Budiž voda!

Země původu

Česká republika

Copyright

2021

Rok výroby

2018—2021

Premiéra

25. 11. 2021

Minutáž

113 min

Kategorie

film

Žánr

populárně-vědecký, reportáž, časosběrný

Typologie

dokumentárnídistribučnídlouhometrážní

Originální název

Budiž voda!

Český název

Budiž voda!

Anglický název

Let There Be Water!

Anotace

Režisér Karel Žalud (nar. 1971) se filmem Budiž voda! částečně vrátil k tématu, jemuž se věnoval v roce 2014. Tehdy společně s režisérem a kameramanem Martinem Řezníčkem natočili pro Českou televizi pětidílný seriál EXPO po Česku o národní účasti na nejprestižnějších světových výstavách. – Základ jeho samostatného celovečerního projektu opět tvoří příprava na Všeobecnou světovou výstavu, konanou tentokrát v Dubaji, kterou jako generální komisař řídí Jiří František Potužník, pod jehož vedením získal český pavilon v Milánu (2015) bronzovou medaili za architekturu. Paralelně s peripetiemi, spojenými s výstavbou české prezentace, se odehrává jiný, obtížně se rodící projekt: systém Solar-Air-Water-Earth-Resource (S.A.W.E.R.), jenž dokáže ze vzduchu vyrábět vodu. Za myšlenkou jeho zrodu stál opět Potužník. Postavil na něm hlavní myšlenku pavilonu, majícího podobu zelené oázy ve vyprahlé poušti. Technologii vyvinuli čeští vědci soustředění kolem Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), jednoho z vysokoškolských ústavů Českého vysokého učení technického. Samotná realizace S.A.W.E.R. a jeho zkušební provoz v arabském prostředí je stál několikaleté úsilí. – Z klíčového tříčlenného týmu o něm vypovídá nejčastěji Tomáš Matuška, který vedle zodpovědnosti za energetickou část systému evidoval jednotlivé kroky náročného projektu v deníku. Formou komentáře z něj průběžně cituje, čímž se vedle Potužníka stává hlavní postavou „dokumentární anabáze“, jak je film v úvodních titulcích výstižně charakterizován. Ke zdárnému dokončení stavby českého pavilonu paradoxně přispěla pandemie Covidu-19, kvůli níž se zahájení světové výstavy přesunulo z plánovaného roku 2020 na rok následující. Úspěch českých vědců měl oproti výstavním realizátorům o něco trpčí příchuť. V místě, kde S.A.W.E.R. ve Spojených arabských emirátech testovali, bylo vody díky financím z ropy dostatek, a proto technologie u tamních obyvatel nevzbudila očekávaný zájem. Na EXPO ale vyvolala pozornost a mezi expozicemi 192 národů získala druhé místo v mezinárodní soutěži prestižního amerického časopisu EXHIBITOR, který se věnuje globálním veletrhům a výstavám, a od organizátorů světové výstavy Cenu za nejlepší inovaci. Mezi ekologicky zaměřenými exponáty však nešlo o ojedinělý jev, například nizozemský pavilon prezentoval obdobnou jednotku na výrobu vody. – Film naznačuje možnost využití S.A.W.E.R. i v českých podmínkách vzhledem k dlouhodobému nedostatku srážek projevujícímu se vysycháním vodních zdrojů a nižšími hospodářskými výnosy za léta 2014–2019. Toto období je připomínáno úryvky z televizního zpravodajství, které jsou využívány i pro zpestření peripetií s realizací pavilonu a S.A.W.E.R. Množství mezititulků posunujících děj usnadňuje orientaci v tématu, nechybí ani virtuální prezentace a vizualizace projektů. – Zajímavý je způsob zobrazení Potužníkovy osoby. Mimořádně schopný a výkonný manažer se projevuje i jako fyzicky zdatný hospodář, který inspiraci pro nadnárodní projekty nachází doma na Šumavě. S jeho přístupem k vytčeným úkolům koresponduje nasazení vědeckých pracovníků, což z časosběrného reportážně laděného filmu dělá neokázalou apoteózu odvěkého směřování člověka za hlubším poznáním přírody a nově i za snahou po životě ve vzájemném souladu. – Název filmu na distribučním listu zněl chybně Budiž voda. Pro vysílání v České televizi byl zkrácen na verzi o délce 52 minut. – Tématem pavilonu na EXPO 2020 v Dubaji bylo České jaro (Czech Spring). Jeho koncepce vycházela ze snah o propojení přírody a všech jejích prvků s moderními technologiemi a s pověstnou českou hravostí. Národní den České republiky se na výstavě EXPO 2020 (od 1. října 2021 do 31. března 2022) konal 21. března 2022. Hlavní myšlenkou bylo ukázat Českou republiku jako zemi pramenů, zřídlo nápadů a jarní zahradu. -hal-

Obsah

Tomáš Matuška při psaní deníkových záznamů vzpomíná na projekt, jemuž se naplno věnoval tři roky. Šlo o jeho dosud největší profesní úkol. Spolu s kolegy obstál, ale má pochyby, zda to celé mělo smysl. Obdivuje iniciátora projektu Jiřího Františka Potužníka, zejména jeho mimořádné nasazení a výdrž. – Potužník kácí v rodinném lese na Šumavě suché smrky. Mezi touto činností a prací na generálním komisařství pro českou účast na EXPO v Dubaji nevidí rozdíl. V obou případech neplatí původní plány. Po úspěchu v Milánu 2015, kde pod jeho vedením získal český pavilon bronzovou medaili za architekturu, nechtěl Potužník v této oblasti pokračovat. Nakonec neodolal, předložil koncept a zase uspěl. Práce v lese mu vnukla vizi o přenesení českého ekosystému do Spojených arabských emirátů, zaplněných z devadesáti pěti procent pouští. Nebo alespoň o dopravení technologie, jež by ho uměla vytvořit. – Vědci zkouší provoz generátoru vody ze vzduchu. Matuška objasňuje význam zkratky S.A.W.E.R.: Solar-Air-Water-Earth-Resource. Pomocí sluneční energie ze vzduchu získají vodu. Tu obohatí o živiny a použijí ji k zavlažování půdy, z níž vzejdou plodiny. – Léto 2018. První spuštění takzvané adsorpční jednotky, základního elementu systému S.A.W.E.R. Vědci se radují nad kbelíkem vody, kterou zařízení „vyrobilo“. – Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček pozitivně hodnotí komerční potenciál S.A.W.E.R. – Potužník nakládá dřevo do automobilu. Doufá, že v arabských pouštích deponovaný systém umožní vytvářet oázy. – Bořivoj Šourek, Vladimír Zmrhal, Tomáš Matuška a další kolegové hrají kopanou. – Vědci obkládají soustavu polystyrenovými deskami, jež mají simulovat extrémně vyprahlé prostředí. Tým má v plánu její přenesení do skutečné pouště, kde by ji půl roku pozorovali a zbavovali případných závad. – Matuška vzpomíná, jak za nimi loni přišel Potužník s nápadem vymyslet zařízení, které by zúrodňovalo vyprahlá území. Po roce mají jednotku v testovací komoře, simulující podmínky nejsušších míst na světě. Rozhodli se, že její součásti rozloží do dvou speciálních technologických kontejnerů. Šourek na monitoru počítače ukazuje jejich podobu: první, produkční kontejner bude podporován druhým, energetickým. Oba bude možné přepravovat automobilem, letadlem a lodí a měly by vyprodukovat ze vzduchu minimálně sto litrů vody denně. – Potužník v lese uvažuje nad celým systémem. Vnímá ho jako pozvánku do České republiky, které je z určitého pohledu oázou. – V pořadu Horizont ČT24 informují o vyostřování prastarého sporu mezi Egyptem a Etiopií, která chce naplnit přehradu vodou z Nilu. Nedostatek vodních zdrojů může být podle odborníků příčinou mezinárodního konfliktu. – Hodnoty naměřené v komoře se vzdalují realitě, vědci musí dát do pořádku čidla vlhkosti. Matuška se rozhodne, že si pro větší přehlednost bude psát deník, takzvaný S.A.W.E.R. Story. Protože EXPO má začít už za dva roky, nesmí realizaci nic ohrozit. – Podzim 2018. Díky extrémně suchému létu končí vegetační sezóna o 50 – 80 dní dříve, než je obvyklé. Začínají se kupit problémy. Asi největší představuje požadavek Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Namísto domluveného půl kubíku vody denně chtějí pro zahradu na EXPO dva a půl kubíku denně. – Matuška přijede do Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), kde ho čeká další zdrcující zpráva: nemá jim kdo vyrobit kontejnery. – Také Potužník konstatuje problémy s dodavatelem pavilonu na EXPO, jímž je švýcarská a belgická společnost. Na online schůzi se zástupcem zahraniční firmy vyjadřuje nespokojenost nad nedodržováním smluvních závazků. Chce, aby se v Dubaji začalo brzy stavět, neboť půjde o souboj mnoha zemí. Kdo dříve začne, bude mít větší publicitu. – Listopad 2018. Plánované zahájení výstavby českého pavilonu. Prosinec 2018. Stavba českého pavilonu dosud nezahájena. Další měsíce... Stavba českého pavilonu stále nezahájena. Práce nezačnou ani po roce 2019, což komplikuje nastavený harmonogram. Potužník v pražské kanceláři intenzivně řeší nejrůznější telefonáty a schůzky. – Zima 2019. Ani nadprůměrné množství sněhu v horských oblastech nedokázalo snížit dlouhodobý deficit podzemních vod. Potužník na Šumavě u krbu hovoří o nutnosti mít hotový pavilon do konce roku, hned zkraje dalšího se musí začít s instalacemi. Zvažuje angažování jiného realizátora a ukončení spolupráce s původním dodavatelem MCI, kterému uložil pokutu. – Matuška se zúčastnil oficiálního zahájení stavby českého pavilonu v Dubaji, kde byl o S.A.W.E.R. zájem. Tíží ho ale, že dosud nevyřešili transport kontejnerů do skutečné pouště. – Kutnohorská firma Pavelka – kontejnery pracuje na zakázce pro vědecký tým. Termín dodání: únor 2019. Nový termín dodání: konec března 2019. Lhůta dodání zakázky se opět posouvá z února na konec dubna. – Předjaří 2019. Česká republika vstupuje do pátého roku sucha a extrémního deficitu srážek. S.A.W.E.R. je vybrán jako jedno z témat na představení vládní inovační strategie České republiky pro rok 2019. Kutnohorská firma posunuje termín expedice kontejnerů na květen. Celkově má projekt šest měsíců zpoždění, EXPO začíná za rok a půl. – Jaro 2019. Do České republiky se stěhují invazivní druhy subtropického hmyzu. Potužník doma v kuchyni ukazuje manželce, jak se vyvíjel návrh EXPO pavilonu, od tvaru perlorodky přes houby lišky až k jakýmsi oválům. Žena je smířená s tím, že výstava bude manžela stát opět spoustu energie. – Generální komisař konzultuje s architekty Janem Tůmou, Jindřichem Ráftlem a jejich kolegy využití tenkých trubek jako sjednocujícího vizuálního motivu pro exteriéry a interiéry pavilonu. – Potužník se brouzdá po pobřeží v Dubaji. Najde mušli s perlou, kterou zamýšlí věnovat manželce. – Experti kontrolují konečně dodané kontejnery, do nichž už byly nainstalovány technologie. V UCEEB je navštíví zástupci společnosti Chemoprojekt. Zajímají se o jejich experimentální zařízení. Jednání se společností Chemoprojekt skončila po šesti měsících z důvodů vysokých finančních požadavků na prodej licence ze strany UCEEB. „Na průzkum“ dorazí i členka představenstva Komerční banky, která je dlouhodobým partnerem Českého vysokého učení technického, a extravagantní soukromý investor (nakonec nemá o S.A.W.E.R. zájem). – Ing. Jakub Dytrich, tajemník UCEEB, je přesvědčen, že časem někdo patent ukradne, ale know-how je podle něj v systému řízení. – Dytrich jedná se zástupci tajných jednotek české armády. – Spolupráce s Armádou České republiky dosud úspěšně pokračuje vývojem zmenšené mobilní verze s pracovním názvem Magda (Mobile Autonomous Water Generator from Desert Air). – Matuška zmiňuje v deníku S.A.W.E.R. Story událost, k níž došlo před půlrokem (10. 11. 2018). Na systém se přijel podívat vysoce postavený Arab a slíbil vjim, že ho budou moci vyzkoušet v pouštním Sweijanu nedaleko jeho domu, kudy vede rušná beduínská komunikace. Saif Mubarak Fadel Al Mazrouei slovo dodržel a poslal jim pozvání. – 18. 6. 2019. Tři dny do odjezdu. Vývojáři na zahrádce u piva sepisují, jaké vybavení vezmou s sebou. 20. 6. 2019. Jeden den do odjezdu. Balí příslušenství, fotovoltaické panely, kanystry na roztoky minerálů, mineralizátory, kryty na filtry proti prachu a tak dále. V kontejnerech bojují s každým centimetrem. – U Saifova domu, asi sto kilometrů od Dubaje, stojí kontejnery. Odborníci harmonizují chod zařízení. Dohlíží na ně hostitelův personál. – 27. 7. 2019 jsou odborníci v Emirátech druhý týden. Na všechny doléhá úmorné vedro. Někde v okolí je prý největší fotovoltaická elektrárna na světě. Vědci čekají, až jim přivezou vodu: v S.A.W.E.R. potřebují naplnit kolektory jak tepelné pro ohřev, tak hybridní, aby mohli chladit. S dodávkou jsou problémy. – Arab krmí malé velbloudy a kozy, hadicí zalévá obří palmy. Zmrhala překvapuje, že se tu nešetří energiemi, zvlášť elektrickou. – Šourek, Zmrhal a Matuška vyrazí autem do Dubaje obhlédnout výstavbu EXPO 2020. Během cesty se baví o své technologii, která bude asi vhodnější pro chudou Afriku. Arabové mají dost peněz i na vodu. – 30. 7. 2019: rok a čtvrt do začátku světové výstavy. Aktuální zpoždění stavby: 6 měsíců. Výsledná pokuta: 9 125 000 korun. – Na staveništi Potužník s inspektory ověřuje kvalitu a bezpečnost práce a hygienické standardy. Stavbyvedoucí obhajuje výkon svěřenců, podle něj nemají zpoždění a jsou akceschopní. Neplnění dodavatelových závazků se podepisuje na vyčerpání generálního komisaře, který ale neztrácí víru v úspěch. – Na zpáteční cestě do Sweihanu Matuška přemítá, zda zpoždění stavby není vlastně dobrá zpráva. Díky tomu budou mít čas na doladění jednotky. – Červenec 2019 – Únor 2020. Počátek celosvětové pandemie koronaviru. V reportáži České televize Potužník představuje hrubou stavbu českého pavilonu a plánované detaily expozice. V horním patře se na deseti výstavách má představit přes padesát firem. Česká republika jako první předala hotovou konstrukci a komisař je přesvědčen, že pavilon dokončí mezi prvními. Světová výstava v Dubaji měla trvat od 20. října 2020 do 10. dubna 2021. Kvůli pandemii se její termín posunul do let 2021–2022. – Potužník prochází na Šumavě rodinným lesem, jenž v dlouhodobém teplém a suchém počasí zdevastoval kůrovec. – Šourek z domova sleduje na notebooku provoz S.A.W.E.R. ve Sweihanu. Za jedenáct dní místní odebrali čtyřicet litrů. Zařízení se ve Spojených arabských emirátech nepoužívá v takové míře, jak očekávali. O vodu tam díky finančním prostředkům není nouze. – V České republice nastalo katastrofální sucho. V Potužníkově lese kácí stroj uschlé smrky. – EXPO 2021. Dubaj. Pavilon, nazvaný Czech Spring, obrůstá zelení a proplétají se jím kovové „kapiláry“, jimiž proudí voda vyrobená S.A.W.E.R. Generální komisař kontroluje interiér před otevřením. První návštěvníci za skleněnou stěnou pozorují, jak se vygenerovaná voda obohacuje o řasy a organicky navázané živiny. Členové výstavního týmu se společně fotografují. – Tomáš Matuška se vrací k zápisu v S.A.W.E.R. Story z 1. 10. 2021 (viz začátek). Sedí v UCEEB a na monitoru notebooku sleduje, jak se hosté EXPO zastavují u funkčního systému. Po tomto splněném úkolu zaměstnává hlavu novým projektem: fasádou jako výměníkem tepla. – Potužník se v Dubaji cítí po vynaloženém úsilí prázdný. Při srovnání jiných pavilonů a expozic však může prohlásit, že česká prezentace je dobrá. – Úspěšný manager v rodinném lese na Šumavě vysazuje s manželkou a dvěma dcerami stromky... -hal-

Poznámka

Ve filmu byly použity archivní materiály České televize a kanceláře generálního komisaře pro českou účast EXPO.

Komentář

Tomáš Matuška

Účinkují

Jiří František Potužník

generální komisař české účasti na EXPO v Dubaji

Eva Potužníková

manželka

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

autor energetické části systému S.A.W.E.R.

Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.

autor technicko-prostorového řešení systému S.A.W.E.R.

doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

autor vzduchotechnické části systému S.A.W.E.R.

Jakub Dytrich

tajemník UCEEB

Lukáš Ferkl

člen UCEEB

Saif Mubarak Fadel Al Mazrouei

generál armády Spojených arabských emirátů a majitel firem Bin Fadel Holdingu

Jan Tůma

architekt

Jindřich Ráftl

architekt

Tomáš Plachý

generální ředitel Chemoprojekt

Jitka Haubová

členka představenstva Komerční banky

Tomáš Petříček

ministr zahraničních věcí České republiky 2018–2021

Hana Scharffová

archivní záběry

Jiří Václavek

archivní záběry

Světlana Witowská

archivní záběry

Jiří Vacek

archivní záběry

Štáb a tvůrci

Původní filmový námět

Karel Žalud

Scénář

Karel Žalud

Dramaturg

Lucie Králová, Mária Dufková (Bio Illusion), Alice Růžičková (ČT)

Kamera

Prokop Souček, Braňo Pažitka (kamerová spolupráce), Jiří Zykmund (kamerová spolupráce), Vít Pražan (kamerová spolupráce), Martin Řezníček (kamerová spolupráce), Tomáš Nováček (kamerová spolupráce)

Asistent střihu

Blanka Pušová

Zvuk

Ivan Horák (zvuk a mix zvuku), Štěpán Mamula (mix zvuku), Vojtěch Knot (zvuková spolupráce), Jan Našinec (zvuková spolupráce), Richard Kittler (zvuková spolupráce), Michal Míček (zvuková spolupráce), František Šec (zvuková spolupráce)

Postprodukce

Pavel Hapala (obraz), Radim Krištof (obraz), Lukáš Váňa (obraz), Milan Kovanda (obraz), Ivan Horák (zvuk), Richard Müller (zvuk), František Šec (zvuk)

Výkonná produkce

Alena Ponková (výkonná producentka Bio Illusion), Zdeněk Hala (výkonný producent ČT)

Producent

Miloslav Šmídmajer (Bio Illusion), Pavel Šmídmajer (zástupce Bio Illusion)

Koproducent

Radomír Šofr (kreativní producent ČT)

Produkce

Michaela Ledecká (ČT)

Výtvarná spolupráce

Michal Čermín (grafické práce), Monika Čermínová (grafické práce)

České podtitulky

Petr Smělík

Hudba

Písně

Zas koně mě vítaj /Už koně mě vítaj/

Hudba k písni tradicionál
Text písně Irena Lahodná
Zpívá skupina Pacifik

Arabská píseň

Zpívá mužský hlas

Lokace

Česká republika, Praha (Česká republika), metro (Praha), Michle (Praha), ulice Na návrší (Michle), Michelská ulice (Michle), Buštěhrad (Česká republika), Třinecká ulice (Buštěhrad), Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického /i interiér/ (Třinecká ulice), Buk (Česká republika), Včelná pod Boubínem (Buk), Kutná Hora (Česká republika), Nádražní ulice (Kutná Hora), Šumava (Česká republika), Spojené arabské emiráty, Dubaj (Spojené arabské emiráty), Sweihan (Spojené arabské emiráty)

Produkční údaje

Originální název

Budiž voda!

Český název

Budiž voda!

Anglický název

Let There Be Water!

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

populárně-vědecký, reportáž, časosběrný

Země původu

Česká republika

Copyright

2021

Rok výroby

2018—2021

Produkční data

začátek natáčení 11/2018
konec natáčení 10/2021

Premiéra

slavnostní premiéra 23. 11. 2021 (kino Modřanský biograf, Praha)
distribuční premiéra 25. 11. 2021 /přístupné bez omezení/

Distribuční slogan

Dramatický příběh vzniku českého vynálezu, který umí na nejsušších místech planety vyrobit pitnou vodu.

Partner

Komerční banka (generální partner)

Distribuce

CinemArt (monopol do 25. 11. 2022)

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

113 min

Distribuční nosič

DCP 2-D, MP4

Poměr stran

1:1,85

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

česká

Mluveno

česky, anglicky, arabsky

Podtitulky

české

Úvodní/závěrečné titulky

české