Kino Ponrepo / Praha

Projekce komentovaného pásma dokumentárních filmů a zpravodajských šotů ze sbírky Národního filmového archivu z období od třicátých do konce šedesátých let 20. století.

Vybrané materiály představují historický pramen ke studiu reprezentace tzv. cikánské otázky ve filmu a využití filmu jako ideologického nástroje. Romové jsou v těchto materiálech reprezentováni v rámci specifických politických diskurzů (v období první republiky a poté v rámci socialistického projektu) jako objekt politické imaginace. „Cikánská otázka“ jako politický problém má své historické kořeny již v pozdním 19. století, od kdy je „cikán“ konstruován jako objekt politického zájmu s určitou kolektivní identitou a společenským statutem. Kurátorky výběru, historičky Markéta Bártová a Nikola Ludlová spolu s hostem, historikem a filmařem Jan Rouskem, tyto materiály představí a kontextualizují v rámci diskusí o politice reprezentace, dekolonizace kinematografie a archivní a kurátorské praxe, i v kontextu práce s filmem jako historickým pramenem.