LFŠ není pouze festivalem, ale také školou, protože divákům filmy nejen ukazuje, ale i představuje a uvádí je do širšího kontextu doby, tvůrce i tématu. Každá z projekcí na Letní filmové škole bude proto jako obyčejně doplněna lektorským úvodem a jednotlivá témata a tvůrčí osobnosti budou dále podrobněji zkoumána prostřednictvím přednášek, workshopů, diskusí a Lekcí filmu (masterclass).

http://www.lfs.cz