Kino Ponrepo, Praha

Domácí kino v kině Ponrepo (formáty 8 mm a 9,5 mm)

Od začátku programu nedělního odpoledne (od 15 hod.) mohou návštěvníci kina Ponrepo přinášet staré amatérské a rodinné filmy (formátů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm). Jelikož funkční technické vybavení nezbytné k promítnutí těchto materiálů je pro jejich majitele stále obtížněji dosažitelné, NFA každoročně nabízí zájemcům možnost identifikace obsahu dochovaného obrazového materiálu a jeho záchrany pro budoucnost následnou digitalizací.

V případě nevyhovujícího technického stavu přinesených filmů budeme na dobových projektorech promítat staré němé profesionální tituly z kopií, které byly v minulosti prodávány soukromým osobám pro domácí „kina“.