Jizerské hory

Země původu

Česká republika

Copyright

2022

Rok výroby

2019—2021

Premiéra

22. 2. 2022

Minutáž

90 min

Kategorie

film

Žánr

osvětový, přírodopisný

Typologie

dokumentárnídistribučnídlouhometrážní

Originální název

Jizerské hory

Český název

Jizerské hory

Anglický název

Isergebirge

Souběžný název

Jizerské hory – příběh jedinečné krajiny

Anotace

Dokumentární snímek Jizerské hory je druhým celovečerním počinem bývalého hudebníka, vášnivého cestovatele, milovníka hor a filmaře Viktora Kuny (nar. 1965). Stejně jako v případě autorova dlouhometrážního debutu Krkonoše (2016) jde o komplexní edukační výpověď o známém a oblíbeném českém pohoří, jeho historii a současnosti, typické fauně a floře a mnoha dalších pozoruhodnostech. Zatímco prvotina velmi připomíná turistického průvodce po nejvýznamnějších lokalitách, střediscích a trasách, Jizerské hory mají cíl odlišný. Zabývají se lidskou činností v různých odvětvích, jejich vývojem, nespornými přínosy, avšak též negativními dopady na specifickou krajinu. – Výraznými tématy jsou výskyt a hledání nerostů, sklářství, budování církevních míst, rozvoj lázeňství, lov zvěře a rozličné podoby turismu a trávení volného času (například výstavba rozhleden či skalní lezení). Významná část minutáže se dotýká dějin 20. století. Jejich druhá polovina, a zejména pak 21. století se nesou ve znamení necitlivých zásahů člověka (znečišťování, odlesňování nebo komercializace), vedoucích až k nezvratitelnému poničení přírody. – Vypravěčem je autor projektu Viktora Kuna. Důležité slovo mají renomovaní odborníci z různých odvětví (botanika, historie, turistika, zkoumání světelného smogu). Svědectví dávných dob hojně podkreslují archivní materiály, dvakrát je využito počítačové 3D vizualizace. Snímek zpestřují ilustrativní hrané scénky (například legenda o slavném jizerskohorském pytlákovi a čarostřelci Tapperovi). – Kunův debut Krkonoše byl uveden ve třech verzích, Jizerské hory rovněž (kromě další německé vznikla pro Českou televizi dvojdílná verze). Postprodukce byla dokončena pomocí crowdfundingové kampaně na portálu Hithit. Film vhodně doplňoval učivo základních a středních škol, režisér také nabízel uspořádání projekcí vzdělávacím institucím s využitím speciálních pracovních listů. Znovuuvedení snímku proběhlo přesně rok po uvedení do kin. -cib-

Obsah

Nad lesy Jizerských hor vychází slunce. – Autor filmu Viktor Kuna pohoří charakterizuje, popisuje jeho lokalitu i geomorfologický vývoj. Magma dalo vzniknout jizerské žule, o níž mluví geolog Jiří Žák. Jizerské hory patří k nejdeštivějším územím České republiky. V minulosti vznikala jezírka a rašeliniště, o nichž pojednává botanik Zdeněk Špíšek. Jedno z nich se stalo dějištěm pověsti o pytláku Tapperovi. Vědci zkoumají složení rašelinišť. – Lesy se výrazně změnily s příchodem prvních hledačů nerostů ve 14. století, Przemysl Wiater z Krkonošského muzea v Jelení Hoře pojednává o horském křišťálu a fialovém ametystu. Proslulými nalezišti byly Jizerka a Safírový potok. Drahokamy vznikaly nejspíš sopečnou činností. V 16. století byly postaveny desítky štol k těžbě cínu a dalších rud. – Zajímavá je historie jizerskohorského sklářství. Jednu z prvních horských sklářských hutí nechal v době renesance postavit huťmistr Petr Wander. Referuje o ní Petr Nový z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Další vznikly do konce 18. století. Zpracování skla bylo náročné na dřevo, docházelo k poškozování lesů. V 19. století fungovala největší huť ve zdejším kraji. Skláři slavili značné úspěchy také díky barvení či „mačkání“ materiálu. Z Jablonce nad Nisou se stalo globální centrum obchodu s bižuterií. – V Hejnicích stojí Chrám Navštívení Panny Marie, specifika jeho oltáře popisuje historik Milan Svoboda. V 17. století se tu zastavovali poutníci. Poblíž byl vybudován klášter, o který se starali františkáni. O jejich činnosti hovoří farář Pavel Andrš. Ředitel Klášteru Hejnice Jan Heinzl rozebírá zdejší nekrologium. V roce 1950 byl klášter z komunistické zvůle zrušen a přeměněn na internační tábor. – Nedílnou součástí Jizerských hor je lázeňství. Na české straně se nacházejí slovutné lázně v obci Libverda, v Polsku je najdeme v městečku Świeradów-Zdrój. – Někteří chudí horalé lovili zvěř v panském revíru a zaplatili za to životem. V polovině 19. století vznikla největší chovná obora v Jizerských horách, již charakterizuje publicista René Bělohradský. – Zajímavý byl vývoj jizerskohorské turistiky a její rozličné podoby. Do vyšších částí hor se poprvé vydávali návštěvníci Libverdy, oblíbenou destinací byla Smědava. Od konce 19. století k ní vedla unikátní Štolpišská silnice téměř alpského střihu, jež byla zbudována zejména pro ulehčení práce dřevařů. V téže době se v místních vesnicích konaly ozdravné pobyty a lidé zakládali horské spolky, o jejichž aktivitách pojednává horolezec Jan Pikous. Po celých horách bylo vybudováno velké množství vyhlídek. Rozmach turistiky nastal počátkem 20. století se zavedením tramvají v podhorských městech. Spolky stavěly mj. rozhledny, o nichž referuje publicista Marek Řeháček. Řada oblíbených míst se nachází i na polské straně pohoří. Od konce 19. století se v oblasti objevují horolezci. Historii lezení objasňuje horolezec Zdeněk Hák, charakter místních skal horolezec Jiří Doubrava. O jedné z nejznámějších, Divé Máří, pojednává Pikous. Bylo vybudováno sedm přehrad, jedna z nich se protrhla a způsobila katastrofu. Její štola se stala zimovištěm unikátních netopýrů, o nichž mluví přírodovědec Miloslav Nevrlý. Důležitost místa zdůrazňuje chiropterolog Daniel Horáček. – Pozoruhodný je i dějinný vývoj Jizerských hor po první světové válce. Po podepsání Mnichovské dohody se staly součástí Německé říše a mnoho Čechů bylo nuceně vystěhováno. Historik Jan B. Uhlíř hovoří o vztazích Čechů a sudetských Němců. Během druhé světové války v podhůří nuceně pracovali zajatci koncentračních táborů. Po válce bylo pohraniční území navráceno Československu a téměř všechny německé obyvatele postihl odsun do Německa. Historik Jacek Potocki podotýká, že Dolní Slezsko bylo připojeno k Polsku a obyvatelstvo Jizerských hor bylo vyměněno. V únoru 1948 zavřeli komunisté hranice a značná část Jizerských hor se stala pro turisty nepřístupná. V červenci 1949 zaútočili příslušníci StB na skautský tábor, při tom zabili dva muže a mnoho lidí zranili. Na akci vzpomíná přeživší svědek Radomil Raja. V 50. letech se z horských obcí stala rekreační střediska. Počátkem 60. let vyrostla v blízkosti Jizerských hor polská elektrárna Turów, která stejně jako východoněmecké elektrárny spalovala nekvalitní uhlí a vypouštěla škodlivé emise. Oslabené smrkové porosty se neubránily škůdcům. Kvůli nim se prováděly jedovaté postřiky. V 70. a 80. letech byly lesy Jizerských hor silně poničeny vlivem toxických látek. Navíc se v nich přemnožil brouk kůrovec. Ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky František Pelc zdůrazňuje, že odumírání lesů zapříčinilo velkoplošné těžby. – Podle Šárky Mazánkové z Agentury ochrany přírody a krajiny došlo po pádu komunismu k odsíření uhelných elektráren, dopady jsou však stále dalekosáhlé. Další škodlivou lidskou činnost představuje výstavba desítek kilometrů silnic, parkovišť a celkově rozmach turismu. Přírodu bezprostředně znečišťují emise aut a úniky provozních kapalin. Počty turistů narůstají, zintenzivňuje se komercializace turismu a zmenšuje se prostor nedotčené přírody. Astronom Pavel Suchan varuje před škodlivým světelným smogem. Klesá množství hmyzu a druhová rozmanitost živočichů, rostlin a hub. Přirozené fungování lesa je zcela narušené, neblahým faktorem jsou i klimatické změny. Významnou roli hraje péče o chráněná území. – Zapadá slunce. Režisér Kuna doufá, že ekonomické zájmy nezvítězí nad ochranou přírody, s níž by měl člověk žít v souladu. -cib-

Poznámka

Film byl do distribuce uveden v únoru 2022 jako Jizerské hory, o rok později byl distributorem znovuuveden v únoru 2023 ve shodné verzi, ale pod pozměněným názvem Jizerské hory – příběh jedinečné krajiny. V úvodním titulku je titul Jizerské hory.

Ve snímku jsou použity fotografie ze soukromé sbírky Petra Kurtina, Jana Pikouse, Muzea Policie České republiky, Povodí Labe, s.p., Národního památkového ústavu – Územní památkové správy na Sychrově a Archivu bezpečnostních složek České republiky.

Hrají

Vojtěch Mai

kameník

MgA. Jan Čížek

čarostřelec Tapper

Frank Lukeš

pytlák

Jiří Haidl

sklář Peter Wander

Jan Zeman

ochránce rezervace

Jaroslav Lipský

mačkář

Klement Rýdl

mačkář

Martin Belda

dřevař

Jaroslav Belda

dřevař

Komentář

Mluví

Jan Čížek

hlas simultánního překladu z polského jazyka

Jan Holeček

hlas simultánního překladu z polského jazyka

Účinkují

prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.

geolog, Ústav geologie a paleontologie Univerzity Karlovy

Mgr. Zdeněk Špíšek, Ph.D.

přírodovědec, Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Přemysl Bobek, Ph.D.

biolog, Botanický ústav Akademie věd České republiky

Dr. Przemysl Wiater

historik, Krkonošské muzeum v Jelení Hoře

PhDr. Petr Nový

historik, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

historik, Technická univerzita v Liberci

R.D. ICLic. Mgr. Pavel Andrš

kněz římskokatolické farnosti Hejnice

PhDr. Jan Heinzl

historik, ředitel kláštera Hejnice

Mgr. René Bělohradský

vlastivědný badatel, publicista, prospektor

JUDr. Marek Řeháček

vlastivědný badatel, spisovatel, publicista

Zdeněk Hák

horolezec

Jiří Doubrava

horolezec

Jan Pikous

horolezec

RNDr. František Pelc

přírodovědec, spisovatel

Daniel Horáček

chiropterolog

PhDr. Jan Boris Uhlíř, Ph.D.

historik

Dr. hab. Jacek Potocki, prof.

historik, Univerzita ekonomie ve Wrocłavi

RNDr. František Pelc

krajinný ekolog, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

Pavel Suchan

astronom, Astronomický ústav Akademie věd České republiky

Mgr. Šárka Mazánková

přírodovědkyně, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Petr Fatka

potápěč

Miroslav Köhler

potápěč

Viktor Kuna

režisér

Radomil Raja

přeživší akce Jizerka

Štáb a tvůrci

Asistent režie

Michaela Martínková

Původní filmový námět

Viktor Kuna

Scénář

Viktor Kuna

Autor komentáře

Viktor Kuna, René Bělohradský, Milan Kuna

Kamera

Viktor Kuna, René Bělohradský, Martin Král (letecké záběry)

Výtvarník

Tomáš Svoboda (mapy)

Animace

Pavel Růžička

Postprodukce

Viktor Kuna (obraz), Štěpán Mamula (zvuk)

Producent

Viktor Kuna (Dech hor)

Výtvarná spolupráce

Jan Kubeš (grafika)

Odborný poradce

Mgr. René Bělohradský, PhDr. Petr Nový, Mgr. Šárka Mazánková, PhDr. Milan Svoboda, Ph.D., Mgr. Zdeněk Špíšek

Hudba

Použitá hudba

Ladislav Simon (Sonáta glocosa), Sergej Vasiljevič Rachmaninov (Vokalíza, op. 34, č. 14), Wolfgang Amadeus Mozart (Requiem d-moll), Wolfgang Amadeus Mozart (Koncert pro klavír a orchestr A-dur), Johann Sebastian Bach (Goldbergovy variace /Goldberg-Variationen/), Fryderyk Chopin (Nocturne cis-moll, op. 49, č. 20), Fryderyk Chopin (Nocturne f-moll, op. 55, č. 1), Fryderyk Chopin (Koncerty pro klavír a orchestr č. 1 e-moll, op. 11, č. 2 f-moll, op. 21), hudebnibanka.cz

Nahrál

Viktor Kuna /housle/, Daniel Wiesner /klavír/, Dinara Devisheva /ž/ /klavír/

Písně

Soaring

Hudba k písni Kevin MacLeod

Ossuary

Hudba k písni Kevin MacLeod

Magic Forest

Hudba k písni Kevin MacLeod

At Rest

Hudba k písni Kevin MacLeod

Lokace

Česká republika, Jizerské hory (Česká republika), Clam-gallasovská obora (Jizerské hory), Jelení skok (Clam-gallasovská obora), Smrk (Jizerské hory), skála Zelený kámen (Jizerské hory), skála Houba (Jizerské hory), skála Oldřichovský Špičák (Jizerské hory), skála Kukaň (Jizerské hory), skála Sněžné věžičky (Jizerské hory), skála Nosorožec (Jizerské hory), skála Chybotek (Jizerské hory), skála Holubník (Jizerské hory), skála Pytlácké kameny (Jizerské hory), skála Divá Máří (Jizerské hory), skála Zvon (Jizerské hory), skála Čihulova jehla (Jizerské hory), Bukovec (Jizerské hory), přírodní rezervace Na Čihadle (Jizerské hory), rašeliniště Malá Jizerská louka (Jizerské hory), rašeliniště Velká Jizerská louka (Jizerské hory), rašeliniště Klugeho louka (Jizerské hory), rašeliniště Tetřeví louka (Jizerské hory), rašeliniště Velká Klečová louka (Jizerské hory), Plochý vrch (Jizerské hory), Vlašský hřbet (Jizerské hory), údolí Kamenice (Jizerské hory), Malý Štolpich (Jizerské hory), Velký Štolpich (Jizerské hory), Štolpišská silnice (Jizerské hory), Ořešník (Jizerské hory), Černý potok (Jizerské hory), Frýdlantské cimbuří (Jizerské hory), Polední kameny (Jizerské hory), Paličník (Jizerské hory), Terezínka (Jizerské hory), Tanvaldský Špičák (Jizerské hory), rozhledna Bramberk (Jizerské hory), rozhledna Císařský kámen (Jizerské hory), rozhledna Nisanka (Jizerské hory), rozhledna Královka (Jizerské hory), rozhledna Prosečský hřeben (Jizerské hory), rozhledna Černá Studnice (Jizerské hory), rozhledna Slovanka (Jizerské hory), Vysoký jizerský hřbet (Jizerské hory), Kamenický hřbet (Jizerské hory), Smědavská hora (Jizerské hory), Smědá (Jizerské hory), Krkonoše (Česká republika), Sněžka (Krkonoše), Hvězda (Krkonoše), rozhledna Štěpánka (Hvězda), Bedřichov (Česká republika), sklářská huť Petra Wandera (Bedřichov), vodní nádrž (Bedřichov), Hejnice (Česká republika), kostel Navštívení Panny Marie /i interiér/ (Hejnice), klášter /i interiér/ (Hejnice), poutní cesta (Hejnice), chata Královka (Hejnice), Ferninandov (Hejnice), Kristiánov (Hejnice), Nová Louka (Hejnice), Frýdlant (Česká republika), zámek Frýdlant (Česká republika), Lázně Libverda (Česká republika), Josefův Důl (Česká republika), Karlov (Josefův Důl), Smržovka (Česká republika), železniční viadukt (Smržovka), Tanvald (Česká republika), Nové Město pod Smrkem (Česká republika), pramen Novoměstská kyselka (Nové Město pod Smrkem), štola Beránek Boží (Nové Město pod Smrkem), Jablonec nad Nisou (Česká republika), ulice U Muzea (Jablonec nad Nisou), Muzeum skla a bižuterie /interiér/ (ulice U Muzea), pracovní tábor Gablonz (Jablonec nad Nisou), Rýnovice (Jablonec nad Nisou), Albrechtice v Jizerských horách (Česká republika), vodní nádrž Fojtka (Česká republika), vodní nádrž Mlýnice (Česká republika), vodní nádrž Harcov (Česká republika), vodní nádrž Mšeno (Česká republika), vodní nádrž Souš (Česká republika), přehrada Desná (Česká republika), štola (přehrada Desná), řeka Jizera (Česká republika), pramen řeky Jizery (řeka Jizera), řeka Jedlová (Česká republika), Kořenov (Česká republika), Jizerka (Kořenov), parkoviště Mořina (Jizerka), Safírový potok (Česká republika), Paseky nad Jizerou (Česká republika), Bílý Potok (Česká republika), Polsko, Orle (Polsko), Lázně Svěradov /Świeradów-Zdrój/ (Polsko), Wysoki Kamień (Polsko), kamenolom Stanisław (Polsko), Jizerský stoh /Stóg Izerski/ (Polsko), Turów (Polsko), Wysoka Kopa (Polsko), Kačavské hory /Góry Kaczawskie/ (Polsko), Janovické rudohoří /Rudawy Janowickie/ (Polsko)

Produkční údaje

Originální název

Jizerské hory

Český název

Jizerské hory

Anglický název

Isergebirge

Souběžný název

Jizerské hory – příběh jedinečné krajiny

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

osvětový, přírodopisný

Země původu

Česká republika

Copyright

2022

Rok výroby

2019—2021

Produkční data

začátek natáčení 06/2019
konec natáčení 11/2021

Premiéra

předpremiéra 11. 2. 2022 (kino Radnice, Jablonec nad Nisou)
předpremiéra 18. 2. 2022 (kino Jitřenka, Semily)
distribuční premiéra 22. 2. 2022 /přístupné bez omezení/
slavnostní premiéra 22. 2. 2022 (kino Varšava, Liberec)
obnovená premiéra 22. 2. 2023 /přístupné bez omezení/ (znovuuvedení)

Distribuční slogan

Příběh jedinečné krajiny.

Nositelé copyrightu

Dech hor

Distribuce

Dech hor

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

90 min

Distribuční nosič

DCP 2-D, MP4

Poměr stran

1:1,85

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

česká

Mluveno

česky, polsky

Podtitulky

bez titulků

Úvodní/závěrečné titulky

české