Kino Ponrepo / Praha

Série filmových večerů tvoří doprovodný program k výstavě v Galerii hlavního města Prahy.

Pojmem nové realismy se rozumí širší spektrum dobově aktuálních realistických přístupů zahrnujících oblasti tvorby tradičně označované jako neoklasicismus, verismus, nová věcnost, sociální umění, magický realismus a primitivismus, ve fotografii zejména nové vidění.

V obsahové rovině se často jedná o zachycení moderního života a jeho proměn v souvislosti s rozvojem technologií, ženské emancipace, možností cestování, komunikace, zábavy. Tato díla reagují jak na společenský úspěch nově se etablující střední třídy, tak na palčivé sociální problémy ekonomicky rozdělené společnosti.

Záměr souhrnně představit tyto moderní realistické přístupy z československého prostoru navazuje na nedávné podobné projekty v Německu, Itálii, Rakousku či USA, s nimiž československá scéna, ukotvená ve středoevropském prostoru, v některých ohledech koresponduje, současně ale nese také svá regionálně podmíněná specifika. Projekt sleduje formálně i obsahově příbuzná díla reflektující moderní realistické tendence dvacátých let 20. století, jež stála až donedávna vesměs stranou převážně frankofonně zaměřené interpretace vývoje dějin umění v Československu. V expozici v Městské knihovně budou prezentovány obrazy, sochy, kresby a grafiky, samostatný oddíl bude věnován fotografii a filmu, včetně dobových časopisů.

Projekce:

20. 5. v 18:00

Takový je život (r. Carl Junghans, 1929)

30. 5. v 18:00

Městská každodennost: krátké filmy z let 1933–1939

Pásmo uvede kurátorka NFA Sylva Poláková.

17. 6. v 19:30 hod.

Panenství (r. Otakar Vávra, 1937)

Projekce s úvodem kurátorky NFA Marie Barešové