Kino Ponrepo / Praha

Kino Ponrepo připravilo přehlídku filmů Otakara Votočka jako dodatečné připomenutí režisérových osmdesátých narozenin. Program byl sestaven ve spolupráci s autorem, který napsal ke všem svým filmům původní anotace a také úvodní text k celému cyklu. Na všech projekcích bude režisér přítomen.