přednáší Martin Čihák

Česká filmová avantgarda se vyznačuje jak diskontinuitou vývoje, která je dána zejména společensko-historickými proměnami ve středoevropském prostoru v průběhu dvacátého století, tak jistou retardací či zpozdilostí oproti obdobným hnutím v Evropě či zámoří. Můžeme vymezit tři poměrně osamocené ostrovy či etapy ve vývoji české avantgardy: léta třicátá, léta sedmdesátá až osmdesátá a konečně léta devadesátá. Přednáška posluchače seznámí se stěžejními díly naší meziválečné avantgardy a představí její nejvýznamnější tvůrce.

 

 

Kapitoly z dějin (filmu):

Exkurzy do dějin české kinematografie, které slovem a projekcí představují stěžejní i zdánlivě okrajová témata a prezentují je s důrazem na historické, kulturní či politické souvislosti.

Kapitoly probíhají v pondělí od 18:00 v kině Ponrepo.
Na přednášky je možné zakoupit vstupenky dle standardního ceníku kina Ponrepo.
Studenti Univerzity Karlovy a Umprum si mohou Kapitoly zapsat jako volitelný předmět. Na pokladně kina Ponrepo si po nahlášení svého jména vyzvednou akreditaci zdarma.