Diapositivový a filmový ústav ministerstva školství a národní osvěty

Archiv, muzeum, knihovna a výzkumná instituce

Filmografie

Tekutý chléb

1939
Distribuce