Piargy

Země původu

Slovensko, Česká republika, Makedonie

Copyright

2022

Rok výroby

2016, 2018—2020

Premiéra

5. 1. 2023

Minutáž

103 min

Kategorie

film

Žánr

drama, historický, tragédie, mysteriózní

Typologie

hranýdistribučnídlouhometrážní

Originální název

Piargy

Český název

Piargy

Anglický název

The Ballad of Piargy

Souběžný název

Piargy

Souběžný anglický název

Unbapted Days

Pracovní název

Fašiangy

Anotace

Koprodukční film Piargy českého režiséra makedonského původu Ivo Trajkova (nar. 1965) vznikl na motivy stejnojmenné povídky slovenského spisovatele Františka Švantnera (1912–1950). Ta se už dočkala několika dramatických zpracování (například scénické čtení v pražském Divadle v Dlouhé, 2004; inscenace v nitranském Divadle Andreje Bagara, 2008–2009; četba v Českém rozhlasu, 2018). Čelný představitel literárního naturismu, který ve svých prózách zobrazoval člověka uprostřed divoké přírody a současně ve víru fantazijních představ jako přirozeného důsledku života v izolaci, vycházel z události, k níž došlo na počátku února 1924 nedaleko Banské Bystrice. Tehdy lavina zasypala malou podhorskou vesnici a usmrtila téměř dvacet lidí. Švantner z tohoto případu vytvořil sugestivní zprávu o přežití vlastní smrti, kterou situoval do zapadlé horské osady, příznačně nazvané Piargy (bezcenná ruda). Trajkov ve spolupráci se scenáristkou Janou Skořepovou rozvinul základ Švantnerova textu do podobenství o vině a trestu, obohaceného o další výrazné motivy. – Do rodiny Roháče, nejbohatšího statkáře ve vsi, se provdá prostá Juliša, mající mezi lidmi pověst nečisté dívky. Svobodomyslná krásná žena je v novém prostředí konfrontována s nevrlou tchyní a vilným tchánem. Syn Martin, nic netušící o otcových spádech končících až znásilněním, by rád prosadil moderní způsob hospodaření, ale když doma narazí, má v plánu se s Julišou odstěhovat do města a tam provozovat obchod. Novomanželka však podlehne tchánovu drsnému charismatu a zamiluje se do něj. Poté co otěhotní, je přesvědčená, že dítě není Martinovo. Situace vyústí v rodinnou tragédii, která se dotkne celé obce, jež nad nepravostmi zavírala oči, nebo je dokonce využívala ve svůj prospěch. – Oproti předloze film obsahuje motivy reflektující společenská témata počátku 21. století (odlišující se ženská hrdinka v konfliktu s patriarchální společností). Otázku zla, jehož závažnost má většinová společnost sklony podceňovat, pojímá nadčasovým způsobem, ale i vzhledem ke konkrétnímu historickému období, jímž byla Slovenský stát (1939–1945), coby klerofašistický útvar v čele s knězem Jozefem Tisem (ve filmu jsou jeho portréty vylepeny po městě). – Režisér Ivo Trajkov se ujal realizace na základě podnětu od producentky Silvie Panákové, oceňující jeho předchozí drama Velká voda (2004) o táboře na převýchovu dětí v letech 1945–1946. Natáčení volného přepisu Švantnerovy povídky (ve filmu ani jednou nezazní název titulní vesnice), na kterém se podílel i makedonský štáb, bylo od roku 2016 několikrát přerušeno nejčastěji z důvodu nepřízně počasí. Obtížné scény (zejména pád laviny) vznikly v trikovém studiu. V černobílých záběrech kameramana Petera Bencsíka byly dodatečně kolorovány detaily ohně a krve. Také díky tomu získal snímek až hororové ladění, jež se v dramatu spojuje s očekáváním příchodu Antikrista jako důsledku nemravnosti a patologičnosti lidských činů. – Vzhledem k tomu, že v řadě scén postavy mluví nářečím, byl snímek v kinech uváděn ve slovenském znění s českými podtitulky.

Obsah

Třicátá léta 20. století. V zapadlé slovenské vesnici se koná masopust. Z jednoho statku utíká mladičká Johanka ke kostelu. Obec zasype lavina. – Dívka už druhý den čeká v nedalekém městě na přijetí u biskupa, který jí s mírnou neochotou vyhoví. Dozví se tak o zkáze vesnice, v níž ona jediná přežila. Zpovídaná to označuje za trest boží. Biskup nechá zavolat kněze Baláže, aby celou věc prošetřil. – (minulost) Johanka je na mši s tetou Ulou, často citující ze Zjevení svatého Jana Apokalypsy. Když do vesnického kostela vstoupí její kamarádka Juliša, svěcená voda vzplane. Rozrušení věřící z toho obviní dívku, již kvůli temnému rodinnému zázemí, jako byla sebevražda matky, označí za nástroj v ďáblových rukách. Jako jediný se jí zastane Roháč, největší statkář ve vsi. – Baláž se setká s Johankou a vyslechne si celou historii. – (ještě dávnější minulost) Juliša pozoruje vesnici ze skalní vyhlídky. Překvapí ji tam Roháč, kterého očividně přitahuje. – Dívka doprovází do služby Johanku, vypomáhající na Roháčově hospodářství. Zrovna tam vítají syna Martina, který se vrátil ze studií. Na slavnosti nechybí farář ani muzika. Statkář chce syna brzy oženit. Matka si jako nevěstu přeje Johanku, ale podle hospodáře má Bůh s Martinem jiné plány. Zavede syna k tančící Juliše, která Roháče před tím přistihla ve stodole s děvečkou, a mezi mladými přeskočí jiskra. – Statkář využije ve městě erotických služeb u Magduši, Julišiny starší sestry, tajně provozující tuto činnost v obchodě s galanterií u židovek, sester Steinových. – Svatba Juliši a Martina se koná v kostele. Obřadu se účastní i zklamaná Johanka, která později kamarádce vyčte, že jí přebrala ženicha. – Martin se o svatební noci zmíní, že by rád koupil obchod ve městě a zmodernizoval otcovo hospodářství. – Mladá žena u Roháčových poprvé vaří oběd. Otec jde večer se synem do hospody a domů se vrátí opilí. Zatímco Martin spí na seně, Roháč manželku zbije a vynutí si na ní sex. Juliša je toho všeho náhodným svědkem. – Nedlouho poté veze Martin s matkou mléko na prodej. Když nevěsta servíruje tchánovi jídlo, pokusí se jí zmocnit. Žena v šoku rozbije mísu, již Roháčová dostala od syna. Po návratu si tchyně neodpustí ponižující komentář. Julišu utěšuje v jejich komůrce manžel, který ve městě tajně hledal obchod k pronájmu. – Kvůli změně politické situace ruší sestry Steinovy živnost. Magduša rozprodává galanterní zboží po vesnici. Juliša ji vyhledá, aby se jí svěřila s tchánovým atakem, ale sestra je příliš zaneprázdněná. – Martin se chystá opět do města. Nevyslyší ženinu prosbu a odjede bez ní. Juliša je věčně nevrlou Roháčovou poslána na lebedu. Při jejím sběru se před ní objeví tchán a znásilní ji. – Manžel se vrátí domů spokojen, s hokynářem se mu podařilo uzavřít dobrý obchod. Večer to oslaví s otcem v hospodě. Po návratu ulehne k Juliši, která mu namísto milování navrhne koupi obchodu Steinových, kde by mohli i bydlet. – V kostele při svatém přijímání si Johanka všimne, že Juliša tajně vyndá hostii z úst. Kamarádka se jí později svěří se svým trápením. Ačkoliv jí zakáže o tom s kýmkoliv mluvit, děvče vše prozradí Magduše. – Navzdory prosazujícímu se technickému pokroku koupí statkář novou kobylu. Vzpouzejícího se oře dokáže osedlat jedině on, což na Julišu udělá dojem. – Pod záminkou rady ohledně chovu koní přijede za hospodářem Magduša a důrazně ho požádá, aby své nepřístojné chování ukončil. Za mlčení o jeho hříchu chce peníze. – Mezitím Martin získá obchod od sester Steinových, které mají v plánu odejít do Ameriky. Zaplatí jim však méně, než se původně domluvili. – Před spaním by se Juliša ráda s manželem potěšila, ale Martin jí vyčte vyzývavé chování. V noci se strhne bouřka a vyplaší kobylu. Bdící žena ji vrátí do maštale, kde se střetne s tchánem. Po počátečním odmítání se mu sama oddá. – Johanka jde k Roháčovým pro slepičí trus. Ve stodole zahlédne, jak se Juliša miluje s Martinovým otcem. Zděšeně uteče, což neunikne pozornosti staré Roháčové. – Dívka běží za knězem a ze všeho se vyzpovídá. Následně duchovní navštíví Roháčovy a mluví o potřebě pokání. Manželka se však statkáře zastane. Farář při odchodu zmíní nevyhovující střechu kostela. Roháč se rozhodne uhradit její opravu z hokynářových splátek. – Při nedělní mši kněz odsoudí pomluvy mezi lidmi jako projevy ďáblovy moci. Během liturgie rozrazí strom kostelní okno. V nastalé panice teta Ula zmíní Antikrista, který se zrodí z nehodné ženy. – Juliša poprosí Ulu o bylinky. Příčinou její nevolnosti však není nachlazení, ale těhotenství. – V noci ženu trápí těžký sen. Martin má radost, když mu ráno před odjezdem naznačí, že budou mít potomka. – Juliša přistihne tchána, jak ve stodole souloží s novou děvečkou. Oznámení, že s ním čeká dítě, ho nechá chladným. – Večer Martin rodičům ukáže klíč od vlastního obchodu. Rozčílený otec mu vyčte, že ho okradl o peníze, které chtěl věnovat na opravu kostela, a nařídí mu prodejnu vrátit. Zdrcený syn, jenž rodičům už prozradil přírůstek do rodiny i záměr přesunout se do města, vyzve otce, aby šli spolu do hospody. Vrátí se v noci opět opilí. Zatímco Martin spí ve stáji, statkář se zastaví u snachy, která ho prosí, aby je nechal odejít. Začne se s ní milovat, ale vyruší je procitlý syn. Šokován se chopí flinty a vystřelí. – Ve vesnici pochovávají Martina. – (přítomnost) Johanka s knězem Balážem odjede autem do vesnice, kde vojáci odklízejí trosky a mrtvoly. – (minulost) Magduša po pohřbu přiveze sestru ke starým Roháčovým, aby se o ni postarali. Když podle zvyku tchyně sundává statkáři holínky, shodí ho ze židle a zoufale se na něj rozkřičí. – Je zima, probíhá masopust. Na dvoře Roháčova statku tancují maškary a mezi nimi pomatená Juliša ve vysokém stupni těhotenství. Najednou začne rodit. V chalupě se jí ujme teta Ula. Přítomnou Johanku pošle pomodlit se do kostela. Julišin křik spustí sněhovou lavinu, která zasype celou vesnici i s jejími obyvateli. – (přítomnost) Vojáci volají, že v sutinách našli novorozeně, jehož zmrzlé tělo je porostlé hustými chlupy. – Kněz Baláž, odborník na ďáblova zjevení, informuje biskupa, že nešlo o Antikrista, ale o dítě postižené hypertrichózou. Biskup pošle Johanku do kláštera. Je rád, že se její slova nepotvrdila, protože by to mohlo otřást pozicí církve na Slovensku. Baláž vidí v ulicích pochodovat Hlinkovu gardu, stoupence Tisova režimu a zapochybuje, zda se v popření Satana nespletl. Biskup ho uklidňuje, mladí se podle něj vybouří a bude klid.

Poznámka

Film je věnován památce Mariána Geišberga (1953–2018), Miroslava Kindera (zemřel 2016) a Alexandra Sekuly.

Hrají

Judit Bárdos /ž/

Juliša Roháčová

Daniel Fischer

Martin Roháč, Julišin muž

Attila Mokos

statkář Ján Roháč, Martinův otec

Lucia Klein Svoboda /ž/

selka Roháčka, Martinova matka

Jana Kvantíková

Johanka, Julišina kamarádka

Jana Oľhová

teta Uľa

Lucia Sivošová

prostitutka Magduša, Julišina starší sestra

Peter Nádasdi

kněz na vesnici

Ivan Martinka

kněz Jakub Baláž

Zuzana Konečná

židovská obchodnice Ráchel Steinová

Lucia Vráblicová

židovská obchodnice Sidi Steinová, Ráchelina sestra

Verica Nedeska /ž/

obchodní cestující Maria Rilke

Matej Struhár

vesničan Paľo

Miloš Kusenda

prodejce Křivý

Tomáš Vravník

řidič automobilu

Karol Šimon

polesný Piestik

Frederika Krajčíková

pomocnice

Branislav Bačo

tajemník biskupa

Ľuboš Fiala

pracovník biskupského úřadu

Michal Valašský

pracovník biskupského úřadu

Ivan Giač

vesničan Kudláč

Peter Bednár

vesničan Lukáč

Michal Badin

řezník

Jakub Veloch

ministrant

John O'Brien

ministrant

Dagmar Panušková

vesničanka

Milada Záthurecká

vesničanka

Tajna Peršič /ž/

vesničanka

Tibor Mahút

vesničan

Milan Veťka

vesničan

Rudolf Kianička

vesničan

Silvia Michnová

dívka

Ivana Chovancová

dívka

Ondrej Hanuliak

mládenec

Michal Michna

mládenec

Jaroslav Vitos

pomocník

Rudolf Vitos

pomocník

Jozef Lopušan

pomocník

Peter Jurčík

kněz

Ján Čuvala

krčmář

Soňa Krpelcová

pomocnice v krčmě

Juraj Boček

hrobník

Slavomír Šmehíl

bača

Martin Berák

bača

Ivan Šedo

bača

Stanislav Pokoš

hudebník-houslista cikánské kapely

Miroslav Pokoš

hudebník-houslista cikánské kapely

Radoslav Pokoš

hudebník-violista cikánské kapely

Vladimír Pokoš

hudebník-kontrabasista cikánské kapely

Július Markus

hudebník-harmonikář cikánské kapely

František Kačica

hudebník-houslista cikánské kapely

Matúš Kačica

hudebník-houslista cikánské kapely

František Kačica ml.

hudebník-houslista cikánské kapely

Oskar Pompa

hudebník- kontrabasista cikánské kapely

Ľudová hudba Pokošovci

cikánská kapela

Ľudová muzika Kačica

cikánská kapela

Štáb a tvůrci

Asistent režie

Anton Šulík, Michal Reich, Ingrid Hodálová, Juraj Baláž, Tatiana Pálková, Jakub Jelínek, Boris Šlapeta, Pavol Čižmár, Simona Donovalová

Skript

Jana Cviková, Alexandra Borsíková

Předloha

František Švantner (Piargy /Piargy/ – povídka)

Druhá kamera

Maroš Žilinčan (švenkr), Martin Točka (švenkr)

Asistent kamery

Robert Kováč (ostřič), Ladislav Kováč (ostřič), Marián Sekej (ostřič), Peter Nečas (ostřič), Pavol Wolf (ostřič), Róbert Kemeň (kamerový technik), Pavel Sklenár (kamerový technik), Zdeno Zeman (kamerový technik), Martin Štulrajter (kamerový technik), Lukáš Kačerjak (kamerový technik), Ondrej Synak (kamerový technik), Martin Točka (steadicam), Rastislav Slezák (steadicam)

Architekt

Tomáš Berka

Assistent architekta

Viera Dandová

Výprava

Martin Hájek (vedoucí výpravy), Miroslav Kinder (vedoucí výpravy), Ondro Magyar (rekvizitář), Richard Volek (rekvizitář), Peter Balogh (rekvizitář), Jaroslav Vida (rekvizitář), Peter Bauer (rekvizitář), Peter Kusý (rekvizitář), Matej Juck (rekvizitář), Brad Bailey (rekvizitář)

Návrhy kostýmů

Anna Hroššová

Kostýmy

Mária Melušová (vedoucí kostymérka), Mária Miklášová, Kateřina Vicherková, Jarmila Chrličková, Ľudmila Demovičová, Beáta Kodajová, Lýdia Juhosová

Masky

Anna Hroššová, Silvia Henčeková, Zuzana Peschlová, Martina Selnekovičová, Zuzana Paulíni /ž/, Petra Holík Spielböcková, Nina Málková, Ria Pontikis /ž/

Zvuk

Ivo Heger, Juraj Baláž (záznam zvuku), Martin Macko (záznam zvuku), Adam Kuchta (záznam zvuku), Alen Hadzi Stefanov (záznam hudby), Mite Dimovski (záznam hudby)

Asistent zvuku

Adam Hrubý, Miroslav Kosáč, Juraj Sikora

Zvláštní efekty

ARTsfx, Branislav Petráš (supervize), Galina Šustová (produkce), Pavel Policar, Michal Černý, Michal Plička, Jaromír Pesr, Milan Polc, Zuzana Šurianska, Ľubomír Hubač, Rudolf Jaššo, Tibor Zapletaj, Vladimír Nemčok, Richard Packa

Postprodukce

i/o post (obraz), Jordi Niubò (vedoucí i/o post), Jaromír Pesr (supervize i/o post), Libuše Martínková (koordinátorka i/o post), Barrandov Sound (zvuk), Dimitar Dimoski (supervize Storyscope Production)

Koordinátor kaskadérů

Monika Fišerová

Kaskadéři

Michal Šandala

Výkonná produkce

Darko Popov (Storyscope Production)

Producent

Silvia Panáková (Arina Film Production), Erik Panák (Arina Film Production)

Koproducent

Jordi Niubò (i/o post), Verica Nedeska /ž/ (Storyscope Production), Zuzana Balkóová (RTVS), Tomáš Janísek (Tomaja Group), Naďa Janísková-Móricová (Tomaja Group)

Vedoucí produkce

Marian Dalkovič (Arina Film Production), Samuel Vojtek (Arina Film Production), Zuzana Ricotti /ž/ (Arina Film Production), Roman Genský (vedoucí výrobního štábu RTVS), Zoran Veljanoski (Storyscope Production)

Asistent vedoucího produkce

Diana Švihlová (Arina Film Production), Jana Gerthoferová (Arina Film Production), Eva Horváthová (Arina Film Production), Anna Rumanová (Arina Film Production), Martina Kucejová (Arina Film Production), Petr Býma (Arina Film Production), Dragica Veljanoska /ž/ (Storyscope Production)

Spolupráce

Ľubor Kyseľ (vrchní osvětlovač), Peter Bališ (vrchní osvětlovač), Rastislav Gore (vrchní osvětlovač), Mayo Hirc (fotograf), Jana Dragúňová (práce se zvířaty – koně), Dana Bombalová (práce se zvířaty – koně), Verica Nedeska /ž/ (koučka herců), Ladislav Rejkuba (výroba modelu)

České podtitulky

Libuše Martínková

Výrobce českých podtitulků

i/o post

Hudba

Nahrál

Fame's Skopje Studio Orchestra (Dirigent Dzijan Emin), Vladimir Krstev /housle/

Písně

Nepovie mesiac nikomu

Hudba k písni Roman Féder
Text písně Roman Féder
Zpívá skupina Funny Fellows

Lokace

Česká republika, Třebíč (Česká republika), zámek (Třebíč), bazilika sv. Prokopa /interiér/ (zámek), Slovensko, Martin (Slovensko), Múzeum slovenskej dediny /skanzen/ (Martin), Banská Štiavnica (Slovensko), náměstí Svaté Trojice (Banská Štiavnica), Štiavnické vrchy (Slovensko), hora Sitno (Štiavnické vrchy), Lozorno (Slovensko), okolí (Lozorno), Staré Hory (Slovensko), Rybô (Staré Hory), Bratislava (Slovensko), Hlavní náměstí (Bratislava), Stará radnice /i interiér/ (Hlavní náměstí), Terchová (Slovensko), okolí (Terchová), Donovaly (Slovensko), okolí (Donovaly)

Produkční údaje

Originální název

Piargy

Český název

Piargy

Anglický název

The Ballad of Piargy

Souběžný název

Piargy

Souběžný anglický název

Unbapted Days

Pracovní název

Fašiangy

Kategorie

film

Typologie

hranýdistribuční

Žánr

drama, historický, tragédie, mysteriózní

Země původu

Slovensko, Česká republika, Makedonie

Copyright

2022

Rok výroby

2016, 2018—2020

Produkční data

začátek natáčení 9. 5. 2016 (první etapa)
konec natáčení 26. 6. 2016 (první etapa)
začátek natáčení 23. 8. 2018 (druhá etapa)
konec natáčení 6. 10. 2018 (druhá etapa)
začátek natáčení 23. 3. 2019 (třetí etapa)
konec natáčení 13. 3. 2020 (třetí etapa)

Premiéra

zahraniční premiéra 22. 9. 2022 (Bratislava, Slovensko)
slavnostní premiéra 4. 1. 2023 (kino Lucerna, Praha)
distribuční premiéra 5. 1. 2023 /nevhodné pro děti do 12 let/

Distribuční slogan

Film o lásce, vášni a naději.

Výrobce

Arina Film Production, i/o post (koprodukce), Storyscope Production (koprodukce), Rozhlas a televízia Slovenska (koprodukce), Tomaja Group (koprodukce)

Distribuce

CinemArt (monopol do 5. 1. 2038)

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

103 min

Distribuční nosič

DCP 2-D

Poměr stran

1:1,85

Barva

černobílý

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

slovenská

Mluveno

slovensky, latinsky

Podtitulky

české

Úvodní/závěrečné titulky

slovenské

Ocenění

Nominace

Akce: 37. ročník Ceny Trilobit 2024

2024
Dolní Břežany / Česká republika
Hlavní cena Trilobit Barrandien
Ivo Trajkov
užší nominace mezi třiceti čtyřmi audiovizuálními díly na jednu z pěti hlavních cen zveřejněna 15. 1. 2024

Vítěz

Akce: 19. udílení Východoevropské mezinárodní filmové ceny za roky 2022 až 2023

2023
Izmir / Turecko
Platinová cena za nejlepší dramatický celovečerní film
Ivo Trajkov
spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Festival: 1. mezinárodní filmový festival Brusel

2023
Brusel / Belgie
Velká cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022 až únor 2023
Erik Panák
spolu se Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 4. ročník Ceny kanadské kinematografie za roky 2022 až 2023

2023
Motréal / Kanada
Cena za nejlepší kameru za leden 2023
Peter Bencsík

Vítěz

Festival: 5. mezinárodní filmový festival Buenos Aires

2023
Buenos Aires / Argentina
Cena za nejlepší celovečerní film
Silvia Panáková
spolu s Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 19. udílení Východoevropské mezinárodní filmové ceny za roky 2022 až 2023

2023
Izmir / Turecko
Zlatá cena pro nejlepšího producenta
Silvia Panáková
spolu s Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Los Angeles za roky 2022 až 2023

2023
Los Angeles / Spojené státy americké
Cena za nejlepší kameru celovečerního filmu za listopad 2022
Peter Bencsík

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Los Angeles za roky 2022 až 2023

2023
Los Angeles / Spojené státy americké
Cena za nejlepší celovečerní film za listopad 2022
Silvia Panáková
spolu s Erikem Panákem

Nominace

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší úloze
Jana Oľhová
nominace mezi třemi herečkami

Nominace

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší hraný film
Ivo Trajkov
nominace mezi třemi filmy spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší filmový scénář
Jana Skořepová
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě spolu s Ivem Trajkovem

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti pro nejlepšího architekta-scénografa
Tomáš Berka
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší kostýmy
Anna Hroššová
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě

Vítěz

Akce: 4. ročník Ceny za kinematografii New York za roky 2022 až 2023

2023
New York / Spojené státy americké
Cena za nejlepší kameru celovečerního filmu za listopad 2022
Peter Bencsík

Vítěz

Akce: 4. ročník Ceny kanadské kinematografie za roky 2022 až 2023

2023
Motréal / Kanada
Cena za nejlepší režii za leden 2023
Ivo Trajkov

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Divácká cena Slnko v sieti
Erik Panák
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě spolu s Ivem Trajkovem a Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší vizuální efekty
Jaromír Pesr
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě spolu s Michalem Pličkou

Vítěz

Festival: 19. festival nezávislých filmů Montréal

2023
Montréal / Kanada
Cena za nejlepší hraný celovečerní film za zimu 2022/2023
Erik Panák
spolu s Ivem Trajkovem a Silviou Panákovou

Vítěz

Festival: 1. mezinárodní filmový festival Brusel

2023
Brusel / Belgie
Velká cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022 až únor 2023
Silvia Panáková
spolu s Erikem Panákem

Vítěz

Festival: 5. mezinárodní filmový festival Buenos Aires

2023
Buenos Aires / Argentina
Cena za nejlepší celovečerní film
Ivo Trajkov
spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 19. udílení Východoevropské mezinárodní filmové ceny za roky 2022 až 2023

2023
Izmir / Turecko
Platinová cena pro nejlepší herečku
Judit Bárdos

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Los Angeles za roky 2022 až 2023

2023
Los Angeles / Spojené státy americké
Cena pro nejlepšího producenta za listopad 2022
Erik Panák
spolu se Silviou Panákovou

Vítěz

Festival: 18. mezinárodní festival fantastického filmu Fantaspoa Porto Alegre

2023
Porto Alegre / Brazílie
Cena za nejlepší kameru
Peter Bencsík

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší masky
Anna Hroššová
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní úloze
Judit Bárdos
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší filmový scénář
Ivo Trajkov
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě spolu s Janou Skořepovou

Vítěz

Akce: 4. ročník Ceny kanadské kinematografie za roky 2022 až 2023

2023
Motréal / Kanada
Cena za nejlepší film měsíce za leden 2023
Erik Panák
spolu s Ivem Trajkovem a Silvou Panákovou

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Divácká cena Slnko v sieti
Silvia Panáková
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě spolu s Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Nominace

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší filmovou režii
Ivo Trajkov
nominace mezi třemi filmy

Nominace

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší filmovou hudbu
Kiril Džajkovski
nominace mezi třemi filmy

Vítěz

Festival: 19. festival nezávislých filmů Montréal

2023
Montréal / Kanada
Cena za nejlepší hraný celovečerní film za zimu 2022/2023
Silvia Panáková
spolu se Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 4. ročník Ceny kanadské kinematografie za roky 2022 až 2023

2023
Motréal / Kanada
Cena pro nejlepšího výtvarníka za leden 2023
Tomáš Berka

Vítěz

Akce: 19. udílení Východoevropské mezinárodní filmové ceny za roky 2022 až 2023

2023
Izmir / Turecko
Zlatá cena pro nejlepšího architekta
Tomáš Berka

Vítěz

Akce: 19. udílení Východoevropské mezinárodní filmové ceny za roky 2022 až 2023

2023
Izmir / Turecko
Platinová cena za nejlepší dramatický celovečerní film
Erik Panák
spolu s Ivem Trajkovem a Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Los Angeles za roky 2022 až 2023

2023
Los Angeles / Spojené státy americké
Cena pro nejlepšího producenta za listopad 2022
Silvia Panáková
spolu s Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 7. ročník Filmové ceny Bukurešť za rok 2022

2023
Bukurešť / Rumunsko
Cena za původní hudbu
Kiril Džajkovski

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší úloze
Jana Kvantiková
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě

Nominace

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší hraný film
Erik Panák
nominace mezi třemi filmy spolu s Ivem Trajkovem a Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Divácká cena Slnko v sieti
Ivo Trajkov
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší kameramanský výkon
Peter Bencsík
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší filmový zvuk
Ivo Heger
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě spolu s Jurajem Balážem

Vítěz

Akce: 4. ročník Ceny kanadské kinematografie za roky 2022 až 2023

2023
Motréal / Kanada
Cena za nejlepší film měsíce za leden 2023
Silvia Panáková
spolu s Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Vítěz

Festival: 19. festival nezávislých filmů Montréal

2023
Montréal / Kanada
Cena za nejlepší hraný celovečerní film za zimu 2022/2023
Ivo Trajkov
spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 4. ročník Ceny kanadské kinematografie za roky 2022 až 2023

2023
Motréal / Kanada
Cena za nejlepší střih za leden 2023
Michal Reich

Vítěz

Festival: 5. mezinárodní filmový festival Buenos Aires

2023
Buenos Aires / Argentina
Cena za nejlepší celovečerní film
Erik Panák
spolu s Ivem Trajkovem a Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 19. udílení Východoevropské mezinárodní filmové ceny za roky 2022 až 2023

2023
Izmir / Turecko
Zlatá cena pro nejlepšího producenta
Erik Panák
spolu se Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 19. udílení Východoevropské mezinárodní filmové ceny za roky 2022 až 2023

2023
Izmir / Turecko
Platinová cena za nejlepší dramatický celovečerní film
Silvia Panáková
spolu s Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Los Angeles za roky 2022 až 2023

2023
Los Angeles / Spojené státy americké
Cena za nejlepší černobílou kameru za říjen 2022
Peter Bencsík

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Los Angeles za roky 2022 až 2023

2023
Los Angeles / Spojené státy americké
Cena za nejlepší celovečerní film za listopad 2022
Erik Panák
spolu se Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní úloze
Attila Mokos
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě

Nominace

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší hraný film
Silvia Panáková
nominace mezi třemi filmy spolu s Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší filmový střih
Michal Reich
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší filmový zvuk
Juraj Baláž
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě spolu s Ivem Hegerem

Vítěz

Akce: 4. ročník Ceny kanadské kinematografie za roky 2022 až 2023

2023
Motréal / Kanada
Cena za nejlepší film měsíce za leden 2023
Ivo Trajkov
spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 13. ročník slovenských národních filmových cen Slnko v sieti za rok 2022

2023
Bratislava / Slovinsko
Slnko v sieti za nejlepší vizuální efekty
Michal Plička
uděleno 15. 4. 2023 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě spolu s Jaromírem Pesrem

Vítěz

Akce: 10. ročník Filmové ceny New York za rok 2022

2022
New York / Spojené státy americké
Cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Ivo Trajkov
spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Paříž za rok 2022

2022
Paříž / Francie
Cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Erik Panák
spolu s Ivem Trajkovem a Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Milán za rok 2022

2022
Milán / Itálie
Stříbrná cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Silvia Panáková
spolu s Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 1. ročník Ceny uměleckého filmu Sofie za rok 2022

2022
Sofie / Bulharsko
Cena poroty za nejlepší celovečerní film
Ivo Trajkov
spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Milán za rok 2022

2022
Milán / Itálie
Stříbrná cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Ivo Trajkov
spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Londýn za rok 2022

2022
Londýn / Velká Británie
Cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Erik Panák
spolu s Ivem Trajkovem a Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Paříž za rok 2022

2022
Paříž / Francie
Cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Silvia Panáková
spolu s Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Paříž za rok 2022

2022
Paříž / Francie
Cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Ivo Trajkov
spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 4. ročník Zlaté ceny Hollywood za rok 2022

2022
Hollywood, Los Angeles / Spojené státy americké
Čestné uznání za celovečerní film za listopad 2022
Erik Panák
spolu se Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 2. ročník Filmové ceny 8 And HalFilm za rok 2022

2022
Řím / Itálie
Cena za nejlepší černobílou kameru za prosinec 2022
Peter Bencsík

Vítěz

Akce: 10. ročník Filmové ceny New York za rok 2022

2022
New York / Spojené státy americké
Cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Erik Panák
spolu s Ivem Trajkovem a Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Londýn za rok 2022

2022
Londýn / Velká Británie
Cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Silvia Panáková
spolu s Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Florencie za roky 2021 až 2022

2022
Florencie / Itálie
Čestné uznání za kameru
Peter Bencsík

Vítěz

Akce: 2. ročník Filmové ceny Budapešť

2022
Budapešť / Maďarsko
Cena za nejlepší kameru
Peter Bencsík

Vítěz

Akce: 1. ročník Ceny uměleckého filmu Sofie za rok 2022

2022
Sofie / Bulharsko
Cena poroty za nejlepší celovečerní film
Erik Panák
spolu s Ivem Trajkovem a Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 4. ročník Zlaté ceny Hollywood za rok 2022

2022
Hollywood, Los Angeles / Spojené státy americké
Čestné uznání za celovečerní film za listopad 2022
Silvia Panáková
spolu s Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 10. ročník Filmové ceny New York za rok 2022

2022
New York / Spojené státy americké
Cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Silvia Panáková
spolu s Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Londýn za rok 2022

2022
Londýn / Velká Británie
Cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Ivo Trajkov
spolu se Silviou Panákovou a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 3. ročník Filmové ceny Milán za rok 2022

2022
Milán / Itálie
Stříbrná cena za nejlepší celovečerní film za prosinec 2022
Erik Panák
spolu s Ivem Trajkovem a Silviou Panákovou

Vítěz

Akce: 1. ročník Ceny uměleckého filmu Sofie za rok 2022

2022
Sofie / Bulharsko
Cena poroty za nejlepší celovečerní film
Silvia Panáková
spolu s Ivem Trajkovem a Erikem Panákem

Vítěz

Akce: 2. ročník Filmové ceny Stanley za roky 2020 až 2022

2022
Londýn / Velká Británie
Cena za nejlepší kameru
Peter Bencsík