Kino Ponrepo, Praha

AMU/FAMU75! K 75. výročí založení školy

Akademie múzických umění i její Filmová a televizní fakulta slaví v letošním roce tři čtvrtě století od svého založení. Historii školy připomene kino Ponrepo několika tematicky zaměřenými bloky v rámci cyklu Paralelní kino. V jednotlivých pásmech bude představena tvorba od roku 1949 do roku 1989 v široké škále, od známých studentských filmů, přes zapadlé perly až po svéráznosti. Snímky jsou převážně na filmových kopiích a o jejich úvod a diskusi se postarají filmová historička Tereza Czesany Dvořáková a kurátorka Johana Ožvold a přizvaní hosté a tvůrci.

Věk podle FAMU aneb Mládež a stáří ve studentských filmech
Programové pásmo posledního večera připomínajícího 75. výročí Akademie múzických umění a Filmové a televizní fakulty AMU tematicky spojuje raná a pozdní etapa lidského života. Pohled na svět optikou dítěte nabízí velké tvůrčí možnosti, exkurz do světa dospívajících nebo chování mladších k seniorům zase může vyjádřit mnohé o dobové společnosti. A tak dětství, mládí i seniorský věk inspirují posluchače FAMU dlouhodobě a tradičně – k poetickým a romantizujícím, jindy naopak ke kritickým až deziluzivním interpretacím. Tvůrci vybraných filmů, které uvidíme, se mimo jiné vyrovnávají s autorsky silnou tradicí českého dětského filmu padesátých a šedesátých let.

Přítel z Diamantových hor
režie: Ju Cho-son / 1956 / 9 min.

Učenie
režie: Dušan Hanák / 1965 / 16 min.

Pukrylukri (Putování Kryštofa, Lucinky a Kristýny do celýho světa)
režie: Moris Issa / 1968 / 16 min.

Nepíše si úlohy do zpěvu
režie: Hana Pinkavová / 1979 / 29 min.

Umřel nám pan Foerster
režie: Jiří Menzel / 1963 / 14 min.