Online výstava
Zdeňka Čechová, Michael Bielický, Martin Hřebačka, René Slauka, Lucie Svobodová, Marian Palla, Petr Váša, Radek Pilař
Kurátor: Martin Mazanec

Zahajovací večer v kině Ponrepo
13. 9. 2021, 18:00

Výstavu Český obraz elektronický – vnitřní zdroje připravila v roce 1994 Asociace videa a intermediální tvorby UVU, kurátorem byl Jaroslav Vančát, architektem výstavy Miro Dopita. V mnoha směrech se jednalo o stejnou skupinu lidí kolem Radka Pilaře jako v roce 1989, kdy proběhla první skupinová prezentace v rámci Dne videa při Svazu českých výtvarných umělců. V roce 1994  byl spolek „videistů“ doplněn umělci z tzv. undergroundu a emigrace.

Místem konání byla pražská výstavní síň Mánes, kdy v hlavním prostoru probíhala paralelně výstava Video art ’94: Příroda v pohybu (14. 7. – 7. 8. 1994), kterou kurátorsky připravila Vlasta Čiháková-Noshiro společně s Keiko Sei a zahrnovala videoinstalace jak českých, tak zahraničních umělců. Český obraz elektronický – vnitřní zdroje (12. 7. – 7. 8. 1994) probíhal ve sklepním prostoru, kde bylo rozmístěno dvanáct televizorů a jedna projekce – ve smyčce byla promítána monografická i skupinová pásma videí.

Východiskem pro online rekonstrukci je výběr několika prací, které vznikly v devadesátých letech a jsou dochovány na kazetách Betacam SP, které tehdy pro výstavu připravoval Ivan Tatíček. Ten jako jeden z vystavujících stál i za technickou a produkční přípravou výstavy se Studiem DADA s.r.o., které k té příležitosti založil společně s Ivo Jebouskem, Michalem Kořánem a Ivanou Pavlovskou.