikami. DIE WELT IST ALLES WAS DER ABFALL IST (SVĚT JE VŠEHNO CO JE ODPADEM). Hora je obrácená díra. (S) Muž vytahuje láhve z kontejneru, sundává plechová víčka, kytarista emotivně zpívá o odpadu, z víček vzniká umění. TRASH POETRY (ODPADKOVÁ POEZIE). (S) Divadelní epizoda. – De Souzenelleová přemýšlí o bohu a vnitřní cestě jedince. AHA:. (S) Muž vypustí balónek. – Teoložka polemizuje o důležitosti lásky a o dávném rozchodu s partnerem. – ROZCHODOVÁ... ďůra. (S) Pár sedí mlčky u stolu. – De Souzenelleová pokračuje ve vzpomínkách na rozchod, přehodnotila jeho význam a „lásku“ teď vnímá po svém zcela individuálně. (S) Dvojice nahání krávy na louce. – Beveridge mluví o láskách a múzách Antonína Dvořáka. Zdůrazňuje, že zbožňoval přírodu. (S) Otvor v kmeni stromu. PŘÍRODNÍ... díra se dívá. Beveridge říká, že Dvořákovou múzou byl Bůh. De Souzenelleová zdůrazňuje důležitost lásky. (S) Žena poslouchá díru v zábradlí, do níž hodí kuličku, žena na Rudém náměstí mává modrou vlajkou, lidé kolem jí fandí, žena na pohovce oznamuje „konec“, dvojice se potká u betonového přepadu, postava v klobouku skáče otvorem v kupce sena, ruka bere šišku, dívka šlape v květináči, balónek letí vzduchem, lidé zběsile mávají prázdnými pytli na odpad, muž ničí řadu plechovek na zídce, uvnitř kupky sena leží vejce, škvíra narušuje omítku paneláku, balónek padá do betonového přepadu v nádrži... -cib-

Poznámka

Ve snímku je použita zvuková ukázka z filmu Examined Life (2008, Zkoumaný život; režie Astra Taylorová) a fotografie obrazu Lʹorigine du Monde (Původ světa) od Gustava Courbeta (1866).

Titul byl v distribuci uváděn spolu s krátkým předfilmem Tisíc plošin (2020) režisérky Andrey Slovákové (nazýván byl též jako Pět set plošin). Projekce byly doplněny debatou s autorem, vybranou osobností filozofie, intelektuálem nebo studentem umění či humanitních věd.

Účinkují

Ivo Světlík

jaderný fyzik

Annick de Souzenelle /ž/

teoložka

Petr Kužel

filozof

Karel Pergler

nezaměstnaný a hudebník

Ondřej Skovajsa

etnomuzikolog

Bohuslav Skovajsa

dědeček

David Beveridge

muzikolog

Stanislav Chládek

etnograf a historik

Adam Směták

Alena Gžel /ž/

Alexandr Žicharev

Anna-Eliška Samcová

Anežka Horová

Anna Maslakova /ž/

Anna Datiashvili /ž/

Anna Petruželová

Anna Vohralíková

David Kummerman

David Troja

Egor Korjagin

Elizaveta Vitkovskaja /ž/

Dorotka Hofmeisterová

Dorotka Sedláčková

Émile Bouchez

Hana Slezáková

Ilja Remezov

Jakub Hron

Jan Kořenek

Jana Kozubková

Jana Pravičáková

Jana Sidorova /ž/

Karolína Vitvarová

Lukáš Janičík

Martin Janoušek

Martin Švoma

Michal Jiřinec

Miloš Kameník

Miloš Vojtěchovský

Nikola Klinger /ž/

Nikita Kodymskij

Ondřej Jiskra

Petr Přerovský

Petra Bučková

Prokop Jelínek

Radek Rubáš

Robert Wright

Rudolf Mašata

Sim Čum Tam

Sára Vosobová

Šimon Pohořelý

Tereza Motýlová

Tomáš Vobořil

Věra Loginova /ž/

Violette Deffontaines /ž/

Zarina Kodzaeva /ž/

Slavoj Žižek

pes Aisha

pes Krém

pes Moya

kocour Arsenij

Štáb a tvůrci

Asistent režie

Anna Petruželová

Původní filmový námět

Ondřej Vavrečka

Asistent kamery

Ondřej Kačer

Architekt

Ondřej Vavrečka, Veronika Svobodová

Kostýmy

Ondřej Vavrečka, Veronika Svobodová

Střih

Anna Petruželová, Benjamin Kolmačka, Ondřej Vavrečka, Gesa Marten /ž/ (supervize), Jana Vlčková (supervize), Vadim Jendreyko (supervize)

Zvuk

Jan Richtr (zvuk a mix zvuku), Anna Petruželová, Émile Bouchez, Jan Mesany, Martin Polák, Ondřej Skovajsa, Ondřej Vavrečka, Petra Bučková, Sara Pinheiro /ž/, Violette Deffontaines /ž/

Postprodukce

Ondřej Belica (obraz)

Producent

Alžběta Janáčková (Silk Films)

Koproducent

Věra Krincvajová (kreativní producentka ČT), Helena Uldrichová (vedoucí FC ČT)

Vedoucí produkce

Zdeněk Hala (ČT)

Zástupce vedoucího produkce

Magda Tučková (ČT)

Asistent vedoucího produkce

Anna Petruželová, Petra Virtanen /ž/

Výtvarná spolupráce

Jakub Hojgr (grafické zpracování), Jakub Vohnout (grafické zpracování), Ondřej Vavrečka (grafické zpracování), Vladimir Lomov (grafické zpracování)

České podtitulky

Anna Žilková, Nela Knapová

Hudba

Hudba

Marie Ladrová, Ondřej Vavrečka, Prokop Jelínek, Tomáš Vtípil, Veronika Svobodová, Vojtěch Havel

Použitá hudba

Dmitrij Šostakovič (Symfonie č. 7 C dur Leningradská /Allegretto, Moderato – Poco Allegretto/), Antonín Dvořák (Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa /Adagio – Allegro Molto/), Guillaume de Machaut (La Messe de Nostre Dame /Gloria, Credo/)

Písně

Svět je velká ďoura, svět je děravej

Zpívá sbor

Romská píseň

Zpívá Karel Pergler

Javorník, Javorník /parafráze/

Zpívá Ondřej Skovajsa

Po všem je hovno a po včelách je med

Zpívá Marie Ladrová

Lokace

Česká republika, Praha (Česká republika), Nové Město (Praha), Hlavní nádraží Praha /i interiér/ (Nové Město), Vrchlického sady (Nové Město), Bolzanova ulice (Nové Město), Dejvice (Praha), Technická ulice (Dejvice), Národní technická knihovna (Technická ulice), Dobrovíz (Česká republika), nádraží (Dobrovíz), Amazon (Dobrovíz), Nelahozeves (Česká republika), zámek (Nelahozeves), Kralupská ulice (Nelahozeves), rodný dům Antonín Dvořáka (Kralupská ulice), socha Antonína Dvořáka (Kralupská ulice), Rakovník (Česká republika), Francie, Paříž (Francie), Eiffelova věž (Paříž), Champ-de-Mars (Paříž), Rusko, Moskva (Rusko), Rudé náměstí (Moskva)

Produkční údaje

Originální název

Osobní život díry

Český název

Osobní život díry

Anglický název

Personal Life of a Hole

Pracovní název

Ospalý život díry

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

experimentální, esej

Země původu

Česká republika

Copyright

2020

Rok výroby

2016—2019

Premiéra

festivalová premiéra 29. 10. 2020 (24. mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava /online/)
distribuční premiéra 26. 6. 2021 /nepřístupné pro děti do 15 let/
slavnostní premiéra 26. 6. 2021 (kino Ponrepo, Praha)

Distribuční slogan

Dobrodružství filosofie v autorských filmech i v následných debatách.

Výrobce

Silk Films, Česká televize (koprodukce), Filmové centrum (Česká televize), Petra Virtanen /ž/ (spolupráce)

Nositelé copyrightu

Silk Films s.r.o., Česká televize

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

63 min

Distribuční nosič

DCP 2-D, MP4

Poměr stran

1:1,78, 1:1,33

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

česká

Mluveno

česky, anglicky, francouzsky, romsky

Podtitulky

české

Mezititulky

české

Úvodní/závěrečné titulky

české