Rodinné filmy v kině Ponrepo

Hodinové pásmo nazvané Rodinný filmař a autorský film budou tvořit kromě fragmentů klasických rodinných výjevů a situací také pokusy o realizaci krátkých ucelených autorských děl, rozvíjejících vybraná témata jednoduchou dějovou linkou, ať už ve formě hraného nebo animovaného filmu. Součástí programu letošního Dne s rodinnými filmy bude i večerní uvedení italského dokumentu Průnik (2019), jehož tvůrci pracují se specifickým materiálem amatérských filmových deníků.

Vstup zdarma