Až zařve lev

Země původu

Česká republika

Copyright

2022

Rok výroby

2020—2021

Premiéra

6. 4. 2022

Minutáž

104 min

Kategorie

film

Žánr

historický, životopisný, esej

Typologie

dokumentárnídistribučnídlouhometrážní

Originální název

Až zařve lev

Český název

Až zařve lev

Anglický název

When the Lion Roars

Anotace

V umělecké eseji Až zařve lev kombinuje režisér a fotograf Jan E. Svatoš (nar. 1984) dokumentární pasáže s inscenovanými scénami, podobně jako v celovečerním debutu Archa světel a stínů (2018). Rámec pro „středověkou road movie“, jak svébytný počin sám autor nazval, tvoří putování českého krále Přemysla Otakara II. (ve filmu jméno v méně obvyklé podobě Přemysl II. Otakar; 1233–1278) a františkánského mnicha a světoběžníka Odorika z Pordenone (řečený „český Marco Polo“; 1271/1286–1333) po místech spjatých s jejich životy. Narace se odvíjí ve fiktivním, občas velice vzrušeném dialogu, zasazeném do bezčasí Dantova Očistce. Bilancující a poněkud zahořklý, dříve však mimořádně ambiciózní, Přemyslovec řeší, zda bude moci vstoupit na nebesa. Odorikovi se vyznává ze státnických rozhodnutí, tužeb a hříchů, přičemž duchovní je mu nejen zpovědníkem, ale i kritickým a chápavým oponentem. Králi popisuje kromě zážitků z cest po daleké Asii i rodné Furlánsko, oblast severovýchodní Itálie, jež Otakar dočasně získal pro České království. Území říše za jeho panování sahalo od Krkonoš až po Jaderské moře a v heraldice se poprvé objevila zvířecí figura dvouocasého lva. – Smyšlený rétorický duel historických postav, jejichž tváře divákovi zůstávají skryty, doprovází propracovaná vizuální složka (stejně jako u autorovy dlouhometrážní prvotiny). Tvoří ji černobílé, mnohdy abstraktní výjevy, ilustrující Přemyslovy a Odorikovy promluvy, dále vstupy soudobých odborníků, přibližující různé dobové památky a dějinné aspekty, a nakonec barevné záběry míst, jimiž dvojice „prochází“ a jež ji inspirují k asociativním úvahám. – Režisér Svatoš se v citacích opírá o historickou skutečnost, pro potřeby filmu reprodukuje staré obrazy a předměty, avšak nebojí se ani odvážnějších spekulací o neznámých detailech panovníkova života, čímž naznačuje jeho psychologický portrét. Oba hrdiny navíc opakovaně zpřítomňuje například používáním současného názvosloví a měr, v narážkách na události mladší historie nebo zmínkami fenoménů 21. století (dovolené Čechů na Jadranu, šíření takzvaných fake news). Baladické vyprávění s řadou nelineárních odboček stojí na zkušených hlasových projevech Františka Němce, Igora Bareše a Daniely Kolářové, připomínajících rozhlasovou dramatizaci. Němec se jako Přemysl Otakar II. objevil již v historickém filmu Hra o královnu (1980; režie Karel Steklý) a Kolářová ztvárnila Anežku v životopisném snímku V erbu lvice (1994; režie Ludvík Ráža). Krátké civilní vstupy historiků, archeologů a dalších specialistů, typické pro konvenční dokumenty, pak sice podtrhují vzdělávací rozměr díla, avšak poněkud narušují jeho celkovou hypnotickou atmosféru. – Film vznikal s malým štábem po dobu pěti let v nezávislé společnosti Art Francesco v koprodukci s Českou televizí. Většinu distribučních projekcí doprovázela beseda s režisérem a výstava replik dobových artefaktů, využitých pro natáčení. -je-

Obsah

„Věř těm, kteří hledají pravdu, a pochybuj o těch, kteří ji našli.“ André Gide. – V temnotě dantovského Očistce se mnich Odorik z Pordenone chystá vyzpovídat českého krále Přemysla II. Otakara. Mocný panovník, zabitý v bitvě na Moravském poli, je zpočátku nesdílný. Zpovědník monarchu konfrontuje s jeho hříchy: vzpourou proti vlastnímu otci, cizoložstvím, touhou po cizích územích i krutým zacházením s nepřáteli. Vladař nechápe, proč by se měl svěřovat se svými prohřešky, nicméně chce najít klid, a tak nemá na vybranou. Odorik mu na oplátku slíbí vyprávění o pouti do daleké Asie. „Český Marco Polo“ na rozdíl od italského protějšku na cestách nezbohatl a slavným se nestal ani po smrti, protože si jeho paměti přivlastnil Angličan Jan Mandevilla. Přemysl a Odorik jsou na tom tedy podobně, jednomu ukradli království, druhému knihu. – Archeolog Zdeněk Dragoun představuje rytiny na zdech Juditiny věže, jež vytvářeli Přemyslovi vojáci během povstání proti Václavu I. roku 1249. – Vzpouru proti otci vnímá Odorik za Přemyslův vůbec nejtěžší přečin. Otakar vypráví o špatném vztahu s rodiči, kteří upřednostňovali staršího, předčasně zesnulého bratra Vladislava. – Psychiatr Cyril Höschl je přesvědčen, že Přemyslovo jednání po celý život určoval pocit méněcennosti, daný druhorozeným postavením. – Král s hořkostí vzpomíná na krutého otce, který účastníkům povstání na naléhání sestry, abatyše Anežky, veřejně odpustil, ale pak je nechal popravit. Syna však po měsíci žaláře propustil, takže ten mohl po jeho smrti nastoupit na trůn. – Odorik vypráví o svém otci, Čechovi vyslaném Přemyslem k obraně Pordenone, a o rodném Furlánsku, kraji, kde se odjakživa potkávaly různé kultury. – Krajinný archeolog Petr Hrubý popisuje mýcení lesů v Otakarových časech, doloží to nálezem staré boty. – Čechy byly oproti Furlánsku uzavřenější, za hranice se podívali většinou pouze vojáci, zároveň však bylo království bohaté. Otakar se rád pochlubí, kolik měst, hradů a infrastruktury nechal vybudovat. Snaží se také obhájit podíl na německé kolonizaci. Zažertuje, že vybudováním říše směřující na jih se trefil Čechům do vkusu, protože tito rádi jezdí na Jadran, do Alp a na vídeňské trhy. – Kunsthistorička Milena Bartlová tvrdí, že Přemysl je Čechy vnímán kladně navzdory svému expanzionismu právě proto, že byl nakonec poražen. – Mnich a král si prohlížejí knížecí stolec v korutanském Maria Saalu, na nějž Přemysl kdysi usedl. Trůn je chráněn dvojitým sklem a Přemysl nese s nelibostí, že na posvátné místo doléhají zvuky z nedaleké dálnice. – Odorik se Otakara vyptává, kam až zamýšlel říši rozšířit, ale ten mu to prozatím nechce sdělit. – (archivní záběry) Televizní reportáž informuje o objevu mince s Přemyslovou podobiznou na území dnešního Izraele. – Historik Robert Kool vnímá vzácný denár jako nástroj, jímž chtěl český král dát najevo osobní ambice. – Odorik vypráví o cestě, kterou započal a nedokončil a která vedla přes Blízký východ a Indický oceán až do Číny a Tibetu, kam se dostal jako vůbec první Evropan. Jeho postřehy byly na západě až do devatenáctého století jedinými dostupnými informacemi o této tajemné zemi. – Odorik popíše zákeřný způsob lovu jestřábů a Přemysl pochopí příznačnou souvislost s chamtivostí původně bezvýznamného rodu Habsburků, jenž mu nakonec přinesl zkázu. Jejich jméno totiž vzniklo z německého slova „Habicht“, tedy „jestřáb“. Mnich oponuje, že Otakar mohl těžko čekat, že agresivní politika nevyvolá protiútok, navíc nepokrytě provokoval nabitým bohatstvím. Hromadění statků je podle mnicha hřích proti Bohu, a naopak chudoba člověka šlechtí. – Panovník i po smrti cítí neobyčejnou nenávist k hlavnímu konkurentovi, římskému králi Rudolfu I. Habsburskému, který Přemyslovi „ukradl“ Rakousko a později jej porazil i v boji. Odorik už tak rozčíleného vladaře rozhněvá poznámkou o jeho „bastardech“ a Přemysl ve vzteku duchovního opustí. – Mnich zatím vyhledá královu tetu svatou Anežku. Ta připustí, že synovec má prudkou povahu, ale pochválí ho za nevídanou péči o církev a o chudé a mírný přístup k poraženým. Odorika poprosí, aby věřil v Přemyslovu dobrotu. – Zpovědník krále najde v modlitbách. Přemyslovec se obává nepochopení svých skutků i toho, co jej čeká po smrti. Odorik se mu omluví za urážku dětí, Otakarovi na nich zjevně vždy velmi záleželo. – Farář Martin Lanži popíše náhodný objev unikátních fresek z Přemyslových časů ve sklepení broumovského kláštera. – Dvojice se při cestě do Vídně zastaví na místě královy osudné bitvy u Suchých Krut v oblasti zvané Moravské pole. Otakarovi se na detaily tragického boje příliš rozpomínat nechce. Upozorní na přehlížený fakt, že on sám nebyl zabit na známém bojišti. Pronikl totiž hluboko do týlu nepřítele a tam nalezl smrt. Kamenný kříž připomínající skutečné dějiště Přemyslova skonu zmizel. Rudolf Habsburský se na rozdíl od protivníka zbaběle ukrýval v zadní linii. – Antropolog Petr Velemínský vypráví o výzkumu králových ostatků v roce 1978. Přemysl byl statné postavy a zahynul ranou mečem do lebky. – Dvojice zavítá do Vídně, kterou Otakar významně budoval. Panovník vzpomíná, jak mu Habsburk nedopřál pokoj ani po smrti, když nechal jeho tělo potupně vystavit po dobu třiceti týdnů. Vídeňští františkáni důstojně pohřbili alespoň vladařovo srdce, na což je Odorik hrdý. – Zpovědník se vymezí vůči věčnému hořekování krále, jehož smrt přece nepřinesla konec světa. Panovník nesouhlasí a upozorní na temná léta v Čechách po jeho skonu. – Přemysl si k Odorikově nelibosti prohlíží Mandevillův rukopis. Padělek františkánových poznatků plný fantastických smyšlenek byl po Bibli nejvydávanější knihou středověké Evropy. Král poznamená, že i dnešní lidé mají rádi výmysly, současné „fake news“. – Dvojice sleduje bohoslužbu k uložení části Odorikovy relikvie u pražských františkánů. Zpovědník poznamená, že má být brzy svatořečen. Králově domněnce, že si tím mnich získá u Čechů vážnost, se však vysměje. – Přemysla trápí, co jej čeká po smrti. Poutník ho uklidní příběhem o reinkarnaci. Přemysl v tom spatřuje kacířství a poukáže na spekulace, že se Odorik přiklonil k východním náboženstvím. Mnich to odmítne, byť v době dvojpapežství to s vírou neměl vždy snadné. – Panovník a jeho společník obdivují krásu hvězd, jež lze pozorovat už jen málokde. Odorik vzpomene, jak sledováním severky při cestě k rovníku dokázal, že Země je kulatá, což si však tehdy ještě neuvědomoval. Hvězdy sehrály klíčovou roli i pro Přemysla, který jako většina vladařů konzultoval rozhodnutí s astronomy. – Filoložka Alena Hadravová a astrofyzik Petr Hadrava mluví o neobyčejně přesném a stále použitelném glóbu, jenž si Otakar nechal vyrobit. Vystaven je v německém městě Bernkastel-Kues, bohužel nešťastně vzhůru nohama. – Svítá a čas na zpověď se krátí. Odorik Přemyslovi připomene nesplacený dluh benátskému dóžeti, od něhož si nechal poslat živého lva. Král to popře. Zpovědník spekuluje, že Otakar, který umístil lva do českého znaku, se mohl narodit v jeho znamení. Františkán se marně snaží vyzvědět, čeho vladař zamýšlel dosáhnout. Duchovní přečte staré proroctví o řvoucím lvu, který povstane z Bohemie a podmaní si kmeny Itálie i dalších krajů, a nakonec spočine ve Svaté zemi. Odorik tak konečně najde odpověď: ambiciózní Přemyslovec plánoval osvobodit Jeruzalém. Vladař to zprvu popře... – Odorik Otakarovi vypráví o strašidelné cestě údolím, kde mělo zemřít mnoho vojáků Alexandra Velikého. Toho Přemyslovci považovali za svého předka. Král se o antiku zajímal, v dětství se údajně dozvěděl, že ho pojmenovali podle Promethea. – Přemysl se ptá, proč mu Bůh nedovolil dokončit dílo. Podle františkána měl Pán jiné plány. Čas se nachýlí, král a zpovědník se rozloučí. Nevědí, zda se ještě někdy setkají. – Panovník už neslyší Odorikova slova o Rudolfovi. Ten kdysi přiznal, že Otakara musel zcela zničit, protože jeho pouhé oslabení by mu nestačilo. Svatá Anežka vylíčí krutou smrt synovce pod rukama rakouských vojáků a pomodlí se za spásu jeho duše. – Obsah proroctví naplní o 100 let později teprve Přemyslův pravnuk, český král a římský císař Karel IV. Lucemburský.Po Odorikovi z Pordenone je pojmenována planetka 4637 Odorico. Františkánský mnich je tak opět na cestách... -je-

Poznámka

Ve filmu byly použity archivní záběry z dokumentárního snímku Dva vladaři (1977, režie Jaroslav Šikl), z první epizody televizního seriálu Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých (TV–2011, režie Miroslav Polák) a z pořadu Studio ČT 24 (3. 12. 2013), dále materiály ze soukromého archivu Jana E. Svatoše, Romi Strakové a z internetové Wikimedia Commons, fotografie Clary, Amitové Israel Antiquities Authority, Národního památkového ústavu, reprodukce obrazů Hieronyma Bosche a Gustava Doré, středověké ilustrace z Cestopisu tak řečeného Mandevilla, ilustrace z knihy Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze království Českého I–XV (1882–1927) a citace z historických knih Zbraslavská kronika, Moravská kronika, Kosmova kronika, Cestopis tak řečeného Mandevilla, Snář Vavřince z Březové, Já, bratr Oldřich, Čech z Furlánska. Věnován je in memoriam Juraji Sekorovi a Jaromíru Krejčímu.

Hrají

Petr Peřina

františkánský mnich Odorik z Pordenone

Ivan Svatoš

františkánský mnich Jakub z Irska

Pavel Boška

rytíř

Václav Černý

rytíř

Jakub Obračaj

rytíř

Petr Staroštík

rytíř

Jan Obračaj

rytíř

Michal Švihla

rytíř

Jan Přemyslovský

rytíř

Lukáš Rychtera

rytíř

Pavel Netopil

rytíř

Miroslav Tomáš

rytíř

Jindřich Passler

rytíř

Petr Merxbauer

jezdec na koni

Petr Schleiss

jezdec na koni

Ondřej Benda

jezdec na koni

Petr Holub

jezdec na koni

Lucie Bendová

jezdec na koni

Jana Holubová

jezdec na koni

Veronika Holíková

jezdec na koni

Michal Benda

kutnohorský havíř

Karel Kukrecht

dřevorubec

František Pelant

dřevorubec

Roman Král

muž s mečem

Michaela Hejnová

žena

Denisa Šiblová

žena

Jan Hejna

muž

Petr Hejna

muž

Richard Rosenberg

muž

Roman Krištof

muž

Petr Bůžek

muž

Miroslav Bartoň

muž

Tomáš Lehovec

muž

Alexander von Ottensen

muž

orel Messi

orel

jestřábice Gapa

jestřáb

osel Aladin

oslík

kůň Bax

kůň

kůň Brownie

kůň

kůň Dýdý

kůň

Mluví

Igor Bareš

hlas františkánského mnicha Odorika z Pordenone

František Němec

hlas krále českého Přemysla Otakara II.

Daniela Kolářová

hlas Anežky České, Přemyslovy tety

Andrea Trangoni

hlas františkánského mnicha Odorika z Pordenone ve furlanštině

Účinkují

Cyril Höschl

psychiatr

Petr Hrubý

krajinný archeolog

Milena Bartlová

historička umění

Robert Kool

izraelský numismatik

Marco Brösch

historik

Alena Hadravová

filoložka

Petr Hadrava

astrofyzik

Martin Lanži

broumovský kněz

Petr Velemínský

antropolog

Vojtěch Dařbujan

medailér

Václav Hurdálek

výrobce zbraní

Štáb a tvůrci

Původní filmový námět

Jan E. Svatoš

Autor komentáře

Jan E. Svatoš

Dramaturg

Ivana Buttry /ž/, Jana Škopková (ČT), Rudolf Adler (dramaturgická konzultace)

Kamera

Romi Straková, Petr Dvořák (letecké záběry), Lukáš Pich (záběry bobrů)

Výtvarník

Michal Čáda (kachle), Václav Hurdálek (ceremoniální meč), Vojtěch Dařbujan (denár), Ivan Svatoš (akvarel), Jan E. Svatoš (kresby map a akvarelů)

Zvuk

Romi Straková, Ladislav Krýsl (mix zvuku a záznam dialogů), Martin Janoch (záznam dialogů)

Výkonná produkce

Ivana Buttry /ž/ (výkonná producentka Art Francesco), Nadia Svatošová (výkonná producentka Art Francesco), Zdeněk Hala (výkonný producent ČT)

Producent

Jan Svatoš (Art Francesco), Jana Škopková (kreativní producentka ČT)

Produkce

Romi Straková (Art Francesco), Michaela Ledecká (ČT)

Asistent vedoucího produkce

Zuzana Sekorová (Art Francesco)

Odborný poradce

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (konzultant), prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (konzultant), PhDr. Klára Benešovská, CSc. (konzultantka), PhDr. Milada Studničková (konzultantka), prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (konzultant), prof. PhDr. Petr Charvát (konzultant), prof. Franco Cardini (konzultant), prof. Benjamin Zev Kedar (konzultant), Mgr. Jan Biederman, Ph.D. (konzultant), doc. JUDr. Jiří Šouša (konzultant), PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (konzultantka), Mgr. Pavel Kocman (konzultant), PhDr. Alexandr Putík (konzultant), PhDr. Milena Bravermanová (konzultantka), PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (konzultant), PhDr. Jarmila Čiháková (konzultantka), Petr Regalát Beneš, OFM (konzultant), PhDr. Roman Zaoral (konzultant), dr. František Vlk (konzultant), Giorgio Cadorini (konzultant), Giulio Cesare Testa (konzultant), Don Alessandro (konzultant), PhDr. Zdeněk Dragoun (konzultant), prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (konzultantka), prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. (konzultant), doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (konzultant), PhDr. Alena Hadravová, CSc., Dsc. (konzultantka), doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (konzultant), RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. (konzultant), PhDr. Jiří Kacetl (konzultant), PhDr. Alena Černá, Ph.D. (konzultantka), Adéla Bártová (středověké kostýmy a rekvizity), Richard Rosenberg (středověké kostýmy a rekvizity), Zuzana Sekorová (středověké kostýmy, rekvizity a masky)

Spolupráce

Eduard Školoud (práce se zvířaty – orel), Jan Müller (práce se zvířaty – jestřábice), Petr Svatoš (práce se zvířaty – osel), Monika Darvašová (práce se zvířaty – koně), Ondřej Benda (práce se zvířaty – koně), Lucie Bendová (práce se zvířaty – koně), Jan E. Svatoš (faktografické rešerše), Ivana Buttry /ž/ (faktografické rešerše), Nadia Svatošová (faktografické rešerše)

České podtitulky

Lucia Nitryová, Giorgio Cadorini

Hudba

Použitá hudba

hudebnibanka.cz

Hudební dramaturgie

Jan E. Svatoš

Písně

Torysa

Hudba k písni Martina KertészováLukáš BujdákDominik BolerácRoman StražanecMartina Janegová
Text písně Martina Kertészová
Zpívá skupina Dis is Markéta

Lokace

Česká republika, Praha (Česká republika), Hradčany (Praha), Pražský hrad (Hradčany), chrám sv. Víta /i interiér/ (Pražský hrad), Strahovský klášter (Hradčany), knihovna (Strahovský klášter), Nové Město (Praha), Emauzy (Nové Město), Václavské náměstí (Nové Město), Vyšehrad (Praha), Vltava (Praha), Karlův most (Vltava), Jiráskův most (Vltava), Znojmo (Česká republika), rotunda sv. Kateřiny (Znojmo), Loucký klášter (Znojmo), Křtiny (Česká republika), Masarykův les (Křtiny), Horní Vítkov (Česká republika), Curia Vítkov (Horní Vítkov), Křivoklátsko (Česká republika), Nižbor (Česká republika), Stradonice (Nižbor), statek Krkavčí Hora (Stradonice), Třemošnice (Česká republika), hrad Lichnice (Česká republika), Dolní Kounice (Česká republika), hrad Týřov (Česká republika), Broumov (Česká republika), Kostelní náměstí (Broumov), děkanství (Kostelní náměstí), Itálie, Pordenone (Itálie), Benátky (Itálie), Velký kanál (Benátky), Rio de la Veste (Benátky), Dóžecí palác (Benátky), Brennerský úpatní tunel (Itálie), Rakousko, Vídeň (Rakousko), Hofburg (Vídeň), Neuer Markt (Vídeň), Císařská hrobka (Vídeň), Skotský klášter (Vídeň), Maria Saal (Rakousko), Zollfeldská pláň (Maria Saal), Dürnkrut (Rakousko), Památník bitvy na Moravském poli (Dürnkrut), Ebenthal (Rakousko), Brennerský úpatní tunel (Rakousko), Švýcarsko, Habsburg (Švýcarsko), hrad Habsburg (Habsburg), Německo, Bernkastel-Kues (Německo), Slovinsko, Francie

Produkční údaje

Originální název

Až zařve lev

Český název

Až zařve lev

Anglický název

When the Lion Roars

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

historický, životopisný, esej

Země původu

Česká republika

Copyright

2022

Rok výroby

2020—2021

Produkční data

začátek natáčení 26. 6. 2020
konec natáčení 30. 7. 2021

Premiéra

slavnostní premiéra 5. 4. 2022 (kino Lucerna, Praha)
distribuční premiéra 6. 4. 2022 /přístupné bez omezení/

Distribuční slogan

Příběh českého krále Přemysla II. Otakara a zapomenutého poutníka Odorika. „Originální středověká road movie.“ Dokumentární film Jana E. Svatoše.

Distribuce

Art Francesco

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

104 min

Distribuční nosič

DCP 2-D

Poměr stran

1:1,78

Barva

barevný, černobílý

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

česká

Mluveno

česky, anglicky, furlansky

Podtitulky

české

Úvodní/závěrečné titulky

české