Můj život s Bohuslavem Martinů

Země původu

Česká republika, Rakousko

Copyright

2021

Rok výroby

2020—2021

Premiéra

18. 11. 2021

Minutáž

61 min

Kategorie

film

Žánr

hudební, životopisný

Typologie

dokumentárnídistribučnídlouhometrážní

Originální název

Můj život s Bohuslavem Martinů

Český název

Můj život s Bohuslavem Martinů

Anglický název

My Life with Bohuslav Martinů

Souběžný název

Mein Leben mit Bohuslav Martinů

Anotace

Koprodukční stylizovaný hraný dokument Můj život s Bohuslavem Martinů režiséra a spoluautora scénáře Jakuba Sommera (nar. 1976) vznikl volně podle stejnojmenné knihy vzpomínek skladatelovy oddané francouzské manželky Charlotte Quennehenové-Martinů (1894–1978). Ta byla milovanému muži celoživotní oporou, prožívala jeho profesionální úspěchy, sdílela s ním kočovný život a dokázala s grácií přecházet jeho krátkodobé „poklesky“. Příběh geniálního skladatele Bohuslava Martinů (1890–1959), který je v současnosti ve světě nejhranějším českým hudebním autorem, se tvůrci rozhodli zpracovat netradičně, aby zaujali co nejširší publikum. – Vypravěči, vdova Charlotte (s někdy zbytečně škrobeným francouzským přízvukem představitelky Terezy Hofové), jež si promítá archivní filmy, a přítel rodiny, diplomat Miloš Šafránek (Ondřej Kavan), popisují konkrétní události, respektive hrané dobové epizody, rozvinuté lyrickými obrazy (krajiny a tak dále), představami (múzy, domova) a nově nahranými komentáři samotného Martinů. Samozřejmostí je bohatý a pečlivě vybraný hudební doprovod téměř výhradně jeho hudby. – Po prologu s tragickou událostí skladatelova pádu se život a tvorba Bohuslava Martinů (Petr Stach) odvíjí chronologicky (dětství, studium, odjezd do Paříže, uzavření manželství, útěk před Němci do USA, návrat do Evropy a těžká nemoc, jíž skladatel plný hudebních plánů podlehne). Autoři se tak vyvarovali obsáhlému výčtu díla, odborných rozborů „mluvících hlav“ a zahlcení archivními materiály (jejich výčet je přesto rozsáhlý, dokumentují události a společenské dění od počátku dvacátého století). Děj naopak okořenili půvabnými příhodami. Mnohokrát se připomíná skladatelova touha vrátit se do milované vlasti. Odešel jako mladý do Paříže a kvůli druhé světové válce a pozdějšímu nástupu komunistů se stal emigrantem proti své vůli. Do rodné Poličky byly převezeny až jeho ostatky v roce 1979 a uloženy na přání Charlotte po jejím boku. Ta až do své smrti v roce 1978 v Československu pečovala o manželův odkaz. – Původně televizní šedesátiminutový snímek upoutal pozornost na 58. mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha a společnost Bontonfilm jej uvedla krátce před televizní premiérou i do kinodistribuce. -kk-

Obsah

(Prolog) Charlotte vzpomíná při projekci archivních filmů na manžela. Bohuš byl vášnivý kuřák. Při procházkách ztrácel pojem o čase a „skládal“. – Great Barrington, 1946. Kouřící skladatel, zaujatý hudebním motivem, se zřítí z terasy poté, co se opře o uvolněnou balustrádu. Paris 1966. Charlotte připomíná tragédii: byla tehdy v Evropě vyřizovat dokumenty, protože Bohuš toužil po návratu do Československa. Cesta zpět, plná obav o manžela, jí trvala tři měsíce, přednost měli američtí vojáci, vracející se z války. – Polička 1899. Prvním domovem Martinů, jenž se narodil 8. prosince 1890, je věž kostela sv. Jakuba. „Prostor“ s rozhledy a výškou, ve kterém vyrůstá, má později vliv na jeho hudební kompozice. Všech pět členů rodiny žije v jedné světničce. Otec jako pověžný vyhlíží požáry a chová andulky. Celodenní prozpěvování energické maminky Bohuše irituje. Krejčí Černovský, ke kterému chodí hoch na housle, ho nabádá, aby si zapisoval improvizace. Mladík v šestnácti složí zkoušky na pražskou konzervatoř; na studiích ho finančně podporují spoluobčané. Místo cvičení však chodí denně se spolužákem Stáňou Novákem do opery, na koncerty a do divadel. Z konzervatoře je vyloučen pro nenapravitelnou nedbalost. Rodiče nesou neúspěch těžce, syn nikoliv. Odjede do Paříže. V kosmopolitním velkoměstě vládne skvělá atmosféra. Martinů se seznámí s československým atašé Milošem Šafránkem; spojuje je zájem o kulturu. Diplomat rozpozná Bohušův talent a podporuje ho. V Café Les Deux Magots sedávají s umělci ze všech koutů světa, mimo jiné s krajany, malíři Františkem Kupkou a Janem Zrzavým, se skladatelem Igorem Stravinským nebo s fotografem Man Rayem. Modelka a múza pařížských umělců Alice Prinová zvaná Kiki uhrane i Bohuslava. Ten se však necítí být bohémem; sice rád diskutuje, ale nejšťastnější je, když skládá. S oblibou navštěvuje lidové divadlo ve čtvrti Belle Ville; fascinuje ho prosté publikum. V cirkuse Medrano poprvé spatří budoucí ženu. Charlotte se živí jako švadlena. Je mu oporou, muž se může nerušeně soustředit na komponování. Ke svatbě Martinů sbírá odvahu pět let, jelikož má obavy z rodičů. Aby si mohli zařídit byt, komponuje dobře prodejné skladby pro výuku dětí. Ve vzpomínkách na vlast složí scénickou skladbu, balet se zpěvy Špalíček, inspirovanou domácími lidovými zdroji. – Paris 1931. Během hospodářské krize se manželé přestěhují na předměstí. V nepohodlí Martinů záměrně skládá rozvernější skladby, například komickou jednoaktovou operu Veselohra na mostě. Uvažuje o návratu do Československa, ale nezíská místo na konzervatoři. Ponoří se do komponování opery Julietta, v níž naplní touhu stvořit „hudební divadlo“. Spolupracuje na ní s divadelním režisérem Jindřichem Honzlem, s dirigentem Václavem Talichem a s výtvarníkem Františkem Muzikou. Po úspěšné pražské premiéře v Národním divadle 16. března 1938 Martinů napíše dirigentovi vřelý dopis o splněném snu, že „je radost najít někoho, kdo vycítí, co dílo žádá“. I po nástupu Adolfa Hitlera touží po vlasti, ale pracovní příležitost na konzervatoři opět nedostane. V Paříži nakrátko podlehne milostnému vzplanutí ke skladatelce Vítězslavě Kaprálové (1915–1940). Na objednávku švýcarského mecenáše a patrona hudby, dirigenta Paula Sachera, zkomponuje Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány. Okupace je pro vlastence velká rána a chce narukovat do zahraniční československé armády. U odvodu však neuspěje kvůli věku, pro pluk alespoň složí Polní mši na texty Jiřího Muchy. Manželé, varováni 9. června 1940 Rudolfem Firkušným o postupu Němců na Paříž, se nalehko a pěšky vydají až na hranice Španělska. Martinů žádá v Marseille o výjezdní víza do USA. Během nejistého období opět skládá optimistické melodie. Při opakovaném pokusu získat doklady předběhne frontu a odvážně tvrdí, že je na černé listině. Je překvapen, že má pravdu, a víza získá. Po tříměsíčním čekání na loď v Lisabonu dorazí v březnu 1941 do New Yorku. Záhy uvede v Bostonu Concerto grosso. Díla se ujme dirigent Sergej Kusevický s Bostonským symfonickým orchestrem. Světová premiéra autora přes noc proslaví. – New York 1941. Skladatel si v rušném velkoměstě nemůže zvyknout a často zabloudí. Angličtinu se učí odposlechem při sledování westernů v autokině. – Massachusetts 1942. Martinů je zpočátku v USA, jež se v tu dobu od války distancují, vnímán jako nepřítel. Až vyhlazení Lidic změní postoj Američanů a Češi se stanou spojenci. Tragický osud obce Bohuše zasáhne a věnuje jí jako pietní hold orchestrální skladbu Památník Lidicím. – Po konci války obdrží Martinů pozvánku na Pražské jaro. Je však vázán vyučováním na hudební škole v Tanglewoodu (Lenox, Stockbridge, Massachusetts), a tak do Evropy vyrazí jen Charlotte hledat bydlení. Během její nepřítomnosti si skladatel při pádu z terasy rozrazí lebku, poškodí nervy, poláme žebra a upadne do bezvědomí (viz prolog). O pacienta pečuje přítelkyně Roe Barstowová, naváží milostný vztah. Ale muž chce stále zpět do vlasti. – Smrt přítele Jana Masaryka v roce 1948 nepovažuje Martinů za nehodu. Opustí myšlenky na návrat do Československa, dokud tam budou vládnout komunisté. Diplomat Šafránek situaci „neodhadne“. Příslušník StB na něj naléhá, aby skladatele přemluvil pod záminkou vznikající monografie k návratu. Touží totiž získat jeho peníze. Šafránek využije situace k psaní, ale na přítele prý nedonáší. Charlotte smutně konstatuje, že o jeho „aktivitách“, jež před nimi tajil, tušili. Je zklamána, jak se zachoval k propůjčené pozůstalosti, knihy rozprodával po antikvariátech. – Během padesátých let zavládne v USA strach z nebezpečí komunistické ideologie, vrcholící „honem na čarodějnice“. Manželství Martinů prochází krizí. Skladatel se necítí v Americe dobře a stále častěji jezdí do Evropy v doprovodu milenky. – Ženeva 1955. Charlotte si na ně jednou počká na letišti. „Moderní přístup k manželství“ pod hrozbou ultimáta muži deštníkem vyžene z hlavy. Pár se natrvalo vrátí do západní Evropy, kde najde druhý domov. – Antibes 1957. Manželé hodně cestují, Martinů komponuje, vychutnává si radost ze života, přírodu, jídlo, slunce. Těžká nemoc jej přivede k základním otázkám lidské existence a k nadčasovým tématům. Zkomponuje vokální oratorium Epos o Gilgamešovi. – Liestal 1959. Při pobytu v nemocnici úředně oddaní manželé uzavřou i církevní sňatek. Bohuslav umírá 28. srpna 1959. Je pohřben na Sacherově pozemku na Schönenbergu. Na náhrobním kříži má napsáno Bohuslav Martinů, český skladatel. – Tělo Bohuslava Martinů bylo v roce 1979 převezeno a uloženo v Poličce. Bohuš se tak konečně vrátil domů... -kk-

Poznámka

Archivní materiály a hudební nahrávky poskytly: Česká televize, Národní filmový archiv, ORF, Institut Bohuslava Martinů, Městské muzeum a galerie Polička – Centrum Bohuslava Martinů, Krátký film, Gettyimages, Veritone, Prelinger Archives (Skyline New York, Your Career In Paper Industry), CBS (Wazee Digital Com Veritone), Archiv Národního divadla, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, vydavatelství Supraphon, hudebnibanka.cz, YouTube. Použité filmové ukázky: Okupační žurnály 1940–1945, Československý filmový týdeník 1959/51, Československý filmový týdeník 1958/45, Československý filmový týdeník 1956/23, Československý filmový týdeník 1946/43, Československý filmový týdeník 1959/21, Československý filmový týdeník 1946/49, Československý filmový týdeník 1946/24, Československý filmový týdeník 1948/1, Československý filmový týdeník 1947/6, Československý filmový týdeník 1946/38, Československý filmový týdeník 1962/47, Československý filmový týdeník 1959/17, Týden ve filmu 14 – 1959, Československý filmový týdeník 1962/5, Československý filmový týdeník 1986/37, Stabat Mater v Obecním domě (1945), Smuteční tryzna za J. V. Stalina v Praze (1953), Berlín Srpen 1961 (1961; r. Jiří Papoušek), Slánského proces /Proces s vedením protistátního spikleneckého centra/ (1952; r. Přemysl Freiman), Potomci a předkové: Nad propastí (1982; r. Karel Maršálek, Jaroslav Matějka), Vznik života (1971; r. Vladimír Kabelík). Použité televizní ukázky České televize: Bohuslav Martinů (1980; r. Jaromil Jireš), Divadlo sobě, divadlo národu (2019; r. Aleš Kisil), Hledání ztraceného času – Svět hudby (1997; r. Pavel Vantuch), Hledání ztraceného času – Dvě z Prahy (r. Pavel Vantuch), Hledání ztraceného času – Okno do světa (2006; r. Pavel Vantuch), Edvard Beneš – Tragédie politika (1991; r. Jan Boněk), Jan Masaryk – Život (1998; r. Jaroslav Brabec), Hledání ztraceného času – Dvě kamery na cestách (2012; r. Pavel Vantuch), Podoby dekadence (2014; r. Aleš Kisil), Čas bubnů (1988), Kudy kráčela svoboda: Budeme vyhlížet ty dny (1980), Druhá světová válka, Zrádce nebo oběť (2007; r. Petr Lokaj), 1945 – Rok vítězství, Válečný deník: Tažení na Západ (1969; r. Tibor Podhorec), Dluh (1990; r. Pavel Mertl), Válečný deník: Bitva o Francii (1969; r. Tibor Podhorec), Svět v ohni, Vpád Němců do Francie, Voskovec & Werich. Paralelní osudy (2012; r. Aleš Kisil), Osvobození Plzně, Útěky a odchody (2003; r. Milan Růžička), Fašismus – II. světová válka, Kronika našeho života (1984), Přísně tajné vraždy: Poslední noc Jana Masaryka (2010; r. Marcel Petrov), Na pomoc generální prokuratuře: Smrt Jana Masaryka (1968; r. Vlastimil Vávra), 168 hodin, Damoklův meč, Pevná hráz – Co jsme si vybudovali, uhájíme, Televizní noviny 1967 (1967), Takoví jsme byli my dobří rodáci aneb Z letopisů Máselné Lhoty: Stavitelé Železné opony (1996; r. Petr Burian), Proces H (2009; r. Martin Vadas), Operace lidská práva, Deník ČST, Francouzská Riviéra 1962 (1962), Tvoříme život, Zrezivělá krása: Železo bratří Kleinů (2011; r. Jaroslav Bařinka), Lidé z manéže (2003; r. Břetislav Rychlík), Kronika našeho života 1967 (1984; r. Martin Chlupáč, Svatopluk Studený), Kronika našeho života 1946 (1984; r. Martin Chlupáč, Svatopluk Studený), Československo: Za chleba pro všechny (1988), Druhá světová válka v Evropě. Použité televizní ukázky ORF: Heimader 5V6 Paris, Heimader – Why We Fight Nr. 3, Heimader – Wir sind dabei, Heimader – Der gelbe Stern Juden wandern aus Fluech, Heimader – We Meet in Germany, Heimader – Mit Dem Lloyd schnell dam, Heimader – Deutsche Siege in drei deutsche renn Fahrer, Heimader – Welt im Film diverse Salzburger – Festspiele, Heidamer – Österreich in Bild und Festspiele 1933 Johann.

Hrají

Petr Stach

skladatel Bohuslav Martinů

Tereza Hofová

Charlotte Quennehenová, manželka Bohuslava Martinů

Ondřej Kavan

diplomat Miloš Šafránek, životopisec Bohuslava Martinů

Anna Fialová

Múza Bohuslava Martinů/skladatelka Vítězslava Kaprálová/modelka Alice Prinová zvaná Kiki z Montparnassu/Julietta z opery Julietta

Petr Bláha

vyšetřovatel StB

Hana Baroňová

Roe Barstowová, milenka Bohuslava Martinů

Josef Lébr

skladatel Bohuslav Martinů jako šestiletý

Vojtěch Hrabák

skladatel Bohuslav Martinů jako šestnáctiletý

Jan Vlček

krejčí Josef Černovský, hudební učitel Bohuslava Martinů

Karel Jakubů

Michel z opery Julietta

Eliška Boušková

Mluví Tonya Graves /ž/
kuchařka

Martin Janouš

malíř Jan Zrzavý

Patrik Plešinger

malíř František Kupka

Jiří Valeš

Mluví Igor Studenikin
skladatel Igor Fjodorovič Stravinskij

Pavel Kryl

Mluví Daniel Breadon
fotograf Man Ray

Tereza Císařová

Charlottina kamarádka

Viktorie Georgiev /ž/

akrobatka

Romuald Štěpán Rob

oddávající kněz

Martin Papesch Huleja

kameraman

Jonáš Benda

zvukař

Jitka Boháčová

Karolina Martinů, matka Bohuslava Martinů

Petr Erbes

muž na poli

Ellen Erbesová

žena s nůší

Tomáš Jirků

farář

Magdaléna Němcová

žena na ulici

Ivan Tišl

malý dřívkař na hřbitově

Klára Vašáková

zapisovatelka u výslechu

Bára Slavíková

žena vlček

Benjamin Gauthier

dítě na pláži

Anthony Sidi Atman

dítě na pláži

Clara Sisi Atman /ž/

dítě na pláži

Anna Andrlíková

venkovanka při vynášení Morany

Marie Kovářová

venkovanka při vynášení Morany

Kateřina Martincová

venkovanka při vynášení Morany

Lenka Plchoutová

venkovanka při vynášení Morany

Kamila Silová

venkovanka při vynášení Morany

Ondřej Češka

venkovan při vynášení Morany

Michal Mrkos

venkovan při vynášení Morany

Štěpán Pejchar

venkovan při vynášení Morany

Štáb a tvůrci

Pomocná režie

Martin Papesch Huleja

Asistent režie

Michal Moravec, Štěpán Pejchar

Skript

Kateřina Huptychová

Předloha

Charlotte Martinů /ž/ (Můj život s Bohuslavem Martinů /Ma vie avec Bohuslav Martinů/ – kniha)

Scénář

Lukáš Csicsely, Jakub Sommer

Dramaturg

Radim Smetana (ČT)

Kamera

Viktor Smutný, Pavel Vacek (letecké záběry)

Asistent kamery

Václav Kareš (ostřič), Petr Štěpánek (ostřič), Adam Hanus (ostřič), Michal Beňa (steadicam)

Architekt

Jan Vlček

Výtvarník

Katarzyna Giełzynska /ž/, Michal Tilsch

Výprava

Miroslav Korbel (vedoucí výpravy), Veronika Humenčáková (rekvizitářka), Jitka Hlaváčová (rekvizitářka), Jan Benda (rekvizitář), Filip Kalina (rekvizitář)

Návrhy kostýmů

Simona Rybáková

Kostýmy

Helena Rovná Dvořáková (vedoucí kostymérka), Petr Pluhař, Eva Šimková, Dagmar Fenclová, Jaroslav Dvořák

Masky

Yveta Huptychová, Petra Láryšová, Adéla Bartoňová, Michaela Hanušová, Stanislava Novotná

Asistent zvuku

Jakub Janků, Petr Plechač, Štěpán Trčka, Martin Roškaňuk

Vizuální efekty

Česká televize, Jitka Chaloupková (produkce ČT), Anna Švehelková (produkce ČT), Marek Pilip (supervize ČT)

Zvláštní efekty

Jan Kovalčík, Pavel Burda, Michal Břicháč

Postprodukce

Česká televize, Jaroslava Stanton Kafka /ž/ (produkce ČT)

Výkonná produkce

Kateřina Kovářová (výkonná producentka ČT)

Producent

Jiří Hubač (kreativní producent ČT), Martin Traxl (ORF), Edith Hisch /ž/ (ORF), Karin Veitl /ž/ (ORF), Rina Bohland /ž/ (ORF), Jiří Hlaváč (Nadace Bohuslava Martinů), Stanislava Střelcová (Nadace Bohuslava Martinů), Ivan Ruml (Nadace Bohuslava Martinů)

Produkce

Petr Morávek (manažer realizace ČT), Radomír Šofr (manažer vývoje ČT)

Vedoucí produkce

Jan Rolínek (ČT)

Zástupce vedoucího produkce

Lenka Nováková (ČT), Pavel Vyhnalík (ČT)

Asistent vedoucího produkce

Klára Vašáková (ČT), Jonáš Benda (ČT), Taťána Nováková (ČT), Jakub Švihálek (ČT)

Odborný poradce

Aleš Březina

Spolupráce

Městské muzeum a galerie Polička – Centrum Bohuslava Martinů, Barbora Kubů (klapka), Michal Madej (klapka), Martin Bubeník (vrchní osvětlovač), Michal Heš (vrchní osvětlovač), Roman Valeš (vrchní osvětlovač), Robert Smutný (fotograf), Klára Cvrčková (fotografka), Benedikt Renč (fotograf), Vít Poláček (rešerše archivních materiálů)

Hudba

Použitá hudba

Bohuslav Martinů (Toccata e due canzoni), Bohuslav Martinů (Skladby pro housle a klavír), Bohuslav Martinů (Nipponari), Bohuslav Martinů (Poločas), Bohuslav Martinů (Špalíček – orchestrální suita), Bohuslav Martinů (Julietta – orchestrální suita), Bohuslav Martinů (Dvojkoncert), Bohuslav Martinů (Polní mše), Bohuslav Martinů (Symfonie číslo 3), Bohuslav Martinů (Sinfonietta giocosa), Bohuslav Martinů (Concerto Grosso), Bohuslav Martinů (Památník Lidicím), Bohuslav Martinů (Symfonie číslo 5), Bohuslav Martinů (Sedm arabesek), Bohuslav Martinů (Epos o Gilgamešovi), Bohuslav Martinů (Pastorely pro violoncello a klavír), Bohuslav Martinů (Rapsodie)

Nahrál

Jakub Škampa /klavír/, Andrea Mottlová /klavír/

Písně

Nipponari

Hudba k písni Bohuslav Martinů
Text písně Emanuel Lešetický z Lešehradu
Zpívá Dagmar Pecková

Vynášení smrti /Špalíček/

Hudba k písni Bohuslav Martinů
Text písně lidová píseň
Zpívá Sbor Základní umělecké školy Brandýs nad Labem

Polní mše

Hudba k písni Bohuslav Martinů
Text písně Jiří Mucha
Zpívá Václav ZítekPražský filharmonický sbor

Památník Lidicím

Hudba k písni Bohuslav Martinů
Zpívá Ivan KusnjerČeský filharmonický sbor Brno

Epos o Gilgamešovi

Hudba k písni Bohuslav Martinů
Text písně Ferdinand Pujman
Zpívá Otakar Brousek /recitativ/Marcela MachotkováJiří ZahradníčekVáclav ZítekKarel PrůšaPražský filharmonický sbor

Cats Orchestra Instru

Hudba k písni Manuel Faivre

Goodbye

Hudba k písni Chet Baker

Lokace

Česká republika, Polička (Česká republika), hřbitov u svatého Michala (Polička), hrob Bohuslava Martinů (hřbitov u svatého Michala), kostel sv. Jakuba (Polička), rodná světnička Bohuslava Martinů /i interiér/ (Polička), náměstí Bohuslava Martinů (Polička), Palackého náměstí (Polička), Liboháj (Polička), okolí (Liboháj), Telecí (Česká republika), okolí (Telecí), Praha (Česká republika), Nové Město (Praha), Národní divadlo /interiér/ (Nové Město), Staré Město (Praha), náměstí Republiky (Staré Město), Obecní dům /interiér/ (náměstí Republiky), Kbely (Praha), letiště (Kbely), Vltava (Česká republika), Střelecký ostrov (Vltava), Králův Dvůr (Česká republika), Berounsko (Česká republika), Francie, Riviéra (Francie), Provence (Francie), Berck (Provence)

Produkční údaje

Originální název

Můj život s Bohuslavem Martinů

Český název

Můj život s Bohuslavem Martinů

Anglický název

My Life with Bohuslav Martinů

Souběžný název

Mein Leben mit Bohuslav Martinů

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

hudební, životopisný

Země původu

Česká republika, Rakousko

Copyright

2021

Rok výroby

2020—2021

Produkční data

začátek natáčení 17. 10. 2020
konec natáčení 30. 6. 2021

Premiéra

slavnostní premiéra 24. 9. 2021 (Nová scéna Národního divadla, Praha /v rámci 58. mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha/)
předpremiéra 26. 10. 2021 (Tylův dům, Polička)
distribuční premiéra 18. 11. 2021 /přístupné bez omezení/
nedistribuční premiéra 30. 11. 2021 (televizní uvedení ČT 2)

Distribuční slogan

Životní příběh geniálního českého skladatele v originálním pojetí. Film Jakuba Sommera.

Distribuce

Bontonfilm

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

61 min

Distribuční nosič

DCP 2-D

Poměr stran

1:1,78

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

česká

Mluveno

česky, anglicky, francouzsky

Podtitulky

bez titulků

Úvodní/závěrečné titulky

české