Město na řece

Země původu

Lotyšsko, Česká republika, Litva

Copyright

2020

Rok výroby

2018—2019

Premiéra

7. 4. 2022

Minutáž

118 min

Kategorie

film

Žánr

historický, tragikomedie

Typologie

hranýdistribučnídlouhometrážní

Originální název

Město na řece

Český název

Město na řece

Anglický název

The Sign Painter

Souběžný anglický název

City on the River

Koprodukční název

Pilsēta pie upes / Piļsāta pi upis / Miestas prie upės

Anotace

Koprodukční film Město na řece natočil lotyšský, přesněji latgalský režisér a scenárista Viesturs Kairišs (nar. 1971) na motivy stejnojmenného, částečně autobiografického románu Gunarse Janovskise (1916–2000) z roku 1992. Prostřednictvím příběhu mladého Ansise, citově rozpolceného mezi dvěma ženami, se zabývá dramatickou historií Lotyšska, v němž se během deseti let (1934–1944) čtyřikrát změnil politický systém: nejprve provedl premiér Kārlis Ulmanis státní převrat a zavedl autoritářský režim, v roce 1940 došlo k invazi Sovětského svazu a rok nato zemi okupovali Němci, načež roku 1944 počalo znovu obsazování Rudou armádou. – Děj filmu je situován do Latgalska, východního kulturně-historického regionu, hlásícího se na rozdíl od luteránské většiny k římskokatolické církvi. V národnostně pestré zemi měly politické změny na obyvatelstvo různý dopad, což je patrné hlavně na osudech ženských hrdinek, zatímco mladíka Ansise se dotýkají mnohem méně. Židovka Zisele podlehne komunistické ideologii a stane se její propagátorkou. Lékárníkova dcera Naiga, jež po řadě peripetií vstoupí s hrdinou do manželství, inklinuje k nacismu, prosazovanému Ansisovým kamarádem, baltským Němcem Andreasem. – Navzdory složitému historickému pozadí obsahuje Kairišsův film univerzální a místy i úsměvný příběh o hledání vlastní identity, situovaný do blíže neurčené obce. Dějinné zvraty jsou zde vyjadřovány v nadsázce: na úřadě se vyměňují busty (Ulmanis, Stalin, Hitler) a Ansis, který se živí jako písmomalíř městských cedulí, pracuje v každém režimu s jinou barvou (zelenou, rudou, hnědou). Významnou postavou mezi obyvateli městečka je Žid Bernštein, Ziselin otec, který pod vládou sovětů přijde o majetek i vlastní důstojnost a za Němců končí v transportu. Sám Ansis během sovětského režimu jen díky Ziselině zásahu unikne deportaci na Sibiř (režisér se tématu věnoval už v předchozím snímku Sibiřský deník z roku 2016). Přestože se hrdina vyhýbá jakékoliv politické angažovanosti (odmítne například nabídku dělat tlumočníka z němčiny pro jednotky SS), nakonec je donucen vstoupit do Lotyšské legie, spadající pod nacistickou armádu. Paradox situací, do nichž se postavy dostávají, v průběhu děje umocňují ryčné tóny lidové hudby a klezmeru. Chagallovsky stylizované realistické scény v několika vypjatých okamžicích doplňují Ansisovy vize a sny, jako chůze v řece, židovská svatba. Symbolické pasáže s vodním tokem tvoří kontrast k tehdejšímu dění a jsou připomínkou věčnosti, do níž všechny živé bytosti spějí. – Hlavní roli mladíka Ansise, připomínajícího poetické hrdiny filmů Jiřího Menzela, obdivuhodným způsobem vytvořil neherec Davis Suharevskis. Roli Židovky Zisele ztělesnila Češka Brigita Cmuntová, která za ni získala lotyšskou národní cenu Velkého Kryštofa. Stejné ocenění obdrželi i čeští zvukaři Ludvík K. Bohadlo a Robert Slezák. Projekt byl prezentován na Europena Work in Progress v Kolíně nad Rýenm a na Baltic Event v Tallinnu. -hal-

Obsah

Lotyšsko mělo během druhé světové války vlastního diktátora. Pak nás okupoval Sovětský svaz, pak nacistické Německo a pak znovu Sovětský svaz. Ale kde jsme tenkrát byli? Existovali jsme vůbec? V provinčním městě na řece. – Ansis se vrací ze služby na zámku do rodného městečka v Latgalsku. Doma ho čeká nemocný otec. Nelíbí se mu, že syn chodí za Zisele, dcerou židovského obchodníka Solomona Bernšteina, majitele železářství. – Ansis se živí jako malíř nápisů. O práci nemá nouzi, zvláště když premiér Kārlis Ulmanis uskutečnil státní převrat a zavedl autoritářský režim. Z nařízení starosty musí být všechny cedule přepsány z latgalštiny do lotyštiny. – Ansis a Zisele uvažují, jak se k sobě více přiblížit. Dívčino konvertování nebo mladíkovo absolvování obřízky jsou jedním z řešení. Ani Bernštein není jejich citu nakloněn. Argumentuje tím, že dcera má snoubence v Praze. – Do městečka přijede nový lékárník s dcerou Naigou. Když projíždějí kolem Domu jednoty, kde Ansis s otcem přemalovává nápis, spadne mu štětec rovnou do dívčina klína. Naize se mladík líbí, ale on stále myslí na Zisele. Přestože ani Židovce není Ansis lhostejný, chová se k němu odtažitě a označí ho za slabocha. Jí samotné jsou blízké myšlenky extrémní levice, proto distribuuje letáky Ligy komunistické mládeže. – Jiné ideologii podléhá Ansisův kamarád, baltský Němec Andreas, z něhož se stal stoupence politiky Adolfa Hitlera. – Naiga představí nesmělého Ansise svému otci a bere ho k nim domů. – Když mladík přemalovává městské cedule, Bernštein mu doporučí, aby nevzdával vlastní malířskou tvorbu. A oznámí mu, že Zisele odjela do Rigy studovat na učitelský ústav. – Ansis maluje za peníze nahou Naigu. Doma portrétuje ležícího otce, který při tom zemře. – Brzy po pohřbu se v zemi změní režim. Zatímco dříve mladík používal hlavně zelenou barvu, teď je v kurzu červená. – S novým politickým vývojem se do městečka vrátí Zisele, která si nechá říkat soudružka Bernšteinová. Pracuje na městském úřadu jako sekretářka. Její kolega a milenec Mamonov zastupuje NKVD. Vůči Ansisovi je odměřená, ale dává mu naději ve vztahu. Mladík váhá mezi dvěma dívkami. – Naigin otec jako lékárník končí. Před dvaceti lety bojoval proti Rudým, což mu nezůstalo odpuštěno. – Také Bernštein musí opustit svůj dům a železářství, kde vznikne státní prodejna. Zisele se s rodiči nepřijde rozloučit, protože by ji nechápali. Zamilovaný malíř Zisele navrhne, že by ji také namaloval, ale nedojde k tomu. – Starý Žid pase kozy a sžívá se s obyčejnými lidmi. Ansis ho portrétuje. – Mladík maluje do městského znaku rudou pěticípou hvězdu. Na veřejném prostranství se připomíná výročí Říjnové revoluce. Zisele dohlíží, aby zúčastnění hlasitě projevovali nadšené emoce. – Bernštein je s portrétem spokojený. Jako by mu jím Ansis vrátil čest. – V noci přiběhne za mladíkem nešťastná Naiga se zprávou, že čekisté zatkli jejího otce. – Bernštein doporučí Ansisovi, aby se s Naigou oženil. Je přesvědčen, že se blíží hrozná válka. Německá vojska se už vylodila ve Finsku. – Ansis se od Zisele dovídá, že ho Mamonov zapsal na seznam lidí k deportaci na Sibiř. Mladík ani Naiga do vlaku nenastoupí a připojí se k protikomunistickým partyzánům. Ansise v lese zadrží Mamonov a jeho svita. Při jedné přestřelce se mu podaří z jejich sevření utéci a dostat se domů, kde najde německé vojáky. – Mladík smícháním zelené a červené barvy získá hnědou. Na městský znak maluje hákový kříž. Od německého majora dostane za úkol vyrábět dopravní směrovky v němčině. – Naigy si u „lesních bratrů“ všimne Andreas a odveze ji k Ansisovi. Chválí je, že se nezapletli s Rusy. – Němci provázejí místní obyvatele sklepením pevnosti a vypráví jim, jaká zvěrstva tam prováděli Rusové a židovští doktoři. – Mladík v objektu potká bývalého starostu, který se dal k Němcům. Dozví se od něj, že se připravuje hon na Židy. Muž je nelituje, poněvadž kvůli nim jeho rodina skončila v sibiřském vyhnanství. Jeho kolega nehodnotí Němce lépe než Rusy, i oni si berou, co můžou. – U zdí pevnosti pozná Naiga mezi mrtvolami svého otce. Po lékárníkově pohřbu místní kněz pokřtí osiřelé židovské děti, aby spasil alespoň jejich duše. – Ansis navštíví Bernšteina, o jehož osud má obavy. Starý muž mu doporučí, aby odešel k jeho příbuzným do Londýna a začal tam studovat výtvarnou akademii. Napíše jim kvůli tomu dopis. – Ansis stále vzpomíná na Zisele, Naize to vadí. – Když malíř instaluje u cesty ceduli, vidí, jak Němci naženou Židy na loď a odplují s nimi neznámo kam. Je mezi nimi i Bernštein s manželkou. – Ansis a Naiga mají svatbu v kostele. Doma na půdě ukrývají Zisele, která se u nich schovává před Němci. Při milování Naiga hlasitě vzdychá, aby ukrytou pokořila. – Naiga podléhá německé propagandě, podle níž jsou původci zla na světě Židé. Viní je i ze smrti otce. Chce, aby Zisele z jejich domácnosti zmizela, což Ansis odmítne. Připomene novomanželce, že je zachránila před transportem. – Jedné noci Naiga potratí. Ansis o těhotenství vůbec nevěděl. – Andreas, díky kterému je Naiga hospitalizována v nemocnici, nabídne kamarádovi místo u Hitlerových stoupenců. Přestože by ho materiálně zabezpečilo, Ansis odmítne. V noci tajně odveze Zisele, jejich dávnou společnou přítelkyni, na lodi pryč. – Ansis se s Naigou zúčastní večerní nacistické slavnosti, kde Andreas zpívá árii. Na rozdíl od choti se tam mladík necítí dobře a odejde před budovu. Po chvíli se tam objeví Andreas, a když se přiblíží ke svému automobilu, dojde k explozi. Výbuch má na svědomí Zisele, která zraněného důstojníka zastřelí. Rudá Židovka se překvapeně zastaví před Ansisem, ale záhy ji smrtelně zraní Naiga výstřelem z Andreasovy pistole. – Ansis pálí Bernšteinův portrét a chystá se opustit dům, protože byl odveden do Lotyšské legie. Manželka má v plánu odjet do Kuronska a odtud do Švédska, aby unikla blížícím se Rusům. – Ansis na lodi spolu s ostatními muži Lotyšské legie zpívá píseň o své vlasti, jež se ubrání Němcům i Rusům. Plavidlo se dostane pod palbu, smrtelně zraněn je starý kapitán, mlčenlivý svědek Ansisových životních peripetií. Mladík je zasažen střelou do paže, zachrání ho lidé na člunu. Když se od nich dozví, že se připravují na cestu přes moře, dá jim Bernšteinův dopis pro příbuzné. Ošetřující starý muž ho ujistí, že se do Londýna v budoucnu jistě sám podívá. – V roce 1943 začala Třetí říše mobilizaci lotyšských mladíků. Aby formálně dodržela mezinárodní právo, rukovali lotyšští občané do SS jako nevojenské struktury. Vyhýbání se odvodu bylo trestáno smrtí. -hal-

Hrají

Dāvis Suharevskis

písmomalíř Ansis Klētnieks

Brigita Cmuntová

Mluví Māra Uzuliņa /ž/
městská sekretářka Zisele Bernšteinová

Agnese Cīrule /ž/

Naiga, později Ansisova žena

Aidas Jurgaitis

baltský Němec Andreas, později untersturmführer SS

Gundars Āboliņš

obchodník Solomon Bernštein, Ziselin otec

Juozas Budraitis

lodní kapitán

Guntis Peļņa

důstojník NKVD Mamonov, Ziselin milenec

Māris Susējs

metař Bite

Imants Slišāns

písmomalíř Klētnieks, Ansisův otec

Helmuts Kalniņš

lékárník, Naigin otec

Ingrid Isotamm /ž/

baronka, Adreasova matka

Steffen Munster

německý major, velitel města

Dainis Platacis

soudruh Klopcītis, starosta města

Pēteris Stafeckis

původní starosta města

Jānis Kučers

městský tajemník

Aleksandrs Spundžāns

kněz

Imants Spīčš

chlapec Jezup

Una Gura /ž/

Tsilja Bernšteinová, Ziselina matka

Sergejs Nazarovs

stráž

Ulises Miranda Ordōnez

stráž

Vairis Štāls

stráž

Ivans Popovs

generál

Sergejs Gusevs

důstojník na drezíně

Karīna Semjonova /ž/

nevěsta

Edijs Trušels

ženich

Ļubova Aleksejeva /ž/

matka ženicha

Ivans Stūris

partyzán

Juris Krišāns

partyzán

Aivars Bozovičs

partyzán

Jānis Gadzāns

velitel policejní služby

Ainārs Orbidāna

velitel policejní služby

Guntis Laizāns

nosič byst

Valdis Pigažkovs

nosič byst

Aivars Zviedris

kočí

Vilis Klusāns

agent NKVD v civilu

Jānis Kupris

agent NKVD v civilu

Jānis Žuks

agent NKVD v civilu

Aleksandrs Kadenecs

agent NKVD

Ivars Stūris

agent NKVD/milicionář

Artūrs Golubjevs

agent NKVD

Dēvija Dervenika /ž/

přítelkyně Jezupa

Ilja Aizikovičs

Freiduss

Ērika Bozoviča /ž/

jeptiška v sirotčinci/zpívající žena

Pēteris Šogolovs

Němec

Maruta Suharevska /ž/

žena na pohřbu/zpívající žena

Josifs Jākabsons

rabín

Jānis Mesčkovs

rabín

Guntars Ceravs

muž na lodi s obvazem

Ainārs Streļčs

tlumočník

Arkādijs Vasiļevs

lesní bratr

Jānis Kukulis

lesní bratr

Andris Simanovičš

milicionář

Denis Gerasimov

milicionář

Sergeis Pazarovs

milicionář

Viesturs Celmārs

milicionář

Vladimirs Stoļarovs

milicionář

Jevgēnijs Greibo

sovětský voják-gymnasta

Aleksandrs Ivanovs

sovětský voják-gymnasta

Andrejs Vlasenko

sovětský voják-gymnasta

Genadijs Petrovs

sovětský voják-gymnasta

Māris Skrodis

klavírista

Irēna Milaša /ž/

německá klavíristka

Agris Obrumāns

mrtvola

Jānis Petrovskis

rybář

Gerhard Nies

německý důstojník

Kristers Cakuls

německý voják

Jānis Seņkāns

německý voják/dubl za Imantse Slišānse

Rūdolfs Zagorskis

malý legionář

Andrejs Potapovs

hubený muž

Ģertrūde Kairiša /ž/

žena

Georgs Kairišs

muž

Buze

muž

Samuels Filipovs

chlapec

Jēkabs Grigalis

chlapec

Ilmārs Krusts

chlapec

Jānis Pavlovskis

chlapec

Mareks Ratinskis

chlapec

Jēkabs Staris

chlapec

Anastāsija Afanasjeva /ž/

dívka

Lera Aizazare /ž/

dívka

Arina Amālija Belova /ž/

dívka

Odita Dubinska /ž/

dívka

Ekaterina Jurjeva /ž/

dívka

Šarlote Gulbe /ž/

dívka

Anastasija Kiseļņikova /ž/

dívka

Anastasija Rutkovska /ž/

dívka

Elizabete Rutkovska /ž/

dívka

Irina Semjonova /ž/

dívka

Valērija Stupaka /ž/

dívka

Elīna Žavaronkova /ž/

dívka

Milana Žavaronkova /ž/

dívka

Valentīna Deksne /ž/

zpívající žena

Emīlija Laizāne /ž/

zpívající žena

Irēna Limane /ž/

zpívající žena

Anita Lipska /ž/

zpívající žena

Daina Mihailova /ž/

zpívající žena

Anna Rubine /ž/

zpívající žena

Ingrīda Skutele /ž/

zpívající žena

Inta Uškāne /ž/

zpívající žena

Regīna Vingre /ž/

zpívající žena

Oskars Bērziņš

hudebník

Gunārs Rupainis

hudebník

Andris Vīksna

hudebník

Aivars Komuls

hudebník

Valdis Zemzars

hudebník

Ēriks Rudzītis

hudebník

Alvis Sarkans

hudebník

Vladimirs Bondarenko

hudebník

Nikolajs Sļusars

hudebník

Giršs Kagans

hudebník

Vladimirs Beļskis

hudebník

Edvīns Tabors

dubl za Juozase Budraitise – řízení lodi

Mluví

Eduards Armuška

hlas v davu

Broņislavs Andranovs

hlas v davu

Ģirts Bārenis

hlas v davu

Arlands Bergmanis

hlas v davu

Leonīds Buklovskis

hlas v davu

Sergejs Čerņikovs

hlas v davu

Gustavs Gleizds

hlas v davu

Linards Hartmanis

hlas v davu

Ivars Jermanis

hlas v davu

Mārtiņš Kabucis

hlas v davu

Andrejs Lukins

hlas v davu

Kristaps Malahovskis

hlas v davu

Aldis Miņins

hlas v davu

Ralfs Misāns

hlas v davu

Ernests Rasims

hlas v davu

Kristaps Rasims

hlas v davu

Juris Saukāns

hlas v davu

Dāvids Stasuns

hlas v davu

Pēteris Špeļs

hlas v davu

Matīss Uškāns

hlas v davu

Ireta Čekse /ž/

hlas v davu

Estere Gleizde /ž/

hlas v davu

Signe Groznija /ž/

hlas v davu

Ingrīda Igaune /ž/

hlas v davu

Vineta Juste /ž/

hlas v davu

Signe Kalniņa /ž/

hlas v davu

Aina Matīsa /ž/

hlas v davu

Terēze Rasima /ž/

hlas v davu

Egita Slavicka /ž/

hlas v davu

Evelīna Vasarāja /ž/

hlas v davu

Agnese Zambar /ž/

hlas v davu

Štáb a tvůrci

Pomocná režie

Kristaps Krūmiņš

Asistent režie

Gatis Ungurs, Gundars Jakobsons, Katrīna Tomašicka /ž/

Skript

Anna Jurevica /ž/

Předloha

Gunars Janovskis (Město na řece /Pilsēta pie upes/ – román)

Kamera

Gints Bērziņš, Simon Hegarty (letecké záběry)

Asistent kamery

Māris Grabovskis, Roland Adamson (ostřič), Jura Charchiuk (steadicam)

Architekt

Ieva Jurjāne /ž/

Assistent architekta

Ansis Rozentāls

Výtvarník

Reinis Pētersons (malby), Elīna Elere /ž/ (kaligrafie), Kārlis Alainis (sochy)

Výprava

Aldis Meinerts, Arnis Šteinbergs, Rihards Bērziņš, Gints Kopcis, Jānis Zušmanis, Kārlis Utināns, Jānis Kalniņš, Kristaps Kalsers, Jānis Brakovskis, Avis Pinta, Rolans Prihodjko, Raimonds Šidlovskis, Guna Endržejevska /ž/, Martiņš Straupe, Ilze Krūmiņliepa /ž/ (rekvizitářka), Kaspars Kauliņš (rekvizitář), Baiba Aizkalna /ž/ (rekvizitářka), Indra Zālīte /ž/ (rekvizitářka), Vladislavs Dombrovskis (zbrojíř), Valdis Novožilovs (zbrojíř)

Návrhy kostýmů

Agné Rimkuté /ž/, Rūta Kuplā /ž/

Kostýmy

Ieva Kupcāne /ž/, Aija Strazdiņa /ž/, Ieva Vieta-Breidaka /ž/, Veronika Metzová, Marta Grase /ž/, Dalia Daugilyté /ž/, Sarmīte Stabulniece /ž/, Elīna Bērtule /ž/

Masky

Beata Rjabovska /ž/, Ieva Sebre /ž/, Anete Šidlovská, Ilona Zariņa /ž/, Alīna Bļinkova /ž/, Santa Sandule /ž/, Dace Caica /ž/, Una Ozola /ž/, Ilze Trumpe /ž/

Střih

Armands Začs

Asistent střihu

Jānis Ērglis

Zvuk

Ludvík K. Bohadlo (zvuk a záznam zvuku), Robert Slezák (zvuk, mix zvuku a hudby), Jan Paul (design zvuku), Lukáš Ujčík (střih dialogů, záznam postsynchronních ruchů), Miroslav Chaloupka (střih postsynchronních ruchů), Aleksandrs Vaicahovskis (záznam dialogů, záznam a střih hudby)

Asistent zvuku

Pavel Jan, Pavel Brejcha, Štěpán Trčka

Vizuální efekty

Magiclab, Michal Křeček (supervize), Andrea Shaffer /ž/ (producentka), Barbora Bajgarová (koordinátor), Sennur Baykut /ž/ (koordinátorka)

Zvláštní efekty

Juris Žukovskis, Druvis Vectirāns, Aigars Rošāns, Mikus Bēvalds, Jānis Jakušs-Kreituss, Krists Brauncs-Brauns, Artiom Grigorian

Postprodukce

Magiclab (obraz), Michal Křeček (producent Magiclab), Andrea Shaffer /ž/ (vedoucí produkce Magiclab), Anastasiya Lyubashenko /ž/ (produkce Magiclab), Eva Zářecká (produkce Magiclab), Dmitry Medinsky (vedoucí 2D oddělení Magiclab), Ondřej Mayer (supervize Magiclab), Sleepwalker (zvuk), Ludvík K. Bohadlo (koordinátor Sleepwalker)

Návrhy titulků

Marek Kohout (design)

Koordinátor kaskadérů

Eduards Stefanovičs, Saulius Janavicius

Kaskadéři

Edvinas Brasas, Andris Stašāns, Slava Samuchov, Vladislavs Reruhs

Producent

Guntis Trekteris (Ego Media), Pēteris Ragaušs (přidružený producent)

Koproducent

Julietta Sichel /ž/ (8Heads Productions), Kestutis Drazdauskas (Artbox), Michal Křeček (Magiclab), Ludvík K. Bohadlo (Sleepwalker)

Vedoucí produkce

Elīna Zazerska /ž/ (Ego Media), Urté Vaicekauskaité (Artbox)

Zástupce vedoucího produkce

Zane Kalniņa /ž/ (Ego Media)

Asistent vedoucího produkce

Madara Grīsle /ž/ (Ego Media), Ilze Pelnēna /ž/ (Ego Media), Oksaan Denisenko /ž/ (Artbox)

Odborný poradce

Kaspars Zellis (historie), Aivars Āboliņš (vojenství), Ivars Kazāks (navigace a lodní konstrukce)

Spolupráce

Audrius Zagorskis (vrchní osvětlovač), Agnese Zeltiņa /ž/ (fotografka), Gitautas Žičus (historické automobily), Redut (historické automobily), Barrandov Studio

České podtitulky

Petr Alexander (dramaturgie)

Výrobce českých podtitulků

Port Lingua

Hudba

Hudba

Justé Janulyté /ž/, Juris Vaivods (aranžmá)

Použitá hudba

Justé Janulyté /ž/ (Psalms for solo cello and pre-recorded cellos), Justé Janulyté /ž/ (Textile for symphony orchestra), Justé Janulyté /ž/ (Observation of Clouds for voices double wind quintet and strings), Justé Janulyté /ž/ (Aquarelle for mixed choir), Justé Janulyté /ž/ (Sandglasses for 4 cellos live Electronics video light and tulle installation), Richard Wagner (Lohengrin), Marks Marjanovskis (Mīlas vīns), Johann Sutter (Sēru maršs), Alexej Verstovskij (Toska po rodině), Sergej Vasiljevič Rachmaninov (Preludium op. 23, č. 4)

Nahrál

Christine Circenis /ž/, Mārtiņš Zilberts, Ēriks Čudars, Lauris Amantovs, Artis Orubs, Roberts Brants, Gunārs Piesis, Oleksiy Demcenko, Vita Rozēna-Gaļicka /ž/, Ivars Kalniņš, Aiga Sprindža, Kristīne Kārkle-Kalniņa /ž/, Egils Šķetris, Edgars Kārklis, Gatis Valters, Vīru Grupa no Rēzeknes novada jauktā kora Ezerzeme, Vīru Grupa no Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jauktā kora

Hudební dramaturgie

Juris Vaivods

Choreografie

Elīna Lutce /ž/

Písně

Bryunaceite

Hudba k písni Tālis Matīss
Text písně Jānis Klīdzējs
Zpívá Jānis KurševsOlivers Veldre

Zeme, zeme, daugaveņa

Hudba k písni Jānis Ivanovs
Text písně Rainis
Zpívá Jānis Kurševs

Migla

Hudba k písni Jānis Ivanovs

Kalinka

Hudba k písni Ivan Petrovič Larionov

Diānai

Hudba k písni Jānis Ivanovs

Mūsu zeme

Hudba k písni Jānis Norvilis
Text písně Rainis
Zpívá sbor

Krasnaja armija všech silněj

Hudba k písni Samuel Pokrass

Wenn mein Schatz Hochzeit macht

Hudba k písni Gustav Mahler
Text písně Gustav Mahler
Zpívá Aidas Jurgaitis [dab]Mihails Čuļpajevs

Cel mani pār' pār daugavu

Kad šķiroties no tēva mājām

Schwarzbraun ist die Haselnuss

Hudba k písni lidová německá píseň

Jabločko

Hudba k písni lidová ruská píseň

Latgalské lidové písně

Židovské lidové písně

Lokace

Lotyšsko, Riga (Lotyšsko), Krāslava (Lotyšsko), Ludza (Lotyšsko), Subatē (Lotyšsko), Varakļāni (Lotyšsko), Rēzekne (Lotyšsko), Daugavpils (Lotyšsko), Piedruja (Lotyšsko), Vijāni (Lotyšsko), Jēkabpils (Lotyšsko), Arendole (Lotyšsko), řeka Lielupe (Lotyšsko), řeka Daugava (Lotyšsko), Mazais Ludzas ezers (Lotyšsko), Kaplavas kapi (Lotyšsko), Litva, Ignalina (Litva)

Produkční údaje

Originální název

Město na řece

Český název

Město na řece

Anglický název

The Sign Painter

Souběžný anglický název

City on the River

Koprodukční název

Pilsēta pie upes / Piļsāta pi upis / Miestas prie upės

Kategorie

film

Typologie

hranýdistribuční

Žánr

historický, tragikomedie

Země původu

Lotyšsko, Česká republika, Litva

Copyright

2020

Rok výroby

2018—2019

Produkční data

začátek natáčení 28. 2. 2018
konec natáčení 20. 8. 2018

Premiéra

zahraniční premiéra 15. 1. 2020 (Riga, Lotyšsko)
distribuční premiéra 7. 4. 2022 /přístupné bez omezení/
slavnostní premiéra 7. 4. 2022 (kino Lucerna, Praha)

Distribuční slogan

Tři režimy. Dvě ženy. Jedna volba.

Výrobce

Ego Media, 8Heads Productions (koprodukce), Artbox (koprodukce), Magiclab (spolupráce), Sleepwalker (spolupráce)

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

118 min

Distribuční nosič

DCP 2-D, MP4

Poměr stran

1:2,39

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

lotyšská

Mluveno

německy, rusky, lotyšsky, jidiš, latgalsky

Podtitulky

české

Úvodní/závěrečné titulky

anglické, lotyšské