Kino Ponrepo, Praha

Rakouské filmové muzeum uspořádalo během září a října roku 2020 rozsáhlou přehlídku nazvanou Animace / Animácia. 100 let československé, české a slovenské animace. Program, který připravil Národní filmový archiv a Slovenský filmový ústav, představil v téměř padesáti blocích animovanou tvorbu napříč technikami, žánry, autorskými styly i generacemi. Kino Ponrepo z tohoto programu připravilo užší výběr, přičemž bylo zachováno původní tematické členění pásem a jejich názvy. Tento výběr bude uveden v deseti večerech.