Kino Ponrepo, Praha

Pod názvem Videoarchiv vzniká nová součást sbírky Národního filmového archivu, jež je zaměřena na experimentální audiovizuální díla vzniklá na české umělecké scéně. Videoarchiv bude v Paralelním kině představen v rámci tematických průřezů s kurátorskými úvody. První z těchto večerů je věnován historické úloze pohyblivého obrazu při dokumentaci prchavých uměleckých akcí, jejíž podoby a proměny lze v Československu sledovat již od šedesátých let 20. století. První záznamy happeningů či performance byly realizovány v době kulturní cenzury a tržních regulací, a přesto významně ovlivnily vývoj českého akčního umění i pozdějšího videoartu. Konec cenzury a technologické inovace v letech devadesátých přinesly rozvoj performativních tendencí, jejichž dokumentace byla obvykle pořizována na dostupné analogové videokamery. Rozmach digitálních technologií a intermediálních přístupů oživil počátkem nultých let zájem o experimenty s produkcí a postprodukcí uměleckých akcí prostřednictvím pohyblivého obrazu. Nyní, v době narůstajícího působení a významu internetu a sociálních sítí, je podstatné performativní uměleckou pozici opět revidovat.

Videoarchiv vzniká jako součást výzkumného projektu Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění (DG20P02OVV025), který je financován z programu NAKI II Ministerstva kultury ČR.
Uvádějí: Markéta Jonášová a Sylva Poláková.
více na: https://videoarchiv.nfa.cz/katalog/ a https://videoarchiv-nfa.cz/