Služebníci

Země původu

Slovensko, Rumunsko, Česká republika, Irsko

Copyright

2020

Rok výroby

2017—2018

Premiéra

24. 5. 2021

Minutáž

82 min

Kategorie

film

Žánr

drama, psychologický

Typologie

hranýdistribučnídlouhometrážní

Originální název

Služebníci

Český název

Služebníci

Anglický název

Servants

Koprodukční název

Služobníci / Servitorii / Servants

Pracovní název

Posel / Posol

Anotace

Drama Služebníci se stalo druhým celovečerním hraným filmem uznávaného slovenského dokumentaristy, producenta a pedagoga Ivana Ostrochovského (nar. 1972). Stejně jako v případě fikční, mezinárodně oceňované prvotiny Koza (2015) šlo o ambiciózní a divácky náročný snímek určený primárně pro mezinárodní festivalové publikum. – Obrazově vytříbené černobílé dílo ukazuje postupné prorůstání represivní komunistické moci do zdánlivě nedotknutelného prostředí představitelů křesťanské církve. Odehrává se v normalizačním Československu roku 1980. Hlavními postavami jsou čerství studenti teologické fakulty v Bratislavě Juraj a Michal. Mladí bohoslovci čelí na církevní půdě nátlakům Státní bezpečnosti a musí volit mezi racionalitou a idealismem, kolaborací a odporem... Současně se proměňuje i jejich osobní vztah od blízkého přátelství k vzájemné nedůvěře. – Děj je časoprostorově poměrně slabě ukotven, větší důraz klade na univerzální zkušenost s totalitním režimem. Tomu slouží komunisty podporované kolaborantské církevní sdružení Pacem in terris (1971–1989), jehož členem je i fakultní děkan. Film rovněž zobrazuje ilegální svěcení otcem Přemyslem Coufarem (narážka na komunisty umučeného kněze Josefa Toufara), bytový seminář a tajné šíření protirežimních dokumentů. – Vyprávění je nekomunikativní a značně eliptické, řadou podstatných událostí se nezabývá či je objasňuje až zpětně. Postavy promlouvají sporadicky, důležité informační vodítko představuje vysílání rádia Svobodná Evropa, předčítání oficiálních textů či různá hlášení (v policejních vysílačkách, ve fakultním rozhlase). Namísto rozvíjení příběhu se Ostrochovský soustředil na obnažení totalitních mechanismů a systematicky buduje tísnivou atmosféru skrze černobílé obrazy v akademickém formátu. Kameraman Juraj Chlpík pracuje se strohou estetikou prostředí, rámuje geometrické kompozice, zvýrazňuje kontrasty černé a bílé, světla a tmy a jeho dlouhé statické záběry připomínají pečlivě aranžované fotografie. Působivost obrazů ve zvukové stopě zdůrazňují táhlé tóny či monotónní zpěv. Výrazně stylizované pasáže jsou místy proloženy naopak civilně působícími výjevy, což tvoří zajímavou dynamiku. – Úloh bohoslovců se ujali věrohodně působící neherci, jimž sekundují zkušení Vladimír Strnisko a Milan Mikulčík v rolích děkana a spirituála. Agenta StB Františka Ivana ztělesnil Vlad Ivanov, jedna z nejvýraznějších tváří rumunské nové vlny. – Snímek je čtyřstrannou koprodukcí Slovenska, Rumunska, České republiky a Irska. Projekt byl vyvíjen na workshopech a koprodukčních festivalových fórech Pitch & Feedback Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2015, Connecting Cottbus Filmového festivalu Chotěbuz 2015, Arras Days Filmové festivalu Arras 2015 (Cena CNC pro nejlepší projekt), Industry Days Mezinárodního filmového festivalu Febiofest Praha 2016, Work in Progress Filmového festivalu Les Arcs 2018 a Works in Progress Les Films de Cannes à Bucarest 2018 a 2019. – Premiéra se uskutečnila na 70. mezinárodním filmovém festivale Berlinale v soutěži uměleckých filmů Encounters. Dále se promítal na přehlídkách v Rumunsku, Srbsku, Švédsku, Francii, Belgii či USA, v České republice se stal vítězem 27. mezinárodního filmového festivalu Febiofest. Byl také nominován na Cenu Evropské filmové akademie. -cib-

Obsah

Auto s dvěma tajnými policisty zastaví pod mostem, muži z kufru vyhodí tělo. Agent StB František Ivan si po akci čistí zablácené boty v umyvadle kartáčem, před zrcadlem si krémem ošetří lupénku na předloktí. Zamíří do kanceláře. – Před 143 dny. Mladíci Juraj a Michal rozezní velký kostelní zvon. Modlí se, dostanou požehnání od kněze. Podřimují se zavazadly v čekárně na vlakovém nádraží. – Bratislava. Dvojice dorazí na teologickou fakultu. Jako nováčci jsou obeznámeni se striktním řádem, při opakovaném porušení hrozí zákaz vycházek. Budova školy je částečně v rekonstrukci. Mladíky přijme spirituál, dostane od nich láhev alkoholu, dárek od jeho dávného přítele kněze. Ten dvojici posílá s doporučením, duchovní správce školy proto nad nimi podrží ochrannou ruku. Sám si kvůli slabému žaludku s nováčky nepřipije. – Děkan na shromáždění apeluje na studenty, aby nesešli ze správné cesty, na čemž musí usilovně pracovat. – Juraj s Michalem se ubytují. Vedoucí bohoslovecké fakulty večer popíjí a kouří. Poslouchá vysílání rádia Svobodná Evropa, které informuje o setkání prorežimního sdružení katolických duchovních Pacem in terris, jež inicioval právě děkan Tibor Kováč. Představitelé podzemní církve činnost organizace odsuzují. – Na sjezdu oficiálního sdružení s ústředním heslem „Práce pro mír je služba Boží“ účastníci hlasují jednomyslně. – Bohoslovci ve volnu hrají stolní tenis. – Doktor samotářskému Ivanovi, kterého trápí kožní problém, při prohlídce doporučí absolvovat lázně a udržovat kontakt s lidmi. Agent působící v církevním odboru navštíví děkana, kterého dostal na starost. – Na fakultě zasahuje tajná policie. Juraj s Michalem si obléknou bohoslovecké hábity. Vycházky mají uchazeči nařízené po trojicích tak, aby se lépe poznali, neboť přišli z různých diecézí. – Dvojice v koupelně trénuje zadržení dechu pod vodou. Ve zkušebně cvičí na akordeon. – Skupinka studentů hraje na dvorku kopanou. – Při úklidu mladé bohoslovce zaujme na nástěnce leták. Děkan záležitost ohlásí. Text vyjadřuje názor, že kněží nemohou sloužit ideologii či zájmové skupině. – Ivan poobědvá s vedoucím fakulty. Podle rozkazu nechá zabavit psací stroje, seminaristé je nosí na multikáru. – Vedení fakulty se obává nebezpečného jednání posluchačů. Po výsleších je jeden adept kněžství odvezen. – Prefekt se s Jurajem při kouření v podkroví baví o zásahu tajných a nabídne mu „nějaké“ zakázané knihy. Přijdou pozdě na mši, na níž spirituál varuje před číhajícími nástrahami. Pak zpovídá Michala. – Prefekt v noci volá z telefonní budky do československé redakce rádia Svobodná Evropa. Prokáže se heslem a informuje o policejním zásahu na fakultě. Hlídající Juraj zpozorní, když zahlédne blížící se muže. – Ivan se spirituálem dojedou pod most. Podle agenta děkan situaci na fakultě nezvládá. Duchovnímu správci školy proto nařídí, aby atmosféru uklidnil. Výhružně mu připomene, že je dlužníkem StB, jež zakryla nehodu, při níž usmrtil chodce. Přinutí ho napít se alkoholu. – Prefekt Jurajovi prozradí, že patří k podzemní církvi. Její členové se tajně scházejí, pašují náboženskou literaturu ze Západu, posílají zprávy do Vatikánu, informují stanici Svobodná Evropa o zločinech režimu proti věřícím. Organizaci vede otec Coufar. V bytě proběhne tajné vysvěcení kněze, jež je trestné. Přítomní jsou ve střehu kvůli odposlechům. – Prefekt s Jurajem mlčky cestují autobusem na sídliště na Coufarův bytový seminář. U domu hlídají v zaparkovaných autech příslušníci StB. – Ivan si po službě v umyvadle čistí boty, prohlíží se v zrcadle. Agenti pod mostem vyhodí z kufru tělo. Ivan se fonendoskopem přesvědčí, že zkrvavený muž je skutečně mrtvý. – Spirituál v pokoji poslouchá zprávy Svobodné Evropy, otec Přemysl Coufar byl zabit. Znetvořené tělo s polámanými končetinami se našlo na polní cestě, smrt nastala poškozením vnitřních orgánů. Duchovní správce školy se opije a usne. – Posluchač skáče na trampolíně. Studenti nacvičují taneční pózy. – Ivan si kontroluje vyrážku, jež se mu šíří po těle. – Spirituál v doprovodu Michala dojede autem na hřbitov, kde slouží zádušní mši. – Prefekt v knihovně předčítá Jurajovi zprávu oznamující Coufarovu smrt. Student text přepisuje na zbylém stroji, spolužáci zatím hlídkují. – Ivan popíjí u děkana v bytě. V přátelské náladě mu nabídne tykání. – Juraj v noci potají roznáší po fakultě letáky. S Michalem cvičí na akordeon a svěří se mu s tajnými aktivitami. – Agenti prohledávají budovu školy, prefekta odvezou k výslechu. – Děkan probírá situaci s Ivanem, je odhodlaný školu zachránit. Zadržené studenty čeká odvod na vojnu. – Juraj se spřízněným kolegou žádá Michala, aby vynesl ze školy nebezpečnou knihu. Ten se k tomu zatím nemá a později najde v Jurajově lůžku ukryté tajné texty. Zpovídá se u spirituála, který u svátosti postrádá Michala, jenž mu sdělí, že má jiného zpovědníka. – Děkan Jurajovi předá povolávací rozkaz. – Osamělý Ivan žehlí u televize. – Komise bohoslovce shledá tentokrát jako schopného vojenské služby. Po jejím odchodu Ivan mladíka zastrašuje argumenty, že působení v armádě pro něj není. – Na setkání Pacem in terris se jednotné sdružení distancuje od „štvavých“ zahraničních kanálů, jež je očerňují. – Fakultní rozhlas informuje studenty o povinné konferenci Společně za mír pořádané oficiální duchovní organizací. Osamocený Michal se odhodlává k činu. Po škole se šíří text výzvy k hladovce na protest proti zasedání. – Většina posluchačů bojkotuje společné jídlo. Rozrušený spirituál jim domlouvá, bojí se zavření školy. – Kněží se radí, strachují se o svou pozici. Uvědomují si, že to někdo odskáče, a není jasné, zda budou stačit hlavy studentů. – Spirituál vyhlásí pro adepty na kněžství povinné mlčení. – Během věšení prádla se Michal Jurajovi přizná k iniciování hladovky. – Juraj Bednár je povolán k děkanovi, kde ho vyslýchá Ivan kvůli semináři u Coufara. Mladík nepromluví, od dalšího tajného dostane pohlavek. Agent se ptá na hladovku, děkan studentovi domlouvá, tlačí ho k podpisu spolupráce. On myslí, že ho udal Michal. – Otřesený seminarista pozoruje spícího kamaráda. Ten se vzbudí, když mu na obličej dopadají kapky z horní postele. Juraj si podřezal žíly a vykrvácel. Michal je v šoku, spirituálovi přizná, že zorganizoval hladovku. – Děkan prochází téměř prázdnou jídelnou. – Spirituál rozmlouvá Michalovi odchod z fakulty. Ukáže mu spis, který na něho vede StB. – Michal leží na posteli a kouká do stropu. Seminaristé se koulují ve sněhu. Mladík v pokoji zapálí koberec. – Nemocný Ivan doma vystavuje tělo horskému sluníčku. -cib-

Poznámka

Kromě mezinárodní verze s anglickými úvodními a závěrečnými titulky, která byla uvedena v české distribuci, byla vyrobena také mírně pozměněná verze se slovenskými úvodními a závěrečnými titulky. Distribuční premiéra byla původně naplánována na 15. října 2020. Vzhledem k druhému uzavření kin po vyhlášení nouzového stavu v České republice kvůli pandemii Covidu-19 (od 12. října 2020 do 23. května 2021) byla odsunuta až na květen 2021.

Hrají

Samuel Skyva

student teologie Juraj Bednár

Samuel Polakovič

student teologie Michal, Jurajův přítel

Vlad Ivanov

agent StB JUDr. František Ivan

Vladimír Strnisko

děkan teologické fakulty Tibor Kováč

Milan Mikulčík

spirituál teologické fakulty

Tomáš Turek

prefekt, člen podzemní církve

Vladimír Obšil

otec Přemysl Coufar

Zvonko Lakčević

estébák

Peter Zálesňák

estébák

Marek Kuboš

tajný kněz

Róbert Kirchhoff

tajný kněz

Dušan Kuznecov

ministr

Filip Novák

seminarista

Ján Marcin

seminarista

Svätozár Rúžička

seminarista

Adam Bíro

seminarista

Marián Púčik

seminarista

Jozef Minárik

seminarista

René Schleifer

seminarista

Ivan Akimov

muž v davu

Marek Szabó

muž v davu

Jozef Spodniak

muž v davu

Marek Kuboš

muž v davu

Pavol Pekarčík

muž v davu

Róbert Hrnčiarik

muž v davu

Dušan Geim

muž v davu

Miroslav Tóth

muž v davu

Juraj Johanides

muž v davu

Martina Hornová Paštéková

žena v davu

Roman Čanády

muž v davu

Michal Paulovský

muž v davu

Dimitri Tovtin

muž v davu

Oto Vojtičko

muž v davu

Martin Burlas

muž v davu

Alexander Velič

muž v davu

Andrej Vancel

muž v davu

Janko Vernarský

muž v davu

Kevin Ivanko

muž v davu

Timotej Šak

muž v davu

Matej Vajda

muž v davu

Patrik Vaverka

muž v davu

Oliver Asztálos

muž v davu

Filip Šandala

muž v davu

Martin Pallay

muž v davu

Štefan Gálik

muž v davu

Ondrej Kondek

muž v davu

Daniel Bazala

muž v davu

Matúš Mihálik

muž v davu

Eduard Hromkovič

muž v davu

Ondrej Balho

muž v davu

René Valušek

muž v davu

Brian Brestovanský

muž v davu

Jakub Michalec

muž v davu

Juraj Pajdlhauser

muž v davu

Morees Gaggi

muž v davu

Mária Dudová

žena v davu

Simona Čonková

žena v davu

Csaba Buriš

muž v davu

Silvana Kováč /ž/

žena v davu

František Uljaky

muž v davu

Věra Linhartová

žena v davu

Marie Netušilová

žena v davu

Alena Krásna

žena v davu

Darius Bernard

muž v davu

Miro Michalčík

muž v davu

Zdeněk Neumann

muž v davu

Mluví

Marek Kundlák

hlas v rozhlase

Michaela Kyselová

hlas ze záznamníku

Gabriel Bianchi

hlas hlasatele Svobodné Evropy

Štáb a tvůrci

Asistent režie

Pavol Pekarčík, Martin Malo, Slavomír Zrebný, Adam Oľha, Igor Engler

Skript

Silvia Horváthová

Původní filmový námět

Marek Leščák

Scénář

Rebecca Lenkiewicz /ž/, Marek Leščák, Ivan Ostrochovský

Dramaturg

Martin Šulík, Juraj Johanides, Vladimír Strnisko, Kristián Suda (dialogy), Roman Brat (RTVS), Jana Kákošová (šéfdramaturgyně RTVS)

Druhá kamera

Oto Vojtičko, Lukáš Kačerjak

Asistent kamery

Pavol Pekarčík, Matej Pok (ostřič), Robert Kováč (ostřič)

Výprava

B. V. Design, Boris Vrábel (vedoucí výpravy), Pavol Čížik (rekvizitář a designér), Radek Lehoučka (rekvizitář), David Gospodarczyk (rekvizitář)

Návrhy kostýmů

Katarína Hollá

Kostýmy

Beáta Kodajová (vedoucí kostymérka), Jana Horváthová, Margita Hlaváčová, Rudolfína Čileková, Ester Perďochová

Masky

Lukáš Král, Vladimír Wittgruber, Linda Jarcová, Dana Mičkaninová, Zuzana Wittgruberová, Mária Smatanová

Střih

Jan Daňhel, Martin Malo, Maroš Šlapeta, Tudor D. Popescu (dodatečný střih), Benjamin Mirguet (konzultant)

Asistent střihu

Tomáš Figura

Zvuk

Tobiáš Potočný (zvuk, záznam a mix zvuku, záznam postsynchronů), Bohumil Martinák (zvuk), Richard Fülek (záznam zvuku), Michal Novinski (design zvuku), Miroslav Tóth (design zvuku), Igor Baar (záznam hudby)

Asistent zvuku

Adam Hrubý, Natália Jancová, Michal Džadoň, Tomáš Bauer

Vizuální efekty

Dan Cullen (supervize), Dympna Cullen /ž/ (asistentka)

Postprodukce

FilmWorx Studios, Peter Csordás (vedoucí FilmWorx Studios), Slavomír Kralovič (manažer FilmWorx Studios), Cinelab România (obraz), Bogdan Crăciun (supervize Cinelab România), Vlad Simion (asistent Cinelab România), Tobogang (obraz), Popski Production (obraz), DC Post Production (obraz)

Výkonná produkce

Albert Malinovský (výkonný producent Punkchart films)

Producent

Ivan Ostrochovský (Punkchart films), Albert Malinovský (Punkchart films), Katarína Tomková (Punkchart films)

Koproducent

Oana Bujgoi Giurgiu /ž/ (Point Film, Libra Film Productions, Hai-Hui Entertainment), Tudor Giurgiu (Point Film, Libra Film Productions), Petr Oukropec (Negativ), Pavel Strnad (Negativ), Ivana Kurincová (RTVS), Sam Taylor (Film and Music Entertainment), Mike Downey (Film and Music Entertainment), Marek Urban (sentimentalfilm)

Produkce

Eva Kocanová (Punkchart films), Jonáš Leščák (Punkchart films), Jozef Minárik (Punkchart films), Heidi Nižnanská (RTVS)

Vedoucí produkce

Jana Koršová (vedoucí natáčení Punkchart films), Pavel Vácha (vedoucí natáčení Negativ), Adriana Răcăşan /ž/ (Point Film, Libra Film Productions, Hai-Hui Entertainment)

Zástupce vedoucího produkce

Gabriela Hamalová (ekonomka Punkchart films), Eduard Sahánek (ekonomka Punkchart films)

Asistent vedoucího produkce

Matúš Moska (Punkchart films), Slavomír Kralovič (Punkchart films), Patrik Brigan (Punkchart films), Maia Nunes /ž/ (Film and Music Entertainment)

Výtvarná spolupráce

Eva Benková (grafika), Terence Jones (grafika)

Odborný poradce

Vladimír Zboroň, Tomáš Jančiar, Jozef Ondzík, Rastislav Sedláčik (výtvarno), Erik Binder (výtvarno)

Spolupráce

Oto Vojtičko (vrchní osvětlovač), Juraj Chlpík (fotograf), Martin Malo (fotograf), Pavol Pekarčík (fotograf), Slavomír Zrebný (rešerše archivních materiálů), Roman Rýdza (dialogový kouč Vlada Ivanova)

České podtitulky

Jiří Pražský

Výrobce českých podtitulků

Filmprint Digital

Hudba

Hudba

Miroslav Tóth, Cristian Lolea

Použitá hudba

Johann Sebastian Bach (Houslový koncert v a moll /Allegro/)

Nahrál

Andrej Gál /violoncello/, Peter Katina /akordeon/, Márton Kuna /trombon/, Nándor Kasza /trombon/, Gyula Ferencz-Kuna /trubka/, Milán Mezősi /bas trombon/, Bence Kuna /lesní roh/, Magdaléna Bajuszová /klavír/, Xénia Jarová /klavír/, Milan Paľa /viola/, Denisa Struňáková /vokály/

Lokace

Česká republika, Plasy (Česká republika), klášter (Plasy), Slovensko, Bratislava (Slovensko), Kapitulská ulice (Bratislava), Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (Kapitulská ulice), Dúbravka (Slovensko), Devín (Slovensko), Tomášikovo (Slovensko), Spišský Hrhov (Slovensko), Červený Kameň (Slovensko), Košice (Slovensko), Kežmarok (Slovensko), Veľká Ida (Slovensko), Bulharsko, Kazanlak (Bulharsko), památník Buzludža (Kazanlak)

Produkční údaje

Originální název

Služebníci

Český název

Služebníci

Anglický název

Servants

Koprodukční název

Služobníci / Servitorii / Servants

Pracovní název

Posel / Posol

Kategorie

film

Typologie

hranýdistribuční

Žánr

drama, psychologický

Země původu

Slovensko, Rumunsko, Česká republika, Irsko

Copyright

2020

Rok výroby

2017—2018

Produkční data

začátek natáčení 13. 12. 2017
konec natáčení 19. 5. 2018
konec distribučního monopolu 31. 12. 2025

Premiéra

festivalová premiéra 24. 2. 2020 (70. mezinárodní filmový festival Berlinale Berlín, Německo)
festivalová premiéra 19. 9. 2020 (27. mezinárodní filmový festival Febiofest Praha)
zahraniční premiéra 10. 12. 2020 (Bratislava, Slovensko)
distribuční premiéra 24. 5. 2021 /nepřístupné pro děti do 15 let/
zahraniční premiéra 16. 10. 2021 (Bukurešť, Rumunsko)

Distribuční slogan

Film Ivana Ostrochovského.

Výrobce

Punkchart films, Point Film (koprodukce), Negativ (koprodukce), Rozhlas a televízia Slovenska (koprodukce), Film & Music Entertainment (koprodukce), Libra Film Productions (koprodukce), Hai-Hui Entertainment (koprodukce), sentimentalfilm (koprodukce)

Distribuce

Aerofilms

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

82 min

Distribuční nosič

DCP 2-D

Poměr stran

1:1,33

Barva

černobílý

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

anglická, slovenská

Mluveno

slovensky

Podtitulky

české

Úvodní/závěrečné titulky

anglické